Page 13

11

T aak 2 Een adres vragen en geven i i i Voorbereiden

1 Kijk naar het alfabet.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx IJij Zz

2 Doe de opdrachten van Luisteren 1 bij Voorbereiden op de computer.

3 Doe de opdrachten van Luisteren 2 bij Voorbereiden op de computer.

4 Kijk naar de getallen. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nul een twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien

30 40 50 60 70 80 90 100 200 300

dertig veertig vijftig zestig zeventig tachtig negentig honderd tweehonderd driehonderd

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

elf twaalf dertien veertien vijftien zestien zeventien achttien negentien twintig

451 vierhonderdeenenvijftig

21 eenentwintig 22 tweeëntwintig 23 drieëntwintig

CODE Plus Takenboek 1  

Bekijk hier de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk van het CODE Plus Takenboek deel 1 voor een goede eerste indruk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you