Page 17

hoofdstuk 1  |  subthema 1

15

7.3 Lees de vragen van opdracht 7.4. Kijk en luister nog een keer naar de video van opdracht 3, Waar zijn de hapjes?

7.4 Bespreek de vragen. Ze gaan over fragment 2 van de video. Gebruik het transcript dat je van de docent krijgt. 1 Waarom vindt psychologe Marjolijn van Burik het nodig om een boekje te schrijven over het maken van een praatje? Zou je dat boekje zelf kopen, lezen en gebruiken? 2 Je bent op een receptie waar je niemand kent. Waarover kun je dan met een onbekende een praatje maken? Mag zo’n praatje ook gaan over iets wat niet belangrijk is? 3 Is het volgens Marjolijn van Burik belangrijk waarover de eerste zin gaat? 4 Marjolijn beschrijft het verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen. Welke twee verschillen noemt ze? 5 Zijn er volgens jou belangrijke verschillen tussen jouw land en Nederland in de manier waarop een praatje wordt gemaakt? Wat zegt Marjolijn hierover? 6 Volgens Bert raken mannen elkaar meer aan dan vrouwen. - Raak jij wel eens iemand aan terwijl je praat? - Zo ja, wie raak je aan en waar raak je die persoon aan? 7 Zijn er onderwerpen die je niet moet gebruiken als je met iemand een oppervlakkig praatje wilt maken? 8 Marjolijn zegt dat je tijdens een praatje niet moet roddelen en niet moet spreken over geld en politiek. Ben jij het met haar eens? Licht je antwoord toe. 9 Hoe kun je volgens Marjolijn non-verbaal laten zien dat je wilt stoppen met een gesprek? Onderstreep de zinnen in het transcript. 10 Wat zegt Jack als hij het gesprek met Marjolijn begint (fragment 1) en als hij wil stoppen (fragment 2)? - Onderstreep de zinnen in het transcript. - Waarom lacht het publiek bij de slotzin?

7.5 Bespreek samen de antwoorden van opdracht 7.2 en 7.4.

8.1 Luister en onderstreep de woorden die accent krijgen. 1 2 3 4 5 6 7 8

Wat zijn dat voor praatjes dan? Het hoeven geen belangrijke praatjes te zijn? Het maakt gewoon niet uit? Het maakt gewoon niet uit. Zijn vrouwen daar beter in dan mannen? Waar moet je het wel of niet over hebben? Nee, dat zou ik niet doen, nee. Ik vond het leuk om met je te praten.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 15

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.