Page 26

24

HOOFDSTUK 1 | SLOT

Slot 1 Lees de tekst en de opdracht. Doe de opdracht.

Zorg voor de natuur en het milieu Veel Nederlanders zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om goed te zorgen voor de natuur en het milieu. Nederland is klein en er leven zo veel mensen op dit kleine stukje van de aarde dat Nederlanders bijna niet anders kunnen. De overheid stimuleert maatregelen om de natuur en het milieu te beschermen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar het gebruik van windenergie en zijn er wetten waarin regels voor het omgaan met de natuur en het milieu zijn vastgelegd. Ook het verminderen van het energieverbruik is al lange tijd een belangrijk doel van de regering. Thuis en in de eigen omgeving proberen veel Nederlanders milieubewust te leven. Dat kun je zien aan kleine dingen, zoals het apart houden van verschillende soorten afval: papier, glas, plastic. Afval van groente en fruit en afval uit de tuin worden vaak apart gehouden van het andere afval. Hierdoor kan het materiaal makkelijker opnieuw gebruikt worden. Ook zie je bijvoorbeeld dat veel Nederlanders de fiets gebruiken voor korte afstanden, bijvoorbeeld tussen huis en school. Maar opvallend is wel dat het autogebruik blijft toenemen en dat veel Nederlanders het geen probleem vinden om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Toch is vliegen, van alle manieren van reizen, het slechtst voor het milieu! Je zou kunnen zeggen dat veel Nederlanders wel milieubewust zijn, maar dat ze dat af en toe even vergeten … Denk je dat deze maatregelen helpen om een beter milieu te krijgen? Kruis aan. Ja, zeker!

Een beetje.

Ik weet het niet.

Nee, ik denk van niet.

1 Windmolens om elektriciteit te maken. 2 Minder plastic tasjes gebruiken. 3 Oud papier apart houden van het andere afval. 4 De fiets gebruiken in plaats van de auto. 5 Lampen kopen die minder energie gebruiken. 6 Het licht uitdoen als je een kamer uitgaat. 7 De kraan pas opendraaien als je klaar bent met tandenpoetsen.

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 24

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  
CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.