Page 23

HOOFDSTUK 1 | GRAMMATICA EN SPELLING

Het imperfectum (regelmatig)

21

Het verbum

In 2000 gebruikten Nederlanders hun pinpas ongeveer 200 miljoen keer. Het aantal pinbetalingen groeide. In 2009 pinden ze bijna twee miljard keer. Singularis 1 ik 2 je / jij / u 3 ze / zij, hij

gebruiken gebruikte gebruikte gebruikte

pinnen pinde pinde pinde

groeien groeide groeide groeide

Pluralis 1 we / wij 2 jullie 3 ze / zij

gebruikten gebruikten gebruikten

pinden pinden pinden

groeiden groeiden groeiden

Hoe maak je het imperfectum? Kijk naar de ik-vorm: gebruik, pin, groei. Is de laatste letter s, f, t, k, ch, p (SoFT KeTCHuP)? Kies dan -te en -ten. gebruik Æ (singularis) gebruikte / (pluralis) gebruikten Is de laatste letter een andere letter? Kies dan -de en -den pin Æ (singularis) pinde / (pluralis) pinden

Het imperfectum (onregelmatig)

Het verbum

Mijn oma had geen wasmachine. Wat deed je vader vroeger? Hij was huisarts. We waren gisteren thuis. Singularis 1 ik 2 je / jij, u 3 ze / zij, hij

hebben had had had

zijn was was was

doen deed deed deed

Pluralis 1 we / wij 2 jullie 3 ze / zij

hadden hadden hadden

waren waren waren

deden deden deden

Het imperfectum van onregelmatige werkwoorden moet je leren. Er zijn geen regels. Kijk voor informatie in het woordenboek.

Boek 12391.indb 21

29-08-11 15:07

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.