Page 1

naam:

groep -

-schrift


Voorbeeldspreads groep 3-8 -schrift

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort


BLOK 2  les 21 - 25 hoeveel punten?

1

+

+

2

+

+

2

=

+

5

=

4

maak vast.

2

+

=

6

+

=

3


Groep 3 doolhof van 1 naar 20.

reken uit en kleur.

1+1 4+2 1+2 1+1

1+1 3+1 3+4 3+1

1+2 2+5 2+3 3+2 2+ 1 1+2 2+3 2+2 3+ 2+ 2 4 1+2 2+2 6+1 3+1 3+5 4+ 4 6+2 2+6 3+5 1+4 6+1 4+1 1+3 3+3 3+2 1+7 5+ 4 6+3 8+1 7+1 3+2 1+ 5 1+3 1+4 2+6 3+6 1+7 3+5 2+6 1+2 3+2 5+3 2+7 1+8 4+5 5+3 2+3 1+2 6+2 1+7 4+4 7+2 7+1 4+1 2+3 4+4 4+5 3+6 8+1 5+3 3+2 4+1 5+3 4+4 6+2 3+5 4+4 1+2 3+2 2+6 2+3 3+2 2+1 4+ 1 2+3

3


BLOK 2  les 1 - 5

Hoeveel is het figuur waard?

Raad het getal. De eenheden zijn 2 meer dan de tientallen. Het is een even getal. Het is een getal tussen de 50 en 100.

De eenheden zijn het dubbele van 4.

4


Groep 4 Verbind de goede sommen met het antwoord.

34 + 11 57 – 12

38 + 9

14 + 31

13 + 32

41 – 5

40 + 5 15 + 30 42 + 4

9 + 46

88 – 45

36 + 9 96 – 45

88 - 45 78 – 33

50 – 5 65 – 20

13 + 42 66 – 25

42 + 3

Kleur. • Alle cirkels groen. • Alle rechthoeken blauw. • Alle driehoeken rood.

5


BLOK 1  les 1 - 5 Hoeveel centimeter? Hoeveel centimeter denk je dat het spoor lang is? a Van halte Bospad naar halte Heuvelweg. Ik schat

cm

Ik meet

cm

Ik heb gemeten met b Van halte Bloemborg naar halte Bergzoom. Ik schat

cm

Ik meet

cm

Halte Bospad

Ik heb gemeten met

23

c Van halte Vallei naar halte Bloemborg. Ik schat

cm

Ik meet

cm

Ik heb gemeten met

Halte Bergzoom

+

=

88

cm +

=

Halte Bloemborg

92

cm

Halte Grasland

49

6

=


Groep 5 Schrijf de som op en reken uit. Op de halteborden zie je hoeveel mensen in de tram zitten als de tram wegrijdt.

23 + 38 = 61

Halte Heuvelweg

53 61

cm

zitplaatsen: 59 staanplaatsen: 37

Ik neem de plek in van 4 staanplaatsen. Hoeveel mensen passen in totaal in de tram?

Halte Vallei

Welke tramlijn is het? De tramlijn heeft een nummer van twee cijfers. Bij elkaar opgeteld is het 8. Het laatste cijfer is 3 Ă— zoveel als het eerste cijfer.

–

=

14

Ontwerp een logo voor de tram.

7


BLOK 3  LES 6 - 10 1

Terras ophogen. Er wordt 1 m³ zand gebruikt om een terras 10 cm op te hogen. De oppervlakte van het terras is

m².

reken uit

Ik leg 28 deel van de tegels. Mijn tegels zijn rood. Dat zijn

2

Terras bestraten. Het terras wordt bestraat met tegels van 50 bij 50 cm. Hoeveel tegels zijn nodig?

reken uit

Ik leg 41 deel van de tegels. Mijn tegels zijn rood. Dat zijn

tegels.

8

tegels.


Groep 7 3

Kleur van de tegels. Zie de blauwe tekstballonnen.

Ik leg 25 deel van de tegels. Mijn tegels zijn blauw. Dat zijn

4

Ontwerp het terras op het ruitjespapier.

Ik leg 101 deel van de tegels. Mijn tegels zijn blauw. Dat zijn

tegels zijn

9

tegels.

tegels.


BLOK 2  LES 6 - 10 voor 6 personen

1

gram pasta

Reken het recept om voor 6 personen.

komkommer gram tomaat

Zomerse pastasalade met

gram rucola

zalm voor 4 personen.

gram pesto gram zalm

320 gram pasta 1 komkommer 400 gram tomaat 60 gram rucola 96 gram pesto 260 gram zalm

2

Je hebt â‚Ź 20. Koop zo voordelig mogelijk in voor 6 personen.

Superm pasta ko m ko m

1

x 2,70

mer

= 2,70

x

t o m a at

=

x

rucola

=

x

pesto

x

zalm

x totaal

10

arkt =

= = =


Groep 8 3

Wat doe jij met het geld dat over is?

4

Zoek uit hoe de kleuren verdeeld zijn. Lees de aanwijzingen onder de tabel. Anna eet van een

bord en met

Marloes eet van een rood

bord en met

Daan eet van een

bestek. bestek.

bord en met

bestek.

+

en groen bestek • Anna heeft ge n bord. en ook geen groe een rood bord. • Marloes heeft zelfde kleur • Anna heeft de rd van Marloes. bestek als het bo r eft dezelfde kleu • Alleen Daan he bestek en bord.

11


colofon Conceptauteur Marleen van de Wetering Auteur Marsha Zeldenrust Inhoudelijke redactie Hiske Huitema Redactie Projectteam ThiemeMeulenhoff Ontwerp Taste of Yellow SKON creative communications

Illustraties Barbara Mulderink: pagina 2-7 SKON creative communications: pagina 6-7 Wonderlab: pagina 8-11 Fotografie Shutterstock: TasfotoNL p2, hollandfoto.net p2, Matias Honkamaa p2, Eduardo Media p2, Connel p5, hollandfoto.net p5, Roman Tiraspolsky p5, Syda Productions p11, My Good Images p11, DutchMen p11. CC Smiley.toerist p2. Technisch tekenwerk SKON creative communications

Opmaak SKON creative communications Omslag David Rozemeyer (fotografie) Tante Beun (styling en illustratie) Beeldverwerving Eduardo media

Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 978 90 06 31220 1 Eerste druk, eerste oplage, 2019 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2019 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


GROEp -schrift

9 789006 312201

Profile for ThiemeMeulenhoff

Alles telt Q Q-schrift groep 3 tot en met 8  

Alles telt Q Q-schrift groep 3 tot en met 8 maakt deel uit van de lesmethode rekenen voor het basisonderwijs.

Alles telt Q Q-schrift groep 3 tot en met 8  

Alles telt Q Q-schrift groep 3 tot en met 8 maakt deel uit van de lesmethode rekenen voor het basisonderwijs.