Page 19

hoofdstuk 1  | taak 3

17

Wissel van rol. Gesprek 3: informeel A en B groeten elkaar. A stelt C voor aan B. C stelt een vraag aan B. B antwoordt. • Wat is je achternaam? Hoe spel je dat? • Mijn achternaam is … • Groet en ga weg.

i i i Afronden

6 Ga naar een andere groep cursisten. Oefen een gesprekje van opdracht 5.3.

Bespreek samen hoe de opdracht ging.

7.1 De les is afgelopen. Je gaat weg. Je groet de docent.

7.2 Groet drie personen buiten de les. Schrijf de reacties op.

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you