Page 16

14

hoofdstuk 1  |  subthema 1

6.1 Bespreek de vragen. Ze sluiten aan bij de leestekst van opdracht 2, Een praatje maken. 1 Stel dat je in Nederland op een congres bent en je wilt in de pauze met iemand contact maken. In de tekst noemt Van Burik onderwerpen voor openingszinnen: het weer, de file, de kwaliteit van de koffie, hoe warm het binnen is, hoe koud of hoe druk. Bedenk drie openingszinnen bij deze onderwerpen. Bijvoorbeeld: Wat een wind hè, vanochtend. Stond je ook zo lang in de file? 2 Met welke andere onderwerpen zou je ook een praatje kunnen beginnen, bijvoorbeeld op een congres? 3 Staat er iets in de tekst wat jijzelf nooit zou doen of zeggen? Zo ja, licht je antwoord toe.

6.2 Bespreek samen de antwoorden.

7.1 Lees de vragen van opdracht 7.2. Kijk en luister nog een keer naar het eerste fragment van de video van opdracht 3, Waar zijn de hapjes?

7.2 Bespreek de vragen. Ze gaan over fragment 1 van de video. Gebruik het transcript dat je van de docent krijgt. 1 Communicatie wordt soms moeilijker door bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld omdat de ander niet duidelijk spreekt. Zijn er nog andere omstandigheden waardoor je elkaar niet goed kunt verstaan? 2 Ook de videofragmenten zijn soms moeilijk te verstaan. - Hoe komt dat? - Wat kun je doen om ze beter te verstaan? 3 Met elkaar grapjes maken in je eigen taal is ook communicatie. Waarom is het moeilijk om grapjes in een andere taal te begrijpen? Maak je zelf wel eens grapjes in het Nederlands? 4 Bert Visscher is cabaretier. Een cabaretier geeft humoristische voorstellingen met toneelstukjes en liedjes. Dat kun je zien en horen. Geef twee voorbeelden. 5 Marjolijn van Burik zegt: ‘Ja, even een babbel, over het weer.’ (r. 16) Is ‘babbel’ een verbum of een substantief? Onder welk woord kun je de betekenis van ‘babbel’ vinden in je woordenboek? Is dat een verbum of een substantief? 6 Marjolijn van Burik vertelt dat de eerste zin niet, maar de tweede zin wel wordt onthouden. Dan vraagt Jack Spijkerman: ‘Het maakt gewoon niet uit?’ (r. 57) - Wat is het antwoord van Marjolijn? Onderstreep het antwoord in het transcript.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 14

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you