Page 19

HOOFDSTUK 1 | TAAK 3

17

   Uitvoeren 4.1 Presenteer de organisatie waar je in opdracht 2 over hebt gelezen. Cursist A vertelt iets over Vereniging Natuurmonumenten, cursist B iets over de Dierenbescherming en cursist C iets over Greenpeace. De andere twee cursisten stellen vragen als ze meer willen weten. 4.2 Van welke organisatie zou je lid willen worden en van welke niet? Voer een gesprek. 5 Waarom wil je van die organisatie lid worden? Voer een gesprek. Alle cursisten lopen rond. Vraag aan een andere cursist welke organisatie hij heeft gekozen. Vraag ook waarom. Vertel zelf ook welke organisatie je hebt gekozen en waarom. Voer zo’n gesprek met nog twee andere cursisten.

   Afronden 6 Tel hoeveel mensen er voor elke organisatie hebben gekozen. Waarom? Wat waren de belangrijkste argumenten om voor een organisatie te kiezen? Vul met de groep het schema in. aantal keren gekozen

twee belangrijke argumenten

Natuurmonumenten

Dierenbescherming

Greenpeace

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 17

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you