Page 23

hoofdstuk 1  |  subthema 2

21

1 Zoek in de tekst het moment waarop de andere man boos wordt. Onderstreep die zin. 2 Bedenk hoe het gesprek anders zou kunnen gaan: de andere passagiers proberen de conducteur ervan te overtuigen dat hij de oudere vrouw geen boete geeft. Maar dat gaat niet zo makkelijk. 3 Bedenk samen eerst drie argumenten waarom de vrouw geen boete moet krijgen. 4 Bedenk ook welke argumenten de conducteur heeft om wel een boete te geven. 5 Verdeel de rollen en voer het gesprek.

5.3 Bespreek samen opdracht 5.2.

6.1 Luister en schrijf de zinnen op.

6.2 Luister en zeg na.

7.1 Bespreek de vragen. Ze sluiten aan bij de leestekst van opdracht 3, Een misverstand? 1 Wat bedoelt Marc Schabracq als hij zegt: ‘je wordt al gauw verkeerd begrepen’ (r. 7)? 2 Probeer de zin ‘Ga eens even opzij’ (r. 16) op twee verschillende manieren uit te spreken: vriendelijk en boos. 3 In r. 25-26 staat: ‘In een bus in Afrika kan het echter gebeuren dat een instappende passagier in een verder helemaal lege bus naast je komt zitten.’ Waar ga jij zitten in een bus of trein? Zo ver mogelijk van een andere passagier of juist naast die passagier? Licht je antwoord toe. 4 Van Hooff zegt in r. 29-30: ‘Ik schrik me bijvoorbeeld rot als een andere man zomaar zijn hand op mijn knie legt of zijn knie tegen de mijne duwt.’ - Waarom schrikt hij? - Zou een man in jouw land schrikken als een andere man zijn hand op zijn knie legde? Licht je antwoord toe. 5 Ben je het met de volgende zin eens? ‘Wat er gebeurd is bij de UNHCR, blijft een uitzondering. Mensen lossen zulke non-verbale “misverstanden” meestal direct op.’ (r. 39-40) Licht je antwoord toe. Je kunt de volgende zinnen gebruiken (let op de woordvolgorde van de bijzin!): - Ik ben het ermee eens, omdat … - Ik ben het er niet mee eens, omdat …

7.2 Bespreek samen de antwoorden.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 21

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you