Page 17

HOOFDSTUK 1 | TAAK 3

15

5.1 Voer het gesprek.

Je wilt een wasmachine kopen. Cursist A is de verkoper. Cursist B is de klant. Gebruik de informatie op het werkblad. Cursist A begint de dialoog. 5.2 Voer het gesprek. Je wilt een mobiele telefoon kopen. Cursist B is de verkoper. Cursist A is de klant. Gebruik de informatie op het werkblad. Cursist B begint de dialoog. Wissel van rol.

   Afronden 6 Doe de opdracht van Luisteren bij Afronden op de computer. Je hoort hoe het gesprek van opdracht 5.1 kan gaan. 7 Herhaal opdracht 5.1.

Boek 12391.indb 15

29-08-11 15:07

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.