Page 22

20

hoofdstuk 1  |  subthema 2

4 Doe de opdrachten bij Woorden op de computer.

i i i In de les Grammatica en spelling Bezitsrelaties mijn …s …’s … van

Het pronomen

Mijn moeder zegt altijd … Marks vriendin zei … Anna’s buurman zei … De dochter van mijn buurvrouw zei …

… z’n / d’r Mijn buurvrouw d’r dochter zei … (vooral in spreektaal) Jan z’n baas zei … (vooral in spreektaal) die / dat van mij mijn koffie jouw moeder uw huis zijn auto haar abonnement onze verhalen jullie krant hun praatje

Is dit jouw koffie of die van mij? Is dit jouw kopje of dat van mij? Die / dat van mij, geloof ik. die van mij die van jou dat van u die van hem dat van haar die van ons die van jullie dat van hen

(de koffie) (de moeder) (het huis) (de auto) (het abonnement) (de verhalen) (de krant) (het praatje)

Soms wordt ook het pronomen met -e gebruikt om te verwijzen naar bezit. de / het mijne Is dit jouw koffie of de mijne? De jouwe, volgens mij. Onderstreep alle bezitsrelaties in de teksten van opdracht 3 (Een misverstand? plus de toelichting op die tekst). Het zijn er dertien. Bespreek samen de antwoorden.

5.1 Luister nog een keer naar de audio van opdracht 2, Proces-verbaal. Onderstreep in het transcript alle zinnen waaruit blijkt dat de sprekers boos zijn. Je krijgt het transcript van de docent.

5.2 Doe de opdrachten.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 20

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.