Klaar voor de start | rekenen | groep 3 - 4 | pag 1 t/m 10

Page 1

naam:

Einddoelenschrift rekenen van groep 3 naar 4

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 1

9/04/2021 15:34


Hoe gaat het? Kleur bij elk lesdoel hoe het gaat.

Ik snap het nog niet helemaal

Ik ben goed op weg

Ik heb het lesdoel afgerond

Heb je alle lesdoelen gemaakt? Vul de achterkant van dit schrift in en schrijf je naam op de beker. Succes en veel plezier! lesdoel 1 Ik oefen met getallen tot en met 100. lesdoel 2 Ik oefen rekenen tot en met 10. lesdoel 3 Ik oefen rekenen met hulpsommen. lesdoel 4 Ik oefen rekenen tot en met 20. lesdoel 5 Ik oefen rekenen tot en met 50. lesdoel 6 Ik oefen schatten tot en met 100. lesdoel 7 Ik oefen eerlijk verdelen tot en met 50. lesdoel 8 Ik oefen klokkijken met hele en halve uren. lesdoel 9 Ik oefen met meten en meter. lesdoel 10 Ik oefen diagrammen aflezen en invullen.

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:34


Einddoelenschrift rekenen van groep 3 naar 4

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 1

Powered by

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 1

lesdoel Ik oefen met getallen tot en met 100.

vul in.

0

20

2 vul in. 3

3

3

14

11 2

2

2

3

3

3

9

3

2

3

3

17

5

3

a vul in. 20

30

35

45

0

50

b maak vast.

0

50

11

13

15

17

23

27

30

35

43

46

2

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 2

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 4

5

vul in.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20

30

40

50

60

70

80

90

100

maak vast.

0

10

5

6

15

22

31

49

54

63

72

81

90

vul in en maak vast. 3 meer dan 20

1 minder dan 30

5 meer dan 30

3 meer dan 40

20 meer dan 51

23

0

100

15 minder dan 60

15 meer dan 80

20 minder dan 100

9 minder dan 85

10 minder dan 98

3

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 3

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 7

lesdoel Ik oefen met getallen tot en met 100.

maak de rij af. 1

11

2

12

5

15

10

20

3

13

7

17

8 kleur het getal dat het dichtstbij is.

9

10

11

14

5

7

10

3

5

9

8

12

15

4

7

11

10

12

13

11

15

17

7

9

10

maak vast.

34

28

14

11-

39

2130

20

12

10

32

49

17

43

19

49

31-

33

15

41

4150

40

24

23

37

21

27

48

vul in. 6

7

36

37

8

12

14

16

42

44

46

19

47

49

4

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 4

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 11 kleur. oneven getallen

18

19

20

oneven getallen

21

22

23

24

even getallen

16

12

17

27

28

29

30

31

32

33

27

28

29

30

31

32

even getallen

18

19

20

21

22

26

zet van klein naar groot. 36

5

43

18

47

24

50

46

37

23

12

44

45

33

32

46

15

17

26

31

49

42

19

5 6

13

vul in welke bladzijden missen.

64

69

bladzijde

58 bladzijde

60

65

bladzijde

63

74

79

bladzijde

79

84

bladzijde

47 bladzijde

23

28

bladzijde

52

95

100

bladzijde

5

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 5

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 14

15

16

lesdoel Ik oefen met getallen tot en met 100.

vul in. 11

13

15

33

35

51 65

17

19

21 23

22

24

26

37

54

56

58

53

55

72

74

76

67

69

84

86

88

18

19

20

25

26

37 75

vul in.

21 22 23 24

36 37 38 39

40

41

42

27

23

24

25

38

39

32

33

34

76

77

91

92

93

kleur. 0 – 10

51 – 60

11 – 20

61 – 70

57 32 53 28 58 15 52

4

81 90 86 93 95 71 74 76 36 45 25 47 17 41

8

49

21 – 30

71 – 80

79 73 78 92 99 83 82 88

31 – 40

81 – 90

65 33 69 29 63 13 61

41 – 50

91 – 100

6

17 vul in.

78

79

80

40

64

59

51

52

95

25

68

69

90

91

49

70

41

79

71

50

29

80

30

31

91

19

6

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 6

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 18

19

vul in. 0

2

4

50

52

24 62

6

8

10

1

3

5

54

33

35

37

26

28

41

43

45

64

66

75

77

79

17

19

21

43

45

47

vul in.

71

23 25 27 29

42 77

85

30

79

89

36 44

38

48

86 97

96

58

62

98

66

20 kleur wat het dichtstbij is.

21

65

70

72

48

45

50

70

64

62

43

45

40

70

75

78

50

52

56

58

61

66

35

30

23

kleur. 0 – 20

99 59 71 92 11

21 – 40

45 77 85

41 – 60

62 89 19 49 23 32 53 15 84 65

61 – 80 81 – 100

2

83 10 58 37

3

54 42

5

9

8

93 69 51

12 27 48 18 95

13 55 33 14 22 30 41 21

81 73 47 98

7

39 43

4

25 64 79 40 14 28 57

7

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 7

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 22

lesdoel Ik oefen met getallen tot en met 100.

vul de tientallen in.

37

15

30

40 29

33

42

23

36

vul in.

53

0

53

=

+

32

0

=

24

100

100

+

reken uit.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

43

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 8

9/04/2021 15:34


LESdoel 1 25

vul in. T

E

T

E

T

E

T

E

8

6

4

5

7

3

9

2

80

+ 6

94 = T

= 86

+

+

63 =

E

T

=

+ E

+

=

56 = T

+

+

82 =

E

T

=

+ E

9 4 26

27

reken uit. 13 = 10 + 3

15 = 10 +

18 = 10 +

11 = 10 +

23 = 20 +

25 = 20 +

28 = 20 +

21 = 20 +

33 = 30 +

35 = 30 +

38 = 30 +

31 = 30 +

43 = 40 +

45 = 40 +

48 = 40 +

41 = 40 +

vul in.

+1

+9

+8

+2

+3

42

+5

+8

40 +7

28

90 +6

+5

+7

+1

+3

+2 +6

+9

vul in. 81 = 80

+ 1

92 =

+

23 =

+

49 =

+

32 =

+

87 =

+

18 =

+

31 =

+

45 =

+

64 =

+

39 =

+

36 =

+

37 =

+

51 =

+

42 =

+

24 =

+

9

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 9

9/04/2021 15:34


Klaar voor de start 1 Welk lesdoel vond je leuk? nummer(s):

2 Heb je materiaal gebruikt tijdens deze lessen? ja

nee

3 Hoe vond je het werk in dit schrift?

rek

enkampioe

n

Einddoelenschrift rekenen van groep 3 naar 4

9 789006 701630

BSSCHRFT_L3-4_DEF_060421.indd 46

9/04/2021 15:35


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.