Page 28

26

HOOFDSTUK 1 | GRAMMATICA EN SPELLING

Grammatica en spelling Dit is de theorie bij Grammatica en spelling. De oefeningen staan op www.codeplus.nl, deel 3, hoofdstuk 1, Oefenen, Grammatica en spelling. Taak 1

‘Want’ en ‘omdat’ 1 2 3

De conjunctie

Ik woon het liefst in een dorp, want ik houd van rust. Ik woon het liefst in een dorp, omdat ik van rust houd. Omdat ik van rust houd, woon ik het liefst in een dorp.

Want en omdat hebben dezelfde betekenis. Maar: Na want volgt een hoofdzin. De persoonsvorm staat op de tweede plaats (zin 1). Na omdat volgt een bijzin. De persoonsvorm staat aan het eind van de zin (zin 2). Een bijzin kan voor de hoofdzin staan. De persoonsvorm van de hoofdzin staat direct na de bijzin (zin 3). Let op: Het antwoord op een waarom-vraag begint altijd met omdat: Waarom woon je het liefst in een dorp? Omdat ik van rust houd.

‘Er’: plaats

Er

Ik woonde in de Rijndijkstraat. De eerste huizen zijn er rond 1889 gebouwd. We woonden in een arbeidersstraat. De sfeer was er anders dan in de Kanaalstraat. Mijn huis is een appartement in een groot gebouw. Ik ben er nog niet zo lang geleden komen wonen. Voor mij is deze buurt prima. Ik blijf er voorlopig lekker wonen. Aan het begin van een zin gebruik je daar: Daar was de sfeer anders dan in de Kanaalstraat.

Taak 2

De bijzin

De zin

hoofdzin 1 Mama zegt 2 Ik snap niet 3 Ik weet niet

bijzin dat ze ratten niet lief vindt. waarom mensen een rat als huisdier nemen. waar ik een rat kan kopen.

begin hoofdzin 4 Mensen

bijzin die eenzaam zijn,

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 26

rest hoofdzin nemen vaak een huisdier.

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you