Page 27

HOOFDSTUK 1 | VERBINDINGEN EN IDIOOM

25

2 Vergelijk je antwoorden met twee medecursisten. Bespreek samen de antwoorden en vertel hoe jij voor het milieu zorgt. Vertel ook wat er in jouw land gedaan wordt om het milieu te verbeteren. 3 Bespreek samen de antwoorden. Praat ook over overeenkomsten en verschillen tussen de zorg voor het milieu in Nederland en in je eigen land.

Verbindingen en idioom Dit zijn de verbindingen en het idioom van hoofdstuk 1. Oefeningen met verbindingen staan op www.codeplus.nl, deel 3, hoofdstuk 1, Oefenen, Verbindingen.

Verbindingen -

actie voeren tegen/voor beslissingen nemen over delen met herinneringen hebben aan lid worden van opkomen voor rekening houden met schade toebrengen aan zorgen voor

Idioom -

dat is verleden tijd er gloeiend bij zijn geen sprake van hoe kom je daar nou bij? ieder dubbeltje omdraaien iets (niet) voor mogelijk houden iets uit je hoofd zetten ik moet er niet aan denken

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 25

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.