Traject Zorg - brochure 2021 - mbo

Page 1

Belangrijke vernieuwingen Actueel en flexibel

Actueel en flexibel

vernieuwingen doorgevoerd. Voor

Voor de praktijk van nu en in de toekomst

Om Traject goed te laten aansluiten op de praktijk en het onderwijs van nu hebben we diverse

Modulair

de praktijk van nu en in de toekomst

Belangrijke vernieuwingen

Het vernieuwde Traject Zorg sluit optimaal aan bij de praktijk. Er is de

Het vernieuwde Traject Zorg sluit optimaal aan bij de praktijk. Er is de

afgelopen jaren veel veranderd in het vak. Taken zijn anders verdeeld, de

afgelopen jaren veel veranderd in het vak. Taken zijn anders verdeeld, de

Het materiaal is modulair opgebouwd. zorgvrager is Deveranderd modules kun en technologie je zelf arrangeren, is steeds zodat belangrijker je eigen bij leerroutes het verlenen

zorgvrager is veranderd en technologie is steeds belangrijker bij het verlenen

kunt maken, zowel digitaal van als op goede papier. zorg. Daarnaast verandert het onderwijs en dat vraagt om flexibele

van goede zorg. Daarnaast verandert het onderwijs en dat vraagt om flexibele

oplossingen. Daarom is Traject actueel en flexibel.

Leerdoelen toegevoegd 

Om Traject goed te laten aansluiten op de praktijk en het onderwijs van nu hebben we diverse vernieuwingen doorgevoerd.

Modulair Het materiaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen leerroutes kunt maken, zowel digitaal als op papier.

oplossingen. Daarom is Traject actueel en flexibel.

Leerdoelen toegevoegd

Eigen regie en welzijn zorgvrager staan centraal

Elk hoofdstuk binnen een module  begint CanMEDS-rollen met leerdoelen geïntegreerd en een korte inleiding op het hoofdstuk. De

CanMEDS-rollen geïntegreerd

leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, Actuele zorgtechnologie kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers

Actuele zorgtechnologie

leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers

zijn aangegeven.

Flexibel arrangement

zijn aangegeven.

Eigen regie en welzijn zorgvrager staan centraal

Flexibel arrangement

Inclusi e interac f t i e ve Praktijksituaties vernieuwd 3D sim u l aties KD’s. De praktijksituaties zijn aangepast op basis van recente didactische inzichten de nieuwe vanenCa reUp Nieuw: elke praktijksituatie bevat heldere leerdoelen, CanMEDS-rollen worden geïntegreerd

Elk hoofdstuk binnen een module begint met leerdoelen en een korte inleiding op het hoofdstuk. De

Inclusi e interac f tieve 3D sim ula van Ca ties reUp

Praktijksituaties vernieuwd De praktijksituaties zijn aangepast op basis van recente didactische inzichten en de nieuwe KD’s. Nieuw: elke praktijksituatie bevat heldere leerdoelen, CanMEDS-rollen worden geïntegreerd

aangeboden en studenten worden rechtstreeks aangesproken zodat ze zich beter in de situatie

aangeboden en studenten worden rechtstreeks aangesproken zodat ze zich beter in de situatie

kunnen inleven.

kunnen inleven.

CanMEDS-rollen geïntegreerd

CanMEDS-rollen geïntegreerd

In de nieuwe KD’s zijn werkprocessen gekoppeld aan CanMEDS-rollen. Ze komen in alle

In de nieuwe KD’s zijn werkprocessen gekoppeld aan CanMEDS-rollen. Ze komen in alle

praktijksituaties aan bod, waardoor studenten zich bewust worden van de rol die ze in bepaalde

praktijksituaties aan bod, waardoor studenten zich bewust worden van de rol die ze in bepaalde

situaties aannemen.

situaties aannemen.

Uitgebreide toetsen

Uitgebreide toetsen

Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per

Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per

module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module:

module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module:

Begrijp je de theorie?

Begrijp je de theorie?

Module zelftoets

Module zelftoets

Module eindtoets

Module eindtoets


Belangrijke vernieuwingen Om Traject goed te laten aansluiten op de praktijk en het onderwijs van nu hebben we diverse vernieuwingen doorgevoerd.

Flexibel en modulair

Leerroutes op maat: digitaal en op papier Het lesmateriaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen

Om goed aan te sluiten bij de wensen van scholen hebben we ons aanbod nog flexibeler gemaakt én

leerroutes kunt maken, zowel digitaal als op papier. Je bepaalt zelf de volgorde en kunt dit

de prijzen aangepast. Zo past Traject altijd bij de manier waarop jullie het onderwijs vormgeven!

klaarzetten voor een bepaalde student of voor de hele groep. Met Boeken OpMaat kun je de door jou gekozen modules in de volgorde die jij wilt bundelen in een boek. Jouw ‘Boek OpMaat’ krijgt een gepersonaliseerd omslag én je kunt eigen pagina’s toevoegen, zoals een inleiding of lesplanning.

Digitaal of blended? Je kunt zowel volledig digitaal als met een combinatie van boek en digitaal werken.

Sterke herkenbare didactiek

Modulair

Digitaal

Blended: digitaal + boek

De modules van Traject zijn opgebouwd volgens het zesfasenmodel. De didactische opbouw is

Het materiaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen leerroutes

Totaallicentie per titel

Combipakket boek + totaallicentie

gebaseerd op de herziene taxonomie van Bloom. Een module is een op zichzelf staande leereenheid.

Totaallicentie per opleiding

Boek OpMaat + totaallicentie

bepalen of ze starten bij de theorie, de verwerking of de toepassing.

Voordeelpakket boeken + totaallicentie

Het zesfasenmodel in het kort

kunt maken, zowel digitaal als op papier.

Leerdoelen toegevoegd Elk hoofdstuk binnen een module begint met leerdoelen en een korte inleiding op het hoofdstuk. De leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers zijn aangegeven.

 Basisdeel  Branchedeel  Basisdeel + branchedeel Het volledige aanbod met de bijhorende isbn’s en actuele prijzen vind je op de website.

De modules kun je zelf arrangeren en in de volgorde plaatsen die jij wilt. Studenten kunnen zelf

Introductie Beschrijving, praktijksituatie en activeringsopdracht Theorie Leerdoelen, inleiding, theorie met veel praktijkvoorbeelden Verwerking Opdrachten met directe feedback in eDition Toepassing Praktijksituaties, vaardigheidstrainingen, moduleopdracht

Praktijksituaties vernieuwd

Online leeromgeving eDition

De praktijksituaties zijn aangepast op basis van recente didactische inzichten en de nieuwe KD’s.

Alle modules van Traject, met theorie, opdrachten, praktijksituaties en vaardigheidstrainingen,

Nieuw: elke praktijksituatie bevat heldere leerdoelen, CanMEDS-rollen worden geïntegreerd

zijn beschikbaar in eDition, de online leeromgeving van ThiemeMeulenhoff.

Formatief evalueren, reflecteren en feedback Verweven in de modules Toetsen Begrijp je de theorie, zelftoets en eindtoets

aangeboden en studenten worden rechtstreeks aangesproken zodat ze zich beter in de situatie kunnen inleven.

Voordelen van eDition: 

Veel variatie in vraagtypes en inhoud van verwerkingsvragen.

CanMEDS-rollen geïntegreerd

Directe feedback voor studenten.

Eenvoudig de bijbehorende theorie bekijken.

In de nieuwe KD’s zijn werkprocessen gekoppeld aan CanMEDS-rollen. Ze komen in alle

Zelf groepen aanmaken.

praktijksituaties aan bod, waardoor studenten zich bewust worden van de rol die ze in bepaalde

Zelf leerroutes op maat maken.

situaties aannemen.

Altijd inzicht in de voortgang en prestaties.

Nieuw: Geïntegreerd met MS Teams!

Nieuwsgierig? Ga voor voorbeeldmaterialen

Uitgebreide toetsen Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: 

Begrijp je de theorie?

Module zelftoets

Module eindtoets

én een gratis proeflicentie naar

thiememeulenhoff.nl/ traject-zorg


Persoonlijke service en ondersteuning Onze accountmanagers staan voor je klaar Wil je ondersteuning bij het inrichten van het curriculum? Of heb je behoefte aan een

Uit liefde voor het vak

Actueel en flexibel Voor de praktijk van nu en in de toekomst

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van jouw mooie vak? Wij doen er alles aan om jouw liefde voor het vak maximaal te ondersteunen! Met actuele en flexibele lesmethodes en persoonlijke service, maar ook met inspirerende blogs, tips en lesbrieven.

Het vernieuwde Traject Zorg sluit optimaal aan bij de praktijk. Er is de

presentatie, training of (maatwerk)advies? Neem contact op met één van onze accountmanagers

afgelopen jaren veel veranderd in het vak. Taken zijn anders verdeeld, de

via: binnendienstbo@thiememeulenhoff.nl

zorgvrager is veranderd en technologie is steeds belangrijker bij het verlenen

Liever appen of bellen? Dat kan ook! Telefoonnummer: 06 - 54 20 24 19

van goede zorg. Daarnaast verandert het onderwijs en dat vraagt om flexibele oplossingen. Daarom is Traject actueel en flexibel.

Docentenondersteuning

Eigen regie en welzijn zorgvrager staan centraal

Bij Traject is uitgebreid docentenmateriaal beschikbaar, zoals handleidingen, koppeldocumenten en

CanMEDS-rollen geïntegreerd

diverse tools. Als je kiest voor Traject verzorgen wij bovendien gratis een starttraining zodat jullie

Actuele zorgtechnologie

alles uit de methode, het docentenmateriaal en de digitale leeromgeving eDition halen.

Flexibel arrangement

Inclusi e interac f tieve 3D sim ula van Ca ties reUp

Koppeling met examenmateriaal Consortium en Prove2Move Door de koppeling van modules aan de werkprocessen is het materiaal ook inzetbaar bij het werken met de examenproducten van het Consortium Beroepsonderwijs Zorg en Welzijn en de examenproducten van Prove2Move.

“Traject is flexibel. Je kunt er heel veel mee, zeker met de online omgeving eDition.”

Laat je inspireren! 9781111279493

Ga naar thiememeulenhoff.nl/mbo/uit-liefde-voor-het-vak