Page 20

18

hoofdstuk 1  |  subthema 2

3.1 Lees de vraag en de teksten. Beantwoord de vraag. Wat is het beste antwoord op de vraag in de titel Een misverstand? a Ja, het was een misverstand, want non-verbale communicatie gaat onbewust. b Misschien was het een misverstand, je weet niet wat de bedoeling was van de man. c Nee, het was geen misverstand, de man had een seksuele bedoeling.

Toelichting op Een misverstand? Een Amerikaanse vrouw beschuldigde enkele jaren geleden haar Nederlandse baas, Ruud Lubbers, van seksuele intimidatie. Hij was toen Hoge Commissaris van de UNHCR, een organisatie binnen de Verenigde Naties. Wat er precies gebeurd is, werd niet helemaal duidelijk. Sommige kranten schreven dat hij haar in de billen had geknepen.

Een misverstand?

5

10

15

20

Voorzichtig met non-verbale communicatie ‘Misverstanden liggen op de loer als het om non-verbale communicatie gaat’, zegt Marc Schabracq, sociaal-psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij verwijst daarmee naar Ruud Lubbers, Hoge Commissaris bij de UNHCR die door een Amerikaanse medewerkster beschuldigd werd van seksuele intimidatie. ‘Eigenlijk mag ik van geluk spreken dat mijzelf nooit zoiets is overkomen. Ik maak er natuurlijk geen gewoonte van mijn studenten (90 procent is vrouw) in de billen te knijpen – integendeel – maar je wordt al gauw verkeerd begrepen. In sommige functies moet je heel voorzichtig zijn. Ik had vroeger een hoogleraar die daarom altijd de deur open liet staan als hij met studenten sprak.’ Schabracq: ‘Non-verbale communicatie gaat onbewust. We worden ons pas bewust van de regels als ze worden doorbroken. Als ik nu plotseling mijn hand vlak voor die van jou op tafel leg, dan doorbreek ik een impliciete regel. Want ergens op deze tafel loopt een onzichtbare lijn.’ Toon en lichaamshouding Volgens bioloog Jan van Hooff wordt de kracht van non-verbale communicatie enorm onderschat. Alles wat we zeggen of doen krijgt er betekenis door. Denk bijvoorbeeld aan de toon waarop iemand iets zegt. Er zijn verschillende manieren om te zeggen: ‘Ga eens even opzij.’ Ook bij dieren is de toon belangrijk, maar ook houding en beweging. Bij de mens is het niet anders. We merken het als iemand aarzelt, we zien het als iemand anders gaat kijken. Kortom, we letten goed op nonverbale signalen van de ander. Onderzoek Van Hooff vindt non-verbaal gedrag erg interessant. ‘Er bestaat een prachtig onderzoek over mensen die met elkaar in één kamer moeten zitten. Deze mensen kennen elkaar niet. De tweede persoon die een kamer binnenkomt, blijkt altijd zo

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 18

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.