Page 15

hoofdstuk 1  | taak 2

13

i i i Uitvoeren

8 Schrijf vijftien getallen op en lees ze voor. Cursist A schrijft vijftien getallen op. Hij leest ze voor. Cursist B schrijft ze op. Wissel van rol. Controleer samen de getallen.

9 Stel vragen en schrijf de informatie op. Cursist A vraagt informatie aan cursist B. Cursist A schrijft de informatie op. Wissel van rol. Controleer samen de informatie.

10 Stel vragen en geef antwoord. Schrijf de enveloppen. Maak de namen en adressen compleet. Cursist A vraagt informatie aan cursist B. Wissel van rol. Controleer samen de informatie.

i i i Afronden

11.1 Vraag informatie over een cursus Nederlands. Schrijf de antwoorden op. Cursist A vraagt informatie aan cursist B. Cursist B geeft informatie. Cursist A begint het gesprek. Controleer samen de informatie.

11.2 Vraag informatie over de huisarts. Schrijf de antwoorden op. Cursist B vraagt informatie aan cursist A. Cursist A geeft informatie. Cursist B begint het gesprek. Controleer samen de informatie.

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.