Page 28

26

hoofdstuk 1  |  subthema 3

i i i In de les Grammatica en spelling De hoofdzin met inversie

De zin

1 2 3 In dat tijdschrift voor computerliefhebbers staat een leuke reclame. Volgens communicatietrainer Van Burik is de eerste zin van een praatje niet belangrijk.  et eerste deel van een zin met inversie kan uit veel woorden bestaan. Dat zijn H woorden die bij elkaar horen. Let op: Na het zinsdeel in positie 1 komt geen komma: het hoort bij de hoofdzin. In onderstaande zin staat wel een komma: 0 1 2 3 4 Ja, deze reclame vind ik heel humoristisch. De hoofdzin met inversie begint namelijk pas na ‘ja’. In welke zinnen staat de persoonsvorm op de juiste plaats? 1a In de meeste definities van humor komt het woord ‘tegenstrijdigheid’ voor. 1b In de meeste definities van humor het woord ‘tegenstrijdigheid’ komt voor. 2a Verder blijkt humor beter te werken voor producten die al bekend zijn. 2b Verder humor blijkt beter te werken voor producten die al bekend zijn. 3a Een mogelijke oorzaak is van de negatieve onderzoeksresultaten dat alle aandacht naar de humor gaat. 3b Een mogelijke oorzaak van de negatieve onderzoeksresultaten is dat alle aandacht naar de humor gaat. Bespreek samen de antwoorden. De persoonsvorm staat op de tweede plaats in de zin.

5.1 Lees de vragen van opdracht 5.2. Ze gaan over de video van opdracht 2, Goeie actie van Pearle, en de leestekst van opdracht 3, Humor en reclame. Kijk en luister nog een keer naar de video.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 26

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.