Page 1

naam:

BLOK 3

basis

werkschrift


GROEP 7 basiswerkschrift

BLOK 3

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort


Blok 3  LES 6

lesdoel Ik oefen het gelijknamig maken van verschillende breuken.

1 Nu jij! 15 blokken

10 wol

groen

1 5

blauw 103

rood ...

koraal

Groen en blauw samen: 1 3 + = 5 10 10

+

2 3

beton

1 5

cement ...

Koraal en beton samen: 2 1 + = 3 5

3 = 10

+

=

2 Schrijf de breuk anders. 1 = 2 4

2 = 3 6

3 = 5 10

1 = 2 6

1 = 3 6

2 = 5 10

1 = 2 8

3 = 3 6

1 = 5 10

1 = 2 10

4 = 6 3

8 = 10 5

1 = 2

1 = 6

1 = 5

3 Welke breuk is het grootst? Omcirkel. 1 1 4 | 8

2 3 5 | 10

2 1 2 | 3

3 1 4 | 8

6 4 10 | 5

3 7 5 | 10

1 3 2 | 4

1 3 3 | 6

2 4 4 | 6

3 5 4 | 8

1 1 5 | 10

2 5 3 | 6

2


4 Vul in. Hoeveel samen? Maak eerst de noemers gelijk en tel ze dan bij elkaar op.

1 2 1 + = + = 6 3 6 6 6

4 1 4 + = + = 6 3 6 6 6

2 1 2 + = + = 6 2 6 6 6

Reken uit. 1 1 1 2 3 + = + = 6 3 6 6 6

1 4 + = 5 10

+

=

1 1 + = 2 4

+

=

1 2 + = 3 6

+

=

1 3 + = 3 6

+

=

3 2 + = 8 4

+

=

2 2 + = 5 10

+

=

3 2 + = 4 8

+

=

1 2 + = 6 3

+

=

2 1 + = 4 8

+

=

3 1 + = 5 10

+

=

3 2 + = 10 5

+

=

5

6 Verbind in elke cirkel de breuken die evenveel waard zijn.

2 4

1 4

3 4

2 8 6 8

3 15

5 5 4 5

4 8

5 6 1 5

8 10

2 3

2 6

3 3

10 12 4 6

1 3

7 Omcirkel de naam. Wie is er verder in zijn level? Mees Mees

Joshua Joshua

Joery Joery

Tijn Tijn

Jim Jim

Daniek Daniek

Mees  zit op Tijn  zit op

5 8

3 4

Joshua  zit op Jim  zit op

3

1 4

2 12

Joery  zit op

3 6

Daniek  zit op

6 10


Blok 3  LES 7 1

Deze opgave maak je digitaal.

2 Vul in.

Tim heeft 75% voltooid.

Tobias heeft 45% voltooid.

Charissa heeft 50% voltooid.

Hij moet nog

Hij moet nog

Zij moet nog

%.

%.

%.

Amber heeft 65% voltooid.

Merel heeft 15% voltooid.

Dawid heeft 80% voltooid.

Zij moet nog

Zij moet nog

Hij moet nog

%.

%.

3 Vul in.

3

¾ 4 3 = 4

%

1 = 2

%

3 = 10

%

6 = 10

%

3 = 6

%

1 = 4

%

4 Reken uit.

8 2

4 3

6 2

5 9

3 8 ×

5 2 ×

2 7 ×

7 6 ×

4

%.


lesdoel Ik oefen het gelijknamig maken van verschillende breuken.

5 Schrijf steeds twee breuken die bij het blauwe deel horen.

3

en

en

en

6 Kleur de 24 blokjes die zijn verdiend in het spel. 1 deel is hout (bruin) 6 2 deel is modder (grijs) 8 2 deel is steen (rood) 4 1 deel is ijzer (zwart) 12

7 Schrijf de breuk anders. 3 = 4 8

2 = 3 9

1 = 8 4

1 = 3 9

6 = 6 12

2 = 8 4

6 = 9 3

1 = 5 15

3 = 8 16

8 = 9 18

4 = 6 3

7 = 8 16

1 = 9 18

3 = 8 16

5


Blok 3  LES 8

lesdoel Ik leer wat een kubieke meter (m3) is.

1 Nu jij! Kruis aan.

1 cm3

1 cm3

1 cm3

1 cm3

1 dm3

1 dm3

1 dm3

1 dm3

1 m3 = 1 kuub

1 m3 = 1 kuub

1 m3 = 1 kuub

1 m3 = 1 kuub

2 Vul in: meer of minder dan 1 m3.

1m

1m

1m

Dit is

dan 1 m3.

Dit is

dan 1 m3.

Dit is

dan 1 m .

Dit is

dan 1 m .

Dit is

dan 1 m3.

1m 3

3

1m

1m

2m Dit is

dan 1 m3.

6


3 Vul in.

Hier staan

kuubkisten.

Hier staan

kuubkisten. Hier staan

kuubkisten.

4 Hoeveel past in de laadruimte? Reken uit. Je kunt uitrekenpapier gebruiken. In de laadruimte 1m

passen 1m

kisten.

1m

2m 4m

In de laadruimte

2m

passen

dozen.

2m 1m

1m

5 Waar of niet waar? Omcirkel het antwoord. Gasfles met helium Heliumtank met vulventiel Inhoud: 0,42 m3 gas Zweeftijd: 5 tot 7 uur (latex ballonnen) Afmetingen: 31x31x46 cm Gewicht: 4200 gram

Ballonnen Latex ballon Inhoud ballon: 0,009 m3 Doorsnee: 25 cm

Zoveel ballonnen kun je vullen met helium uit de tank: ±50 stuks van 25 cm doorsnee ±25 stuks van 30 cm doorsnee ±5 stuks van 60 cm doorsnee ±2 stuks van 90 cm doorsnee Waar of niet waar? In deze heliumtank zit meer dan 1 m3 helium.

waar  |  niet waar

In 100 ballonnen van 25 cm doorsnee gaat meer dan 1 m3 helium.

waar  |  niet waar

In 100 ballonnen van 60 cm gaat meer dan 1 m3 helium.

waar  |  niet waar

7


Blok 3  LES 9 1

Deze opgave maak je digitaal.

2 Reken uit met je rekenmachine.

€ 44,95

Totaal; €

betaald met z’n vieren.

Al € 28,75 gespaard. Per week € 2,50 sparen.

Ieder betaalt €

Nog €

nodig. Dat duurt

weken.

3 Reken uit. Hoeveel kost de kaas? 100 gram

600 gram

1 kilo

1200 gram 1,5 kilo

€ 11,50

600 gram

800 gram

1 kilo

1400 gram 2 kilo

4 Welke sticker hoort erbij? Trek lijnen.

Prijs/kg € 1,89 Totaal € 1,24

Prijs/kg € 1,57 Totaal € 1,29

8

Prijs/kg € 1,49 Totaal € 1,09

Prijs/kg € 1,69 Totaal € 1,94


lesdoel Ik leer wat een kubieke meter (m3) is.

5 Reken uit hoeveel m3. 1 m³

1 m³

4m

3m 4m

3m

5m Lengte

m. Breedte

Op de grond In totaal

6m

m. Hoogte

m.

blokken. 3 lagen. blokken, dus

Lengte

m. Breedte

Op de grond

m 3.

In totaal

m. Hoogte

blokken. blokken, dus

lagen. m 3.

6 Vul in. Hoeveel kisten kunnen hierin? Stap 1: Hoeveel kisten kunnen er op de bodem?

1m

In de lengte kunnen 1m

1m

Totaal

kisten en in de breedte

kisten op de bodem.

Stap 2: hoeveel lagen? Totaal: 2m

lagen.

kisten.

De inhoud van de container is 6m

kisten.

m 3.

2m Is de inhoud van de schuur groter of kleiner dan die van de container? Leg je antwoord uit.

2m 4m

4m

7 Waar of niet waar? Omcirkel het antwoord.

Dit is een kubieke meter hout. 

Een zeecontainer heeft een inhoud

waar  |  niet waar

van meer dan 1 m3.  waar  |  niet waar

9

m.


Blok 3  LES 10 1 Reken handig. Maak een zo lang mogelijke reeks.

2 Bouw met kisten. Stapel ze steeds verschillend.

Gebruik steeds 9 blokjes.

10


extra oefenen 1 Schrijf de breuk anders. 1 = 2 4

1 = 3 9

4 = 5 10

1

12

2 = 3 9

3 = 6 12

1 = 2 16

9 = 9 3

8 = 12 6

1 = 2 18

6 = 9 3

6 = 10 5

2

=

2 Reken uit wie verder is.

Sven Sven zit op 3 4

Maria zit op 1 3

Cyril Cyriel zit op 3 8 is verder.

Merel zit op 1 9 is verder.

3 Hoeveel blokken? Vul in.

blokken

blokken

blokken

blokken

blokken

blokken

11


colofon Conceptauteur Marleen van de Wetering Auteurs Cindy Bekkema Annemieke van Grol Cindy Nillesen Anne Coos Vuurmans Mariëlle Woltjer Inhoudelijke redactie Hiske Huitema Redactie Projectteam ThiemeMeulenhoff

Illustraties Eduardo Media: p5, p6, p7, p8, p9, p11 Shutterstock: Dmitry p2, Karina Mikhaylova p2, mayrum p3, 4,11, Oceloti p6, pilgrim.artworks p6, SaimonTraur p6, Golden Sikorka p6, Meggi p6, Macrovector p6, studioworkstock p6, Lerbank p7, Differr p7, Anatolir p7, Tartila p7, Anatolir p8, paradesign p9, dumayne p9, Aratehortua p10 Fotografie Shutterstock: Martina Simonazzi p9, Krunja p9 Technisch tekenwerk SKON creative communications

Ontwerp Taste of Yellow SKON creative communications Opmaak SKON creative communications Omslag David Rozemeyer (fotografie) Tante Beun (styling en illustratie) Beeldverwerving Eduardo media

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 31220 1 Eerste druk, eerste oplage, 2019 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


BLOK 3 basiswerkschrift

9 789006 312201

Profile for ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Basiswerkschrift groep 7 blok 3  

Het basiswerkschrift maakt deel uit van de lesmethode rekenen voor het basisonderwijs Alles telt Q.

Alles telt Q Basiswerkschrift groep 7 blok 3  

Het basiswerkschrift maakt deel uit van de lesmethode rekenen voor het basisonderwijs Alles telt Q.