klaar voor de start | rekenen | groep 5 - 6 | pag 1/10

Page 1

naam:

Einddoelenschrift rekenen van groep 5 naar 6

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 1

9/04/2021 15:55


Hoe gaat het? Kleur bij elk lesdoel hoe het gaat.

Ik snap het nog niet helemaal

Ik ben goed op weg

Ik heb het lesdoel afgerond

Heb je alle lesdoelen gemaakt? Vul de achterkant van dit schrift in en schrijf je naam op de medaille. Succes en veel plezier!

lesdoel 1 Ik oefen optellen en aftrekken tot en met 10.000. lesdoel 2 Ik oefen kolomsgewijs optellen en aftrekken tot en met 1000. lesdoel 3 Ik oefen tafels en deeltafels tot en met 10. lesdoel 4 Ik oefen vermenigvuldigen en delen. lesdoel 5 Ik oefen rekenen met geld. lesdoel 6 Ik oefen klokkijken en rekenen met tijdsduur. lesdoel 7 Ik oefen rekenen met lengte, inhoud en gewicht. lesdoel 8 Ik oefen met oppervlakte en omtrek. lesdoel 9 Ik oefen rekenen met verhoudingstabellen en verhoudingen. lesdoel 10 Ik oefen aflezen en invullen van diagrammen en grafieken.

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:55


Einddoelenschrift rekenen van groep 5 naar 6

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 1

Powered by

9/04/2021 15:55


LESdoel 1

lesdoel Ik oefen optellen en aftrekken tot en met 10.000.

1 Vul in < > of = 240 + 190

400

230 –   40

190

185 + 312

490

470 –   95

375

204 +   92

300

267 –   34

230

56 +   17

73

392 –   67

340

70 + 190

250

460 – 190

265

240 +   80

330

381 – 258

125

405 +   47

450

320 – 280

30

150 + 153

310

240 – 180

45

2 Reken uit en vul in. 394

495

232 81

27

53

140

151

210

32

400 190

350

110

140

200

70

80

50

150

20

20

110 60

30

3 Reken uit en geef de sommen de juiste kleur. tussen 501 en 600 tussen 601 en 700

498 + 103 555 + 101

tussen 701 en 800

251 + 298 297 + 397 209 + 551 356 + 299 394 + 394

tussen 801 en 900

396 + 402 802 + 153

91 + 905

854 + 99

698 + 245 105 + 705

207 + 298 556 + 391

tussen 901 en 1000

4 Reken uit. +6

+ 46

+ 146

–4

+ 546

90

900

234

234

328

328

435

435

– 24

– 220

– 224

2

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:55


LESdoel 1 5

Schrijf de som en reken uit.

645 rode stenen en 120 grijze stenen. samen:

580 rode stenen en 70 grijze stenen. samen:

320 rode stenen en 224 grijze stenen. samen:

som:

som:

som:

460 bakstenen. Er worden 115 weggehaald. over:

600 bakstenen. Er worden 164 weggehaald. over:

720 bakstenen. Er worden 130 weggehaald. over:

som:

som:

som:

6 Schat en maak vast. 397 + 101

105 + 292

850

500

600

203 + 406

1000

443 + 413

400

52 + 298

350

108 + 641

806 + 191

700

900

397 + 297

101 + 203

300

750

594 + 305

7 Reken uit. a Suze en Ishvar spelen samen een game. In de eerste ronde heeft Suze 389 punten en Ishvar 448 punten. In de tweede ronde heeft Suze 402 punten en Ishvar 332 punten. Wie heeft de meeste punten na 2 rondes? b Sem en Tom houden een hardloopwedstrijd. Over de eerste ronde doet Sem 359 seconden en Tom 412 seconden. Over de tweede ronde doet Sem 406 seconden en Tom 270 seconden. Wie rent de 2 rondes samen het snelst?

3

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 3

9/04/2021 15:55


LESdoel 1 8

lesdoel Ik oefen optellen en aftrekken tot en met 10.000.

a Vul in. 6000

9000

2000

5000

b Maak vast. 0

3000

200

600

800

1000

1400

1500

1600

2400

2500

2900

9271 =

+

+

+

6419 =

+

+

+

2002 =

+

4309 =

+

+

5667 =

+

+

8037 =

+

+

9 b Vul in.

a Maak vast. 5000

0

10.000

6758 6500

6000

7000

6758 6750

6700

+

6800

6758

6755

6750

6760

6758

10

Tel met sprongen en vul in. 950

1000

1050

1200

1150

1100

1730

1780

1830

1900

1850

1800

750

760

770

5000

4975

4950

1925

1935

1945

7500

7475

7450

4

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 4

9/04/2021 15:55


LESdoel 1 11 Schrijf in cijfers. vijfduizend vierhonderdvijf

vierduizend vijfhonderdzevenentachtig

vierennegentighonderd

zevenduizend vierhonderdvijfennegentig

drieentachtighonderdeen

tweeduizend driehonderdzesentwintig

vierduizendhonderdzestig

drieduizend negenhonderdachtenzeventig

12 Kleur het getal dat het dichtstbij is.

3000

3600

4000

3994

4000

4005

3200

3350

3450

5400

5420

5500

5993

6000

4000

7197

7200

7202

8000

8750

9000

1794

1800

1809

9400

9630

9800

2300

2380

2400

6746

6750

6752

1882

1900

1907

13 Vul in. 10 minder, 10 meer

100 minder, 100 meer

1000 minder, 1000 meer

4876

7840

8650

6524

6990

6300

1800

3867

7503

6750

8050

3207

14 Reken uit. +

+

4240

90

8480

30

7860

3000

70

3030

80

6190

1500

120

5

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 5

9/04/2021 15:55


LESdoel 2

lesdoel Ik oefen kolomsgewijs optellen en aftrekken tot en met 1000.

1 Vul in. H

T

E

H

T

E

H

T

E

3

2

7

7

3

6

5

7

4

327 =

+

+

736 =

+

+

574 =

+

412 =

+

+

800 + 30 + 1 =

70 + 3 + 900 =

649 =

+

+

600 + 10 + 2 =

7 + 300 =

798 =

+

+

200 + 40 + 8 =

80 + 7 + 600 =

333 =

+

+

400 + 60 + 7 =

900 + 1 + 90 =

+

2 Schrijf het getal. plus 2 tientallen:

plus 3 honderdtallen: min 2 tientallen:

min 3 honderdtallen:

631  651

669 

483 

863 

572 

367 

837 

903 

259 

555 

326 

445 

163 

243 

148 

420 

3 Kleur de getallen. n 3 is 300 waard. n 3 is 30 waard. n 3 is 3 waard. n 7 is 700 waard. n 7 is 7 waard. n 9 is 90 waard. n 1 is 100 waard.

917

382

934

483

913

939

696

751

417

152

372

358

591

190

741

894

434

148

591

174

4 Maak vast en bedenk zelf. 900 + 60 + 1

200 + 40 + 7

700 + 60 + 8

691

247

724

961

600 + 90 + 1

768

700 + 20 + 4

867

453

345

400 + 50 + 3

6

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 6

9/04/2021 15:55


LESdoel 2 5 Reken uit. 400 + 30 + 6 =

800 + 50 + 5 =

50 + 9 + 400 =

20 + 7 + 300 =

600 + 50 + 9 =

900 + 40 + 6 =

90 + 6 + 700 =

60 + 4 + 900 =

500 + 80 + 1 =

700 + 60 + 7 =

30 + 8 + 500 =

10 + 2 + 800 =

300 + 40 + 3 =

200 + 90 + 3 =

40 + 1 + 100 =

70 + 3 + 600 =

6 Reken uit. som:

tussenstap:

251 + 624 =

som:

naar het antwoord:

+

=

+

=

+

=

+

tussenstap:

975 – 351 =

+

=

naar het antwoord:

=

=

=

+

+

=

7 Schrijf de som en reken uit. Je mag het printblad gebruiken.

vrijdag: 326 bezoekers zaterdag: 132 bezoekers meer

vanmorgen: 708 stappen vanmiddag: 231 stappen meer

zaterdag:

vanmiddag:

+

=

bezoekers

8

+

Saar: 589 blokjes. Evandro: 182 blokjes minder Evandro: –

=

=

blokjes

stappen

Reken uit. Er zitten 645 mensen in de trein. 321 mensen stappen uit. som:

tussenstap:

naar het antwoord:

7

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 7

9/04/2021 15:55


LESdoel 2

lesdoel Ik oefen kolomsgewijs optellen en aftrekken tot en met 1000.

9 Reken uit. 4 6 3

7 6 8

2 3 5 +

3 5 4 –

+

+

10 Schrijf de som en reken uit. Je mag het printblad gebruiken.

vrijdag: 326 bezoekers zaterdag: 132 bezoekers meer

Er zijn al 311 kinderen in de school. 117 kinderen gaan ook naar binnen.

vanmorgen: 362 stappen vanmiddag: 407 stappen meer

zaterdag:

In totaal zijn er

vanmiddag:

+

=

bezoekers

woensdag: 522 punten zaterdag: 133 punten meer zaterdag: + punten

=

= school.

+

kinderen in de

Er zitten 834 mensen in de trein. 322 mensen stappen uit. Er zitten

=

mensen in de trein.

+ stappen

=

Danny: 646 blokjes Evelien: 132 blokjes minder Evelien heeft: – blokjes.

=

11 Schrijf de som en reken uit. Gebruik het printblad. Koen heeft 678 knikkers. Anneke heeft 855 euro. Hij verliest er 136. Ze koopt een fiets van 233 euro. Hoeveel knikkers heeft Koen over? Hoeveel euro heeft Anneke over?

8

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 8

9/04/2021 15:55


LESdoel 2 12 Reken uit. 5 6 3 + 3 2 9 =

6 8 7 – 3 4 9 = +

+ + +

=

=

= +

13

+ +

= =

=

=

+

tekort

=

Reken uit. 5 3 8 + 2 4 4 =

3 5 3 – 2 4 8 = +

+

tekort

14 a Schrijf de som en reken uit. Gebruik het printblad.

Ik heb 156 knikkers verloren.

over:

knikkers

Ik heb 226 knikkers verloren.

over:

knikkers

b Schrijf de som en reken uit. Gebruik het printblad. Fatma heeft 539 stickers. Ze krijgt er 245 bij. Hoeveel stickers heeft ze nu?

Sarah heeft 354 euro. Ze krijgt voor haar verjaardag 127 euro. Hoeveel euro heeft ze nu?

Jayden heeft 458 voetbalplaatjes. Hij krijgt er 133 bij. Hoeveel voetbalplaatjes heeft hij nu?

15 Reken uit. Gebruik het printblad. 348 + 145 =

356 + 225 =

635 – 218 =

323 – 127 =

423 + 238 =

658 + 114 =

476 – 128 =

573 – 144 =

527 + 356 =

354 + 139 =

783 – 549 =

694 – 458 =

9

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 9

9/04/2021 15:55


Klaar voor de start 1 Van welk lesdoel heb jij het meest geleerd? nummer:

2 Hoe is je gevoel over rekenen na dit boekje?

3 Heb je hulp gevraagd of gegeven tijdens het werken in dit boekje? ja

nee

enkampioe k e n r

Einddoelenschrift rekenen van groep 5 naar 6

9 789006 789006 701654 315202 9

BSSCHRFT_L5-6_DEF_060421.indd 46

9/04/2021 15:57


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.