Page 15

hoofdstuk 1  |  subthema 1

13

- Bij welk woord hoort het woord ‘brokken’?

- Kun je de betekenis van de woorden samen (‘brokken’ + …) raden uit de context? Zo ja, omschrijf de betekenis.

- Zo nee, zoek dan de betekenis op in het woordenboek. Bij welk woord in het woordenboek heb je de betekenis gevonden?

Bespreek samen de antwoorden.

13181_Code Plus NT2 Boek 4.indb 13

24-07-12 14:42

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.

CODE Plus deel 4  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren.