Page 29

hoofdstuk 1  |  subthema 3

27

5.2 Bespreek de vragen. Gebruik de leestekst en het transcript dat je van de docent krijgt. 1 Het reclamefilmpje gaat over Pearle. De reclame maakt duidelijk wat Pearle is. Wat is Pearle? 2 Een tv-reclame kan beeld, geluid en tekst gebruiken om het merk en de boodschap duidelijk te maken. - Welke mogelijkheden worden in deze reclame gebruikt? - Wat is de boodschap van de reclame? 3 In het reclamefilmpje is veel slapstick met non-verbale humor gebruikt. Geef drie voorbeelden van non-verbale humor in deze reclame. 4 In de leestekst van opdracht 3 staat: ‘In de meeste definities van humor komt het woord “tegenstrijdigheid” of het woord “incongruentie” voor; dit betekent dat er iets heel anders gebeurt dan je verwacht.’ Is de reclame van opdracht 2 gebaseerd op tegenstrijdigheid (incongruentie)? Licht je antwoord toe. 5 In de leestekst van opdracht 3 staat: ‘Verder is een humoristische reclame effectiever als de humor ondergeschikt is aan de boodschap; de boodschap moet dominant blijven.’ Is in de reclame van opdracht 2 de humor minder belangrijk dan de boodschap? Licht je antwoord toe. 6 Denk je dat deze tv-reclame effectief is? Licht je antwoord toe.

5.3 Bespreek samen de antwoorden.

6.1 Kies een reclamefilmpje. Zoek een grappig reclamefilmpje op internet. Lees opdracht 7 goed. Bekijk het reclamefilmpje en schrijf de informatie op die je voor opdracht 7 nodig hebt.

6.2 Voer een gesprek. 1 Vertel voor welk merk en welk product reclame wordt gemaakt. 2 Vertel waarover de reclame gaat. Beschrijf wat er gebeurt. 3 Vertel wat de boodschap van de reclame is. Als die niet zo duidelijk is, vertel dan wat je denkt dat de boodschap is. 4 Vertel zo mogelijk wat voor soort(en) humor gebruikt wordt (worden). Vertel ook of de humor ondergeschikt is aan de boodschap of niet. Licht dit toe. 5 Trek een conclusie. Vind je het een effectieve reclame of niet? Zou deze reclame in jouw land ook effectief zijn? Licht je conclusie kort toe.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 27

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.