Page 1

Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2013-2014

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Thibault Sys Richting: Handel Mentor: V. Van der Meersch


Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2013-2014

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 Brugge Thibault Sys Richting: Handel Mentor: V. Van der Meersch


Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2013-2014


1

Voorwoord Mijn naam is Thibault Sys, leerling in de richting Handel aan het Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme te Brugge. Graag zou ik u willen bedanken voor het lezen van mijn gip. Het is weer zover, het einde van het schooljaar is in zicht. Het was een jaar vol met unieke en leerrijke ervaringen (Bv.: de Zwedenreis, minionderneming). Het was een jaar met veel schoolwerk waar o.a. de gip een belangrijk deel van uitmaakte. Maar… het was vooral ook een jaar waarin we op zoek gingen naar een geschikte studierichting voor het toekomstig academiejaar. Met enige fierheid, stel ik u mijn geïntegreerde eindproef voor. In dit document heb ik geprobeerd om mijn taken op een overzichtelijke manier voor te stellen. Om dit eindwerk tot stand te brengen heb ik gebruik gemaakt van een aantal computerprogramma’s zoals MS Word, MS Excel, My Taggle en ISSUU. Via deze weg, wil ik ook zeker een aantal mensen bedanken voor het uitstekende werk die zij geleverd hebben. Als eerste zou ik toch zeker mijn mentor mevrouw Van der Meersch willen bedanken voor het boeiende jaar in de minionderneming. Daarnaast zou ik graag De heer Punie, De heer Decock en mevrouw De Meulder willen bedanken voor de uitstekende organisatie van de Zwedeneis! Het was een reis om nooit meer te vergeten! Ook De heer Vandaele, mevrouw Vandewalle en De heer De Smet wil ik bedanken voor het geduld en de goede begeleiding van onze gip. Mijn klasgenoten mag ik zeker ook niet vergeten! Ik wil hen bedanken voor het leuke jaar en de aangename samenwerking. Dit alles was niet gelukt zonder onze coaches mevrouw De Meyer en mevrouw Seys. Zij zorgden er samen met ons voor dat er een toffe, samenhangende groep ontstond. Ze hielpen ons dit jaar tot een goed einde te brengen. U kan mijn eindwerk ook digitaal raadplegen op ISUU via onderstaande link. http://issuu.com/thibaultsys/docs/gip_thibaultsys

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

3


4

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


2

Inleiding Om het lezen van mijn gip overzichtelijker te maken, heb ik voor u een beknopte inleiding gemaakt waarin u alle relevante informatie betreffende dit eindwerk zult terugvinden. De taken zijn volgens evolutie van de minionderneming en chronologisch gerangschikt. Doorheen het schooljaar moesten we verschillende taken van de betrokken vakken (informatica, Engels, Frans, bedrijfseconomie, Nederlands en Duits) maken. Voor het vak bedrijfseconomie kregen we in het begin van het schooljaar de opdracht om een organogram te maken van de functies binnen onze minionderneming. Omwille van de functiewissels in januari zal u een tweede organogram in mijn gip terugvinden. De tweede opdracht was het opmaken van vijf verkoopfacturen. Deze verkoopfacturen zijn te raadplegen in bijlage 3. De marketingmix en de analyse van de jaarrekening zijn de twee laatste opdrachten die u zult terugvinden voor dit vak. De balans, berekeningen en de jaarrekening zijn terug te vinden in bijlage 8. Binnen het vak informatica was de eerste taak het opstellen van een aandeelhoudersbrief die zowel voor het vak informatica als voor het vak Nederlands gequoteerd werd. Deze brief vindt u terug achteraan in mijn gip in bijlage 1. Op het einde van de deeltaken vindt u voor dit vak nog een flyer voor aandeelhoudersvergadering 2 terug. Voor het vak Nederlands is de eerste taak een marktanalyse met bijgevoegde enquête. De enquête kan u raadplegen in bijlage 2. De cv en mijn sollicitatiebrief kunt u terugvinden in bijlage 6. De cv voor de vakken Engels, Frans en Duits is terug te vinden in bijlage 7.De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn terug te vinden in bijlage 11. Vervolgens het vak Frans. Voor dit vak is er een taak waarbij we ons assortiment voorstellen met bijgevoegde commerciële brief. Deze brief kan u raadplegen in bijlage 4. De volgende taak is een publiciteitscampagne. Als laatste is er nog een verkoopgesprek. Het volledige verkoopgesprek is te raadplegen in bijlage 10. Voor het vak Engels is er als eerste een voorstelling van “Ten touristic places in Belgium”. De laatste taak voor dit vak was een onderneming opstarten in de UK. De volledige contactdetails met e-mails voor deze taak zijn terug te vinden in bijlage 9. En dan als laatste hebben we nog het vak Duits. Als eerste ziet u een organogram van onze minionderneming en ook een beknopte voorstelling van onze minionderneming in het Duits. Op het einde vindt u nog een aanvraag voor goederen in het Duits terug.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

5


6

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


3

Inhoudsopgave

1

Voorwoord............................................................................................................................................. 3

2

Inleiding ................................................................................................................................................. 5

3

Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 7

4

Overzicht van de bijlagen ...................................................................................................................... 9

5

Bibliografie........................................................................................................................................... 11

6

Eigenlijke inhoud eindwerk ................................................................................................................. 13

6.1

Organogram ......................................................................................................................................... 13

6.1.1

Organogram september .................................................................................................................. 13

6.1.2

Organogram januari......................................................................................................................... 14

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................................ 15

6.3

Afdrukken aandelen ............................................................................................................................ 15

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering................................................................................... 15

6.5

Website minionderneming .................................................................................................................. 16

6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse................................................................................................... 17

6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen ................................................................................. 22

6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entrprise................................................................................. 24

6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / Film ............................................................................................... 29

6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens .................................................................................................. 33

6.11

Marketingmix ...................................................................................................................................... 34

6.11.1

Product ............................................................................................................................................ 34

6.11.2

Prijs .................................................................................................................................................. 36

6.11.3

Plaats ............................................................................................................................................... 37

6.11.4

Promotie .......................................................................................................................................... 38

6.12 6.12.1

Une campagne publicitaire.................................................................................................................. 41 Un texte publicitaire de 8 lignes. ..................................................................................................... 41

6.13

Sollicitatiebrief en CV .......................................................................................................................... 42

6.14

Sollicitatiegesprek................................................................................................................................ 42

6.15

Analyse van de jaarrekening................................................................................................................ 43

6.15.1

Inleiding: .......................................................................................................................................... 43

6.15.2

Liquiditeit ......................................................................................................................................... 43

6.15.3

Solvabiliteit ...................................................................................................................................... 45

6.15.4

Rendabiliteit of winstgevendheid.................................................................................................... 46

6.15.5

EBIT .................................................................................................................................................. 47

6.16

File: ‘Starting up a new business in the UK’......................................................................................... 48

6.17

La conversation de vente..................................................................................................................... 55

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

7


6.18

Geschäftsbrief (Anfrage) ..................................................................................................................... 56

6.19

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ......................................................................................... 57

6.20

Bedrijfsbezoeken ................................................................................................................................. 58

6.20.1

Tectubes .......................................................................................................................................... 58

6.20.2

Spicer-off Highway........................................................................................................................... 59

7

8

Conclusie.............................................................................................................................................. 60

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


4

Overzicht van de bijlagen

1

Bijlagen ............................................................................................................................................... 1

1.1

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ........................................................................... 1

1.2

Bijlage 2: Voorbeeldenenquête .......................................................................................................... 3

1.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen ............................................................................................................... 5

1.4

Bijlage 4: Lettre commerciale ............................................................................................................. 9

1.5

Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire) ........................................................................................ 10

1.6

Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands .................................................................................... 11

1.7

Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits .............................................................................................. 14

1.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans en resultatenrekening ................................................................... 19

1.9

Bijlage 9: Contact details: emails/letters .......................................................................................... 24

1.10

Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering .......................................................................................... 24

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

9


10

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


5

Bibliografie Internetbronnen http://www.entrepreneur.com/startingabusiness/. https://www.gov.uk/starting-up-a-business/start-with-an-idea. http://www.interglot.com/. http://issuu.com/. http://www.londonchamber.co.uk/. http://www.mytaggle.nl/. http://www.sintjozefbrugge.be/.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina.

Literaire bronnen De Muynck, L., Vandaele, J. (2014). 6 Voorwoord, inleiding en conclusie. Devriendt, D. (2010). Word 2007-2010, Gevorderd voor wie echt met Word wil werken. Fleerackers, T., Leenaers, L., Van de Cruys, V. (2011). De onderneming en haar omgeving: Marketing, Handel 5 - module 2. Berchem: Uitgeverij De Boeck. Fleerackers, T., Leenaers, L., Van de Cruys, V. (2011). Boekhoudkundige verwerkingen en btwreglementering, Handel 5/6 - module 5. Berchem: Uitgeverij De Boeck. Van de Cruys, V., Van de Sijpe, P., Heyvaert, F., Van Doorne, O. (2013). De boekhouding als beleidsinstrument, bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening, investeringsanalyse, financieel beleid, Handel 6 - module 8. Berchem: Uitgeverij De Boeck.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

11


12

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6

Eigenlijke inhoud eindwerk

6.1

Organogram

6.1.1 Organogram september

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

13


6.1.2 Organogram januari

 U kunt de organogrammen van september en januari ook digitaal raadplegen in de submap organogram.

14

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Voor onze aandeelhoudersvergadering ontwierpen we een gepersonaliseerde uitnodiging met de vraag om hun aanwezigheid te registreren op de website http://mini.jozefienen.be/. Er werd ook gevraagd om de gegevens te controleren. Op de aandeelhoudersvergadering werden de aanwezigheden gecontroleerd a.d.h.v. een gepersonaliseerde barcode. De genodigden moesten hun aandeelhoudersstrookje getekend meebrengen om op het einde van het boekjaar hun dividend te ontvangen.

De uitnodiging kunt u terugvinden bij de bijlagen in bijlage 1. U kunt dit ook digitaal raadplegen in de submap aandeelhoudersvergadering.

6.3

Afdrukken aandelen Voor het afdrukken van de aandelen ontvingen we speciaal papier van Vlajo waarop we a.d.h.v. tabellen de gegevens correct bij iedere rubriek moesten plaatsen. Die gegevens invullen, gebeurde via veldcodes waarbij ieder gegeven afzonderlijk werd ingevuld. De aandelen werden gescand. Op die manier werden de aandelen aan de Excel-aandeelhouderslijst toegevoegd. Deze gegevens vormden de basis voor de uitnodigingsbrief voor de aandeelhoudersvergadering. U vindt mijn afdrukbare aandelen digitaal terug in de submap aandeelhoudersvergadering.

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering Bij het ontvangen van de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering werd er gevraagd of men zich kon registreren op de website http://mini.jozefienen.be/. Op deze website moest men aanduiden of u aanwezig zou zijn en zo ja met hoeveel personen. Ook de gegevens moesten gecontroleerd worden. Dit werd gekoppeld aan een Excel-lijst en zo kon men weten hoeveel personen er die avond ongeveer aanwezig zouden zijn.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

15


6.5

Website minionderneming

Wij moesten natuurlijk ook onze minionderneming promoten naar de buitenwereld. Dit deden we d.m.v. allerlei digitale media zoals facebook, twitter maar ook via een eigen website. Het was de bedoeling om op 23 oktober, de dag van onze aandeelhoudersvergadering, een mooie website te hebben waarin je alle informatie over onze minionderneming kon raadplegen. Deze deadline werd behaald dankzij de medewerking van de leerlingen van het 6de informaticabeheer en de ICT-manager Thibault Sys van Maison Cuberdon. De webmasters, Thibault Sys in het 1ste trimester en Isabelle Wittevrongel in het 2de semester, zorgden ervoor dat alles op gebied van ICT vlot verliep. Hieronder ziet u enkele screenshots van onze website. U kunt onze website ook raadplegen op http://www.maisoncuberdon.be/.

QR-code website http://www.maisoncuberdon.be/

16

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.6

Marktonderzoek: enquête + analyse In november trokken we de straat op om een enquête af te nemen. Dit met de bedoeling om inzicht te krijgen in welke mate ‘de cuberdon’ bekend is bij de consument. We stelden hiervoor een enquête op met een aantal relevante vragen waaruit we konden afleiden of de cuberdon wel degelijk in de smaak valt en of dat er ook een aantal producten gekend zijn waarin cuberdons verwerkt zijn. Nadien maakten we een volledige analyse van onze afgenomen enquêtes. Hieruit konden we aantal interessante conclusies uit trekken die relevant waren voor onze minionderneming.

Bekendheid Geldhof We wilden te weten komen of de naam Geldhof bekend klonk in de oren van de mensen. Uit onze enquête blijkt dat maar slechts de helft van de ondervraagden Geldhof kent. Daarom zetten wij meer acties op om onze leverancier bekender te maken bij de klanten. Een betere bekendheid van onze leverancier zou misschien leiden tot een nog betere interesse voor ons product. Desondanks verkoopt ons product goed en is het ook goed gekend bij de consument.

Bekendheid Geldhof 16

20

13

15

10

5

0 Ja

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

Neen

17


Interesse - Bevindingen We zien aan de resultaten dat de meesten van de ondervraagden al eens een zakje of een doosje cuberdons hebben gekocht. Liefst 18 van onze ondervraagden hebben ‘ja’ geantwoord. Dit is een zeer positief cijfer voor onze onderneming, want zo weten dat ons product aantrek heeft op de “markt”. We merken op dat ons product gesmaakt wordt bij de consument. 19 mensen die wij ondervraagd hebben, reageerden positief. Uit deze vraag hebben wij veel kunnen leren omdat wij dachten dat cuberdons niet bij alle leeftijdscategorieën geliefd waren. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet waar is. Nu hebben wij daar een andere visie over. Uit onze enquête blijkt dat de meerderheid cuberdons lekker vindt.

Hebt u al eens een zakje gekocht?

11

Neen

18

Ja

0

5

10

15

20

Vindt u cuberdons lekker? 19 20

10

15 10 5 0 Ja

18

Neen

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Aankoopgraad cuberdons Volgens de grafiek kopen het merendeel van de respondenten nooit een zakje cuberdons. Dit is een resultaat dat niet aan onze verwachtingen voldeed. Toen we de vraag stelden “Vindt u cuberdons lekker?” gaf men een positief antwoord. Als we die grafiek vergelijken met de grafiek van de aankoopgraad, zien we dat het elkaars tegengestelden zijn. De ene grafiek geeft ons een positief resultaat en de andere scoort negatief. We mogen natuurlijk ook niet uit het oog verliezen dat deze enquête niet zo representatief is. We hebben in een beperkte tijd een aantal mensen kunnen ondervragen. Dit is natuurlijk veel te weinig om echt representatieve resultaten te bekomen. We concluderen ook dat er een aantal mensen zijn die af en toe eens een zakje kopen. Cuberdons gaat men natuurlijk niet dagelijks kopen. We hoopten dat het balkje “veel” hoger zou zijn dan het balkje “nooit”.

Aankoopgraad cuberdons 14

13

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2

veel

af en toe veel af en toe

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

nooit nooit

19


Snoepjes of cuberdons? We bemerken opnieuw dat deze vraag een heel ander resultaat geeft dan “Vindt u cuberdons lekker?” De consument vindt cuberdons lekker maar als we vragen “Koopt u het liefst cuberdons of snoepjes ,lolly’s …?” dan kiest men toch voor de snoepjes. Misschien komt dit omdat er onder de categorie “snoepjes” heel wat meer wordt verstaan dan beertjes, zuurtjes enz. Het bredere assortiment is misschien een reden daarvoor. Het assortiment van cuberdons is beperkter. Een tweede reden is mogelijk het feit dat cuberdons een Oost-Vlaams steekproduct zijn (afkomstig van Eeklo). Sommige mensen hebben de naam ooit al ergens gehoord maar kunnen er geen beeld op plakken. Indien we de enquête in de winkelstraten van Gent zouden houden zou het resultaat misschien heel anders zijn.

Snoepjes of cuberdons?

10

Cuberdons

19

Snoepjes

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Snoepjes

20

Cuberdons

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Welk product binnen het assortiment van cuberdons valt het meest in de smaak bij de consumenten? Naast ons hoofdproduct cuberdons willen wij graag ook een aantal andere producten verkopen. Tegenwoordig bestaan er verschillende producten waarin cuberdons verwerkt zijn, denk maar aan: cuberdonsmeerpasta, cuberdonkoekjes, cuberdonijs en nog veel meer. Om precies te achterhalen wat de consument naast de gewone cuberdons nog zou kopen, hebben we deze vraag in onze enquête opgenomen. Uit de grafiek leiden we af dat de cuberdonkoekjes het meest worden verkozen. Het is een nieuw product en mensen willen te weten komt hoe een koekje met cuberdonstukjes smaakt. Daarnaast zien we dat de cuberdons met fruitsmaak ook wel enige aandacht krijgen. Deze vraag is voor ons een heel belangrijke vraag omdat we echt kunnen zien wat de consument naast de gewone cuberdons nog meer wenst. Dit is een resultaat dat kan gebruikt worden bij de eventuele verbreding van ons assortiment.

16 C o n c l u s i e

Het assortiment van cuberdons

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 2

1

/ s a m Conclusie en samenvatting We kunnen algemeen concluderen dat dit een geslaagde enquête was. We probeerden zoveel mogelijk mensen te ondervragen met de bedoeling om daaruit de gewenste resultaten te kunnen halen. Op het einde van de enquête vroegen we telkens de mening van de consument. ‘Wat vinden jullie nu eigenlijk van deze enquête en heeft u tips die wij eventueel in de toekomst kunnen gebruiken?’. We vroegen op het einde om een cijfer op 5 te geven voor de inhoud en vraagstelling van de enquête. We zien dat ons product redelijk veel aantrek heeft bij de consument maar toch niet met de volle 100 %. Er zijn zaken die we nog kunnen verbeteren en er kunnen nog acties ondernomen worden om het Oost-Vlaamse streekproduct bekender te maken.

 De enquête

vindt u terug in bijlage 2

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

21


6.7

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

Journaal Verkoopfacturen Maison Cuberdon A/P K/O

+/-

D/C

Volg nr.

Rek.nr.

Rekeningnaam

Bedrag in EUR D

1 A O O P P

+ + + +

D D C C C

A O O P

+ + +

D D C C

A O O O P

+ + + +

D D C C C

A O

+ +

D C

A O

+ +

D C

40000 70402 70400 45110 48800 2 40000 70402 70400 45110 3 40000 70402 70400 74600 45100 4 40010 70410 5

22

40010 70410

19/10/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde Btw Terug te betalen verpakking VK/1 25/10/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuligde Btw VK/2 7/11/2013 Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Doorgerekende kosten Verschuligde Btw VK/3 10/11/2013 Handelsdebiteuren ICL Verkopen handelsgoederen ICL VK/4 18/11/2013 Handelsdebiteuren ICL Verkopen handelsgoederen ICL VK/5

C

€ 83,50 € 1,50 € 78,77 € 3,23 € 10,00

€ 89,75 € 1,50 € 90,00 € 0,74

€ 130,00 € 4,40 € 106,00 € 80,00 € 1,04

€ 685,00 € 685,00

€ 346,40 € 346,40

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


 U kunt mijn 4 verkoopfacturen terugvinden in bijlage 3 en digitaal raadplegen in de submap verkoopfacturen.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

23


6.8

Présenter l’assortiment de votre mini-entreprise.

Notre assortiment

1. Les vrais Cuberdons Ce sont les vrais cuberdons de la confiserie Geldhof. Le cuberdon est un produit exclusif , élégant et préparé selon une recette secrète de 1873. Il y a beaucoup de discussion sur l’orgine des cuberdons. Eeklo ou Gand ? Les cuberdons sont parfaits pour donner comme cadeau à vos ami(e)s, votre famille ou quelqu’un que vous aimez. Conclusion : les cuberdons sont des produits parfaits pour surprendre quelqu’un !

2. Les Biscuits Cuberons Les Biscuits Cuberdon sont un de nos produits spéciaux. Le Biscuit Cuberdon est vraiment délicieux et croustillant. Les biscuits sont faits d’ une façon traditionnelle/artisanale. C’est aussi original. Les biscuits sont basées sur The American Cookies mais avec des morceaux de cuberdons

24

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


3. Le Cub -O -Spread Oh la la Le Cub - O - Spread qu’est-ce que c’est ? Le Cub - O - Spread est une pâte onctueuse et délicieuse. C’est idéal pour votre tartine. C’est quelque chose de différente que les autres pâtes. C’est vraiment mieux que le chocolat à tartiner. Quand vous ouvrez le pot, une odeur douce et sucrée monter dans votre maison.

4. Le Cub -O -Crème Le Cub - O - Crème est un produit qui est très populaire chez nos clients. Le goût du véritable cuberdon en sauce dessert ou comme ingrédient de base pour vos préparations de crèmes glacées ou bavarois. Maintenant nous avons aussi le Cub - O - Crème avec des cerises.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

25


5. Le Cub -O -Crunch Le Cub - O - Crunch est très connu. Parce que Mc Donalds emploient le Cub - O - Crunch dans leurs produits. Le Mc flurry contient des petits morceaux de Cub - O - Crunch. C’est utile pour vos salades, vos glaces etc.

6. Les tranches d’ananas Les tranches d’ananas sont un de nos gommes sucrées. Le goût est supérieure. Un bonbon qui fond dans la bouche avec la saveur douce et fruitée.

26

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


7. Les avions acidulés Nous avons aussi pensé aux enfants. Les avions sont un de nos gommes acidulées. Cette gomme est vraiment populaire chez les enfants. La confiserie Geldhof a réalisée cette produit pour Air France en forme d’avions et aux couleurs du drapeau français. Air France distribue ces bonbons au leurs clients.

8. Le sirop de cuberdon Le sirop a une saveur unique et inimitable. Cette douce et subtile préparation sucrée accompagnera et agrémentera vos desserts. Vous pouvez aussi utiliser le sirop pour la préparation de vos recettes.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

27


9. La glace au cuberdon La glace au cuberdon est un produit avec des ingrédients naturels. C’est adroit parce que le packaging est soigné et pratique. La crème glacée est conditionnée dans un cube de polystyrène. Tout le monde aimeraient de manger des glaces qui seront vendu beaucoup.

10. Cuberdons de fruit Nos derniers produits sont les cuberdons de fruit. Il existe beaucoup de saveurs mais nous vendons seulement quatre saveurs de tous les goûts. Les goûts sont : fraise, banane, pomme et orange.

U kunt dit volledige bestand terugvinden in de submap assortiment. Mijn ‘lettre commerciale’ vindt u terug in bijlage 4.

28

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.9

PowerPoint / Prezi-presentation / Film

ENGLISH: Ten touristic places in Belgium Slide 3: First we would like to tell you more about Bruges. Bruges is known for its beautiful sights and historical background. It is also known as the Venice of the North. Venice is a city in Italy in the many waterway. Bruges has also a network of canals. Every major city lances the problem of having too many tourists. Well Bruges is no exception. Even though it isn’t that big. You can compare Bruges’ surface to San Lorenzo’s. Interesting for those who know San Lorenzo. In Bruges you can’t pass a street without entering a chocolate shop. Belgian is the place to be, to find world’s best chocolate shops. We are proud of our chocolate, it’s at least something we can be proud of.

Slide 4: Antwerp is an industrial city because they have the largest port of Belgium. One of Antwerp’s best known attractions is The Zoo. Every day a lot of people, I think 200 000, visit this beautiful attraction. I think you know what a Zoo is? I explain to you. It is a park with a lot of different animals such as monkey’s, elephants, tigers, lions and of course also zebras. In my childhood I visited the zoo a lot and I spoke to the animals, gave them food,… but never mind let us continue with the presentation. You have also museums in Antwerp and one of this is the MAS museum. The MAS brings together various collections to tell a largely untold story about the world in the city of Antwerp and about the city of Antwerp in the world. It’s built not so long ago next to the Schelde. For those who love music and concerts there is the famous Sports Palace. They play sometimes a sportgame but usually it is used for concerts. You can find a lot of churches in Antwerp and there is also a Jewish neighbourhood. When you arrive in this city you can admire its beautiful Railway Station or like the Antwerp people say ‘the Railway Cathedral’.

Slide 5: Ghent is a city where you can find a lot of students. It is also the “student city” of Belgium. You can find the students on the Graslei. The place to be for them. Also Ghent has a museum, it is called “The Stam Museum”. It’s a museum where you can find and learn all about the history of Ghent. You have also a lot of old buildings such as in Bruges. For example Cathedrals and churches. The castle Gravestone or Gravesteen” is one of Ghents most well-known touristic attractions. It is situated on the water.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

29


Slide 6: Now we are going to tell you a little bit more about Hasselt. Hasselt doesn’t sound a bell. But there are also a lot of things to do. First we have the Jenever museum. The National Jenever Museum tells the story of Belgian Jenever, from grain to drink. You can follow the production process, in an authentic 19th century distilling facility. And of course you can also taste a large number of Belgian grain jenevers. Secondly we have the Fashion museum. The collection of the Modemuseum Hasselt (Fashion Museum Hasselt) counts just about 16,000 items ranging from clothing, shoes, handbags, accessories to undergarments. The collection policy is aimed at acquiring and conserving historical pieces of clothing as well as items from contemporary designers and keep them in the most optimal conditions. For those who love the nature you can visit the Japanese garden. A garden with lovely waterfalls and flowers where you can just relax! And last but not least The Green boulevard for those who like shopping.

Slide 7: The most famous monuments in Ieper are the cemeteries of the first and Second World War. The best known and largest cemetery is Tyne Cot Cemetery. It is very popular with the British people because almost 12000 British soldiers of the First World War are buried here. The Menin Gate is a Memorial to the Missing. The city gate was built in 1927 by the British on the East side of the city, in memory of British Commonwealth soldiers who died in the First World War and were not identified whose graves are unknown. The cloth Hall of Ypres is one of Europe's largest civil buildings in Gothic style. The original cloth Hall was built between 1200 and 1304. The belfry is 70 m high and was built between 1200 and 1230 as a sign of the power of citizenry. From late 12th century black cats thrown from the belfry. Nowadays the cat’s hold a “Cats Festival” every three years when stuffed cats are thrown from the belfry. Bellewaerde Park is an amusement and animal park. The park consists of 54 acres of land and is especially famous for its beautiful gardens, beautiful scenery and the many animals. It’s also the oldest operating theme park in Belgium. That way the park attracts about 900,000 visitors annually. The park's mascot is a lion dressed as a King, or King Lion. So it is a place for young and old.

Slide 8: The Belgian coast has a 65 kilometre long stretch of sandy coastline. It has 15 resorts, each with its own character and unique atmosphere. The sandy beaches are ideal for children. The beaches shelve gently out to sea, and life guards ensure everyone's safety. Sunbathers have found that they acquire a healthier tan here than in southern Europe, thanks to the iodine and salt in the air. The Belgian coast offers a wide range of sport and recreation facilities: here you can hire a bicycle or a buggy, or go sailing or fishing. The wide beach is ideal for ball games, horse riding and beach surfing.

30

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Slide 9: First I'm going to say a few things about Durbuy. Durbuy is the smallest city in Belgium. Durbuy is much known to the tourists for the nice little restaurants where you can eat a good snack. There are a lot of activities to do in Durbuy including kayaking, mini golf ... The war museum in Bastogne seems small but it's actually fairly large. You will find lots of information about the First and Second World War. The Han caves form a system of subterranean caves in Han-sur-Lesse close to Rochefort. It’s situated between the Lesse River in the Belgian Ardennes. The whole is known as one of the most extensive cave complexes in Europe. In winter the caves are closed because every time in winter the caves are under water. Spa-Francorchamps is a race circuit in Francorchamps in the province of Liège. The circuit of Spa-Francorchamps is considered by many drivers as the most beautiful circuit in the world. It is still an authentic old race circuit despite the many innovations that follows the natural slopes of the landscape. In 2007, the entire infrastructure on and along the Circuit of SpaFrancorchamps was renewed.

Slide 10: Kortrijk 1302 is an interactive museum for young and old that tells the story of the battle of the Golden Spurs (July 11, 1302). You can see real collections coats of mail, swords and goedendags you see the protagonists of the conflict come to life again; you can follow the course of the battle on a giant scale model. The Kortrijk International Rose Garden has been given an entirely new layout. It includes an experimental garden where 100 to 150 new types of roses from European plant breeders are planted and evaluated each year. In the garden, the new varieties of roses are monitored for 2 years. Next to the experimental garden there is a large demonstration garden where visitors can admire around 200 rose varieties which have proven to be of good quality and are currently available commercially. Finally, it is also possible to visit a collection of historical rose species. Access to the Rose Garden is free of charge.

Slide 11: The Atonium is an iconic building in Brussels originally constructed for Expo '58. The Atonium is 102 m high. And the 9 spheres have a diameter of 18 m. Tubes connect the spheres along the 12 edges of the cube and all eight vertices to the centre. They enclose escalators and a lift to allow access to the five habitable spheres which contain exhibit halls and other public spaces. The top sphere provides a panoramic view of Brussels. The Atonium is located next to Oceade. It’s a big swimming pool. In the Atonium there is also a good restaurant. The lowest spehere will be renamed in known of the Belgian physicist François Englert who received the year’s Nobel Price.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

31


Sources http://www.belgium.be/en/about_belgium/tourism/the_coast/ http://www.toerisme-ieper.be/nl/pagina/145-147-225149/lakenhalle---belfort-1-.html http://www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Wat-is-er-tezien/Vaste-tentoonstelling.html http://www.kortrijk.be/vrije-tijd/cultuur/musea http://www.gent.be/gravensteen http://preview.brugge.be/

 De volledige PowerPoint presentatie van deze Gip-opdracht kan u digitaal terugvinden in de submap presentation.

32

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.10

Vorstellung des Mini-Unternehmens

Vorstellung Maison Cuberdon Maison Cuberdon wurde im September 2013 von begeisterten Schülern von 6HA3 gegründet. Wir sind ein Mini-Unternehmen des Instituts St. Joseph in Brügge. Wir verkaufen hauptsächlich Cuberdons und Cuberdonkekske. Unser Lieferant ist Confiserie Geldhof aus Eeklo. In unserem Unternehmen arbeiten wir insgesamt mit 16 Personen, verteilt auf 4 Abteilungen, jede mit seiner eigenen Funktion. Unsere Firma wird ausgeführt, durch unsere Geschäftsleiter Lore De Roo. Sie wird geholfen durch Toon Louagie. Er ist der Sekretär. Wir wollen so viel wie möglich Verkauf Momenten organisieren an verschiedenen Orten. Und wir hoffen dass wir viel Spaß haben. Gewinn machen ist unsere wichtigste Zielsetzung. Und ein Anteil geht nach unserer Nächstenliebe Clinic Clowns.

 U kun dit volledige document ook digitaal raadplegen in de submap Deutch.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

33


6.11 Marketingmix

MARKETINGMIX MAISON CUBERDON 6.11.1 Product  Productkeuze? Het idee om dit product te gaan verkopen kwam van twee enthousiaste leerlingen uit onze klas namelijk Isabelle en Thibault. Zij zijn het brein achter het idee. We hadden op het einde van het vorige schooljaar twee mogelijke producten op het oog om te verkopen. American food (cookies, donuts, chocomelk, muffins, …) en cuberdons met daarnaast een aantal producten waar cuberdons in verwerkt zitten. Omwille van de leverancier hebben we uiteindelijk gekozen voor de cuberdons. Indien we American food zouden verkopen, moesten we dit laten leveren vanuit het buitenland wat niet echt haalbaar is voor een minionderneming. Voor het verkopen van cuberdons konden we wel een binnenlandse leverancier strikken namelijk “Confiserie Geldhof”. Vandaar onze keuze om cuberdons te verkopen, een leuk product om te verkopen en het stimuleert ons om creatief te zijn.

 Duurzaam of niet duurzaam? Is dit nu een duurzaam product of niet? Onder welke categorie van consumentengoederen vallen cuberdons? We zoeken het even uit… Cuberdons zijn verbruiksgoederen. Als er een doosje gekocht word is het uiteindelijk de bedoeling om het direct op te eten. We verbruiken het product. Dus kunnen we hier duidelijk spreken van een duurzaam goed. Welk soort goed zijn cuberdons dan? We gaan er vanuit dat dit een preference good is. Cuberdons worden op regelmatige wijze aangekocht waar de klant niet zo erg bij betrokken is maar wel toch hoge eisen stelt bij dit product. (Vb. cuberdons mogen niet te snel versuikeren.) Merken kunnen hierbij een doorslaggevende rol spelen. Als de consument ziet dat het afkomstig is van Confiserie Geldhof zal hij dit sneller kopen dan cuberdons van één of ander snoepmerk.

34

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


 Ons assortiment:

Breedte

Cuberdons Cuberdonkoekjes: Doosje van 100 g voor

€5,00

Diepte

Cuberdons: Doosjes van 200 g voor €5,00 Doos van 1,5 kg voor

€20,00

Doos van 2 kg voor

€25,00

Een woordje uitleg bij ons assortiment: Ons assortiment is niet zo breed. We verkopen de cuberdons en daarnaast nog de cuberdonkoekjes. In de diepte hebben we de cuberdons opgesplitst in verschillende gewichten en bijhorende prijzen. Het is mogelijk dat we ons assortiment nog verbreden met de cuberdonsmeerpasta. Deze dimensies van ons assortiment gebruiken wij als leidraad voor ondernemingsbeslissingen.

Omzet en winst

 Productlevenscyclus:

Cuberdon

Cuberdon

smeerpast a

koekjes

Cuberdons

Groei

Winst Tijd Introduc tie

Groei

Rijping

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

Verzadiging

Terugval

35


 Onze service: Ons doel is om een hoog, kwalitatief product te leveren. Een hoge kwaliteit geeft steeds een meerwaarde voor de minionderneming als ook de consument. Wij staan niet alleen in voor een kwalitatief hoog product maar ook voor de best mogelijke service. We laten bijvoorbeeld de klanten eens proeven en we zijn steeds enthousiast en vriendelijk.

 Onze verpakking: Onze producten worden verpakt geleverd. Wij mogen dit zelf niet verpakken omdat wij daar niet voor opgeleid zijn. De verpakking van de cuberdons zorgt dat ze niet te snel versuikeren.

6.11.2 Prijs  Onze marketingdoelstellingen: “Productkwaliteit” is in onze onderneming één van de belangrijkste doelstellingen en dus zeker een must. Binnen deze doelstelling krijgen onze producten een centrale plaats. Dankzij onze superieure productkwaliteit kunnen we iets wat hogere prijzen hanteren. Een belangrijk doelstelling is dat wij op het einde van het jaar een deel van onze winst afstaan aan een goed doel “de Cliniclowns”  Kostengerichte prijszetting: Bij het bepalen van onze prijzen houden we natuurlijk rekening met de aankoopprijzen. Op die manier gaan wij ook tewerk.  Imagoprijszetting: We proberen door onze prijzen niet te laag te houden de kwaliteit van het product te verhogen. De consument denkt automatisch “hogere prijs, dit zal wel van goede kwaliteit zijn”. Dat mag ook wel. Als je veel betaalt, mag je ook verwachten dat het van degelijke kwaliteit zal zijn.  Psychologische prijszetting: In onze minionderneming passen we deze strategie zeker toe. Onze prijzen zijn meestal ronde prijzen: €10,00 ; €20,00. Prijsschommelingen rond de getallen 5 en 25 passen wij ook toe. Waarom? Twee redenen: “Ronde prijzen” fungeren altijd als sterke prijzen. Ook prijzen die eindigen op een 5 zijn psychologisch sterke getallen. Een tweede reden is dat het gemakkelijker is om geld terug te geven. Klanten kunnen zo ook gemakkelijker gepast betalen.

36

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.11.3 Plaats We zullen met onze minionderneming zoveel mogelijk verkoopmomenten gedurende het jaar organiseren. We proberen ook om dit op plaatsen te doen waar veel mensen aanwezig zijn (vb.: op de speelplaats, kerstmarkt, op de gewone markt…) Ons magazijn proberen we op een efficiënte manier te organiseren waardoor we goed kunnen bijhouden hoeveel er verkocht is en hoeveel stock we nog over hebben.  Verkoopmomenten: We hebben na de officiële start van onze minionderneming al twee verkoopmomenten meegemaakt. Hieronder de data waarop wij al verkoopmomenten hebben gehad: Woensdag 23 oktober 2013: verkoopmoment op school. Dit vond plaats op school na de aandeelhoudersvergadering. Alle aandeelhouders waren welkom met eventuele gasten. Het was ons eerste verkoopmoment maar het was meteen een zeer goede verkoop want we hadden na deze avond een opbrengst van net geen 600 euro. Hiermee hebben we onze leveranciers betaald en konden we dus nog niet van winst praten. Vrijdag 25 oktober 2013: verkoopmoment op school. Dit vond plaats in het Tabigha bij het Sint-Jozefsinstituut. Het verkoopmoment was naar aanleiding van het oudercontact die zich daar plaatsvond van 17u tot 20u. De ouders hadden op die manier ook de kans kennis te maken met de miniondernemingen indien ze dit nog niet hadden gedaan op de aandeelhoudersvergadering. Ook deze avond was zeer productief want na deze avond hadden we slecht nog 3 maal 2kg cuberdons en 2 maal 1,5kg cuberdons in onze stock. In de toekomst zijn er al een paar nieuwe verkoopmomenten gepland waarvan de meesten vastliggen. Hieronder een opsomming. Donderdag 28 november 2013: verkoopmoment op school. Dit zal plaatsvinden tijdens de speeltijden op school. We zullen onze stand een paar minuten voor het belsignaal klaarzetten op de speelplaats zodat de leerlingen onze producten kunnen proeven en ontdekken. We zullen dit in de ochtend- middag- en avondspeeltijd doen. Zaterdag 30 november 2013: verkoopmoment op de markt in Brugge. Dit is de eerste keer dat we zullen verkopen op een markt. Dit zal een leerrijke ervaring zijn aangezien we nu ook met het kritischer publiek te maken kunnen krijgen. We hebben steeds gepland om met 4 mensen te verkopen en om het uur een wissel van shift te doen. Vrijdag 20 december 2013: verkoopmoment op school: dit is opnieuw een oudercontact waar de ouders die reeds de smaak te pakken hebben zich opnieuw te goed kunnen doen aan de heerlijke lekkernij.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

37


6.11.4 Promotie  Onze doelgroep: Onze doelgroep is zeer ruim. Cuberdons dat lust iedereen graag of toch bijna iedereen. We baseren ons eigenlijk op de verschillende leeftijdscategorieën. We hebben toch de indruk dat we ons product het meest verkopen aan de iets rijpere leeftijdscategorie. Maar ook de jonge lekkerbekken slaan zeker geen cuberdontje af. Hoe beter onze doelgroep bepaald is hoe beter we de communicatie op hen kunnen afstemmen.  Onze boodschap:

“Een neus voor smaak” Een woordje uitleg bij onze slogan: Onze slogan past geweldig goed bij de naam en het product. Het heeft een dubbelzinnige betekenis. Enerzijds verkopen we cuberdons “neuzen” in het Vlaams en anderzijds “een neus voor smaak hebben”, onze medewerkers hebben een feeling voor smaak.  Bespreking logo: Ons logo is zeer mooi uitgewerkt en past uitstekend bij onze minionderneming en product. Ons logo is volledig zelf ontworpen. Eerst werd het ontwerp getekend en dan pas werd het digitaal uitgewerkt. We zien een mevrouw op de achtergrond die een cuberdon in de hand heeft. Ze is op een elegante manier uitgebeeld met een mooie cirkel errond. De slogan is ook volledig geïntegreerd in het logo.

38

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


 Onze huisstijl: We hebben gekozen om de kleur van de cuberdons in onze huisstijl toe te passen, aangevuld met twee andere kleuren. Daarnaast opteren wij voor een iets eleganter lettertype dat het totaalconcept uniek maakt. Kleuren

Lettertype Een neus voor smaak

Donkerrood

Wit

Roze

Brush script

 Onze website:

Onze homepage die regelmatig aangepast zal worden naargelang het jaar vordert. Bij de start van onze minionderneming zetten we onze sponsors hierop in de kijker.

Onder de rubriek “ons assortiment” kunt u een mooi overzicht vinden van wat wij allemaal verkopen.

Een aantal foto’s en ons promotiefilmpje kunt u vinden onder de rubriek “filmpjes en foto’s”.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

39


 Onze stand:

Enkele sfeerbeelden:

Uitleg bij de stand: De opzet van onze stand heeft als doel dat het direct moet opvallen voor de consument. Het geheel bestaat uit een achtergrond van 3 rechthoekige houten panelen, geschilderd in onze huiskleur met daarop statiefjes om onze producten tentoon te stellen. Daarnaast hebben we een houten kast waarop twee potjes staan met cuberdons om te laten proeven en clownsneuzen die de link leggen naar ons goede doel ‘de Cliniclowns’.

40

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


 Onze sponsors We hebben ook de nodige aandacht besteed aan onze sponsors. Hun logo’s en/of namen staan vermeld op onze website, facebook-pagina, twitter-pagina en onze affiche.

6.12 Une campagne publicitaire 6.12.1 Un texte publicitaire de 8 lignes. Vous vous imaginez que vous faites une promenade dans la rue commerciale. Et vous passez dans un petit magasin. Soudain vous voyez qu’ils vendent des cuberdons. Ohlala vous avez l’intention de manger des cuberdons. Un peu plus loin vous voyez une belle affiche avec des belles couleurs ″Maison Cuberdon, les vraies cuberdons ! Zilverstraat 26″ Qu’est-ce que vous faites ? Vous entrez dans le magasin ou vous vous promenez au maison cuberdon qui vendent les vraies cuberdons. Vous venez au maison cuberdon bien sûr !. Ah oui ! Donc achetez nos cuberdons délicieux pour un prix démocratique de €5,00 !  LINK ONLINE FILMPJE : https://www.youtube.com/watch?v=P4ifVgplGeg

U kunt de bijhorende affiche terugvinden in bijlage 5 of digitaal in de submap campagne publicitaire.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

41


6.13 Sollicitatiebrief en CV

 LINK APPSITE: http://www.mytaggle.nl/ThibaultSys/

U vindt mijn sollicitatiebrieven en CV Nederlands terug in bijlage 6. De CV’s in het Engels, Frans en Duits vindt u terug in bijlage 7. Ook digitaal vindt u dit terug in de submap sollicitatie.

6.14 Sollicitatiegesprek

42

Datum gesprek:

28 januari 2014

Te solliciteren functie:

Commercieel directeur

Aanwezige personen:

J. Vandaele, H. Decock, D. Vandewalle

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.15 Analyse van de jaarrekening 6.15.1 Inleiding: We kozen voor Confiserie Geldhof. Waarom Confiserie Geldhof? Confiserie Geldhof is een familiebedrijf die generatie op generatie is overgedragen en kwalitatieve producten produceert. In 1954 zijn ze begonnen met de productie van cuberdons en zijn tot op vandaag uitgegroeid tot een welvarend bedrijf van allerlei snoepgoed. Geldhof is een groeiend bedrijf en tevens ook onze leverancier vandaar dat we graag eens hun jaarrekening onder de loep willen nemen. Deze onderneming verkoopt voornamelijk cuberdons met een neven-assortiment van allerlei voedingswaren met de smaak van cuberdons er in. Ook verkopen ze snoepgoed. De bekendste producten van hen verkopen wij dan ook in onze minionderneming. Voor ons is het een uitstekende opdracht om zo eens de gegevens van dit bedrijf te kunnen analyseren en te kunnen kijken hoe sterk deze onderneming staat op financieel vlak.

6.15.2 Liquiditeit

ďƒ˜ (in ruime zin) Formule De current ratio wordt berekend door de vlottende activa te delen door het vreemd vermogen op korte termijn. Het vreemd vermogen op korte termijn is de optelling van de schulden van minder dan 1 jaar en de overlopende rekeningen aan activazijde van de balans.

Berekening 2012 Vlottende activa: Vreemd vermogen op korte termijn: Current ratio:

Berekening 2011 1.480.456,00 962.982,00

1,54

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

Vlottende activa: Vreemd vermogen op korte termijn: Current ratio:

1.334.201 562.998

2.37

43


 (in enge zin)

Formule De quick ratio wordt berekend door het verschil van de vlottende activa en de voorraden. Daarna delen we dit bedrag door het vreemd vermogen op korte termijn.

Berekening 2012 Vlottende activa-voorraden

1.334.201-445.726 = 888.475

Vreemd vermogen op korte termijn:

562.998

Quick ratio:

1.58

Berekening 2011 Vlottende activa-voorraden

1.334.201-445.726 = 888.475

Vreemd vermogen op korte termijn:

562.998

Quick ratio:

44

1.58

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.15.3 Solvabiliteit

Formule De solvabiliteit toont aan of een onderneming zijn schulden zowel op korte als op lange termijn kan afbetalen. De solvabiliteit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal vermogen maal 100.

Berekening 2012 Eigen vermogen

1.508.696

Totaal vermogen

2.837.940

x100

Solvabiliteit:

53,2 %

Berekening 2011 Eigen vermogen

1.299.281

Totaal vermogen

2.101.161

x100

Solvabiliteit:

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

61,8 %

45


6.15.4 Rendabiliteit of winstgevendheid

Formule De rendabiliteit zegt ons wat meer over hoe goed een bedrijf rendeert. Dit cijfer is interessant voor de potentiële aandeelhouders of investeerders onder ons.

Berekening 2012 Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen

209.415 x100 1.508.696

REV:

13,88%

Berekening 2011 Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen REV:

46

244.082 x100 1.299.281 18,79%

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.15.5 EBIT

Formule Het EBIT, ook wel het bedrijfsresultaat genoemd is het resultaat door de bedrijfsopbrengsten te verminderen met de bedrijfskosten van een boekjaar.

Berekening 2012 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Financiële opbrengsten (code 75) + Financiële kosten (code 65)

308.899

3.536 58.376

EBIT:

363.739

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903)

368.139

Berekening 2011

- Financiële opbrengsten (code 75) + Financiële kosten (code 65) EBIT:

5.231 66.027 428.935

U vindt de berekeningen, balans en resultatenrekening terug in bijlage 8. Ook kan u dit digitaal raadplegen in de map analyse jaarrekening.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

47


6.16 File: ‘Starting up a new business in the UK’

Description of our shop/business We would like to start up a Belgian beer store where you can buy all the different sorts of the Belgian beers. You can not only buy the beers but you can also drink it. We would like to have a pub in our beer store. Those are two things in one! We got the idea because we both like to drink beer but not only the general beers, also the special ones. Thibault and I have the idea to concentrate us on the special beers of Belgium. Because everywhere you can drink Jupiler or any other white beer. Beers with names that the English people never heard of it, that is more interesting because they don’t know the name of the beer and they never taste the good flavour of the beer so give me a reason why they don’t go to buy our lovely beers. Also one of the reasons why we like the concept is because it’s something original and it’s nice to do such a business. And Belgium is a famous beer country. All nationalities come to Belgium to taste or lovely beers. Our name for our store is the London Beer Wall. I think that we don’t have to explain the name. It’s a store in London with all the Belgian beers that exist.

Steps necessary to undertake to start up our business in the UK 1) Start with an idea We are going to sell Belgian beers in the centre of London. We have chosen for this one because with think that it will attract the English people to buy or to taste the best beers of the world!

2) Write a business plan A business plan is a very important document when you are going to start up your business. This plan is built in 5 parts: Background information about your company, a marketing plan, an operational plan, a financial plan and a discussion of the decision making criteria that should be used to approve the plan.

48

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


3) Get business assistance and training If you need some service help in your life as entrepreneur you can always rely on the help of many hands. But which help can you trust, that’s the question! The most reliable assistance is the one of the government. In our case is it the Chamber of Commerce in London. Here you have the site where you can look up a lot of information about all this. http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/default.asp?id=18

4) Choose a business structure We are a partnership because together we’re going to invest money in our company. In a business partnership, you and your business partner (or partners) personally share responsibility for your business. You can share all your business’ profits between the partners. Each partner pays tax on their share of the profits o Legal responsibilities -

You’re personally responsible for your share of: any losses your business makes bills for things you buy for your business, like stock or equipment

You must choose a ‘nominated partner’. This is the partner who will be responsible for keeping business records and managing tax returns. o Registration for the nominated partner The nominated partner must register the partnership with HM Revenue & Customs. When they do this, they will automatically register personally for Self-Assessment. o Registration for other partners You must register for Self-Assessment to pay your personal tax and National Insurance on your share of the partnership’s profit as soon as possible after you start trading. If you register the partnership or individual partners later than 5 October in your business’ second tax year, you could be charged a penalty.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

49


5) Register your business in the UK  Choose a name  Register for self-assessment with HM Revenue and Customs1  You must have an international insurance number You must choose a business structure when you start a business. The structure you choose will define your legal responsibilities, like: the paperwork you must fill in to get started the taxes you’ll have to manage and pay how you can personally take the profit your business makes your personal responsibilities if your business makes a loss

6) Licences You must have a licence when you will sell drinks and food.

7) Set up a bank account 8) Pay national insurance and register for VAT 9) Support for business in the UK First you have to create a budget to start up your business, than you have to create your bank account and see if you can get some financial help.

10)

Employing staff

If you are going to employ people to work in your store you have to pay attention at the following steps:  Decide how much to pay someone - you must pay your employee at least the National Minimum Wage.

 Check if someone has the legal right to work in the UK. You may have to do other employment checks as well.  Apply for a DBS check (formerly known as a CRB check) if you work in a field that requires one, eg with vulnerable people or security.

1

50

HM Revenues & Customs is the government body responsible for tax collection in the UK

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


 Get employment insurance - you need employers’ liability insurance as soon as you become an employer.  Send details of the job (including terms and conditions) in writing to your employee. You need to give your employee a written statement of employment if you’re employing someone for more than 1 month.  Tell HM Revenue & Customs (HMRC) by registering as an employer you can do this up to 4 weeks before you pay your new staff.

Sources https://www.gov.uk/starting-up-a-business http://www.ukstudentlife.com/Work/Entrepreneur.htm#StartingYourBusiness http://startups.co.uk/contact-us/ http://www.londonchamber.co.uk/lcc_public/article.asp?aid=3243

Choice of the correct premises + motivation The Famous Beer Wall Beer Store Table

The Bar

Table

Table

The Bar

The Pub

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

51


Our motivation We would like to be located in the centre of London. We have done some research and we’ve seen that there are stores with all the English beers and all sorts of whisky’s but there aren’t stores with Belgian beers and with a pub in it. We looked up an old building. A building with a history. Our building is splitted up in two parts. In the first part you have the shop where you can buy all the beers that are displayed on our beer wall. We would to decorate or store and or pub with some of the beer logo’s. In the pub you can have a drink together with your friends. It’s a very cosy and nice place. Our range of beers will consist of the general beers to the more special beers like trappists.

Our Logo The logo is designed by Thibault Sys. You can see different Belgian beers. On top of the logo you see the famous BIG BEN. And on the other side you can see “manneke Pis”.

52

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Some of our beers that we are going to sell

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

53


Conclusion The conclusion about our little business concept is that it’s a great idea were many people would be interested in. It would be an exclusive store in London and in fact the UK too. It’s a special shop were interned people, who like beer, can taste and eventually buy some special kinds of beer. We have searched for the perfect location to settle this business. After some research we founded the ideal location, an old building that is ideal to start a pub like ours. From now on we can start with marketing campaigns to attract people of London, even tourists, to our pub/shop. We think that our success is guaranteed because of the big love for beer in Great Britain and London is one of the biggest capital cities of Europe so there are many tourists who would be interested in our beers. It’s also the first pub in its kind. In Belgium there are many shops or pubs like these but when it’s settled it in foreign countries, the chance of success is affordable. First you can count on a big profit of the company because of the originality. And last but not least sometimes it’s a big mistake because nobody is interested in your company because it is not known well yet. That’s one of the biggest problems starting companies have. Our fictitious young enterprise called ‘The London Beer Wall’ was started up a few weeks ago. First we have searched a beautiful location to settle down our store. Therefore we had to send some important mails to different people. Inter alia to the Chamber of Commerce of Great Britain and they were the only ones who replied. In that mail we asked for more information about how to start up a business in Great Britain. In our shop we offer 962 kinds of Belgian beer to the costumers. We concentrate us to the inhabitants of London and not especially to the tourists.

U kan onze contact details lezen in bijlage 9. Ook kan u dit digitaal raadplegen in de map business in the UK.

54

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.17 La conversation de vente V

Bonjour monsieur, bienvenue à notre stand de Maison Cuberdon. Je peux vousaider?

C V

Oh pardon, de quel firme êtes-vous ?

C C V C V

Ah oui ! Je n’avais pas compris. J’ai quelques questions pour vous ? Oui, pas de problème monsieur ! J’ai déjà entendu le nom « cuberdon » mais je ne sais pas exactement ce qu’il est ? Ah j’expliquerai monsieur. Ce sont des bonbons pourpres avec un goût de framboise. Le cuberdon a fait de la gomme arabique. À cause de cet ingrédient le cuberdon est très unique. C’est aussi un produit régional d’Eeklo. Vous l’avez en d’autres couleurs ? Non, je suis désolée. Nous ne l’avons pas en autres couleurs. Avez-vous d’autres produits ? Oui, mais tous nos produits sont avec des cuberdons. Oui mais c’est bien ! Quels produits avez-vous encore ? Nous avons des biscuits et des boules de neige. Oh, qu’est-ce que c’est boules de neige ? Ce sont des biscuits ronds avec un goût de vanille et c’est recouvert d’une couche de chocolat. Hmm, ça semble délicieux ! Voulez-vous placer une commande ? Oui, peut-être ! Combien coûte un carton avec des cuberdons de 2 kg ? € 25 monsieur. Et un carton avec des biscuits ? € 3,50 par carton monsieur. Serait-il possible d’obtenir une réduction ? Normalement nous ne donnons pas de réductions, mais comme il s’agit d’une première commande, nous pouvons accorder une remise monsieur. Très bien, je commande 5 cartons avec cuberdons de 2 kg et 10 cartons boule de neige. OK, ça coute 160 euro monsieur. Quel est le délai de livraison ? Nous livrons dans les plus brefs délais monsieur ! Normalement le délai de livraison est une semaine. Ok, et quelles sont les modalités de paiement ? La facture est payable à 30 jours fin de mois. Est-ce qu’il y a une garantie ?

C V C V C V C V C V C C V C V C V C V C V C V C

Maison Cuberdon monsieur, nous sommes une firme à Bruges qui vend les vraies cuberdons de Geldhof.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

55


V C V C

Oui monsieur, si les marchandises sont endommagé, nous vous assurons une garantie de deux semaines. Ok, c’est très bien. Merci pour votre vente, et à bientôt Merci et à bientôt

6.18 Geschäftsbrief (Anfrage) Maison Cuberdon - Zilverstraat 26 - 8000 Brügge

HARIBO GmbH & Co. KG Hans-Riegel-Straβe 1 53129 Bonn Brügge, den 07.04.2014

Anfrage für ein Angebot Sehr geehrte Damen und Herren, Auf Ihrer Website www.haribo.com/de. haben wir gesehen, dass Sie 20 % Rabatt sind auf Ihr Sortiment von Gewähren. Wir wissen, dass Sie ein führender Süβigkeiten-Hersteller und dass Sie über ein breites Angebot an Süβigkeiten verfügen. Da wir unser Sortiment erweitern möchten, wollen wir einige neue Süβigkeiten verkaufen. Bitten wir Sie um Zusendung Ihres ausführlichen illustrierten Katalogs und um Angabe Ihrer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Wir möchten Sie bitten, uns die günstigsten Preise zu nennen, da es sich um einen Auftrag gröβeren Umfangs handelt. Falls die Qualität Ihrer Gewähren unseren Erwartungen entspricht, werden wir auch in Zukunft bei Ihnen unsere Gewähren bestellen. Wir hoffen auf eine baldige Antwort. Mit freundlichen Grüβen

Thibault Sys, Toon Louagie Kaufmännischer Direktoren Maison Cuberdon

 U kun dit volledige document ook digitaal raadplegen in de submap Deutch.

56

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.19 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

Voorkant Achterkant  Deze flyer is digitaal raad te plegen in de submap aandeelhoudersvergadering.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

57


6.20 Bedrijfsbezoeken 6.20.1 Tectubes Tectubes is een Zweeds bedrijf opgericht in 1917. Het bedrijf is gespecialiseerd in het produceren en verkopen van tubes gemaakt in aluminium die ze verkopen aan bekende bedrijven zoals Unilever. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Hjo, Zweden maar heeft diverse filialen in Polen, VSA, Duitsland en Azië. De tubes bestaan uit ongeveer 99,7% alumimium. Ze bestaan uit verschillende soorten lengtes en volumes. De prijzen variëren tussen 15 en 25 cent en hangen af naargelang de breedte en volumes van de tubes. Tectubes heeft een groot motto en dat is dat alles in tubes zou moeten verpakt zitten. Een kleine historische schets van tectubes. In 1917 is het bedrijf dus opgericht en zijn Kungsör. In 1940 zijn de tubefabrieken in Hjo opgericht. Daarna is de productie van geëxtrudeerde kunststof buizen van start gegaan in 1980. Toen het bedrijf werd opgericht had het een andere naam namelijk Norden tubes maar veranderde in 2004 in Tectubes. In 2010 lanceerden ze voor het eerst biologisch afbreekbare tubes. En dit was toch wel een primeur. Enkele key markets van tectubes. Op geografisch vlak hebben ze het grootste aandeel (47%) in de geografische landen wat voor zich spreekt aangezien het bedrijf daar opgericht is. In de rest van Europa hebben ze een marktaandeel van 45% wat ook niet weinig is. In de USA zijn ze iets minder actief met een marktaandeel van 4%. En dan schiet er nog een restje van 4% over. Tectubes zijn productie is voor het grootste deel bestemd voor de farmaceutische sector. Deze sector neemt toch wel zo’n 51% van hun marktsegmenten in. De tweede grootste sector waarvoor hun producten bestemd zijn, is voor persoonlijke verzorging. 13% gaat naar voeding en dan een klein deeltje (5%) gaat naar huishoud. Tectubes produceert ongeveer 280 miljoen tubes per jaar. Het bedrijf stelt 190 mensen tewerk. Zoals eerder al vermeld in dit verslag is Tectubes actief op verschillende plaatsen actief in de wereld o.a. in Polen en de VSA. Tectubes heeft ook een resem aan klanten zoals Unilever, Johnson en Johnson, Henkel enz. Tectubes probeert zijn tubes te ontwerpen in een zo trendy mogelijk design zodat het voldoet aan ieder zijn of haar behoeften. Mijn eigen mening over dit bedrijf is volgens mij dat het een zeer productief bedrijf is. Hun toekomst ziet er goed uit en Tectubes zal nog meer groeien naar de top.

58

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


6.20.2 Spicer-off Highway Spicer Off-Highway is opgericht op 1 april 1904 door Clarence Spicer in Plainfield, New Jersey. Het bedrijf werkt in 1906 samen met een aantal Amerikaanse bedrijven die trucks maken. Het bedrijf groeit en verandert in 1909 zijn naam naar Spicer Manufacturing Company. In 1914 investeert Charles Dana in het bedrijf met als doel dat het bedrijf uitgroeit tot een multinational. In 1922 staat Spicer Manufacturing dan ook genoteerd op de New York stock exchange. In 1925 begint met verrichtingen in Engeland. Spicer verhuist in 1928 haar hoofdkwartier naar Toledo, Ohaio dichter bij Detroit, dichter bij het centrum van de automatieve wereld. Spicer Manufacturing werd in 1946 hernoemd naar Dana Corporation als erkenning voor Charles Dana voor zijn 32 jarig leidersschap. Spicer wordt de merknaam voor de producten in het bedrijf. In 1953 op haar 50 ste verjaardag werft Dana 3500 nieuwe werknemers aan. In 1954 breidt Dana haar internationale activiteiten uit naar Zuid-Amerika en in 1961 ook naar Spanje. Spicer Off-Highway is uitgegroeid tot een multinational en een welvarend bedrijf die gevestigd is over bijna heel de wereld (VS, Zuid-Amerika, Canada, Rusland, China, India, Zweden, Italië, Spanje, Australië…). De producten die zij maken zijn allemaal onderdelen voor trucs, tractors en allerlei soorten werkvoertuigen. De producten zijn o.a.: Transmissions, axles, driveshafts, electronic controls en brakes. Spicer maakt onderdelen voor werkvoertuigen die gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Voertuigen voor: o Voertuigen voor het laden en lossen o o o o

(material handling) Machines voor de mijnbouw Bosbouwmachines Bouwmachines Landbouwmachines

Spicer Off-Highway is doorgebroken als één van werelds meest betrouwbare aandrijving fabrikant. De gepatenteerde technologieën en de vlijt-vooraanstaande innovaties laten hen toe om de duurzaamheid en de betrouwbaarheid te ontwikkelen. En tevens ook het verhogen van de efficiëntie van Off-Highway producten. De Dana-filosofie is gebaseerd op 4 pijlers:

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

   

Efficiëntie Team-georiënteerd Klant-gecontroleerd Resultaatgericht

59


7

Conclusie De gip was voor mij vooral een leerrijke afsluiter van het laatste jaar van het secundair onderwijs. Dit project heeft mij leren werken met deadlines en heeft me ook beter leren werken in team. Op deze manier heb je al een beeld van hoe het er in de echte bedrijfswereld aan toe gaat. De gip laat zowel positieve als negatieve ervaringen na. Vooral de positieve nemen de overhand! Met de gip leer je ruimer denken en leer je op een efficiënte manier een bepaald doel bereiken. Ik vind het goed dat er een gip is, zeker voor je latere studies waarin je ook zult moeten werken met deadlines. Eén iets die over de hele lijn zeer belangrijk was, was de communicatie. Hoe beter je communiceert binnen je minionderneming en met de leerkrachten hoe beter je alles kunt plannen en alles tot een goed einde kan brengen. Hierbij wil ik Vlajo en de directie bedanken dat zij ons de kans willen geven om te groeien in onze opleiding.

60

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1

Bijlagen

1.1

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Maison Cuberdon – Zilverstraat 26 – BE-8000 BRUGGE De heer Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 Sint-Andries

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

Brugge

--

--

MC u2

2014-05-17

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte heer Thibault Sys Bij de start van onze projecten, willen we graag wat informatie geven over de verschillende miniondernemingen van onze school. De eerste minionderneming heet “De Oorzaak”. Een onderneming die zich zal toespitsen op het verkopen van de verschillende producten omtrent het oor. “Pétivo” de tweede onderneming gaan allerlei aperitiefproducten verkopen. “Maison Cuberdon” verkoopt cuberdons en snoepjes. Hierbij geven we u graag een overzicht van ons programma:  

Voorstelling miniondernemingen Receptie Wij hopen u te verwelkomen op onze receptie op woensdag 23 oktober om 19u30. Om uw aanwezigheid te bevestigen, moet u zich aanmelden op de website http://mini.jozefienen.be/ met het volgend wachtwoord P8QTvV. Mogen wij u dan ook verzoeken om het aandeelhoudersbewijs ondertekend mee te brengen naar onze vergadering. Met vriendelijke groeten

Thibault Sys

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

1


 Maison Cuberon  Ontvangstbewijs

23 oktober 2013

!2000004284411! Voornaam en naam: Thibault Sys ... Adres: Robrecht van Vlaanderenlaan 68 ..................................... Postcode + gemeente: 8200 Sint-Andries ...................................  zal aanwezig zijn op de Maison Cuberdon aandeelhoudersvergadering van 23 oktober 2013  kan helaas niet aanwezig zijn op de Maison Cuberdon aandeelhoudersvergadering (Gelieve dit strookje af te geven voor maandag 14 oktober aan een leerling van 6HA)

2

www.maisoncuberdo n.be

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1.2

Bijlage 2: Voorbeeldenenquête Wij zijn Isabelle en Thibault van het team van Maison Cuberdon. Één van de miniondernemingen van het Sint-Jozefsinstituut. Wij zouden u graag een paar vragen stellen. Het zou heel fijn zijn als u wat tijd zou kunnen vrijmaken om onze enquête in te vullen.

1) Kent u Confiserie Geldhof?  Ja  Nee 2) Hebt u al eens een zakje cuberdons gekocht?  Ja  Nee 3) Vindt u cuberdons lekker?  Ja  Nee 4) Hoe vaak koopt u een zakje cuberdons?  Veel  Af en toe  Nooit 5) Mocht u de keuze hebben om snoepjes en cuberdons te kopen. Wat zou u dan het liefst kopen?  Cuberdons  Zuurtjes, beertjes, lollies…

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

3


6) Welke van de volgende producten zou u het liefst kopen?

Cuberdonkoekjes

Cuberdonsmeerpasta (cub-o-spread)

Cuberdoncrème (cub-o-crème)

Cuberdons met fruitsmaak

7) Vond u deze enquête goed genoeg? Geef een cijfer van 1-5 (1= zeer slecht 5=zeer goed)

8) Hebt u nog opmerken of tips over deze enquête die wij in de toekomst kunnen verbeteren? .............................................................................................................. .............................................................................................................. ..............................................................................................................

4

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1.3

Bijlage 3: 4 verkoopfacturen Verkoopfactuur 1

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

5


Verkoopfactuur 2

6

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Verkoopfactuur 3

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

7


Verkoopfactuur 4

8

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1.4

Bijlage 4: Lettre commerciale MAISON CUBERDON

050 33 19 43 fax 050 34 30 51 maison-cuberdon@hotmail.com

Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGES Monsieur F. Hanssens Hanssens Hout Port Arthurlaan 90 BE-9000 GAND

votre lettre du Bruges 2013-10-25

vos références

nos références M3A01

Présentation de notre mini-entreprise Monsieur Nous sommes un des trois mini-entreprises dans Sint-Jozefsinstituut, ‘Maison Cuberdon’. Les autres mini-entreprises sont « De Oorzaak » et « Pétivo ». L’assortiment de Maison Cuberdon sont de cuberdons dont la forme ressemble à un nez. Cuberdons sont des bonbons typiques de Gand, violets et sucrés. Nous vous invitons à découvrir notre site web www.maisoncuberdon.be , où vous trouverez tous nos produits. Sur notre site vous découvrez plus sur notre organisation et nos activités cette année. Vous faites aussi connaissance avec les membres de Maison Cuberdon. Nous vous invitons à un moment de vente, le vendredi 25 octobre entre 17 heures et 19.30 heures, dans la salle de Tabigha. Tabigha se trouve dans la Noordzandstraat 46 à Bruges. Nous espérons que vous serez là. Nous vous remercions de votre confiance dans notre mini-entreprise. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. Toon Louagie et Thibault Sys Secrétaire et responsable informatique P.J. : notre dernier catalogue

BNP PARIBAS FORTIS BE07 0017-0921-4566

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

9


1.5

10

Bijlage 5: Affiche (campagne publicitaire)

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1.6

Bijlage 6: Sollicitatiebrief en CV Nederlands Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 Sint-Andries

Mevrouw Van der Meersch Maison Cuberdon Zilverstraat 26 8000 Brugge Brugge 2014-01-16 Betreft: sollicitatie commercieel directeur Maison Cuberdon

Geachte mevrouw Van der Meersch Graag zou ik mij willen kandidaat stellen voor de functie commercieel directeur. Mijn aanleiding hiertoe is de positieve ervaring als ICT-Manager bij Maison Cuberdon. Het commercieel departement spreekt me erg aan en daarom zou ik graag in dit departement actief blijven. Doordat ik in de voorbije maanden een functie binnen hetzelfde departement uitoefende: heb ik al wat ervaring binnen het commercieel domein. Als commercieel directeur moet je leidinggevend zijn, commercieel ingesteld zijn en goed kunnen communiceren met je team. Allemaal aspecten die bij mij aanwezig zijn. Ik ben een enthousiast en gemotiveerd persoon. Goed kunnen werken in team en strakke deadlines zijn voor mij geen probleem. Ik ben zeer flexibel en probeer mijn functie op een zo efficiënt en zorgvuldig mogelijke manier uit te voeren. Graag zou ik mijn cv met U willen bespreken tijdens een persoonlijk gesprek. Zodat u eventueel ook vragen kunt stellen. Met vriendelijke groeten

Thibault Sys

Bijlage: Curriculum Vitae

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

11


12

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Geïntegreerde proef – Thibault Sys

13


1.7

14

Bijlage 7: CV in Frans, Engels en Duits

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Geïntegreerde proef – Thibault Sys

15


16

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Geïntegreerde proef – Thibault Sys

17


Thibault Sys Robrecht van Vlaanderenlaan 68 8200 Sint-Andries 0477 98 31 83 8200 SINT-ANDRIES BELGIUM 11th January 2014 V.Van der Meersch Maison Cuberdon Zilverstraat 26 Bruges BELGIUM

Dear Madam, I should like to apply for the position of Commercial director which was announced on 22nd December by the CEO of Maison Cuberdon. I am 18 years old, single and I would like to participate in your team. Now I am presently employed as the ICT-Manager of Maison Cuberdon and have held this position of September 2013 to December 2013. As you will note from my Curriculum Vitae, I hold a certification of business management from the Sint-Jozefsinstitute Commerce & Tourism of Bruges. Because of my function in the commercial department I have also a bit experience in this area. I feel that this position would give me the opportunity to further develop my skills in the field of commerce. Enclose you find my curriculum vitae. I should be pleased to attend an interview at any time which convenient to you. I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully

Thibault Sys

Attachment: Curriculum Vitae

18

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


1.8

Bijlage 8: Berekeningen, balans en resultatenrekening

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

19


REV 2012 boekjaar 2 Winst van het boekjaar na belastingen Eigen vermogen REV

2011 boekjaar 1

209.415,00 244.082,00 1.508.696,00 1.299.281,00 13,88% 18,79%

EBIT 2012 Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting (code 9903) - Financiële opbrengsten (code 75) + Fianciële kosten (code 65) = EBIT

20

2011

Boekjaar 2 Boekjaar 1 308.899,00 368.139,00 3.536,00 5.231,00 58.376,00 66.027,00 363.739,00 428.935,00

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Geïntegreerde proef – Thibault Sys

21


22

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Geïntegreerde proef – Thibault Sys

23


1.9

Bijlage 9: Contact details: emails/letters

ATTACHEMENT EMAILS

Email To: Date:

24

1 (dwade@londonchamber.co.uk

07 March 2014

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


The answer from mail 1

Email To: Date:

2 hello@startups.co.uk

17 March 2014

We received no answer from this person.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

25


Email To: Date:

3 enquiries@nationalenterprisenetwork.org

17 March 2014

We received no answer from this person.

Email To: Date:

4 mvanhoonacker@blcc.co.uk

20 March 2014

We received no answer from this person.

26

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


TEXT MAIL 1 and 2 Dear Sir,Madame We are two students from a young entreprise in Bruges (Belgium) and we would like to start up a new business in the centre of London. We would like to have a belgian beer store with a pub where you can drink al different sorts of belgian beer. We think that we have the opportunity to have a good business because Belgium is famous for its lovely and good bears. But we are students who don't know so much about starting up businesses. We would like to know specifically information wich steps we need to start up our business. We would be gratefull if you can help us. Yours sincerely Thibault Sys and Thibault Cloet

TEXT MAIL 3 and 4 Dear Sir,Madame We are two enthusiastic students from a young enterprise in Bruges (Belgium) and we would like to start up a new business in the centre of London. We would like to have a Belgian beer store with a pub where you can drink al different sorts of Belgian beer. We think that we have the opportunity to have a good business because Belgium is famous for its lovely and good bears. We are also curious of we can attract people to our store. Is it possible to open such kind of store? As you can see we have a lot of questions. We are students who don't know so much about starting up businesses. We would like to know specifically information which steps we need to start up our business. We would be grateful if you can help us. Yours sincerely Thibault Sys and Thibault Cloet

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

27


1.10 Bijlage 10: Verslag bestuursvergadering Verslag 1

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Verslag bestuursvergadering Maison Cuberdon Datum en uur

2014-03-18, 15.00-16.40

Plaats

Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal D002

Aanwezig

Cloet Thibault, Debruyne Laurent, Derinck Aurélie, De Roo Lore, De Souter Laura, Jastzebski Sharon, Kinds Jasper, Landuyt Luk, Louagie Toon, Maes Damien, Sys Thibault, Van Acker Lore, Van Haelen Laura, Van Vynckt Emma Lien, Wittevrongel Isabelle

Verontschuldigd Aantal pagina’s

1

Agendapunten

28

1

Bespreking uitstap Callant Verzekeringen dinsdag 25 maart

2

Organisatie slotvergadering 14 mei

3

Op punt stellen van affiches voor de verkoopmomenten op 4 en 26 april

4

In orde brengen van boekhouding

5

Praktische organisatie verkoop 4 en 26 april

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Tijdens het 7de lesuur kwamen de drie miniondernemingen samen voor de bespreking en praktische regeling voor de uitstap naar ‘Callant Verzekeringen’ in Oostkamp. Na goedkeuring van de directie konden we beginnen met de praktische regeling waarbij we een lijst opmaakten voor wie met de fiets ging en wie met de bus. Zoals de aandeelhoudersvergadering in het begin van het schooljaar een succes was, wilden we dan ook zorgen voor een mooie slotshow. Hiervoor werd een groep enthousiaste en geëngageerde leerlingen aangesteld die onder leiding van mevrouw De Meyer een mooie en verzorgde slotshow in elkaar gaan steken. Een mooie affiche voor onze laatste twee verkoopmomenten kan natuurlijk niet ontbreken. ICTmanager, Isabelle Wittevrongel en commercieel directeur, Thibault Sys sloegen de handen in elkaar om een mooie en overzichtelijke affiche af te leveren. Boekhouders Jasper Kinds en Laura Van Haelen brengen nog een aantal onbetaalde facturen in, in de boekhouding.

Het administratief departement, Aurélie Derinck en Marie Vanthuyne maakten een definitieve lijst op voor de personen die moesten verkopen. Dit ging niet zonder discussies gepaard. Na wat puzzelwerk zijn we er toch in geslaagd om de praktische regeling in orde te krijgen.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

29


Verslag 2

Maison Cuberdon Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax 050 34 30 51

maison-cuberdon@hotmail.com www.maisoncuberdon.be

Verslag bestuursvergadering Maison Cuberdon Datum en uur

2014-03-13, 15.00-16.40

Plaats

Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal E302

Aanwezig

Cloet Thibault, Debruyne Laurent, Derinck Aurélie, De Roo Lore, Jastzebski Sharon, Kinds Jasper, Landuyt Luk, Louagie Toon, Maes Damien, Sys Thibault, Van Acker Lore, Van Haelen Laura, Van Vynckt Emma Lien, Wittevrongel Isabelle

Verontschuldigd

De Souter Laura

Aantal pagina’s

1

Agendapunten 1

BTW-berekening boekhouding Maison Cuberdon

2

Bepalen bestelling verkoopmomenten 4 en 26 april

3

Organiseren van reclamecampagne voor de verkoop van 4 april en 26 april

4

Opmaken van lijst voor verkopers op onze twee verkoopmomenten

Het financieel departement met name Landuyt Luk, Kinds Jasper en Van Haelen Laura hebben zich gefocust op de BTW berekening en het verder aanvullen van de boekhouding. De verantwoordelijke voor de aankopen, Van Acker Lore, heeft een lijst opgemaakt van welke producten we nog moeten bijbestellen. We moeten zeker honderd doosjes cuberdons bijbestellen voor onze twee verkoopmomenten + 50 dozen koekjes.

30

Geïntegreerde proef – Thibault Sys


Het commercieel departement, Sys Thibault, Van Vynckt Emma Lien en Wittevrongel Isabelle hielden zich bezig met het bepalen van een reclamecampagne omtrent Pasen eventueel met een speciale paasactie. Hierbij houdt onze ICT manager Wittevrongel Isabelle de consument op de hoogte van onze laatste campagnes en promoties via digitale media. Onze CEO De Roo Lore maakte een lijst op van vrijwilligers die willen verkopen op onze twee verkoopmomenten van 4 en 26 april.

Geïntegreerde proef – Thibault Sys

31


Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2013-2014

Ge誰ntegreerde proef Schooljaar 2013-2014

Gip thibaultsys  

Geïntegreerde proef Thibault Sys 6HA3 Schooljaar 2013-2014 Sint-Jozefsinstituut Handel en Toerisme

Advertisement