Page 18

16

hoofdstuk 1  |  subthema 1

8.2 Luister en zeg na. 9 Vertel het verhaal van opdracht 4, Te gek voor woorden, vanuit een andere persoon. De leestekst van opdracht 4, Te gek voor woorden, is geschreven vanuit de gedachten van de fietser. Bedenk samen hoe je het verhaal zou kunnen vertellen vanuit de gedachten van de vrachtwagenchauffeur. Gebruik het presens. Je kunt bijvoorbeeld zo beginnen: Ik sta voor het stoplicht te wachten. Voor me staat een BMW. Bedenk vervolgens hoe je het verhaal zou kunnen vertellen vanuit de gedachten van de man in de BMW. Gebruik het presens. Je kunt bijvoorbeeld zo beginnen: Ik sta voor het stoplicht te wachten. Naast me staat een fietser en achter me een vrachtwagen. Cursist A vertelt het verhaal van de vrachtwagenchauffeur. Cursist B luistert. Cursist B vertelt het verhaal van de man in de BMW. Cursist A luistert.

i i i Na de les

10 Kies een van onderstaande schrijfopdrachten. - Beschrijf de gebeurtenis van de leestekst van opdracht 4, Te gek voor woorden, vanuit de gedachten van de man in de BMW. Gebruik het imperfectum. - Beschrijf het verhaal van de leestekst van opdracht 4 vanuit de gedachten van de vrachtwagenchauffeur. Gebruik het imperfectum. Gebruik zo nodig je woordenboek om het imperfectum van de werkwoorden op te zoeken.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 16

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.