__MAIN_TEXT__

Page 1

21 AUTUMN EDITION 2017

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

MAGAZINE

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

PROACTIVE

THINKERS PREVENT INCIDENTS

Proactive means taking action before something happens, preventing something, taking action that serves a future purpose.

p16

Proactieve denkers voorkomen incidenten

Proactief betekent iets doen voordat iets gebeurt, iets voorkomen, dingen ondernemen die een later doel dienen.

In this issue /

In dit nummer

4

14

22

VEILIG WERKEN MET RIJPLATEN

HSELIFE ON OFFSHORE ENERGY 2017

REFLECTIVE LEARNING

28

34

UNIEKE KOPPELING

WIJZIGING GRENSWAARDE BENZEEN

SAFE WORKING PRACTICES WITH ROAD PLATES

UNIQUE INTERFACE

REFLECTIVE LEARNING

HSELIFE ON OFFSHORE ENERGY 2017

44

LIMIT VALUE FOR BENZENE CHANGED

EXCLUSIVELY FOR THE NEXT ISSUE OF HSELIFE MAGAZINE:

SMARTER, SAFER WORKING SLIMMER EN VEILIGER WERKEN

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven p2 1

and more / en meer...


Voorwoord

De wereld verandert De wereld om ons heen verandert. De ontwikkelingen binnen de industrie volgen elkaar in een razend tempo op. Deze ontwikkelingen zijn het antwoord op vragen en uitdagingen, maar ook de aanzet tot nieuwe vragen en toekomstige uitdagingen. Dit vraagt veel van bedrijven en individuen. Van jou en mij. Het vraagt om een nieuwe manier van denken, een nieuwe manier van werken en een nieuwe manier van samenwerken. Een proactieve werkwijze. Initiatief tonen voordat er bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie ontstaat in plaats van een oplossing zoeken voor een voorgevallen incident. Het draait al lang niet meer alleen om het succes van de eigen organisatie. Als persoon en als organisatie zijn we onderdeel van een groter geheel. Onderdeel van een keten, onderdeel van de BV Wereld. Maar bovenal zijn we allemaal mensen met een grote mate van verantwoordelijkheid om goed te doen.

2


Preface

THE WORLD IS CHANGING The world around us is changing. New developments in industry are coming thick and fast. These developments are emerging in response to various questions and challenges, but they – in turn – are triggering new questions and future challenges. This places great demands on companies and individuals. On you and me. It calls for a new way of thinking, a new way of working, and a new way of cooperating. Proactive working practices. For instance, showing initiative before dangerous situations arise, rather than finding solutions for incidents that have already occurred. Gone are the days when the success of the organisation was the prime consideration. Both as individuals, and as an organisation, we are part of a greater whole. Part of a chain, part of The World Ltd. But above all, we are all people with a huge responsibility to do good. The spotlight is increasingly on the human factor. We are all becoming increasingly aware that businesses consist of a team of people who are collectively trying to achieve a given result. A company is not a bunch of separate individuals. We have already made substantial progress, by creating the HSElife family. The new proactive way of thinking is rapidly becoming the standard. We are not focusing solely on our own organisation. We are also exploring ways of combining forces to achieve an ideal, proactive approach to HSE, both here and elsewhere in the world. In the HSElife family, we are open and transparent, and we support one another. Sincerely, Pier van Spronsen The WAT Group

De mens staat steeds meer centraal. We beseffen ons met z’n allen steeds meer dat bedrijven bestaan uit mensen die samen een resultaat nastreven, niet uit aparte individuen. Met de HSElife familie hebben we al grote stappen gezet. Het nieuwe proactieve denken wordt al steeds meer de standaard. We denken niet alleen aan onze eigen organisatie, maar onderzoeken hoe we krachten kunnen bundelen voor een wereldwijde optimale proactieve HSE benadering. Binnen de HSElife familie zijn we open, transparant en versterken we elkaar. Vriendelijke groet, Pier van Spronsen, The WAT Group

3


Safe working practices with 4


Moving and laying road plates entails risks. Hazardous situations can arise if road plates are not firmly placed – or not tied down – on a pallet fork. This is a familiar problem for organisations in many different sectors, from the petrochemical industry to the construction industry. NAM also experienced incidents caused by unsecured road plates, year after year. This led it to seek innovative solutions that would make it safer for people to work with road plates. NAM then contacted the Van Der FLIER Group, which had developed a hydraulic system – the VDF Safety Clamp – for clamping road plates securely in position on the pallet fork.

The system

The beauty of the hydraulic clamp solution lies in its simplicity. A hydraulic cylinder is mounted on the vertical frame at the back of the pallet fork. The rubber grip beneath the cylinder clamps down on the topmost road plate. As a result, the road plate is held firmly in position. NAM’s request turned out to be an interesting challenge. Practical applicability, safety and efficiency were the three essential criteria on which the final solution was based. Production costs and various other factors were also taken into account. The system is also CE approved, and meets all safety requirements.

Working more safely and more efficiently

Sites where road plates are being used are now much safer, especially those involving increased risks. For instance, work carried out in cities, on pressurised systems, and at sites where there are gas pipelines. The working environment has become a lot safer for everyone involved. For example, drivers no longer have to worry about the risk of road plates sliding backwards. Not only that, but the work itself can now be carried out more efficiently. At some sites, road plates are still being secured with tensioning straps. This new system makes that unnecessary. Also, drivers no longer have to climb out of the vehicle to secure the road plates in position. Now, they can do that from the comfort of the cab.

Would you like more details?

For more details about the Safety Clamp, visit http://www.vanderflierbv.nl/vdf-safety-clamp-uk/

Veilig werken met rijplaten Het verplaatsen en het uitrijden van rijplaten brengt

uiteindelijke oplossing. Daarbij is onder andere rekening

risico’s met zich mee. Rijplaten die los of niet stevig op

gehouden met productiekosten. Ook is het systeem CE

een palletvork liggen kunnen eraf vallen, wat gevaarlijke

gekeurd en voldoet het aan alle veiligheidseisen.

situaties oplevert. Een probleem dat voorkomt bij organisaties binnen verschillende branches, van de

Veiliger en efficiënter werken

petrochemie tot de bouwsector. Ook NAM had jaarlijks te

De locaties waar met rijplaten wordt gewerkt worden een

maken met incidenten als gevolg van losliggende rijplaten

stuk veiliger, met name locaties waar verhoogde risico’s

en zocht naar een innovatieve oplossing die het werken met

zijn. Denk aan werkzaamheden in steden, bij installaties

rijplaten veiliger zou maken. Hiervoor kwam NAM in contact

onder druk en locaties waar een gasleiding aanwezig is.

met Van Der FLIER Groep, die een hydraulisch systeem

Voor iedereen wordt de werksituatie een stuk veiliger.

ontwikkelde dat de rijplaat vastklemt op de palletvork: de

De machinist loopt bijvoorbeeld niet langer het risico

VDF Safety Clamp.

dat rijplaten naar achteren glijden. Daarnaast kunnen werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Rijplaten

Het systeem

worden nog weleens gezekerd met spanbanden, het

De kracht van de hydraulische clamp zit ‘m in de eenvoud.

systeem maakt dit overbodig. Ook hoeft de machinist niet

Een cilinder met daaronder een rubber wordt op de

steeds de cabine uit om de rijplaten te zekeren, dit kan hij nu

opstaande rand van de vork gemonteerd en op de rijplaat

doen vanuit de cabine.

geklemd. Hierdoor zit de rijplaat muurvast. Een dergelijke vraag van NAM bleek een mooie uitdaging. Praktische

Meer weten?

toepasbaarheid, veiligheid en efficiëntie waren de drie

Kijk voor meer informatie over de Safety Clamp op

essentiële kenmerken die de basis vormden van de

www.vanderflierbv.nl.

5


THE FACES BEHIND

THE WAT GROUP Meet… Veselin Raznatovic, Art Director

Responsibilities,

6


Veselin has been working for The WAT Group (TWG) since 2004. That means he was one of the Group’s first employees. Indeed, he has been closely involved in every development, such as HSElife NL. TWG currently employs 24 professionals and specialists. Our approach to work is based on a clear philosophy: Working Apart Together. The Group takes its name from this method. Makes sense really, since it is such an important part of the organisation’s DNA. Every member of staff at TWG brings their individual specialism to bear in projects where they are truly in their element. As Art Director, Veselin is involved in various activities, such as concept development, which is really close to his heart.

Veselin’s role at TWG Together with his colleagues, Veselin designs and develops concepts, then moulds them into the correct shape. “What gives me a kick? When the team and I create something from scratch that eventually turns out to be a really useful concept, one that is used and appreciated by the end user. There is more to HSElife NL (which was developed and established by TWG) than superficial good looks, for example. We also have to be effective in getting the message across. On top of that, it’s really great that we work with so many individual specialists. They bring a fresh perspective to the processes of examining issues, brainstorming, and development”, says Veselin. “Here, things are never the same two days running. It’s all very new and exciting. We offer a wide range of services and products”.

passion & vision “What gives me a kick?

When the team and I create

something from scratch that

eventually turns out to be a really useful concept, one that is used and appreciated by the end user.

7


General interest in our philosophy and in the effects of HSElife NL has boosted our number of international contacts.

Background sketch Veselin, who grew up in Belgrade, had big dreams at a very early age: “I always loved the movie ‘Top Gun’, starring Tom Cruise! That made me want to get involved with aircraft, so I took a course in aeronautical engineering. In the end, it turned out that this was not the thing for me. Nevertheless, creating and building things continues to be my greatest passion. These must not only look cool, they absolutely must have practical applications as well. Preferably something that enhances people’s lives. Obtaining my diploma industrial design was perfectly in keeping with that ambition. Sadly, the market in Belgrade was rather limited and, despite my diploma, I was unable to find work. My next step was to take a course in graphic design, which I initially saw as a necessary evil. However, it really opened doors for me. I worked at several major international agencies and at one of the largest publishers in the former Yugoslavia, as a Graphic Designer. When I turned 25, I became Technical Director of that publishing house. I was tasked with reorganising the way in which production was streamlined, which helped the company achieve significant growth. After the bombing in 1999, I decided to head for the Netherlands. There, I got a job in a user experience centre. Some time later, I met Pier van Spronsen, founder of The WAT Group.”

We will only be able to say that our mission has been accomplished when the result of everything we create and implement ensures that people return home safely at the end of a day’s work. Getting a pat on the back for creating a nice poster is all well and good, but that's not why we do it. It's all about the effect that it triggers.

We are really proud of this!

And rightly so (if we may be so bold). After all, we were the ones who set up the first ever multimedia platform in the world to focus on Health, Safety and Environment (HSE). TIP: Are you already familiar with our video channel? This is the latest communications tool to be developed within HSElife.


Responsibilities, passion & vision

HSElife magazine #21

An update In 2009, The WAT Group launched an investigation into differences in legislation and regulations at companies in the Oil and Gas Industry. It turned out that these differences were quite limited. In 2011, the HSElife NL platform was set up. “We are currently working on the third version of the online platform. In this latest version, the entire harmonisation platform has been made future-proof. It has also been transformed into a multimedia platform. This is actually the first ever HSE multimedia platform in the world to focus on professionals in the workplace,” Veselin adds. For example, HSElife’s e-learning modules can now be used on all types of devices. In the near future, we will be examining the interaction between users and modules in detail. The goal is to improve the interaction itself and to ensure that more effective use is made of didactic components. “There will also be an increasing range of options for improving the implementation of e-learning and the registration of results in our clients’ competency management systems. This will enable us to expand harmonisation in the industry still further”, says Veselin. The great results being achieved in the Netherlands are also attracting the attention of companies all over the world. The effectiveness of the harmonisation concept – and of our proactive way of thinking – is universal. Veselin points out that “General interest in our philosophy and in the effects of HSElife NL has boosted our number of international contacts”. The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) has also indicated that it is keen to get involved in a cooperative venture. HSElife is recommended as the best platform for harmonisation in the areas of legislation and regulations, the provision of health and safety information, and harmonised training and safety tools. “We are well on our way to becoming the international standard when it comes to correctly harmonised safety information and training!, adds Veselin proudly.

Finally “I would like to thank everyone who has contributed to the HSElife harmonisation platform. I hope even more people will get involved in The WAT Group’s activities. Only by cooperating with one another we can ensure that workers throughout the world return home safely at the end of their working day.”

- Veselin

in the spotlight ‘Working Apart Together’ reflects both the Group’s working practices and the way that TWG staff work with clients. Making sure that they are fully informed, they integrate themselves into the client company to accurately identify any potential problems and their causes. This enables them to put forward appropriate recommendations, based on a proactive mindset and approach. Because, as a creative agency, you have to speak the language of the industry in question before you can offer appropriate solutions. The WAT Group employs 24 professionals and specialists, such as conceptual thinkers, designers, writers, photographers, video editors, printers and consultants.

9


HSElife magazine #21

Responsibilities, passion & vision

De gezichten achter de The Wat Group

Verantwoordelijkheden, passie en visie Maak kennis met… Veselin Raznatovic, Art Director Sinds 2004 is Veselin onderdeel van de The WAT Group

en blijft het creëren en bouwen van dingen mijn grote

(TWG). Daarmee is hij één van de TWG-ers van het eerste

passie. Het moet er niet alleen gaaf uitzien, maar zeker

uur en nauw betrokken bij alle ontwikkelingen zoals

ook praktisch toepasbaar zijn. Het liefst iets dat het

HSElife NL. Inmiddels werkt TWG met 24 professionals

leven van mensen verbetert. Het behalen van mijn

en specialisten. De werkwijze gaat volgens een

diploma industrieel ontwerp paste perfect in dat plaatje.

duidelijke filosofie: Working Apart Together. Deze

Helaas was de markt in Belgrado moeilijk en kwam ik

methode gaf de groep haar naam. Niet vreemd wanneer

met mijn diploma niet aan het werk. Het vervolgens

het zo’n belangrijk onderdeel is van het DNA van de

volgen van de opleiding grafisch ontwerp was in eerste

organisatie. Alle TWG-ers dragen met hun specialisme

instantie een noodzakelijk kwaad, maar het opende

bij aan projecten waarbij ze in hun kracht staan. Als

deuren voor me. Ik werkte bij grote internationale

Art Director is Veselin onder andere betrokken bij

bureaus en bij één van de grootste uitgeverijen in oud

conceptontwikkeling, waar absoluut zijn hart ligt.

Joegoslavië, in de functie van Grafisch Ontwerper. Op mijn 25e werd ik Technisch Directeur van de uitgeverij

De rol van Veselin bij TWG

en hield ik me bezig met het opnieuw inrichten van de

Samen met zijn collega’s houdt Veselin zich bezig

streamline van de productie, wat leidde tot een flinke

met het bedenken en ontwikkelen van concepten, om

groei van het bedrijf. Na de bombardementen in 1999

die vervolgens in de juiste vorm te gieten. “Waaruit ik

besloot ik te vertrekken naar Nederland, waar ik aan de

voldoening haal? Wanneer ik, samen met het team, iets

slag kon als onderdeel van een user experience center.

creëer from scratch en dat uiteindelijk een toepasbaar

Niet snel daarna ontmoette ik Pier van Spronsen,

concept blijkt dat wordt gebruikt en gewaardeerd door

oprichter van de The WAT Groep.”

de eindgebruiker. Bij HSElife NL, dat is ontwikkeld en opgericht door TWG, draait het bijvoorbeeld niet alleen

Bijpraten

om een mooie vorm. We moeten ook de boodschap

In 2009 startte de The WAT Group een onderzoek naar

goed overbrengen. En dan is het feit dat we met zo veel

verschillen in wet- en regelgeving bij bedrijven in de

individuele specialisten werken die met een frisse blik

Olie- en Gasindustrie. Deze verschillen bleken niet groot,

meekijken, meedenken en mee ontwikkelen ontzettend

waarna in 2011 het platform HSElife NL, in het leven werd

prettig”, aldus Veselin. “Geen dag is bij ons hetzelfde.

geroepen. “Inmiddels werken we alweer met de derde

Alles is nieuw en spannend. We bieden een breed scala

versie van het online platform. In deze recente versie is

aan diensten en producten”.

het hele harmonisatieplatform toekomstproof gemaakt en is het een multimediaal platform geworden. Zelfs

10

Achtergrondschets

het allereerste multimediale platform ter wereld op

Veselin groeide op in Belgrado, waar hij al jong een

het gebied van HSE met de focus op professionals op

grootse droom had: “Ik vond de film Top Gun met Tom

de werkvloer”, vult Veselin aan. De e-learning modules

Cruise altijd fantastisch! Ik wilde dan ook graag iets met

van HSElife zijn inmiddels bijvoorbeeld te gebruiken

vliegtuigen doen en volgde de opleiding vliegtuigbouw.

op alle devices. De interactie tussen gebruikers en de

Dit bleek uiteindelijk toch niet waar m’n hart lag. Wel is

modules wordt binnenkort onder de loep genomen


Responsibilities, passion & vision

HSElife magazine #21

om didactische componenten beter te benutten en interactie te verbeteren. “Ook komen er steeds meer

“Wanneer het resultaat van alles wat we creëren

mogelijkheden om e-learning en registratie van

en implementeren ertoe leidt dat mensen na hun

resultaten beter te implementeren in competentie

werk weer veilig thuiskomen is de missie volbracht.

management systemen van onze opdrachtgevers,

Een schouderklopje omdat ik een leuke poster heb

waarmee we de harmonisatie in de branche verder

gemaakt is leuk, maar daar draait het niet om. Het

vergroten”, aldus Veselin.

draait om het effect dat het teweeg brengt.” - Veselin

De goede resultaten die Nederland boekt worden ook gezien door bedrijven in de rest van de wereld. De effectiviteit van het concept voor harmonisatie en onze

Wat zijn we trots! En met recht (durven we wel

proactieve manier van denken is universeel. Veselin:

te zeggen). We richtten namelijk het allereerste

“Er ontstaan steeds meer internationale contacten die

multimediale platform ter wereld op dat aandacht

interesse tonen in ons gedachtengoed en de effecten

besteedt aan HSE. TIP: Al kennisgemaakt

van HSElife NL.” Ook IOGP heeft inmiddels aangegeven

met ons videokanaal? De laatst ontwikkelde

samen te willen werken. HSElife is aanbevolen als

communicatietool binnen HSElife.

het beste platform voor harmonisatie binnen weten regelgeving, de voorziening van veiligheids- en gezondheidsinformatie en geharmoniseerde trainingen

TWG uitgelicht

en veiligheidstools. “We zijn goed op weg om de

‘Working Apart Together’ reflecteert niet alleen de

internationale standaard te worden als het gaat om

werkwijze binnen de groep, maar ook de manier waarop

de juiste geharmoniseerde veiligheidsinformatie en

TWG-ers met opdrachtgevers werken. Ze laten zich

trainingen!”, vult een trotse Veselin aan.

goed informeren en integreren binnen het bedrijf van opdrachtgevers om exact te begrijpen waar potentiële problemen liggen en waardoor ze ontstaan zodat

Tot slot

een passend advies gegeven kan worden vanuit een

“Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan

proactieve denkwijze en aanpak. Want pas wanneer

het harmonisatieplatform HSElife. Ik hoop dat nog meer

de taal van de branche gesproken wordt, kun je als

mensen betrokken raken bij wat de The WAT Group doet.

creatief bureau passende oplossingen bieden. De The

Alleen samen kunnen we bereiken dat medewerkers

WAT Group werkt met 24 professionals en specialisten

overal ter wereld na hun werkdag veilig thuiskomen.”

zoals conceptdenkers, vormgevers, tekstschrijvers,

- Veselin

fotografen, video editors, drukkers en adviseurs.

11


You’ll find AT

The offshore energy event for Oil & Gas, Wind and Marine stand number 1.154

12


You’ll find HSElife at Offshore Energy 17

HSElife magazine #21

During Offshore Energy 17, which takes place in Amsterdam on October 9, 10 and 11, we present the themes SAFE AT WORK - SMART AT WORK - SHARP AT WORK. Themes that coincide within the HSElife harmonization initiative, the world's first multimedia platform in the field of HSE for the man/woman on the shop floor [safe at work]. But HSElife is more than a multimedia platform, it's a communication tool that's always ready for use [smart at work]. Also, the HSElife Academy or the Operating Upgrader is a part of HSElife which will be brought to attention during Offshore Energy 2017. With this training module, suitable for every company, employees maintain their knowledge and behavior [sharp at work].

So Safe, smart and sharp at Offshore Energy 17!

Je vindt HSElife op Offshore Energy 17 Hét offshore energie event voor Olie & Gas, Wind en Marine SAFE, SMART & SHARP Tijdens Offshore Energy 17, dat op 9, 10 en 11 oktober plaatsvindt in Amsterdam, presenteren we de thema’s SAFE AT WORK – SMART AT WORK – SHARP AT WORK. Thema’s die samenvallen binnen het harmonisatie initiatief HSElife, het eerste multimediale platform ter wereld op het gebied van HSE voor de man/vrouw op de werkvloer [safe at work]. Maar HSElife is meer dan een multimediaal platform, het is een communicatietool die altijd klaar is voor gebruik [smart at work]. Ook de HSElife Academy ofwel de Operating Upgrader is een onderdeel van HSElife dat tijdens Offshore Energy 2017 onder de aandacht wordt gebracht. Met deze trainingsmodule, geschikt voor ieder bedrijf, onderhouden medewerkers hun kennis en gedrag [sharp at work]. Safe, smart en sharp op Offshore Energy 17 dus!

13


FOCAL POINTS

enhance VISIBILITY Focal Points are the HSElife NL implementation ambassadors within Contractor organizations. Among other things, they enhance HSElife NL visibility and they communicate about the idea behind the harmonization project.

Below are the HSElife NL Focal Points‌ Shell Piet van Dam NAM Lars van der Zande CASOS Peter Vinke Petrogas Jasmin Residovic Centrica Jurgen Joosten TAQA Ronald Pijtak Engie Werner van der Meer DANA Sander Floore TOTAL Maarten Liebreks ONE Dirk Drijver Vermilion Energy Teake Nugter Wintershall Pieter de Graeff Advisafe Jan Hinrichs Johnson Controls Leo van der Linde Mediwerk Mohamed Mekkaoui SealteQ/Group John Stenekes AJS V.o.F. Peter Bassie Visser & Smit Hanab Eveline Klok REYM BV Ludy Engwegen HMVT Rene Gielians IVM BV Herbert van Larsdonk Howden Thomassen Compressors Thijs Uijttenboogaart Bilfinger Industrial Services Thomas Gaertman Induserve V.o.F. Martin Kievit Antea Group Aad Kant Mammoet Europe Marcel Schets STORK Rob van Erp aQuaintance Paul van der Graaf Fudura Luitzen Booi Integron Group Christian Gozevoort VENKO Groep Mark Boer HERTEL Michiel Westerhof A. Hak Henk Doorenbosch Schlumberger Robert Moes Tebodin Danielle Taks Bluestream Anna Span Van der Flier Erick Ackermann Heijmans Wegen John Epping GLT-PLUS Martin Smit EQIN Pieter Leendertse 14


Focal Points enhance HSElife NL visibility

HSElife magazine #21

Bultena & Vlasman Verreikerverhuur Erik Jansen C. de Wolff Konstruktiebedrijf Anne Boersma Jorritsma Bouw Marc Braams Wigchers Internationaal Transport Hedy Wigchers Winder Limmen Bart Winder Peterson Den Helder Lennart Hartog Oosterhof Holman Hilko Koopman Kampen Valve Care Albert de Jonge ARCADIS Nederland Henk Wilbers Wagenborg Nedlift Ingrid Voost ARCADIS Nederland Alex Kraeima BUS Handelmij Inge van der Brugge Well Services Group Jan Frieling KH Engineering Gert Olde Hanter Ymondoffshore Logistics Marchel Nap Brand Energy & infrastructure Services Antonio Jorge Ortet J. De Jonge Flowsystems Sjoerd van der Laan SEAFOX Marco Kok Lubbers Richard Soetevent KCA Deutag Heinz de Vries HTD Robin de Vries USG Engineering Professionals Jakko Metz Heerema Fabrication Group SE Mark Wempe Oceanwide Den Helder Rob Visser NALCO Champion Delden Technology Center Richard Newns Stork Technical Services Continental Europe Ruud Zechner Fabricom GDF SUEZ Dave van der Weegen Den Hartogh Liquid Logistics Nina Schnoing Yokogawa Jeroen Buurman Baker Hughes David Inman Mercon Fred de Bruyne Control UNION Peter Struijs Frank’s International Jeroen Houdijk Istimewa Elektro Dick Plaisier Offshore Independents Peggy Visser Royal HaskoningDHV Jacco Goedegebuur Altena Group Guus Euwen Jumbo Johan Wulder Safehouse Habitats (Scotland) Ltd Willem Olgers NOORDWEST Services & Security Leo de Jong Blomsma Signs&Safety Ronald Fruytier Sodexo Remote Sites The Netherlands Benjamin Meeuse RH Marine Group Martin van Holsteijn IRM Systems BV Sander Everstein L.Kielstra Kraanverhuur Peter Kloosterboer Bureau Veritas Christina Azadbari Orange Access Michel Heezen Luchtverkeersleiding Nederland Dick Hoogervorst The Well Academy Ivo Nijhuis Siemens Nederland BV Kjeld Meijnen

De Focal Points maken HSElife NL zichtbaar Focal points zijn ambassadeurs voor de implementatie van HSElife NL in de Contractor organisaties. Zij maken onder andere HSElife NL zichtbaar en communiceren over de gedachte achter het harmonisatietraject.

15


This should never have happened! 16


When do you hear that said? Correct, when you work reactively. The majority of people: reactive thinkers Reactive: A reaction to something. A reaction to something that you see, something that you hear, something that happens to you. In some cases, ‘something that should never have happened’! In other words, you react when the damage has already been done. When you see someone fall you rush over to help them, you finally clear things away after a tool left lying around falls on someone’s head, you look for a solution when it turns out that a process is costing far too much money, and so on. Whatever the situation, it almost always leads to the realisation that ‘I should have taken steps before it happened’. If you ask us, these are just hollow words! After all, the wisdom of hindsight can neither rectify the situation nor reverse the incident.

17


HSElife magazine #21

This should never have happened

Food for thought: reactive thinkers are burying their heads in the sand In chemistry, ‘reactive’ is actually used to express antagonism (in addition to other chemical meanings of the word). And that’s exactly what it is, and not just in chemistry! If you live reactively, work reactively and take decisions reactively, what you are actually doing is burying your head in the sand. You consider the matter, and then produce a solution that is appropriate at that point in time. But what if a serious incident occurs, one in which a fellow worker is injured or even killed ... how can you defend a reactive approach to work under those circumstances? Surely that would make you think again?

Food for thought: proactive thinkers prevent incidents The minority of people: proactive thinkers Proactive: The dictionary definition hits the nail on the head. Proactive means taking action before something happens, preventing something, taking action that serves a future purpose. Wonderful! Actually, that says it all. Working proactively means looking ahead and drawing attention to potential hazards in the workplace. In fact, a proactive attitude has no down side at all. There is suddenly much less of ‘If only I had ...’ and ‘This should never have happened’. And the same goes for incidents in the workplace. If working proactively has so many benefits, why do so many people still have a reactive attitude to work? In practice, you often see that – at first – people are rather dismissive of proactive solutions and proposals. That’s a real shame, because the prevention that results from a proactive mindset is very important indeed. The reason so many people are dismissive of this approach is that prevention does not tend to get noticed, which makes it seem less important.


This should never have happened

HSElife magazine #21

Food for thought: prevention seems to be obscured by a cloak of invisibility Conclusion! Flip your thinking: Think in terms of possibilities instead of problems. That’s not as easy as it sounds, we know that. But when you proactively learn to think in terms of possibilities, you put prevention back in the spotlight and timely action can be taken. Long before an incident occurs and not afterwards. Be receptive to proactive thinkers and be inspired by them! On behalf of The WAT Group, Pier van Spronsen

Food for thought: Just being aware that you could do things better is a step in the right direction*

*Source: Flip your thinking

19


HSElife magazine #21

This should never have happened

Dit had nooit mogen gebeuren! Wanneer wordt dit geroepen? Juist, wanneer je reactief werkt. In de meerderheid: reactieve denkers Reactief: Een reactie op iets. Een reactie op iets dat je ziet, iets

Als proactief werken zo veel voordelen biedt, waarom zijn er

dat je hoort, iets dat je overkomt. In sommige gevallen ‘iets wat

dan nog zo veel mensen met een reactieve werkhouding? In de

nooit had mogen gebeuren’! Oftewel: je reageert op het moment

praktijk zie je vaak dat proactieve oplossingen en voorstellen in

dat het kwaad al geschied is. Je schiet iemand te hulp wanneer

eerste instantie kunnen rekenen op flink wat onbegrip. Zonde,

hij of zij valt, je gaat eens goed opruimen wanneer iemand

want preventie als resultaat van een proactieve denkwijze is

rondslingerend gereedschap op zijn of haar hoofd krijgt, je zoekt

ontzettend belangrijk. Het feit dat er nog veel onbegrip heerst

naar een oplossing wanneer een proces wel erg veel geld blijkt

toont de onzichtbaarheid van preventie aan, waardoor het

te kosten en ga zo maar door. Wat de situatie ook is, het leidt

belang ervan teniet gedaan wordt.

vrijwel altijd tot het besef: ik had eerder maatregelen moeten treffen. Een loze kreet wanneer je het ons vraagt! Want achteraf nadenken maakt de situatie of zelfs het incident niet ongedaan.

Food for thought: reactieve denkers steken kop in het zand.

Food for thought: preventie lijkt schuil te gaan onder een schild van onzichtbaarheid. Conclusie! Omdenken: Denken in mogelijkheden in plaats van in problemen.

In de scheikunde is ‘reactief’ zelfs de bewoording voor

Klinkt makkelijker dan het is, daar zijn we ons bewust van. Maar

tegenwerkend (naast andere scheikundige betekenissen van

wanneer je proactief in mogelijkheden leert denken maak je

het woord). En dat klopt ook wel, en niét alleen in de scheikunde!

het belang van preventie weer zichtbaar en kunnen er tijdig

Wanneer je reactief leeft, reactief werkt en reactief beslissingen

maatregelen genomen worden. Nog ruim voordat een incident

neemt steek je feitelijk je kop in het zand. Je kijkt het wel aan en

plaatsvindt en niet erna. Sta open voor proactieve denkers en

komt op dat moment wel met een passende oplossing. Maar ja,

laat je inspireren!

wat als er een ernstig incident plaatsvindt waarbij een collega een reactieve (werk)houding dan goed? Dat zet je toch aan het

Food for thought: Als je weet dat je het fout doet, doe je het goed.*

denken.

*Bron: Omdenken

Food for thought: proactieve denkers voorkomen incidenten.

Namens The WAT Group,

gewond raakt of waarbij je een collega verliest… Hoe praat je

In de minderheid: proactieve denkers Proactief: Woordenboeken slaan met hun definities de spijker op hun kop. Proactief betekent iets doen voordat iets gebeurt, iets voorkomen, dingen ondernemen die een later doel dienen. Prachtig! Eigenlijk zegt dit alles. Wanneer je proactief werkt kijk je vooruit en signaleer je bijvoorbeeld potentiële gevaren op de werkvloer. Een proactieve houding brengt je eigenlijk alleen maar voordelen. ‘Had ik maar…’ en ‘Dit had nooit mogen gebeuren’ komen ineens een stuk minder vaak voor. Net als incidenten op de werkvloer.

20

Pier van Spronsen


In the Christmas edition of

MAGAZINE

The vision of Pieter van Vollenhoven on

safety

and safe working

As President of the Society and Safety Foundation, Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is closely involved in all aspects of safety. The foundation believes that safety has yet to be given the attention it deserves. How can we turn the tide? What is the role of the government, and what responsibilities fall to the private sector? These are among the questions we shall attempt to answer in the next edition of HSElife Magazine.

In de kersteditie van HSElife Magazine:

De visie van Pieter van Vollenhoven op veiligheid en veilig werken Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is als bestuursvoorzitter van Stichting Maatschappij en Veiligheid nauw betrokken bij het onderwerp veiligheid. Veiligheid krijgt volgens de stichting nog onvoldoende aandacht. Hoe brengen we daar verandering in? En wat is daarin de rol van de overheid en welke verantwoordelijkheid moeten bedrijven zelf nemen? Hierover lees je meer in de volgende editie van HSElife Magazine.

23 21 7


Piet van Dam

Manager Operational Safety - Upstream

Bart Roeloffs

Corporate Manager QHSE

22


Early 2016 Shell offered for Seafox to attend a Reflective Learning Engagement Training

Reflective Learning in Zagreb – Croatia.

23


HSElife magazine #21

Refllective Learning

Seafox QHSE team members were some of the first to take place in the Reflective Learning Trainings sessions in Zagreb Croatia, having two motivations for doing so. “We were keen to not only experience the Reflective Learning sessions

Seafox offers a range of support services to the Oil & Gas and renewable industries from jack up rigs including accommodation, well testing and crane support. These services are delivered in some of the harshest and most remote environments in the world and it’s therefore crucial that all operations are carried out safely. The transparency from both operators and contractors to share incidents and lessons learned has been accepted as a minimum standard in the Oil & Gas industry. The traditional

ourselves, but we also wanted to

methods of sharing Incident notifications and Safety Flyers is a

explore how Reflective Learning

good example. However, the main question is: do we really learn

could benefit our organization”.

and implement any changes from these Safety Flyers?

“We were particularly interested in Shell’s Reflective Learning because it enables people to “experience” the main contributing factors which have led to an incident, in which case it has a great effect on the learning outcome!” Pros

- Effective learning

- Great tool to let people “experience” what happened

-Interactive based which results to engagement

Cons

- Requires thorough preparation

- Requires right skills to facilitated Reflective Learning

Beside the Reflective Learning cases studies from Shell, Seafox has also developed their own Reflective Learning material and has rolled out this to the fleet recently.

24

sessions effectively

Seafox has developed their own Reflective Learning material and has rolled out this to the fleet recently. “We have set ourselves the objective to use the Train-the-Trainer principle, and to allow our offshore supervisors facilitate the Reflective Learning engagement sessions onboard. Based on the experience we have so far it can be said that Reflective Learning requires thorough preparation, time and resources and it requires the right skills to facilitate the engagement sessions effectively”. “We have been focusing on Reflective Learning for more than a year at Seafox. With this time to assess the program, I can say definitively that it is a great tool to engage people in incident learnings, and it is far more effective than the traditional Safety Flyer. I would definitely recommend it”.


Refllective Learning

HSElife magazine #21

Reflective Learning – It’s not about watching a video! In our current Learning from Incidents practices are not very effective in driving real learning across our organision and changing behaviours. In order to actually prevent fatal incidents and repeat incidents we need to learn in a different way. Our current Learning from Incidents practices heavily focus on documenting lessons from incidents. While this is important and valued the alerts are often low quality (too wordy, too complicated) and these alerts are distributed via email or discussed in toolbox talks which is mostly 1 way communication with little interaction or opportunity for reflection.

To structurally improve how we learn from incidents we need a different way of leaning. The Reflective Learning program is built on two key principles: 1. Reflective Learning is a method that focusses on behavioural change. It is a learning method that is aimed at personal reflection and individual change. Through a structured facilitated engagement session participants reflect on incidents and their own behaviours. 2. Create focus. To prevent information overload and recognising a significant time and resources investment is needed for high quality engagement sessions, focus is created by selecting 2 to 3 relevant Learning from Incidents Focus themes per year. These are themes that we want everyone in the organisation to learn about (deep learning throughout the organisation). The ultimate goal of this program is to prevent fatal incidents and save lives.

This way of working results in either people suffering from Learning from Incidents alert “information overload”; they receive too many alerts that are not relevant OR people receive no information at all; the alerts do not reach their target audience. We see it’s especially challenging to reach and engage the ‘shop floor’ (and these are usually people that get hurt). The ultimate result of learning from incidents is preventing repeat incidents. Currently, 70% of our incidents are repeats, which proves we are not learning. Unfortunately, we also still experience fatalities in our industry. This is unacceptable and must be prevented.

What is Reflective learning?

A face-to-face facilitated group discussion, supported by simple and engaging materials (to make the emotional connect). In the group discussion attendees reflect on ‘how can similar things happen at their site’ and their own behaviours ‘what can I do differently to prevent a similar incident ’. NOTE: A Reflective learning exercise is not about watching a video, but it is about the engagement and reflective discussions with colleagues.

Why Reflective learning?

People learn in different ways. The engagement styles that have been used traditionally for sharing learning from incidents only focus on 1 or 2 learning styles (reading and listening). This is only effective with a limited nr of people and is mainly focussed on transferring information. Reflective learning caters for different styles of learning (reading, listening, watching, discussing) and research has proven that via this way the opportunity for learning and actual behavioural change (behaviours that will actually prevent us from making the same mistakes again) is maximised. Piet van Dam

25


HSElife magazine #21

Reflective Learning

Reflective Learning Piet van Dam, Manager Operational Safety - Upstream, Shell en Bart Roeloffs, Corporate Manager QHSE, Seafox Begin 2016 deed Shell Seafox het aanbod om een training Reflective Learning bij te wonen in Zagreb (Kroatië). De leden van het QHSE-team van Seafox behoorden

Seafox heeft zijn eigen Reflective Learning-materiaal

tot de eersten die aan de trainingssessies Reflective

ontwikkeld en onlangs naar de vloot uitgerold.

Learning in Zagreb deelnamen en hadden daar twee redenen voor. “We waren niet alleen gemotiveerd om

“We hebben ons als doel gesteld het ‘train de trainer’-

de Reflective Learning-sessies zelf bij te wonen, maar

principe te gebruiken en onze offshore supervisors in

wilden ook zien wat Reflective Learning onze organisatie

staat te stellen om Reflective Learning-sessies aan

te bieden heeft.”

boord te faciliteren. Op basis van onze ervaringen tot nu toe kunnen we zeggen dat Reflective Learning vraagt

Seafox levert een scala aan ondersteunende

om grondige voorbereiding, tijd en middelen, naast de

diensten aan bedrijven die actief zijn op het gebied

vaardigheden die nodig zijn om de sessies effectief te

van olie-en-aardgas en duurzame energie, van jack-

faciliteren.”

up rigs tot accommodatie, en van boorputtests tot kraanondersteuning. Omdat deze diensten worden

“We hebben ons bij Seafox ruim een jaar

geleverd in omgevingen die tot de zwaarste en meest

beziggehouden met Reflective Learning. Na zoveel tijd

afgelegen ter wereld behoren, is het cruciaal dat alle

om het programma te evalueren, kan ik met zekerheid

werkzaamheden veilig worden uitgevoerd.

stellen dat het een geweldig middel is om mensen te betrekken bij het leren van incidenten, en veel

In de olie-en-aardgasindustrie is het uitwisselen van

effectiever dan de traditionele veiligheidsflyer. Ik zou het

incidenten en lessons learned door zowel exploitanten

zeker aanbevelen.”

als aannemers als minimumnorm voor transparantie algemeen geaccepteerd. Goede voorbeelden daarvan zijn het uitwisselen van incidentmeldingen en het

Voordelen

verspreiden van veiligheidsflyers. De belangrijkste vraag

- Effectief leren

is echter: leren we wel echt van die veiligheidsflyers, en

- Ideaal hulpmiddel om mensen te laten ‘ervaren’ wat er

implementeren we daardoor veranderingen?

is gebeurd - Interactief, met meer betrokkenheid als resultaat

“We waren met name geïnteresseerd in Reflective Learning van Shell omdat je mensen daarmee in staat stelt om de voornaamste factoren die tot een incident

Nadelen

hebben geleid te ‘ervaren’, wat het leerresultaat

- Grondige voorbereiding nodig

aanzienlijk verbetert.”

- Vaardigheden nodig om Reflective Learning-sessies effectief te faciliteren

Naast de casestudy’s voor Reflective Learning van Shell heeft Seafox zijn eigen Reflective Learning-materiaal ontwikkeld en onlangs naar de vloot uitgerold.

26


Reflective Learning: meer dan alleen een filmpje kijken

2. Zorg voor focus. Om te voorkomen dat deelnemers worden overspoeld met informatie, en omdat er aanzienlijk aan tijd en middelen moet worden

Onze huidige methode om te leren van incidenten is niet

geïnvesteerd voor sessies van goede kwaliteit,

bijzonder effectief voor het verspreiden van kennis en

wordt er voor focus gezorgd door per jaar twee of

het veranderen van gedrag binnen onze organisatie. Om

drie relevante thema’s te selecteren uit onze huidige

dodelijke ongevallen en herhalingen van incidenten te

methode om te leren van incidenten. Dat zijn thema’s

voorkomen, moeten we op een andere manier leren.

waarover iedereen binnen de organisatie moet leren (‘deep learning’ door de gehele organisatie).

Bij onze huidige methode om te leren van incidenten ligt de nadruk sterk op het documenteren van wat er van incidenten is geleerd. Hoewel dat belangrijk is en

Het doel van dit programma is om dodelijke

wordt gewaardeerd, zijn deze meldingen vaak van lage

ongelukken te voorkomen en levens te redden.

kwaliteit doordat ze te omslachtig of te ingewikkeld geschreven zijn. Daarnaast worden ze via e-mail verspreid of besproken tijdens toolbox-sessies, waarbij

Wat is Reflective Learning?

meestal in één richting wordt gecommuniceerd, zonder

Reflective Learning is een gefaciliteerde

veel interactie of gelegenheid tot reflectie.

groepsdiscussie waarbij mensen persoonlijk aanwezig zijn en die wordt ondersteund met eenvoudige en

Dat leidt ertoe dat mensen worden overspoeld met

interessante materialen (om de emotionele connectie

incidentmeldingen die niet relevant voor hen zijn óf

te maken). Tijdens de groepsdiscussie denken de

juist geen informatie ontvangen, doordat de meldingen

deelnemers na over de vragen hoe op hun locatie

hun doelgroep niet bereiken. Uit ervaring blijkt dat

iets vergelijkbaars kan gebeuren en wat zij zelf

het met name lastig is om de werkvloer te bereiken

anders kunnen doen om een vergelijkbaar incident

en te betrekken (en dat is waar de meeste incidenten

te voorkomen. NB: Een sessie Reflective Learning

plaatsvinden). Leren van incidenten is erop gericht om

is geen kwestie van een filmpje kijken, maar draait

herhaling van incidenten te voorkomen. Momenteel zijn

om betrokkenheid en bedachtzame discussies met

70% van de incidenten die wij meemaken herhalingen,

collega’s.

waaruit blijkt dat we niet leren. Helaas vallen er nog steeds dodelijke slachtoffers binnen onze industrie. Dat

Waarom Reflective Learning?

is onacceptabel en daar moet een einde aan komen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. Traditioneel werden ervaringen met incidenten hoofdzakelijk op

Om structureel beter van incidenten te leren, hebben

twee manieren met anderen gedeeld, namelijk lezen

we een andere leermethode nodig.

en luisteren. Dat is echter alleen effectief als het

Het Reflective Learning-programma is gebaseerd op

aantal betrokkenen klein is en de nadruk ligt op het

twee uitgangspunten:

overdragen van informatie. Reflective Learning biedt

1. Reflective Learning is een methode waarbij de nadruk

ruimte voor verschillende leerstijlen: lezen, luisteren,

ligt op gedragsverandering. Het is een leermethode

kijken en bespreken. Uit onderzoek is gebleken dat dat

gericht op persoonlijke reflectie en individuele

leidt tot maximale leerresultaten en daadwerkelijke

verandering. In het kader van gestructureerde sessies

gedragsverandering (zodat we met ons gedrag

denken deelnemers na over incidenten en hun eigen

voorkomen dat dezelfde fout twee keer wordt gemaakt).

gedrag.

27


$client->addUserCertificates($certificates);

//Soap Call versturen met data:

$certificates->p_CertificateList = …

XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX'));

$certificates->p_Hash = strtoupper(sha1('99'.'XXXXXXXX-

$certificates->p_SupplierID = 99;

$certificates = new ArrayObject();

//Data object voor addUserCertificates:

svc?wsdl”, $options);

$client = new SoapClient(“http://sl.plusport.com/academy.

$options = array('trace'=>1);

//Soap client aanmaken:

UNIQUE interface

A significant advance in knowledge management

client

verify

array

options

> user ID 1 > login > verification > training 1 > media true > play all > questionnaire start > LTI > record > transfer > verify > publish all

add user

//Soap client aanmaken:

$options = array('trace'=>1);

$client = new SoapClient(“http://sl.plusport.com/academy.

svc?wsdl”, $options);

//Data object voor addUserCertificates:

$certificates = new ArrayObject();

$certificates->p_SupplierID = 99;

$certificates->p_Hash = strtoupper(sha1('99'.'XXXXXXXX-

XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX'));

$certificates->p_CertificateList = …

//Soap Call versturen met data:

$client->addUserCertificates($certificates);

28

TAQA now has a unique and futureproof interface between its own PlusPort e-learning system and the LARS databases maintained by HSElife. The interface enables the two systems to communicate at the same level, which results in time savings, greater convenience and better continuity.


Unique interface

HSElife magazine #21

This is surely the ultimate system, suited to every organisation’s requirements. In fact, it is the system that every organisation must have! Staff at TAQA use training materials from two different sources: PlusPort and HSElife. The situation created a clear requirement for systems compatibility. TAQA approached The WAT Group (TWG) for advice. “Our aim was to arrive at a system which would show the certification held by staff, both permanent and temporary, at any given moment,” explains Peter Stam, TAQA’s Onshore Production Manager. . “We wanted a complete overview which integrates information from our own system with that in the HSElife system. We were confident that this would enhance efficiency, while also providing greater clarity and business continuity.”

> > user ID 2 > login > verification >

Real-time communication The WAT Group carefully examined all options for a seamless link between LARS and PlusPort. “The project went further than merely creating a simple physical interface,” recalls TWG consultant Pier van Spronsen. “The two systems would have to communicate with each other in real time to ensure that all information is up to date.” That has now been achieved: any modifications or updates are automatically recorded in both systems simultaneously. Whenever a TAQA employee completes one of the HSElife training courses, the relevant information is added to both the LARS and the PlusPort system immediately, with no delay and no human intervention. TWG developed both the hardware and software required.

At a glance An additional benefit is that staff can now access both systems using just one set of credentials. “An ideal solution,” concludes Ronald Pijtak, HSE Manager at TAQA. “We have worked very hard to create equality within our organisation. All staff and contractors can now access the systems in which the information is stored and updated. This makes life easier for everyone. We can see at a glance what diplomas and certificates an employee has obtained, which saves a lot of time."

29


HSElife magazine #21

Unique interface

Unieke koppeling Stap voorwaarts in kennisregistratie

TAQA profiteert van een unieke en een toekomstbestendige koppeling tussen hun eigen e-learning systeem van PlusPort en registratiesysteem LARS van HSElife. Dankzij deze koppeling communiceren de systemen op hetzelfde niveau.

Welke voordelen dit oplevert? Tijdswinst, gemak en zekerheid. Het is een ultiem systeem dat geschikt is voor ieder bedrijf, sterker nog: een systeem dat ieder bedrijf zou moéten hebben. Binnen TAQA wordt zowel gewerkt met trainingsmateriaal van PlusPort als materiaal van HSElife. Hierdoor ontstond een heldere vraag omtrent registratie, waar TAQA in samenwerking met de The WAT Groep (TWG) mee aan de slag ging. “Ons grootste doel bij de ontwikkeling van een koppeling was het verkrijgen van een helder overzicht in de gedane trainingen van onze vaste en tijdelijke medewerkers”, legt Peter Stam, Operational Director bij TAQA, uit. “We wilden de informatie uit ons eigen systeem en het systeem van HSElife gecombineerd hebben in één overzicht. Met het oog op efficiëntie en gemak, maar zeker ook met het oog op duidelijkheid en zekerheid.” Realtime communicatie TWG keek kritisch naar de mogelijkheden voor een koppeling tussen LARS en PlusPort. “Het ging verder dan alleen een koppeling, de systemen moesten realtime met elkaar communiceren zodat alle informatie altijd up-to-date is”, aldus Pier van Spronsen, Adviseur bij de The WAT Group. Dat is gelukt. Alle wijzigingen worden automatisch in beide systemen geregistreerd, hiervoor ontwikkelde TWG een application programm and interface. Wanneer een TAQA medewerker een HSElife training succesvol afrondt, komt deze registratie direct in LARS én in PlusPort te staan. Zonder enige vertraging. In één oogopslag Bijkomend voordeel: Medewerkers hoeven slechts één keer in te loggen, wat hen toegang geeft tot beide systemen. Ideaal volgens Ronald Pijtak, HSE Manager bij TAQA: “We hebben keihard gewerkt om gelijkheid te krijgen binnen TAQA. Alle medewerkers en Contractors hebben nu eenvoudig toegang tot de systemen waarin alle informatie altijd is bijgewerkt. Dit werkt prettig voor iedereen. Wij kunnen nu in één oogopslag zien over welke diploma’s en certificaten een medewerker beschikt, dit scheelt veel tijd.“

30


UPDATE A summary of developments The HSElife NL harmonisation platform is constantly evolving. We are continually improving and fine-tuning the system to boost its harmonisation effect and to make it ever more user friendly. We are always happy to bring you up to speed with recent developments.

31


HSElife magazine #21

HSElife NL update

The ongoing evolution of the harmonisation platform has led to the creation of a multimedia platform. This offers even more benefits than before! On 1 August, the entire content of HSElife NL was updated. For example, the training courses/refresher courses have been modernised, and the folders are once again completely up-to-date.

New

HSElife WORLD Video CHANNEL

Multimedia platform We are really proud of this! Our harmonisation platform has evolved into a true multimedia platform, packed with practical and inspiring content. We create this content in cooperation with the affiliated organisations, based on developments in the industry. NEW: Repetition is the essence of the message. So we have developed a video channel (operating in parallel to the HSElife Academy) as a medium for short, weekly video clips about HSE items and other topics. We have also made this video channel available to publications that are in keeping with our goals. So we are inviting our members to send us short video clips (approx. 3 to 5 minutes in length) that we can post on the HSElife video channel.

Sharing content

There is nothing casual about our appeal for people to provide video material. Together we can achieve so much more than we can alone! Working Apart Together is a sure route to success, which is exactly why it is our philosophy. Does your organization have any video clips that are in keeping with the harmonisation initiative? If so, get in touch via info@hselife.com

32


HSElife NL update

HSElife magazine #21

HSElife NL UPDATE Ontwikkelingen op een rij Het harmonisatieplatform HSElife NL is continu in ontwikkeling. We blijven het systeem verbeteren en optimaliseren om het harmonisatie effect en het gebruikersgemak te vergroten. We praten je graag bij over de recente ontwikkelingen. Dankzij de doorontwikkeling van het harmonisatieplatform is er een multimediaal platform ontstaan. Dit biedt nóg meer voordelen! Op 1 augustus is alle content van HSElife NL geüpdatet. De trainingen/refreshers zijn bijvoorbeeld vernieuwd en de folders zijn weer helemaal up-to-date.

Multimediaal platform Wat zijn we trots! Ons harmonisatieplatform groeide uit tot een waar multimediaal platform boordevol handige en inspirerende content. Deze content creëren we in samenwerking met de aangesloten organisaties en op basis van ontwikkelingen in de branche. NIEUW: Omdat herhalen de kracht van de boodschap is, hebben wij -naast de HSElife Academy- ook een video channel ontwikkelt waarin we wekelijks korte video’s aanbieden die betrekking hebben onder anders HSE items, maar we stellen het video channel ook open voor publicaties die aansluiten bij onze doelstellingen. Daarom nodigen we onze leden uit om korte video’s (± 3 – 5minuten) aan te leveren die kunnen worden geplaatst op het HSELife video channel. Content delen De oproep om videomateriaal aan te leveren doen we niet voor niets. Samen bereiken we namelijk meer! Working Apart Together leidt tot succes en is daarom ook niet voor niets onze filosofie. Beschikt jouw organisatie over video’s die passen binnen het harmonisatie initiatief? Laat het ons dan weten via info@hselife.com

33


Take action or bury your head in the sand?

WAKE UP

CALL

Limit value for benzene changed We spoke to Ludy Engwegen, the Quality, Safety and Environment Manager at Reym

As an industrial cleaning specialist that routinely uses hazardous substances, Reym considers safe working practices to be of paramount importance. The organisation is already implementing comprehensive measures to comply with the legislative changes with regard to benzene, which will take effect from 1 October 2017. Sadly, however, the same cannot be said for every organisation whose workers risk coming into contact with this carcinogenic substance. Mr Engwegen is deeply concerned about this. 34


Wake up call

HSElife magazine #21

It’s about protecting personnel from a potent carcinogen, so we all need to take this very seriously indeed!”

Far-reaching change in the law In the industry in which we operate, we regularly see benzene being used. This especially applies to professionals like cleaners and mechanics, who often use benzene. The change in legislation concerning benzene’s limit value will have a major impact on the industry. It means that, soon, the permitted level of worker exposure will be just one fifth of the present value. In terms of worker safety, this is a positive development. However, it will have a major impact on everyday working practices. Ludy Engwegen points out that “This will directly affect the clients’ business operations, and those of the contractors as well. It is vital for the companies involved to fully familiarise themselves with the changes involved. They will need to invest in new working equipment and new working practices. It’s about protecting personnel from a potent carcinogen, so we all need to take this very seriously indeed!” Mr Engwegen is worried that some companies in the industry are dragging their feet. “Nevertheless, I am pleased to see that some big companies are already pushing ahead with this. HSElife, too, is taking this matter very seriously. In October, it will issue a leaflet containing more details about the changes involved and the measures to be taken. Sadly, however, it seems that many companies are still doing little or nothing to comply with this change in the law. I am fully aware that the changes involved will have a profound and wide-ranging impact on business operations. As yet, few companies fully realise what this means for them, in practical terms. This is why we have already started notifying and instructing our customers about this issue.”

35


HSElife magazine #21

W ake up call

Ludy's tip: if you are not yet sufficiently familiar with the hazards associated with benzene, then call in a specialist to carry out the risk assessment.

Developments Various parties are making ongoing efforts to optimise workers’ protective clothing, materials and working practices, to minimise any contact with benzene and other hazardous substances. “One example of this is the Face Fit Test,” says Ludy Engwegen. “With breathing apparatus, the face mask will only protect the wearer if it fits properly and if it has a high enough protection factor. The Face Fit Test determines whether the mask is properly positioned. We also seize this opportunity to give our workers detailed instructions. What is actually the best way to put on a face mask? If it is not tight enough, there will not be a proper seal. Similarly, if it is too tight, it will not provide sufficient protection. Also, what if you didn’t shave properly this morning? That too, can prevent the face mask from forming an effective seal. This is just one example of the measures that can be taken. There are some fine examples in the industry of chemical technical cleaning procedures that avoid the need for workers to enter spaces containing the hazardous substance in question. In addition, new developments in the use of robots are coming thick and fast. So every effort is being made to help companies to reduce or eliminate exposure to substances such as benzene. The same goes for cleaning from the outside, the approach which Reym invests in.”

36


Wake up call

HSElife magazine #21

What impact will this change in the law actually have? With effect from 1 October 2017, workers may be exposed to no more than 0.2 ppm benzene. This is just one fifth of the present value. This new limit value indicates that workers can be exposed to this hazardous substance eight hours a day, throughout their entire working lives, without suffering any harmful effects. The occupational health strategy emphasises that it is very important to tackle this issue at source. Thus the concentration to which workers are exposed must be reduced. This can be achieved by rinsing, draining or aerating tanks. In the process, any emissions to the environment must be avoided. To this end, Reym uses all necessary cleaning methods and techniques. The final step is to provide respiratory protection for the personal protection of workers. That, too, is subject to limits.

Effective monitoring Quantitative data is essential if you want to protect your workers from exposure to hazardous substances such as benzene. When you implement measures, you want to be sure that they will have the desired effect. “There are all sorts of ways to measure and monitor a situation. This could involve biological monitoring (urine testing), for example, or personal measurements. In the latter method, a badge is attached to the worker’s overalls or gas-tight suit. Once the work has been completed, which can afterwards be used to assess the effectiveness of the respirators “.Mr Engwegen explains.

The correct steps According to Ludy, “If your company is not fully conversant with the laws and regulations regarding benzene, then it is essential to familiarise yourself with them before you go any further. You need to know exactly what workers are being exposed to. The first step, therefore, is to carry out a thorough risk assessment. This clarifies any safety risks involved, after which it is only a matter of taking the appropriate measures. Choose a strategy that ameliorates the risks, that’s the best approach.”

45 37


HSElife magazine #21

W ake up call

WAKE UP CALL Wijziging grenswaarde benzeen Actie ondernemen of kop in het zand steken? We spraken met Ludy Engwegen, KVM Manager bij Reym. Als specialist in industriële reiniging heeft Reym veilig werken met gevaarlijke stoffen hoog in het vaandel staan. De organisatie neemt dan ook al volop maatregelen om te voldoen aan de wijziging in de wet- en regelgeving omtrent benzeen die per 1 oktober 2017 van kracht is. Maar dat geldt helaas nog niet voor alle organisaties waarvan medewerkers in aanraking kunnen komen met de kankerverwekkende stof. Hier maakt Engwegen zich zorgen over. Ingrijpende wetswijziging In de industrie waarin we werkzaam zijn is benzeen een component die we veel tegenkomen. Met name vaklieden als reinigers en monteurs kunnen snel in aanraking komen met benzeen. De wijziging in wet- en regelgeving omtrent de grenswaarde van benzeen heeft ingrijpende gevolgen voor de branche. De waarde waaraan medewerkers blootgesteld mogen worden is straks slechts een vijfde van wat het nu is. Een goede ontwikkeling wanneer we kijken naar de veiligheid van medewerkers, maar ingrijpend voor de dagelijkse werkwijze. Engwegen: “Dit heeft direct effect op de bedrijfsvoering, dat geldt zowel voor opdrachtgevers als voor contractors. Het is van groot belang dat bedrijven zich goed laten informeren. Er moet onder andere geïnvesteerd worden in werkapparatuur en werkmethodieken. Het gaat om het beschermen van personeel tegen een kankerverwekkende stof, dat moeten we met z’n allen uitermate serieus nemen!” Engwegen is er nog niet gerust op dat alle bedrijven binnen de industrie maatregelen treffen: “Ik weet dat een aantal grote bedrijven er gelukkig al wel mee bezig zijn. Ook HSElife pakt het serieus op en komt in oktober met een leaflet dat meer informatie biedt over de veranderingen en de te nemen maatregelen. Maar het lijkt helaas zo te zijn dat veel bedrijven nog niet of onvoldoende aandacht besteden aan de wetswijziging. Ik weet dat de veranderingen ingrijpend en veelomvattend en impact hebben op de bedrijfsvoering. Veel bedrijven beseffen zich nog niet wat het in de praktijk voor hen betekent. Daarom zijn we inmiddels begonnen met het inlichten en voorlichten van onze klanten over dit onderwerp.” Ontwikkelingen Er wordt door verschillende partijen continu gewerkt aan het optimaliseren van beschermende kleding en materialen voor medewerkers en werkmethodieken om het contact met benzeen – en andere gevaarlijke stoffen – te verminderen. “De face fit test is hier een voorbeeld van”, vertelt Engwegen. “Een ademluchtmasker beschermt alleen wanneer het goed past en de protectie factor voldoende is. De face fit test bepaalt of het masker goed zit. Dit moment grijpen we ook aan om onze medewerkers goed voor te lichten. Hoe zetten ze een masker eigenlijk goed op? Als het niet strak genoeg zit sluit het niet goed aan, maar als je het te strak doet biedt het ook onvoldoende bescherming. En heb je je niet goed geschoren? Ook dan sluit het masker niet goed aan. Dit is slechts een voorbeeld van een te nemen maatregel. In de branche zijn al mooie voorbeelden van chemisch technisch reinigen waarbij medewerkers de ruimte waar de gevaarlijke stof aanwezig is niet hoeven te betreden. Ook gaan de ontwikkelingen met robots erg snel. Er gebeurt dus al van alles om bedrijven te ondersteunen om blootstelling aan stoffen zoals benzeen te verminderen of uit te sluiten. Dat geldt ook voor reiniging van buitenaf, waarin Reym investeert.”

38


Wake up call

HSElife magazine #21

Tip van Ludy: weet je nog te weinig van de gevaren van benzeen, laat de risico-inventarisatie dan uitvoeren door een specialist.

Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen van de wetswijziging? Medewerkers mogen vanaf 1 oktober 2017 blootgesteld worden aan maximaal 0,2 ppm benzeen. Dit is een vijfde van wat het nu is. Deze nieuwe grenswaarde geeft aan dat medewerkers hun hele werkende leven acht uur per dag kunnen worden blootgesteld aan de gevaarlijke stof zonder dat het schadelijk is. Bronaanpak is volgens de arbeidshygiënische strategie erg belangrijk. De concentratie waaraan medewerkers worden blootgesteld moet dus verlaagd worden. Dat kan door spoelen of drainen of het beluchten van tanks. Daarbij moet emissie naar het milieu wel voorkomen worden. Reym zet hiervoor de benodigde reinigingsmethoden en technieken in. De laatste stap is de persoonlijke bescherming van de medewerker door adembescherming, waar grenzen aan zitten. Effectieve monitoring Meten is essentieel wanneer je je medewerkers wilt beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals benzeen. Wanneer je maatregelen treft wil je ook dat deze maatregelen het juiste effect hebben. “Het meten en monitoren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door biologische monitoring (het testen van urine) of door het uitvoeren van persoonsgebonden metingen. Bij de laatstgenoemde methode wordt er een batch bevestigd op de overall of het gaspak van de medewerker, waarmee je achteraf kunt bepalen of de gekozen ademsbeschermingsmiddelen voldoende zijn geweest”, legt Engwegen uit. De juiste stappen Ludy: “Wanneer je als bedrijf onvoldoende op de hoogte bent van de wet- en regelgeving omtrent benzeen is het essentieel dat je je eerst goed laat informeren. Je moet weten waaraan medewerkers worden blootgesteld. De eerste stap is dus een gedegen risico-inventarisatie. De veiligheidsrisico’s maak je hiermee inzichtelijk, waarna de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. Kies een strategie om risico’s te verlagen, dat is de meest zuivere manier.”

39


HSElife WORLD is the start of global harmonization. We started small and think big now: ‘HSElife WORLD is the Global Energy industry standards for professionals'.

40


SAVING MILLIONS ÁND WORK MORE SAFELY Simple information and standards Through HSElife WORLD we simplify information on health, safety and environment and we develop global standards. You will work safer and more efficient and save a lot of costs. Oranje-Nassau Energie has a clear pioneering role in this because the organization provides the opportunity to develop HSElife UK. HSElife UK is part of HSElife WORLD, as does HSElife NL. HSElife UK is the first step towards international harmonization.

Developments 2017 Further development of HSElife WORLD is parallel to various developments in the industry. For example, developments in organizations like IOGP, EEEGR, OPITO and Step Change in Safety.

Would you like to know more? Would you like to know more about global harmonization? Visit hselifeworld.com and watch the trailer.

HSElife WORLD HSElife WORLD is het begin van wereldwijde harmonisatie. We begonnen klein en denken nu groot: ‘HSElife WORLD is the Global Energy industry standards for professionals’. Eenvoudige informatie en standaarden Via HSElife WORLD vereenvoudigen we informatie over veiligheid, gezondheid en milieu en ontwikkelen we wereldwijd standaarden. Je werkt hierdoor veiliger en efficiënter en bespaart veel kosten. Oranje-Nassau Energie heeft hierbij een duidelijke voortrekkersrol omdat de organisatie de gelegenheid geeft om HSElife UK te ontwikkelen. Net als HSElife NL is HSElife UK onderdeel van HSElife WORLD. HSElife UK is de eerste stap naar internationale harmonisatie.

Ontwikkelingen 2017 Het verder vormgeven van HSElife WORLD loopt parallel aan allerlei ontwikkelingen in de industrie. Bijvoorbeeld ontwikkelingen bij organisaties als IOGP, EEEGR, OPITO en Step Change in Safety.

Meer weten? Wil je meer weten over wereldwijde harmonisatie? Ga naar hselifeworld.com en bekijk de trailer.

41


HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

MAGAZINE

nationally and internationally! HSElife magazine has become an inspiring and challenging professional magazine within the Oil and Gas Industry. Inspiring and challenging because the views and the subjects in the magazine stimulate reflection on health, safety, environment and the future. It thus contributes to a safe working environment. We are proud that HSElife magazine is on the reading table and - together with our digital version - has a readership of ± 30,000 per issue, nationally and internationally.

Becoming a member of HSElife magazine (e-zine) is free. Stay informed of all activities within the Oil and Gas Industry. You can sign up through www.hselifenl.com (Tools & Resources/Magazine).

Do you want to know more about the editorial and promotional opportunities for your organization?

Send an email to janine@thewatgroup.com. We’ll contact you as soon as possible.

HSElife magazine nationaal en internationaal! HSElife magazine is uitgegroeid tot een inspirerend en uitdagend vakblad binnen de Olie- en Gasindustrie. Inspirerend en uitdagend omdat de meningen en de onderwerpen in het magazine je aanzetten tot nadenken over veiligheid, gezondheid, milieu en de toekomst. Het draagt daarmee bij aan veilig werken. We zijn er trots op dat HSElife magazine op de leestafel ligt en samen met onze digitale versie een lezersbereik heeft van ±30.000 per uitgave, nationaal en internationaal. Lid worden van HSElife magazine (e-zine) is gratis. Blijf op de hoogte van alle activiteiten binnen de Olie- en Gasindustrie, Je kan je aanmelden via www.hselifenl.com (Tools & Resources/Magazine). Wil je meer weten over de redactionele en promotionele mogelijkheden voor jouw organisatie? Stuur dan een email naar janine@thewatgroup.com. Wij nemen dan snel contact met je op.


Smarter,

safer working Volgens Klaas-Otto Ykema, directeur Versatec Energy

44


Smarter, safer working

HSElife magazine #21

Research confirms that working harder can achieve efficiency savings of around 10%. But did you know that smarter working can result in savings of around 30% in both time and money, while also enhancing operational safety? That said, smart working practices are not always easy to adopt.

system and it's users two factors:

If we wish to work safely and achieve the desired results, we must comply with various specifications, standards, procedures, rules, legislative requirements and so forth. The relevant information is often not in one place, but spread among various systems at several different locations. This can detract from our ability to work efficiently. Informed decisions can only be made when all necessary information is readily available. It must be at our fingertips.

Seeking information, using information Within the Versatec vision, there are two factors which influence the ability to work efficiently and safely: the system and its users. A system which makes relevant information available to the end users, regardless of the exact nature of that information or the location in which it is stored, is absolutely essential to an organisation which deals with complex technical installations. But there is also a human factor: the people within the organisation must actively use the available information, and must be able to flag situations in which that information is incomplete or inaccurate. Versatec uses the Viewport application to ensure that all information systems provide optimum support. Viewport is a low threshold, user-friendly interface which provides direct access to internal procedures, legislation, and international standards such as PGS, NEN, API and ISO. It ensures that users spend less time searching for information and more time actually applying that information. And that means that we can all work in a smarter, safer way. 45


HSElife magazine #21

Smarter, safer working

Slimmer en veiliger werken Volgens Klaas-Otto Ykema, directeur Versatec Energy

Uit onderzoek blijkt dat harder werken een besparing van 10% kan opleveren. Maar wist je dat slimmer werken je wel een besparing van 30% in tijd én geld kan opleveren en operationele veiligheid kan verbeteren? Al is slimmer werken nog niet altijd even makkelijk…

Wanneer we ons werk goed willen doen, moeten we ons houden aan specificaties, normen en standaarden, procedures, werkvoorschriften, wet- en regelgeving, etc. Informatie die vaak niet op één centrale plek te vinden is, maar in verschillende systemen en op verschillende plaatsen wordt bewaard. Dat maakt ons werk niet efficiënter. ‘Informed decisions’, oftewel beslissingen gebaseerd op relevante informatie, kun je alleen maken wanneer alle benodigde informatie correct en volledig is, en makkelijk in de praktijk te gebruiken is.

Informatie zoeken? Informatie gebruiken! Volgens de visie van Versatec zijn er twee succesfactoren in efficiënter en veiliger werken: systeem en mens. Een systeem dat relevante informatie aanreikt aan eindgebruikers – ongeacht het soort informatie of waar het binnen het bedrijf staat opgeslagen – is onmisbaar als het om complexe installaties gaat. Maar de mens zelf speelt ook een belangrijke rol, door beschikbare informatie actief te gebruiken en te signaleren wanneer iets ontbreekt of onjuist is. Vanuit Versatec wordt de applicatie Viewport ingezet om de informatiesystemen in dienst te stellen van de mens. Het presenteert bijvoorbeeld beschikbare interne procedures, overheidsregelgeving en nationale en internationale standaarden (zoals PGS, NEN, API en ISO) op een laagdrempelige manier. Zodat er minder tijd wordt besteed aan zoeken en meer tijd aan het in de praktijk toepassen van de informatie, wat leidt tot slimmer en veiliger werken.

46


CONTRACTOR'S DIRECTORY Seafox Contractors BV

Heijmans BV

Winder Limmen

Zuidtoren Taurusavenue 23 2132 LS Hoofddorp T +31 (0)23 - 554 1313 F +31 (0)23 - 554 1320 secretary@seafox.com www.seafox.com

Graafsebaan 65 5248 JT Rosmalen T +31 (0)73 543 5111 F +31 (0)73 543 5220 www.heijmans.nl

Koraalstraat 7 1812 RK Alkmaar T 072-5052344 F 072-5052604 info@winder.nl www.winder.nl

Integron Aandrijftechniek Schoonebeek

Peterson Den Helder B.V.

Control Union Testing and Inspection B.V.

Dwarsakker 2 7761 PW Schoonebeek T +31 (0)524 - 53 27 97 M +31 (0)615 - 88 03 07 F +31 (0)524 - 53 29 69 www.integrongroup.nl

Paleiskade 41 1781 AN Den Helder T +31 223 685100 F +31 223 685195 www.onepeterson.com

Paleiskade 100 1781 AR Den Helder T +31 223 685 180 www.controlunion.com

Frankrijkweg 3 4389 PB Vlissingen-Oost havennummer: 5998 T 0113 – 612 840 F 0113 – 613 137 www.istimewa-elektro.nl

Hertel BV

Mammoet Nederland B.V.

Oosterhof Holman

Fabricom B.V.

Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk T (0594) 28 01 23 F (0594) 21 28 83 E info@oosterhofholman.nl www.oosterhof-holman.nl

Apolloweg 15 4782 SB Moerdijk T +31 (0)168 384 100 F +31 (0)168 384 109 info.moerdijk@fabricom-gdfsuez.nl www.fabricom-gdfsuez.nl

Reym

Arcadis Nederland B.V.

Computerweg 12d 3821 AB Amersfoort T 033 – 455 88 90 F 033 – 456 25 81 amersfoort@reym.nl www.reym.nl

Beaulieustraat 22 6814 DV Arnhem T +31 88 4261 261 info@arcadis.nl www.arcadis.com

Welplaatkade 9 Havennummer 4133 3197 KR Botlek-Rotterdam T+31 10 2958222 F+31 10 2958241 www.hertel.com

Schepersmaat 9 9405 TM Assen T +31 592341456 F +31 592347698 www.mammoet.com

KCA Deutag Drilling Limited

Howden Netherlands

Altens Industrial Estate Minto Drive Aberdeen AB12 3LW T +44 1224 299600 www.kcadeutag.com

Lansinkesweg 4 7550 AZ Hengelo T +31 74 255 6000 F +31 74 255 6060 www.howden.com

AdviSafe Risk Management B.V. Koperslagersweg 23 1786 RA Den Helder 0223 54 00 00 info@advisafe.com www.advisafe.com

Istimewa Elektro B.V.

47


CONTRACTOR'S DIRECTORY

48

Frank's International B.V.

Royal HaskoningDHV

HMVT B.V.

Siemens Nederland N.V.

Mastenmakersweg 1 1786 PB Den Helder T +31 (0)22 367 0000 franksinternational.com

Laan 1914 no 35 3818 EX Amersfoort T + 31 (0)88 348 20 00 F +31 (0)33 463 36 52 info@rhdhv.com www.royalhaskoningdhv.com

Maxwellstraat 31 6716 BX Ede T 0318 - 624 624 F 0318 - 624 913 www.hmvt.nl

Prinses Beatrixlaan 800 2595 BN Den Haag T (070) 333 3333 F (070) 333 2917 www.siemens.nl

Jorritsma Bouw B.V.

Mercon

Induserve V.O.F.

Harlingerstraat 72 8701 WS Bolsward T 0515-578200 F 0515-578201 info@jorritsmabouw.nl www.jorritsmabouw.nl

Krinkelwinkel 6-8 4202 LN Gorinchem +31 183 668822 www.mercon.com

Heerema Fabrication Group

Van der Flier B.V.

Noordweg 8 3336 LH Zwijndrecht T+31 [0]78 625 0425 E info@hfg-heerema.com www.heerema.com

Vondelingenweg Shell Poort 1a Havennr. 3246 3180 AD Rozenburg T. 010-4900100 F. 010-4900199 E. info@induserve.nl www.induserve.nl

Kampen Valve Care

Eqin

Baker Hughes Nederland

A.J. Romijnweg 23 9672 AH Winschoten T 0597-331619 F 0597-331226 E-mail: info@vanderflierbv.nl www.vanderflierbv.nl

Nijverheidsweg 11 9601 LX Hoogezand T +31 (0)598-381222 F +31 (0)598-381247 kvc@kampenvalvecare.com www.kampenvalvecare.com

Theemsweg 2 (Havennr. 5101) 3197 KM ROTTERDAM T +31 (0) 181 29 66 66 F +31 (0) 181 21 81 24 www.eqin.eu

Vasco Da Gamastraat 27 7825 VJ Emmen T 0591 667 667 www.bakerhughes.com

IVM

HTD B.V.

Johnson Controls

AJS V.o.F.

Monierweg 4 7741 KT Coevorden T 088-1663000 F 0524 – 516630 E info@werkveilig.nl www.werkveilig.nl

Handelsweg 7b 7826 TC Emmen T 0591 – 62 97 51 E info@htdemmen.nl www.htdemmen.nl

Pieter Zeemanweg 16 3316 GZ Dordrecht T +31 (0)78 630 5010 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.com

Verkeerstorenweg 3 1786 PN DEN HELDER T +31 (0)88-023 1100 www.ajs-isc.com


CONTRACTOR'S DIRECTORY Offshore Detachering & Catering

Wagenborg Nedlift

Oceanwide

Visser & Smit Hanab bv

Yokogawa

Gideonweg 5 9723 BM Groningen T 050-368 2800 nedlift@wagenborg.com www.wagenborg.com

Bellamypark 3 4381 CG Vlissingen T +31 (0)118 42 95 10 vlissingen@oceanwidecrew.com www.oceanwidecrew.com

Rietgorsweg 6 3356 LJ Papendrecht T +31 78 641 72 22 F +31 78 615 51 63 www.vshanab.nl

Euroweg 2 3825 HD Amersfoort T +31 88 4641000 F +31 88 4641111 www.yokogawa.com

BUS

Offshore Independents

SealteQ

Tebodin B.V.

Ossenkamp 4 8024 AE Zwolle T 038 - 45 42 244 F 038 - 45 40 531 E zwolle@bus.nl www.bus.nl

Noordsingel 117 3035 EM Rotterdam T +31 (0)10 737 09 38 info@offshoreindependents.com www.offshoreindependents.com

Tinnegieter 31 9502 EX Stadskanaal T +31 (0) 599 696 333 F +31 (0) 599 696 334 E info@sealteq.com www.sealteq.com

Laan van Nieuw Oost-Indie 25 2593 BJ The Hague T +31 70 348 09 11 F +31 70 348 06 45 E thehague@tebodin.com www.tebodin.bilfinger.com

L. Kielstra Kraanverhuur B.V.

Ymond Offshore Logistics B.V.

Bilfinger Industrial Services

Uranus 6 8448 CR Heerenveen T 058 255 55 55 F 058 255 22 06 E info@kielstra.nl www.kielstra.nl

Strandweg 2 1976 IJmuiden T 0255 533250

Werfplein 5 3238 BH Zwartewaal T +31 181 667 300 F +31 181 663 987 E info@bis-is.com www.bis-is.com

Stork

Bultena

Schlumberger

USG Engineering

Van Deventerlaan 121 3528 AG Utrecht T +31 88 08 91 000 www.stork.com

Flensburgweg 10A 9723 TN Groningen T 050 - 549 7272 planning@bultena.nl www.bultena.nl

Parkstraat 83-89 2514 JG Den Haag T 070 310 5400 www.slb.com

P.J. Oudweg 61 1314 CK Almere T 036-5299 255 E info@usgengineering.nl

GLT-Plus De Vosholen 97 9611 TE Sappemeer T +31 (0) 598 366300 F +31 (0) 598 366395 www.gltplus.nl

49


CONTRACTOR'S DIRECTORY Brand Energy & Infrastucture Services

C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.

Well Services Group

Binnenduinrandweg 75 1943 AD Beverwijk T +31 (0)251 21 38 69 www.beis.com

Steenoven 2-6 4196 HG Tricht T +31 345 579 211 F +31 345 576 443 info@a-hak.nl www.ahak.nl

Den Hartogh

Bluestream

Antea Group

Willingestraat 6 3087 AN Rotterdam T +31(0)88 1620000 F +31(0)88 1620111 E logistics@denhartogh.com www.denhartogh.com

Koperslagersweg 2 1786 RA Den Helder T +31 223 63 77 84 F +31 223 66 86 38 info@bluestreamoffshore.com www.bluestreamoffshore.com

Tolhuisweg 57 8443DV Heerenveen T +31 (0)513 63 45 67 F +31 (0)513 63 33 53 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl

Lubbers Benelux BV

Nalco Champion Delden Technology Center

Fudura

aQuaintance B.V.

AziĂŤweg 25a 9407 TC Assen T 088-857 88 77 www.fudura.nl

Amerikaweg 3 9407 TJ Assen T 0592-377080 www.aquaintance.nl

Altena Group

Safehouse Habitats

Keurweg 10 5145 NX Waalwijk T (+31) 0416 670 700 F (+31) 0416 670 709 E post@altena.com www.altena.com

Strathmore House Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB T: +44 (0) 1382 814 122 www.safehousegroup.com

Klaverakker 1 7761 RA Schoonebeek T +31 (0)524 537777 F +31 (0)524 534592 E schoonebeek@lubbers.net www.lubbers.net

KH Engineering B.V. Jan van Galenstraat 2 3115 JG Schiedam T +31 10 2088888 E schiedam@khe.eu www.khe.eu

50

A.Hak

Langestraat 169 7491 AE Delden T +31 74 377 1720 F +31 74 377 1730 nalcochampion.ecolab.com

NOORDWEST services & security B.V. Luchthavenweg 10 g 1786 PP Den Helder T +31 223 660552 F +31 223 660554 www.nwssecurity.nl

It Dok 2 8447 GL Heerenveen T 0513 622 986 F 0513 620 029 E info@de-wolff.nl www.de-wolff.nl

Phileas Foggstraat 65 7825 AL Emmen T +31 591 668155 E info@wellservices-group.com www.wellservices-group.com

Wigchers Internationaal Transport b.v. Maatschappijweg 12 7848 AM Schoonoord T +31 (0)591 - 381304 F +31 (0)591 - 382450 www.wigchers.nl


CONTRACTOR'S DIRECTORY Jumbo Havenstraat 23 3115 HC Schiedam T+31 10 7900 300 E info@jumbomaritime.nl www.jumbomaritime.nl

Blomsma Signs & Safety B.V.

Venko Groep

Sodexo Remote Sites Netherlands b.v.

Storkstraat 1-3 2722 NN Zoetermeer T (079) 330 10 90 F (079) 330 10 95 www.blomsma-safety.com

Marconistraat 1a 7903 AG Hoogeveen T. +31(0)528 28 19 00 F. +31(0)528 27 82 72 E: info@venko.nl www.venko.nl

RH Marine Group

J. de Jonge Flowsystems

IRM Systems B.V.

MediWerk

Sluisjesdijk 155 3087 AG Rotterdam T +31 10 487 19 11 E info@rhmarinegroup.com www.rhmarinegroup.com

Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 18 Haven 648 3134 KG Vlaardingen T +31 10 248 58 00 F +31 10 434 46 09 www.jdejonge.nl

Maerten Trompstraat 25 2628 RC Delft T +31 152 023 006 www.irm-sys.com

Luchthavenweg 6F 1786 PP Den Helder T +31 88 011 7500 www.mediwerk.com

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

Orange Access B.V.

Computerweg 2 3821 AB Amersfoort T +31 (0) 88 450 5500 www.bureauveritas.nl

Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 363 77 44 E info@orangeaccess.nl www.orangeaccess.nl

Luchtverkeersleiding Nederland Stationsplein zuidwest 1001 1117 CV Schiphol Airport T +31204062260 E H.N.Hoogervorst@lvnl.nl www.lvnl.nl

Nieuwe Steen 2-201 1625 HV Hoorn T +31 (0)229 283053 nl.sodexo.com

The Well Academy BV Canadalaan 9 7316 BV Apeldoorn T +31(0)85 401 2300 E info@thewellacademy.com www.thewellacademy.com

51


for industry, by industry HSElife is a forum for those working in the oil and gas industry. HSElife focuses particularly on those working wherever HSE is really an issue or really should be an issue: on the shop floor. HSElife magazine is published by: The WAT Group B.V. P.O. Box 23 7380 AA Klarenbeek The Netherlands +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com On this issue worked Kor van der Flier, Piet van Dam, Bart Roeloffs, Ludy Engwegen, Ronald Pijtak, Peter Stam, Klaas-Otto Ykema, Helmut Rottenberg, Michel Woutersen, Marielle Schiphorst, Stephanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper, Bob Janssen, Marjou Janse, Veselin Raznatovic, Pier van Spronsen. Please e-mail any comments about subjects discussed in this magazine to info@thewatgroup.com attn. Janine Ijssel de Schepper. Articles may not be taken from this publication within the meaning of Article 15 of the Netherlands Copyright Act.; Š The WAT Group B.V. 2017

Profile for The WAT Group B.V.

HSElife magazine no 21 (UK+NL)  

Health, safety and environment magazine for Oil & Gas Industry - Autumn edition

HSElife magazine no 21 (UK+NL)  

Health, safety and environment magazine for Oil & Gas Industry - Autumn edition