Page 24

22

hoofdstuk 1  |  Grammatica en spelling

Grammatica en spelling Dit is de theorie bij Grammatica en spelling. De opdrachten staan op www.codeplus.nl, deel 1, hoofdstuk 1, Oefenen, Grammatica en spelling. Taak 1

Het presens

Het verbum

Singularis 1 ik 2 je / jij, u 3 ze / zij, hij

bellen bel belt bel je belt

werken werk werkt werk je werkt

kijken kijk kijkt kijk je kijkt

Pluralis 1 we / wij 2 jullie 3 ze / zij

bellen bellen bellen

werken werken werken

kijken kijken kijken

Let op: Je belt de krant. à Bel je de krant? Je werkt in Zwolle. à Werk je in Zwolle? Je kijkt op internet. à Kijk je op internet?

Het pronomen personale als subject

Het pronomen Singularis 1 ik Ik heet Hanna. 2 je / jij (informeel), u (formeel) Kom je uit Amsterdam? Komt u uit Amsterdam? 3 ze / zij, hij Hij heet Paul. Pluralis 1 we / wij We wonen in Rotterdam. 2 jullie (informeel), u (formeel) Jullie komen uit Spanje. U komt uit Spanje. 3 ze / zij Ze hebben twee kinderen. Let op: Kom je uit Amsterdam? (je: neutrale vorm) Ik kom uit Maastricht. En jij? Waar kom jij vandaan?  (jij: contrast) Ze heet Anne. Ik heet Paul. Zij heet Anne.

(ze: neutrale vorm) (zij: contrast)

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.