Page 18

16

T AAK 3 Een mening vormen over dieren-, natuur- en milieuorganisaties    Voorbereiden 1 Lees de citaten. Ben je het ermee eens? 1 ‘Ik vind zorg voor het milieu een luxe. In arme landen hebben ze helemaal geen tijd om na te denken over het scheiden van afval. En aan recycling doen ze toch al; alles waar je nog wat mee kunt doen, wordt gewoon opnieuw gebruikt!’ a eens b oneens c geen mening 2 ‘Het beschermen van de natuur en het milieu moet de hoogste prioriteit hebben. Het is onze taak om te zorgen voor de aarde. Als we zo doorgaan, blijft er niets over voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.’ a eens b oneens c geen mening 3 ‘De overheid moet regels stellen aan de manier waarop mensen met dieren omgaan en controleren of mensen zich daaraan houden. Dit geldt zowel voor productiedieren (koeien, varkens, kippen) als voor huisdieren.’ a eens b oneens c geen mening

2 Lees de vragen en de tekst. Beantwoord de vragen. Cursist A leest de tekst op werkblad A, cursist B leest de tekst op werkblad B, cursist C leest de tekst op werkblad C. 3 Doe de opdrachten van Woorden bij Voorbereiden op de computer.

Boek_BW_Code Plus NT2 Boek 3.indb 16

01-05-12 15:20

CODE Plus deel 3  

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die efficiënt Nederlands willen leren.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you