Page 1

CODE Plus bestaat uit vier delen. Elk deel leidt tot een niveaustap in het Europees Referentiekader (ERK). • Deel 1: 0 tot A1 • Deel 2: van A1 tot A2 (niveau Inburgeringsexamen) • Deel 3: vanA2 tot B1 (niveau Staatsexamen NT2 Programma 1) • Deel 4: van B1 tot B2 (niveau Staatsexamen NT2 Programma 2) De website vind je op www.codeplus.nl.

12391_OS_Code Plus NT2 Boek 2 Omslag nieuw formaat.indd 1

A1A2 | TAKENBOEK DEEL 2

CODE Plus is een methode voor hoogopgeleide anderstaligen die snel en efficiënt Nederlands willen leren. Met CODE Plus leer je Nederlands aan de hand van concrete taaltaken. Je werkt aan afwisselende opdrachten, vaak in groepjes, maar veel materiaal kun je ook zelfstandig doorwerken. CODE Plus is geschikt voor zowel korte als lange cursussen omdat het bestaat uit vier losse delen. Elk deel bestaat uit een boek met daarin lees-, spreek- en schrijfopdrachten, en een website met oefenmateriaal op het gebied van luister- en verstavaardigheid, woordenschat en grammatica. Op de website staan alle audio’s en video’s. Je kunt overal met CODE Plus werken: thuis, op het taalinstituut of in het buitenland. Met een volgsysteem kun je de vorderingen gemakkelijk bijhouden. CODE Plus is ontwikkeld door ervaren docenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit in Amsterdam die zelf lesgeven aan hoogopgeleide NT2-ers. Hun deskundigheid staat garant voor kwaliteit. Met CODE Plus leg je de basis voor succesvolle participatie in Nederland.

TAKENBOEK DEEL 2 | A1A2 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen

22-09-11 13:52

CODE Plus Takenboek 2  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 2 voor een goede eerste indruk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you