Page 25

HOOFDSTUK 1 | TAAK 4

23

   Afronden 9 Maak een overzicht van de landschappen die jullie hebben gekozen.

Cultuur De watersnoodramp van 1953 Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Daarom wordt het land beschermd door dijken en duinen. Zonder deze dijken en duinen zou bijvoorbeeld de stad Utrecht aan zee liggen. Maar in 1953 ging het fout. In de nacht van 31 januari op 1 februari braken de dijken. Grote delen van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden kwamen onder water te staan. Hele dorpen verdwenen onder water. Ruim 1800 mensen en bijna 200.000 dieren verdronken. 70.000 mensen konden niet meer in hun huizen blijven. Deze gebeurtenis staat bekend als de watersnoodramp. Na deze ramp werden er dammen gebouwd om de veiligheid in het gebied te verhogen. Eerst wilde men ook een dam bouwen in de Oosterschelde; het unieke zoutwatermilieu zou dan verdwijnen. Er kwamen protesten van vissers en van natuur- en milieuorganisaties. Ten slotte nam men het besluit om een alternatief te bouwen: de dam in de Oosterschelde wordt alleen gesloten als het niveau van het water extreem hoog is. Lees de vragen en voer een gesprek. 1 2 3

Zijn er in jouw land wel eens overstromingen? Verandert men in jouw land het landschap om de mensen te beschermen tegen de natuur? Is er in jouw land wel eens een ramp gebeurd?

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 23

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you