Page 24

22

HOOFDSTUK 1 | LEZEN EN SCHRIJVEN

Lezen en schrijven 1 Lees de tekst en de vragen. Beantwoord de vragen. 1 Wat is de beste titel voor deze tekst? a Nederlanders doen impulsief boodschappen b Nederlanders denken goed na over hun boodschappen c Nederlanders en advertentiekrantjes 2 Een Nederlander kijkt naar aanbiedingen en kiest dan de supermarkt. a waar b niet waar 3 Wat hoort bij elkaar? a Ongeveer 50% van de Nederlanders … b Ongeveer 60% van de Nederlanders … c Ongeveer 70% van de Nederlanders …

1 … gebruikt een boodschappenlijstje. 2 … gaat voor een aanbieding naar een andere supermarkt. 3 … kijkt in het advertentiekrantje van de supermarkt.

1 2 3 Nederlanders denken steeds beter na als ze boodschappen doen. Ze kijken bijvoorbeeld beter naar de prijzen van de verschillende supermarkten. Ze zoeken thuis al in advertentiekrantjes naar aanbiedingen. In 2010 maakte 48% van de klanten vaak of altijd gebruik van zo’n krantje. Dat is veel meer dan in 2008 en 2009. Meer dan twee derde van de Nederlanders gaat soms ook naar een andere supermarkt voor een goede aanbieding. Ook kopen Nederlanders minder impulsief: 61% maakt thuis een boodschappenlijstje. In de supermarkt kopen ze dan vooral de dingen van dat lijstje. Andere leuke of lekkere dingen kopen ze dan niet zo vaak. Verder lunchen ze vaker thuis of ze nemen van huis een eigen lunch mee naar het werk. Tot slot gaan ze minder vaak uit eten en halen ze minder vaak maaltijden bij bijvoorbeeld pizzeria’s. 2 Schrijf een e-mail aan meneer Jansen. Vraag informatie. Je wilt een tweedehands fiets kopen. Je ziet op internet de onderstaande advertentie. Je wilt meer weten over deze fiets (denk aan de kleur, dames- of herenfiets, hoe oud hij is, de prijs, buiten of binnen gestaan, enzovoort).

Boek 12391.indb 22

Te koop: sportieve fiets, in perfecte staat. p.jansen@yahoo.com

29-08-11 15:07

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.