Page 14

12

hoofdstuk 1  | taak 2

1000 1100 1200 1323 1957

duizend elfhonderd twaalfhonderd dertienhonderddrieëntwintig negentienhonderdzevenenvijftig

2000 tweeduizend 2612 tweeduizend zeshonderdtwaalf / zesentwintighonderdtwaalf 3433 drieduizend vierhonderddrieëndertig / vierendertighonderddrieëndertig 10.000 tienduizend 100.000 honderdduizend 1.000.000 1 miljoen

5 Doe de opdrachten van Luisteren 3 bij Voorbereiden op de computer.

6 Doe de opdrachten van Luisteren 4 bij Voorbereiden op de computer.

7 Doe de opdrachten van Woorden bij Voorbereiden op de computer.

Cultuur Adressen en telefoonnummers Telefoonnummers in Nederland hebben tien cijfers. In een adres staat het huisnummer achter de naam van de straat: Bierstraat 8. Adressen in Nederland hebben ook een postcode. Een postcode heeft vier cijfers en twee letters. De postcode staat voor de naam van de plaats: 2512 AC Den Haag. In een straat hebben ongeveer tien huisnummers dezelfde postcode. De combinatie van postcode en huisnummer is uniek. Soms weet je wel het adres, maar niet de postcode. Je kunt dan kijken op het internet: www.postcode.nl. Soms weet je de naam en de woonplaats. Dan kun je in het telefoonboek kijken of op internet: www. telefoonboek.nl. Daar zie je dan het adres en de postcode.

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you