Page 30

28

hoofdstuk 1  |  subthema 3

6.3 Bespreek samen de antwoorden.

i i i Na de les

7 Beschrijf een reclamefilmpje. Beschrijf het reclamefilmpje dat je bij opdracht 6.1 hebt gevonden. Verdeel de tekst in drie alinea’s. Gebruik de instructie van opdracht 6.2. Eerste alinea: merk, product en korte beschrijving reclamefilmpje (1, 2). Tweede alinea: de ‘boodschap’ van het filmpje en het soort humor dat gebruikt wordt (3, 4). Derde alinea: vertel of je de reclame effectief vindt of niet (5). Geef de tekst een titel.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 28

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.