Page 25

23

3 Communicatie via reclame i i i Vóór de les

1 Lees en beantwoord de vragen. 1 Denk aan een Nederlandse reclame. Waar heb je de reclame gezien of gehoord? (Op tv, op internet, op de radio, in een tijdschrift, enzovoort.)

2 Waar gaat de reclame over?

3 Waarvoor wordt reclame gemaakt? (Het product en het merk.)

2 Doe de opdrachten bij Luisteren op de computer. Je gaat kijken naar een tv-reclame.

3.1 Lees de vragen en de tekst. Beantwoord de vragen. 1 Het onderwerp van de tekst is humor en reclame. Bij dit onderwerp wordt een belangrijke vraag gesteld waarop de tekst vervolgens zelf antwoord geeft. Welke vraag is dat? Onderstreep één zin. 2 In welke zinnen wordt de tekst samengevat? Onderstreep die zinnen.

Humor en reclame Humor in reclame wordt enorm gewaardeerd, maar het is niet zeker of humor ook leidt tot waardering van een merk, het onthouden ervan, het herkennen en ten slotte kopen. De vraag is of humoristische reclame beter werkt dan niethumoristische reclame.

5

Wat is humor? Wat is humor eigenlijk? In de meeste definities van humor komt het woord ‘tegenstrijdigheid’ of het woord ‘incongruentie’ voor; dit betekent dat er iets heel anders gebeurt dan je verwacht. Een humoristische situatie kan op veel manieren worden gecreëerd. Om een paar humortechnieken te noemen: slapstick (Charlie Chaplin, Tom & Jerry), verrassingen, absurde situaties, ironie (milde spot), satire (iets

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 23

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.