Page 21

hoofdstuk 1  |  subthema 2

25

30

35

40

19

ver mogelijk van de eerste af te gaan zitten. Liefst in een hoek van 90 graden, zodat oogcontact ook niet voor de hand ligt. Mensen die een treincoupé of een lift binnenstappen, doen dat ook. In een bus in Afrika kan het echter gebeuren dat een instappende passagier in een verder helemaal lege bus naast je komt zitten.’ Cultuurbotsing Als er dingen in de non-verbale sfeer misgaan, komt dat meestal door cultuurverschillen. Van Hooff: ‘Wat ergens anders als vriendschappelijk wordt gezien, kan hier heel anders geïnterpreteerd worden. Ik schrik me bijvoorbeeld rot als een andere man zomaar zijn hand op mijn knie legt of zijn knie tegen de mijne duwt, terwijl dat in mediterrane culturen een signaal is dat mannen elkaar vertrouwen.’ In Amerika is men erg gevoelig voor mogelijke seksuele signalen en zo zou je de zaak van Ruud Lubbers als een cultuurbotsing kunnen verklaren. Volgens Van Hooff kun je het op verschillende manieren interpreteren. ‘De man kan een seksuele bedoeling gehad hebben, maar dat weet je niet. Wat je wel kunt zeggen: iemand zacht aanraken is binnen het gezin heel normaal, omdat het lichamelijk contact daar geen seksuele lading heeft. Buiten het gezin moet je oppassen. Daar wordt lichamelijk contact niet zomaar verwacht.’ Was er een oplossing? Schabracq: ‘Wat er gebeurd is bij de UNHCR, blijft een uitzondering. Mensen lossen zulke non-verbale “misverstanden” meestal direct op. Je kunt bijvoorbeeld met een geërgerde blik duidelijk maken dat je iets vervelend vindt. De medewerkster van de UNHCR had misschien een stap terug kunnen doen of een boze blik kunnen werpen. Maar ja, die man is natuurlijk wel haar baas. Zo’n gebaar krijgt in de omgeving van zo’n organisatie ook al snel een politieke lading.’

3.2 Lees de vragen. Lees de teksten nog een keer. Beantwoord de vragen. 1 Welke zin past het best bij de reactie van Schabracq? a Als je een hoge functie hebt, moet je extra voorzichtig zijn met lichamelijk contact. b In Nederland hoef je niet zo voorzichtig te zijn met lichamelijk contact als in andere landen. 2 De nationaliteit van de medewerkster speelt mogelijk een rol in de gebeurtenis. Onderstreep een zin die duidelijk maakt wat deze rol kan zijn. 3 Welke zin past het best bij de reactie van Van Hooff? a Lichamelijk contact heeft altijd een seksuele betekenis. b Met lichamelijk contact buiten het gezin moet je heel voorzichtig zijn.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 19

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.