Page 1

ZOMER EDITIE

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

2015

SPOT THE HAZARDS Hou jezelf en elkaar alert

In dit nummer:

7

OFFEX 2014

12

HIJSEN EN HEFFEN - UPDATE

16 THE HUNT

18

20

30

DOCUMENT CONTROL SYSTEM

EMERGENCY BREATHING SYSTEM

CONTRACTOR FORUM

en meer...


2


Voorwoord

SCHERP, EFFICIËNT EN TO THE POINT Ik las onlangs een artikel over de Bushido. Wat me opviel waren de woorden ‘efficiëntie’, ‘energie’ en de ‘scherpte’ van de Samurai krijger. Deze krijger gebruikt zijn energie efficiënt en doeltreffend om elke situatie meester te zijn.

Hij past specifieke krijgskunsten toe om met minimale inspanningen de balans van zijn tegenstander te ontregelen en hem uit te schakelen. Hij verspilt geen energie en maakt geen onnodige bewegingen. Daardoor is hij scherp, efficiënt en to the point. Deze kenmerken kun je toepassen op veiligheid. Ik denk dan meteen aan veilig werken binnen de Olie- en Gasindustrie. We moeten de man op de werkvloer altijd de mogelijkheid bieden om scherp te kunnen blijven, efficiënt te kunnen blijven werken en to the point te kunnen zijn. Kortom: slim werken. Maar om slim te kunnen blijven werken mogen we deze balans niet verstoren want veiligheid is geen tegenstander. Als je niet tankt, rijdt je auto niet meer. Als je je bedrijfsvoering kritisch bekijkt, blijkt vaak dat het efficiënter kan. Maar als kritisch kijken alleen leidt tot bezuinigen en kostenefficiënt werken, verstoort dat de balans. Als je de kraan dichtdraait komt er minder water uit. Scherpte vervaagt en de veiligheid is in gevaar en daarmee de gezondheid en het milieu. Daarom is het belangrijk dat we veiligheid, gezondheid en milieu duurzaam maken en hierin blijven investeren. Dus als we ons nog meer inzetten en werken aan het implementeren en integreren van HSElife UNIO in de organisaties van de maatschappijen en de Contractors, dan bereiken we ons uiteindelijke doel: Incident Free Operations. In de video’s op hselifeunio.com over HSE items hoor je niet voor niks: “Het bewust met veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu omgaan is geen van negen tot vijf klus. Het moet een tweede natuur zijn.” Laten we er samen hard aan blijven werken om scherp te kunnen blijven, efficiënt te kunnen blijven werken en to the point te kunnen zijn. Dan kunnen we elke gevaarlijke situatie meester zijn.

Namens de THE WAT GROUP Pier van Spronsen

3


Spot the hazards

MINDER FOUTEN,

minder ongevallen en meer veiligheid

Er verschijnen steeds meer onderzoeksresultaten die aantonen dat de juiste (werkplek)verlichting bijdraagt aan een veiligere en meer comfortabele werkomgeving. Het draagt ook nog eens bij aan het reduceren van het aantal ongevallen en het aantal fouten. Door te werken met de juiste verlichting worden we dus productiever en alerter. Interessant!

4

NIEUWE GENERATIE VERLICHTING houdt ons alert


Verlichting kan tegenwoordig veel meer dan alleen licht in de duisternis brengen. De nieuwe generatie verlichting is zo ontworpen dat het invloed kan uitoefenen op jouw gemoedstoestand, productiviteit en gezondheid. Door het nabootsen van natuurlijk daglicht met LED lampen, kun je de biologische klok van mensen beïnvloeden. Gedurende de dag verandert de verlichting mee met de kleur en warmte van het daglicht. Deze subtiele nuances hebben direct effect op jouw gemoedstoestand. Omdat je hierdoor ook langer alert kunt blijven, verklein je de kans op incidenten en onveilige situaties op de werkvloer.

Sterk licht, sterk effect Maar niet alleen de warmte en kleur van verlichting dragen bij aan het vergroten van veiligheid op de werkplek, de lichtsterkte speelt ook een belangrijke rol. Misschien zelfs wel de meest essentiële rol. Want door het verhogen van het lichtniveau van bijvoorbeeld 300 lux (eenheid van lichtsterkte) naar 2.000 lux in een industriële omgeving kan het aantal fouten verminderd worden met 29% en het aantal ongevallen met maar liefst 52%!1 Daarbij komt dat de productiviteit in zo’n geval stijgt met 8%. 1

Bron: Henri Juslén, doctoraalscriptie ‘Lighting, productivity and preferred

illuminances – field studies in the industrial environment’, 2007.

5


Te weinig licht, wat nu? Dat we voldoende en goed licht nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren is duidelijk. Maar wat

Lichtcheck

gebeurt er wanneer er te weinig licht is op jouw werkplek?

Afvinken maar!

In dat geval raak je sneller vermoeid, is het ziekteverzuim hoger, is de kans op fouten en ongevallen groter en ben

Op het blote oog is het niet altijd duidelijk of een lichtbron

je minder productief. In onze branche liggen potentiĂŤle

goed genoeg is of dat vervanging door nieuwe LED nodig

gevaren altijd op de loer. Des te meer reden om er zeker

is. Wel zijn er een aantal aspecten waar je op kunt letten

van te zijn dat je werkt onder een goede lichtbron.

om te bepalen of jij werkt onder goede verlichting. Zo moeten lampen op een technische of gevaarlijke werkplek een minimaal lichtniveau hebben van 700 lux, mag verlichting niet verblinden of reflecteren en mogen lampen niet flikkeren. Ook is het raadzaam dat je een daglicht gevoelige regeling installeert die kijkt naar de hoeveelheid daglicht en bepaalt hoeveel extra licht er nodig is. Tenslotte levert de nieuwe generatie LED verlichting ook een bijdrage aan het milieu en kun je besparen op energiekosten. LED verlichting heeft namelijk een lange levensduur en verbruikt minder energie dan conventionele verlichting.

6


2014 OFFEX De leerpunten Wat hebben Olie- en Gasindustrie en overheden geleerd van de Offshore Exercise 2014? Wat zijn de leerpunten? Joost Michelhoff, Coรถrdinator Crisismanagement van AdviSafe geeft hierop antwoord.

7


Wat was OFFEX 2014? Het aanlanden en opvangen van een grote hoeveelheid evacués in de haven van Den Helder na een incident op een productieplatform op de Noordzee. Total E&P Nederland was gastheer van de oefening. Lees het volledige artikel over OFFEX 2014 in HSElife magazine #14.

“Alle betrokken partijen leerden elkaars taken en verantwoordelijkheden beter kennen.”

“Door de lange intensieve voorbereiding tussen alle betrokken partijen en het uitvoeren van de oefening, leerden ze elkaars taken en verantwoordelijkheden beter kennen,” vertelt Michelhoff. “Maar het bracht ook bewustwording van de impact die een Offshore incident kan hebben op de gemeente Den Helder.”

De netwerkkaart is in feite een samenwerkingsregeling.

8


Netwerkkaart Inhoud Het testen van de netwerkkaart was een belangrijk oefendoel. Michelhoff vertelt dat er een aantal leerpunten naar voren komt die te maken hebben met een aanpassing op de inhoud van de netwerkkaart. “De inhoud van de netwerkkaart moet geactualiseerd worden. Het Rode Kruis stond nog vermeld in de netwerkkaart maar deze organisatie is niet (meer) betrokken bij het opvangproces in Den Helder. In de netwerkkaart staat niet duidelijk hoe het Regionaal Beheersteam Noordzeerampen (RBN) wordt geïnformeerd of gealarmeerd. Het RBN is het hoogste calamiteiten team binnen de betrokken ministeries. Het alarmeren van het RBN is overigens geregeld in andere protocollen, daar is de netwerkkaart niet primair voor bedoeld. Verder ontbrak de uitleg van sommige afkortingen.”

Terminologie “OFFEX bracht drie werelden bij elkaar: Offshore (industrie, Kustwacht, RWS), Onshore (gemeente, Veiligheidsregio) en havenautoriteiten (Marine). Partijen zijn niet bekend met elkaars wereld en terminologie. Dan gaat er ook iets mis in de communicatie. Ook dat zag je terug tijdens de oefening.”

Status “De netwerkkaart is in feite een samenwerkingsregeling tussen de partijen die betrokken zijn bij het aanlanden en opvangen van grote hoeveelheden evacués van zee naar land. Het is een verantwoordelijkheid van deze partijen om de netwerkkaart te borgen binnen de interne organisatie. Daarnaast ook opnemen in de bijlage van de verschillende crisisplannen. Dit is nu wel in gang gezet.”

De Kustwacht, Marine en Veiligheidsregio

Communicatie

zijn redelijk onbekend met de ‘taal’ van de

Michelhoff geeft aan dat de Kustwacht,

Olie- en Gasindustrie.

Marine en Veiligheidsregio redelijk onbekend zijn met de ‘taal’ van de Olie- en Gasindustrie. “Doordat er soms de ‘verkeerde taal’ werd gesproken konden partijen elkaar niet goed vinden in de onderlinge communicatie. Dat kan leiden tot verkeerde beeldvorming en besluitvorming.” 9


Oplossing “Aanbeveling is om dit jaar in Den Helder een themaworkshop te organiseren over dit onderwerp. Dan leren de partijen die betrokken zijn bij de netwerkkaart elkaars termen, begrippen en werkwijzen beter kennen. Dat zijn dus de gemeente, de Marine, de Kustwacht, de Veiligheidsregio en de Offshore partijen.”

Tijdens de oefening mistte Total bepaalde cruciale informatie.

Informatie uitwisseling Tijdens de oefening bleek het een beperking dat Total geen toegang had tot het informatiesysteem van de Veiligheidsregio en daardoor bepaalde cruciale informatie mist. “Daarom zijn er afspraken gemaakt zodat derden toegang krijgen,” vertelt Michelhoff. “Dan heb je informatie uit de eerste hand. Het is in principe een intern informatiesysteem van de Veiligheidsregio voor calamiteiten. Een online applicatie, dus bereikbaar op elke plek. Aanbeveling is om te onderzoeken hoe we de Operators toegang kunnen verlenen tot dat systeem.”

Alarmering Michelhoff vertelt dat de lijn van alarmering/overdracht bij de Kustwacht een

De formele lijn van alarmering bij de Kustwacht is een leerpunt.

leerpunt is. “De Kustwacht moet het Marine Operationeel Team (MOT) alarmeren via de alarmcentrale van de Marinebrandweer. Dit MOT is het crisisteam van de Marine. Omdat deze oefening (met de netwerkkaart) nieuw was wist de Kustwacht niet hoe zij het MOT het beste konden bereiken. Op een gegeven moment is iemand (liaison Total) vanuit de Kustwacht naar het Marine kantoor gelopen om daar contact te leggen. Als het SAR proces afgesloten is gaat feitelijk de leiding en coördinatie over van zee naar land, lees van de Kustwacht naar de Marine. Voor een goede overdracht zou het goed zijn als de voorzitter OT Kustwacht dit persoonlijk kan doen door het aanschuiven bij het MOT marine overleg.” Michelhoff was oefenleider tijdens OFFEX 2014. “Toen de oefening al lang bezig was belde de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat omdat hij nog geen alarmering had ontvangen. Dat was dus een knelpunt en een belangrijk leerpunt.”

Collegiale uitwisseling is een oplossing voor de beperkte capaciteit van company representatives.

10


Vertegenwoordiging Olie- en Gasmaatschappijen hebben vaak te weinig company representatives die tijdens zo’n oefening (of bij een echt incident) specifieke taken moeten uitvoeren op verschillende locaties, zegt Michelhoff. “Als er dan een representative is, moet hij ineens multitasken en alle ins en outs weten. Er was bijvoorbeeld een beperkte capaciteit voor deelname aan een Commando Plaats Incident (CoPI). CoPI is de Nederlandse benaming van de operationele leiding op de plaats van een incident. Aanbeveling is om naar een oplossing te zoeken voor de bedrijfsvertegenwoordiging op de aanlandlocatie. Olie- en Gasmaatschappijen kunnen bijvoorbeeld onderling afspraken hierover maken. Dan heb ik het over collegiale uitwisseling. Daarnaast zou het mooi zijn als Den Helder een dergelijke service kan bieden.”

Joost Michelhoff: “De faciliteiten in de haven van Den Helder (lees Marine) zijn uitermate geschikt voor het opvangen van grote hoeveelheden evacués vanuit de Offshore industrie.”

Oefendoelen OFFEX 2014 • industrie en overheid gezamenlijk incidenten en calamiteiten te lijf gaan • onderlinge afstemming van taken en verantwoordelijkheden in praktijk brengen • verbeteren samenwerking en informatie uitwisseling tussen de industrie en overheid • monitoren van de alarmering aan alle betrokken partijen • live testen van de netwerkkaart (aanland- en opvangproces) • aan alle betrokken partijen inzicht geven in hun rol en verantwoordelijkheden • samenwerking tussen verschillende emergency teams

Leerpunten samengevat • actualiseren netwerkkaart op inhoud • kennis opdoen van elkaars terminologie • verbeteren onderlinge communicatie • toegang krijgen tot cruciale informatie • bekendheid met formele lijnen van alarmering verbeteren • zorgen voor voldoende company representatives

11


INTRODUCTIE UPDATE

HIJSEN EN HEFFEN HSE guidelines

Eenduidige en duidelijke informatie is essentieel om veilig te werken. Daarom publiceren we op hselifeunio.com geharmoniseerde informatie over verschillende items die bedoeld zijn voor de man op de werkvloer. Dan spreekt iedereen ‘dezelfde taal’ en voorkomen we incidenten en ongelukken.

S mei 2015

HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

Update Hijsen en Heffen We kijken kritisch naar alle items die we publiceren en naar de opmerkingen en aanvullingen die wij vanuit het veld ontvangen over deze items. Daarom is er nu een geüpdate A6 folder en onscreen presentatie online van het onderwerp ‘Hijsen en Heffen’. Patrick Mos is senior Lifting and Hoisting Specialist bij de NAM en heeft zich intensief ingezet voor deze update. De aangepaste video over Hijsen en Heffen plaatsen we binnenkort op de site.

Heb je aanvullingen, wijzigingen of opmerkingen over geharmoniseerde informatie op hselifeunio.com? Stuur ze naar info@hselifeunio.com.

www.hselifeunio.com/nl/hse-items 12


CASOS en HSELife Unio

slaan handen ineen

Ter verbetering van de veiligheid binnen de hele olie- en gas industrie en het verhogen van efficiency kiezen CASOS en HSELife Unio voor een nauwere samenwerking. “De focus van CASOS ligt op dit moment op het vergroten van de veiligheid voor Contractors op NAM locaties. Niet alleen binnen NAM is harmonisering een belangrijke doelstelling, ook binnen de hele Olie- en Gasindustrie is harmonisatie op het gebied van veiligheid belangrijk en daarmee is de samenwerking met HSElife UNIO een mooie eerste stap,” aldus Peter Vinke (voorzitter CASOS).

Samen sta je sterker Op dit moment is gekozen voor een aantal gezamenlijke acties. De nieuwe introductie video’s en de LMRA kaartjes zijn hier goede voorbeelden van. Maar ook het delen van kennis met elkaar en het verbinden van communicatie uitingen zoals de afstemming van de jaarplannen is een belangrijk doel voor HSElife UNIO en CASOS. Pier van Spronsen, HSElife UNIO: “Samen sta je sterker en het is beter om een gezamenlijke boodschap het veld in te sturen dan dat ieder dat op zijn eigen manier doet. Harmonisatie is hierin het sleutelwoord.”

13


UPDATE

PSL STICKER De stempel wordt vervangen door een sticker, de

voor de OFFSHORE & ONSHORE INTERACTIEVE TRAINING

Hoe werkt dat? HSElife UNIO heeft onlangs de vervanger voor de welbekende stempel ge誰ntroduceerd: de PSL sticker. Wat is dat? Voor wie is het bedoeld? Hoe werkt het? Wat is de HSElife UNIO PSL sticker? Dat is een veiligheidsbewijs voor toegang tot een On- of Offshore locatie van de maatschappijen die zijn aangesloten bij HSElife UNIO.

Voor wie is de HSElife UNIO PSL sticker bedoeld? Voor iedereen die werkt op een On- of Offshore locatie van een maatschappij die is aangesloten bij HSElife UNIO.

Wanneer heb je recht op een HSElife UNIO PSL sticker? Iedereen die op een On- of Offshore locatie werkt is verplicht om de geharmoniseerde On- en/of Offshore interactieve training te volgen en de toets te maken die daarbij hoort. Als je de toets met succes hebt afgerond heb je recht op een HSElife UNIO sticker in je Personal Safety Logbook.

Van wie krijg je de HSElife UNIO PSL sticker? Nadat je de toets met succes hebt afgerond print je een certificaat uit. Ga met dit certificaat naar de persoon die gerechtigd is om de sticker af te geven en te tekenen. Bij

De implementatie van de Onshore en Offshore training PSL sticker is gaande, naar verwachting zal e.e.a. eind van dit jaar volledig zijn afgerond!

14


Iedereen die op een Offshore of Onshore locatie werkt van een maatschappij die is aangesloten bij HSElife UNIO is verplicht om de geharmoniseerde On- en/of Offshore interactieve training te volgen en de toets te maken die daarbij hoort.

sommige maatschappijen kan je op verschillende locaties de interactieve training doen en de toets maken. Vraag ernaar! Op de locatie kunnen er eventueel controlevragen aan je worden gesteld over onderwerpen die in de training voorkomen.

Waar en wanneer volg je de geharmoniseerde On- of Offshore interactieve training? In principe kun je thuis de training online volgen via hselifeunio.com (onderdeel ‘Training’). Dat doe je voordat je gaat werken op een On- of Offshore locatie. Maar maatschappijen die zijn aangesloten bij HSElife UNIO hebben ook locatie specifieke informatie. Vraag ernaar.

15


GET ready for...

Veiligheidsrisico’s uitschakelen Hazard Hunting speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van toekomstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen of het milieu. Door met collega’s potentiële gevaren in kaart te brengen, zetten jullie samen de stap naar een veiligere werkplek. HSElife Unio biedt je verschillende handvatten die je ondersteunen om veiligheidsrisico’s uit te schakelen en waar je direct mee aan de slag kunt. Denk aan een rapportageformulier en een onscreen presentatie.

16


THE

HUNT

Ook al zijn we ons er niet altijd van bewust, in onze dagelijkse werkomgeving bevinden zich potentiële gevaren. Veiligheidsrisico’s blijven daardoor vaak onopgemerkt en sluipen in de dagelijkse routine. Hazard Hunting is in het leven geroepen om deze risico’s in kaart te brengen, bespreekbaar te maken en weg te nemen.

Pas op je hoofd! Vallende objecten – ‘Dropped Objects’ – vormen een belangrijk veiligheidsrisico op de werkvloer, zowel Offshore als Onshore en op kantoor. Binnen Hazard Hunting besteden we hier dan ook uitgebreid aandacht aan met de campagne ‘Sherlock Holmes in the search of Drops’. De campagne draagt bij aan het creëren van bewustwording voor een veiligere werkplek en het belang van ‘Incident Free Operations’. Ga jij de uitdaging aan en speur jij naar potential Drops? De totale set-up wordt op HSElife UNIO geplaatst in Q3. We zullen er dan uitgebreid aandacht aan besteden. We houden je op de hoogte. De werkgroep van Hazard Hunting en Dropped Objects is op dit moment bezig met het laatste puntje op de “i” te zetten.

17


GEBRUIK IK HET LAASTE DOCUMENT?

Documenten zijn aan verandering onderhevig en worden met enige regelmaat vernieuwd of bijgewerkt. Het is dan soms lastig om het overzicht te bewaren. Weet jij of je werkt met de meest recente documenten? Altijd up to date Om er zeker van te zijn dat je altijd werkt met de laatste documenten, bestaat er het Document Control System. Niet alleen erg handig, maar ook erg belangrijk. Want het gebruik van de juiste documentatie draagt bij aan veiligheid op de werkvloer. Het Document Control System kan je vinden op www.hselifeunio.com/support

18


Je kan het vinden in het

DOCUMENT CONTROL SYSTEM! Document Version Control documentatie en video’s HSElife UNIO naam

soort

Laatste aanpassing op site, taal NL

Laatste aanpassing op site, taal UK

Logo blauwe achtergrond CMYK

afbeelding

27 January 2015

27 January 2015

Logo witte achtergrond CMYK

afbeelding

27 January 2015

27 January 2015

Logo blauwe achtergrond RGB

afbeelding

27 January 2015

27 January 2015

Logo witte achtergrond RGB

afbeelding

27 January 2015

27 January 2015

Persbericht

word document

27 December 2013

27 December 2013

advertentie

PDF

15 January 2015

15 January 2015

Introductie film

video

12 June 2014

12 June 2014

HSElife UNIO Handboek

PDF

22 May 2014

22 May 2014

HSElife UNIO Strategisch Plan

PDF

22 May 2014

22 May 2014

A. Algemene introductie onscreen

PDF

27 March 2014

28 March 2014

B. De basis SD

video

12 June 2014

12 June 2014

B. De basis HD

video

12 June 2014

12 June 2014

C. De instructie SD

video

12 June 2014

12 June 2014

C. De instructie HD

video

12 June 2014

12 June 2014

D. A6 folder

PDF

15 April 2014

15 April 2014

E. Poster 1

PDF

1 April 2014

1 April 2014

E. Poster 2

PDF

1 April 2014

1 April 2014

E. Poster 3

PDF

1 April 2014

1 April 2014

E. Poster 4

PDF

1 April 2014

1 April 2014

F. Rapportageformulier

PDF

6 February 2014

6 February 2014

G. Q & A lijst

PDF

28 March 2014

28 March 2014

datum document zelf NL

datum document zelf UK

MEDIAKIT:

CARE PAKKET 1:

19


For Your Information

NIEUW

EBS Emergency Breathing System

20


Executive Committee van NOGEPA heeft besloten dat alle helikopters die vliegen op het Nederlands Continentaal Plat zullen worden uitgerust met een nieuw reddingsvest voorzien van een ademhalingssysteem voor noodgevallen. De introductiedatum voor dit nieuwe reddingsvest is vastgesteld op 1 mei 2015. TOTAL E & P volgt dit besluit en voert dit door in haar operations. Als gevolg hiervan dient al het personeel dat vanaf bovengenoemde datum offshore vliegt de training “NOGEPA Course 0.5c – Compressed Air Emergency Breathing System” te hebben gevolgd voordat zij offshore vliegen. Dit geldt ook voor al het personeel dat vanaf die datum al offshore is. Medewerkers die niet in het bezit zijn van dit certificaat worden niet aan boord van de helikopter toegelaten. Conform ons reglement moeten alle certificaten van uw medewerkers geldig zijn voordat zij offshore reizen. Ik verzoek u ervoor te zorgen dat dit recente vereiste wordt toegevoegd aan uw verplichte trainingen en tijdig contact op te nemen met uw trainingsinstituut zodat de verplichte training op tijd gevolgd kan worden. De training duurt ongeveer anderhalf uur en is een “droge” training. In overleg met uw trainingsinstituut is het ook mogelijk de training op uw eigen locatie te laten geven. Let op: deze aanvullende training is het gevolg van een wetswijziging. Op langere termijn zal deze training worden toegevoegd aan de Bosiet 0.5A. Dit betekent dat de training onder uw verantwoordelijkheid en budget valt en dus niet kan worden doorberekend aan TOTAL E & P Nederland. De volgende trainingsinstituten bieden de nieuwe CA-EBS training aan: - DHTC – Den Helder - FMTC – Schiphol - STC / KNRM – Rotterdam - Falck Safety Services – Maasvlakte, Amsterdam, Den Oever. Zorgt u er alstublieft voor dat uw Vantage personeel database is bijgewerkt voordat u vluchten boekt bij het Onshore Logistic Centre.

21


Ieder kwartaal verspreiden we de UPDATE, boordevol korte en bondige HSE highlights en ontwikkelingen. Met dit nieuwe communicatiemiddel infomeren we jou vanuit de Focal Points zodat we op de werkvloer een en dezelfde taal spreken. De UPDATE Q2 2015 is nu beschikbaar! Maak kennis met het Contractor Forum, ga aan de slag met de A6 brochure en onscreen presentatie over hijsen en heffen en profiteer van de harmonisatie van de off- en onshore interactieve inductie. Vooruitblikken Voor Q3 staat de productie van een aantal A6 brochures en onscreen presentaties op de planning. Met deze middelen geven we je onder andere meer informatie over elektrische gevaren en het werken in een besloten ruimte en zoneringen. Ook besteden we met een video aandacht aan hijsen en heffen en delen we de lessons learned over stoom explosies en introduceren we Hazard Hunting. Meer dan voldoende interessante HSE in Q3 dus!

Waar vind ik de UPDATE van Q2? Deze kun je opvragen bij de Focal Point van jouw organisatie. Wie dat is vind je in dit magazine op pagina 26.

22


Q3 Forward look

HAZARD HUNTING

SHERLOCK HOLMES IN THE SEARCH OF

Ook al zijn we ons er niet altijd van bewust, in

UPDATE

DROPS

Q2 2015 + Q3 Forward look

onze dagelijkse werkomgeving bevinden zich ch potentiële gevaren. Veiligheidsrisico’s blijven en daardoor vaak onopgemerkt en sluipen in de dagelijkse routine. Hazard Hunting is in het leven en geroepen om deze risico’s in kaart te brengen, en,

INTERACTIEVE INDUCTIE

bespreekbaar te maken en weg te nemen. en.

oFFshore & onshore zijn

* Binnenkort wordt HAZARD HUNTING en Dropped Objects op de HSElife UNIO website geplaatst.

DO NEXT • HIJSEN EN HEFFEN

Q3

• ELEKTRISCHE GEVAREN

Q3

productie A6, onscreen en video

• BESLOTEN RUIMTE • WERKEN IN ZONERINGEN

Q3 Q3

productie A6, onscreen en video productie A6, onscreen en video

• LESSONS LEARNED - nieuw item

Q3

Interactive learning tool

KLAAR

productie video

ZOMER EDITIE

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

SPOT THE HAZARDS

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

no 15

is uit!

In deze editie lees je over, o.a. NIEUWE GENERATIE VERLICHTING, OFFEX 2014 DE LEERPUNTEN, HAZARD HUNTING, SAMENWERKING HSELIFE UNIO EN CASOS, EMERGENCY BREATHING SYSTEM en veel meer!

Hou jezelf en elkaar alert

7

12

16

18

20

30

DOCUMENT CONTROL SYSTEM

EMERGENCY BREATHING SYSTEM

CONTRACTOR FORUM

OFFEX 2014

hselifeunio.com

HIJSEN EN HEFFEN - UPDATE

Q2 2015

Focal point trainingen

zijn afgerond

oFFshore & onshore zijn NU VOLLEDIG

70

GEHARMONISEERD!

HIJSEN EN HEFFEN HSE LIFE

HI HIJSEN EN HEFFEN update van A6 brochure en onscreen presentatie pr resentatie is gepubliceerd gepubliceerd. d.

• hijsen en heffen: verticaal transporteren van een last • hijsen: de last komt vrij te hangen • heffen: de last wordt geleid opgenomen

THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

Contractors

hebben zich aangesloten bij HSElife UNIO. Wie de contactpersoon / Focal Point van HSElife UNIO in jouw organisatie is kan je vinden in HSElife magazine Nr 15.

In dit Forum zit een aantal Focal Points van Contractors die de wensen en ideeën van de werkvloer bespreken en uitwerken, een en ander in nauwe samenwerking met de Board en Stuurgroep van HSElife UNIO.

HIJSEN EN HEFFEN UPDATE HIJSEN EN HEFFEN

REPORT

CONTRACTOR FORUM

Lees meer over de Interactieve Inductie Offshore en Onshore in HSElife magazine Nr 14 en 15

Bij alle hijs- en hefwerkzaamheden is er een verhoogde kans op persoonlijk letsel of schade. Veilig hijsen en heffen is meer dan alleen een kwestie van kennis van de juiste technieken en de juiste materialen en gereedschappen gebruiken. Er komt training bij kijken, ervaring. Alleen dan kun je vooraf een juiste inschatting maken van de risico’s van het werk en dat ook veilig uitvoeren.

FOCAL POINT TRAINING DAYS

“De spreekbuis van de Focal Points!”

Als je de toets met succes hebt afgerond krijg je een certificaat en een HSElife UNIO sticker in je Personal Safety Logbook (PSL). Dit is een veiligheidsbewijs voor toegang tot een Offshore of Onshore locatie van de maatschappijen die zijn aangesloten bij HSElife UNIO. Dit betekent dat je niet iedere keer opnieuw een ‘toelatingsexamen’ hoeft af te leggen. Wel blijft er natuurlijk de locatie specifieke informatie.

HIJS SEN EN HEFFEN

Focal Point Training Days

+ Q3 Forward look

INTERACTIEVE INDUCTIE

mei 2015

hselifeunio.com

THE HUNT

en meer...

UPDATE

S

FOCAL POINT TRAININGEN CONTRACTOR FORUM HIJSEN EN HEFFEN GEPUBLICEERD HAZARD HUNTING + DO NEXT HSELIFE MAGAZINE NO 15

In dit nummer:

Lees het magazine op

HSE guidelines

2015

Het is heel duidelijk wat Operators van Contractors verwachten. Operators willen ‘Incident Free Operations’ bereiken. Doordat de Contractors hun krachten gaan bundelen in een Contractor Forum kunnen ze de eisen van de Operators vertalen en hun verantwoordelijkheden nemen.

HIJSEN EN HEFFEN

VRAAG VR 1. W Waarom zijn de gevaren bij hijs- en hefwerkzaamheden iedere keer anders? k A) E Een locatie kan anders zijn of veranderen. De weersomstandigheden k kunnen anders zijn of veranderen en vorkheftrucks kunnen gemakkelijk kantelen. Je kan te maken krijgen met andere kranen van een ander k kraanverhuurbedrijf. Of je werkt met en ander hijs- en hefteam. k B) E Een locatie kan anders zijn of veranderen. Dat geldt ook voor de weersomstandigheden. Je kan te maken krijgen met andere kranen w vvan een ander kraanverhuurbedrijf. Of je werkt met een ander hijs- en hef team. h C) E Een locatie kan anders zijn of veranderen. Dat geldt ook voor de weersomstandigheden. Je kan te maken krijgen met andere kranen van w een ander kraanverhuurbedrijf. De gebruikershandleiding is dan anders. e O Of je werkt met en ander hijs- en hef team.

hselifeunio.com/hse-items h hselifeunio.com/h lif i m/h /h h hse-items it

23


DE FOCAL POINTS MAKEN

zichtbaar Focal points zijn ambassadeurs voor de implementatie van HSElife UNIO in de Contractor organisaties. Zij maken onder andere HSElife UNIO zichtbaar en communiceren over de gedachte achter het harmonisatietraject.

24


Doordat Nederlandse Olie- en Gasmaatschappijen en Contractors samenwerken ontstaat harmonisatie van regels en regelgeving over Veiligheid, Gezondheid en Milieu. HSElife UNIO moet binnen de hele Nederlandse Olie- en Gasindustrie relevantie krijgen en een vast onderdeel worden van ieders denken en doen. Het is dus belangrijk dat de man op de werkvloer weet wat HSElife UNIO is. Maar ook hoe hij zelf kan bijdragen aan harmonisatie en aan veiliger werken.

Ondersteuning van Focal points Wat kunnen de Focal points van ons verwachten? De Focal point van iedere Contractor organisatie krijgt van ons de juiste middelen om onze boodschap te verspreiden. Ze krijgen bijvoorbeeld trainingsmaterialen en informatie. De Focal point geeft presentaties en workshops, organiseert interactieve en klassikale trainingen en seminars voor het personeel van de Operators en van de Contractors. Wij ondersteunen ze hierin. Daarnaast informeren we alle Focal points regelmatig over de ontwikkelingen binnen HSElife UNIO. Daarvoor gebruiken we HSElife magazine, nieuwsbrieven, updates (per kwartaal) en OnlyOffice Platform.

Focal point trainingen Om de Focal Points voor te bereiden op hun rol, organiseerde HSElife UNIO een aantal trainingen. De reacties zijn naar aanleiding van de gestelde vragen : Contractors: 70 aangesloten Aantal sessies: 14 Harmonisatie: volmondig JA Situatie nu/Onduidelijkheden: nog veel verschillen, zelfs binnen maatschappijen/ de locaties Reactie op set-up totaal: zeer positief Reactie op inhoud: ruim voldoende Reactie op vervolg: zeer enthousiast Inmiddels hebben 10 Focal Points plaats genomen binnen het Contractor Forum en wordt er meegewerkt in nauwe samenwerking met de Board en de Stuurgroep aan de ontwikkeling van HSElife UNIO. Deelname aan het Contractor Forum is nog mogelijk tot een maximum van 12 leden.

25


Dit zijn de Focal points voor HSElife UNIO... Shell Piet van Dam NAM John van Schie NAM Alexander van der Zee CASOS Peter Vinke Petrogas Jasmin Residovic Centrica Jurgen Joosten TAQA Thessa Steffens ENGIE Werner van der Meer DANA Sander Floore TOTAL Maarten Liebreks ONE Gerard Burgers Vermilion Dirk-Jan van der Elst

Advisafe Ronald Pijtak Safehouse Habitats Willem Olgers C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V. Anne Boersma Altena Guus Euwen Wagenborg NEDLIFT Ingrid Voost-vd Sluis IVM Michael Wielens Noordwest Services @ Security Leo de Jong Den Hartogh Liquid Logistics Bert Schreurs Schlumberger Robert Moes Peterson Timo Beerepoot Oceanwide Den Helder Rob Visser Winder Limmen B.V. Bart Winder SEAFOX Bart Roeloffs

26


HDTV BV Robin de Vries NALCO Champion Richard Newns HMVT BV René Gielians Wigchers Intern.Transport Hedy Smit-Wigchers Fabricom GDF SUEZ Jan Slooten Johnson Controls Leo van der Linde KCA Deutag Heinz de Vries Heerema Fabrication Group SE Mark Wempe Stork Technical Services Continental Europe Ruud Zechner Lubbers Marcel Keuris Mediwerk BV Mohamed Mekkaoui Control UNION Koen Backer van Ommeren Venko Offshore Tom Nijhuis J. De Jonge Flowsystems Sjoerd van der Laan Brand Energy & infrastructure Services Karel Hoorn ASCO Holland (Logistics) BV Marchel Nap Reym Ludy Engwegen Induserve VOF Martin Kievit Fabricom GDF SUEZ Pieter Klein Well Services BV René de Wit BUS Handelmij BV Inge van der Brugge AJS Ton van Swaal Mammoet Marcel Schets Integron Aandrijftechniek Schoonebeek Christian Gozevoort Hertel Michiel Westerhof KH Engineering BV Gert olde Hanter Stork Rob van Erp USG Engineering Professionals Jakko Metz Jumbo Maritime Johan Wulder

* Update mei 2015

27


Learning from

Other Industries Al sinds 1940 behartigt IADC, de International Association of Drilling Contractors, wereldwijd de belangen van gas- en oliebedrijven. Als overkoepelend orgaan vertegenwoordigt IADC producers, drilling Contractors en servicebedrijven in deze branche.

In de visie van IADC wordt gestreefd naar erkenning voor haar essentiĂŤle rol in de wereldeconomie en de hoge normen van veiligheid, milieu en operationele efficiĂŤntie. Het IADC lidmaatschap staat open voor iedere onderneming die betrokken is bij olie- en gasexploratie, drilling of productie, als ook voor service gerelateerde bedrijven in deze sector.

28


IADC organiseert jaarlijks de IADC Drilling HSE&T Europe Conference & Exhibition die dit jaar op 23-24 september in het NH Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam plaatsvindt. De focus van dit congres ligt op het verbeteren en ontwikkelen van de veiligheid in de olie- en gasindustrie, maar ook aan training, gezondheid en menselijke factoren wordt veel aandacht besteed. Dit jaar is het congresthema ‘Learning from Others’. De mogelijkheden om te leren van anderen zijn enorm in onze business. Deze ‘Learnings’ zien we in allerlei vormen: leren van collega’s, leren van zakelijke partners, of leren van andere industrieën, om enkele voorbeelden te geven. Maar zoals Douglas Adams, auteur van The Hitchhikers’s Guide to the Galaxy, het verwoordde: ‘’De mens heeft de unieke gave om te leren van andermans ervaring. Hun neiging om dit vaak juist niet te doen is opmerkelijk.”

Het congres programma bevat presentaties en lessen van onze eigen en andere industrieën. Kom en luister naar ‘Learnings’ van: • Michiel van Dorst, Executive Vice President Flight Operations, Postholder Flight Operations & Crew Training, Royal Dutch Airlines (KLM) • John Benn, Head of Operational Improvement Generation, EDF Energy • Mark Gallagher, Professional Conference Speaker on business lessons from F1; Author ‘The Business of Winning’ Founder Status Grand Prix

Meer informatie over het congres en het congresprogramma kunt u vinden op onze website: http://www.iadc.org/event/euro-hset-2015/ of u kunt contact opnemen met: +31 24 675 22 52.

29


“HSE beleid moet consistent en eenduidig zijn voor alle partijen in de Olie- en Gasindustrie, met name voor de Contractors,” zegt Bart Roeloffs, QHSE manager bij Seafox. “Om dat te bereiken is het Contractor Forum een heel goed medium.” Roeloffs is een van de leden van het nieuwe Contractor Forum en vertelt hierover.

CONTRACTOR FORUM “de spreekbuis van de Focal Points!”

30


In dit Forum zit een aantal Focal Points van Contractors die de wensen en ideeën van de werkvloer bespreken en uitwerken, een en ander in nauwe samenwerking met de Board en Stuurgroep van HSElife UNIO.

Krachten bundelen “Harmonisatie van HSE beleid geldt voor alle Contractors. Het is heel duidelijk wat Operators van Contractors verwachten. Operators willen een ‘Incident Free Operations’ bereiken. Doordat de Contractors hun krachten gaan bundelen in een Contractor Forum kunnen ze de eisen van de Operators vertalen en hun verantwoordelijkheden nemen. Die eenduidigheid en consistentie is vervolgens een goede basis om afspraken met elkaar te maken over veiligheid. Hierin is bewustwording een heel belangrijk onderdeel. Veiligheid heeft niet alleen te maken met hoe mensen omgaan met techniek, equipment en facilities. Je begeeft je ook op het raakvlak tussen mens, organisatie en procedures. We kunnen mooie procedures schrijven en het organisatorisch goed voor elkaar hebben, maar je moet ook de mens bereiken. Dit is wel een onderwerp waar de industrie mee kampt. Dat raakvlak is ook onderdeel van harmonisatie. Door het Contractor Forum zal dit straks ook aandacht en vorm krijgen.”

31


“Door het Contractor Forum krijgt ook het raakvlak tussen mens, organisatie en procedures aandacht en vorm.” Een stem voor harmonisatie Roeloffs vertelt dat het Contractor Forum ervoor zorgt dat alle Contractors een stem hebben in de harmonisatie van regels en regelgeving. “Dit is heel belangrijk. De haalbaarheid van wat Operators willen moet wel worden teruggekoppeld naar alle Contractors. Ze moeten en mogen daar een bepaalde ownership in nemen. Open communicatie is heel belangrijk. Het betekent dat Contractors transparant moeten zijn in wat haalbaar is en wat niet. Je laat zien waar je staat in het HSE beleid van de Operators. Het Contractor Forum heeft dan ook een belangrijke rol om hierin een vertaalslag te maken naar de Contractors. Hierdoor ontdek je wat zwakke punten zijn. Je bereikt dan met de Operators een consensus en maakt afspraken over waar je met elkaar aan gaat werken.”

Het Contractor Forum ervoor zorgt dat alle Contractors een stem hebben in de harmonisatie van regels en regelgeving.

32


“Door krachten te bundelen ontstaat er veiligheidsbewustzijn voor de lange termijn.” Commitment Roeloffs: “Operators verwachten commitment. De Contractors geven vanuit het Contractor Forum aan wat ze belangrijk vinden en tonen daarin vervolgens commitment. Het is een vertaling van een bepaalde houding en bepaald gedrag van alle Contractors. Hiermee creëer je bepaalde verwachtingen die je vervolgens weer vertaald in een nieuwe houding en nieuw gedrag. Juist door krachten te bundelen ontstaat er dan veiligheidsbewustzijn voor de lange termijn.” Roeloffs zegt dat veiligheidsbewustzijn valt of staat met gedragstraining. “Ik denk dat training van de man op de werkvloer erg belangrijk is. Training dat met name gericht is op human factors.”

Veiligheidsbewustzijn Roeloffs noemt een praktijkvoorbeeld van veiligheidsbewustzijn. “In onze industrie worden veel routinematige werkzaamheden uitgevoerd. Ik kom uit de Lucht- en Ruimtevaart industrie en ook daar zie je al jaren ontwikkelingen die te maken hebben met veiligheidsbewustzijn. Piloten in de cockpit voeren iedere dag hetzelfde kunstje uit. Je ziet nu al trends in de Olie- en Gasindustrie waarbij Crew Resource Management (CRM) is overgedragen. Het betekent dat je erkent dat mensen ook een bepaald faalgedrag vertonen en dat je daarom een omgeving moet creëren die ervoor zorgt dat je dat faalgedrag minimaliseert. Dus goed op elkaar letten en eenduidigheid in communicatie en procedures. Hierbij is teamwork en een gezonde interventie cultuur essentieel! Er is een best practice uit de luchtvaarindustrie dat heet ‘Threat and Error Management’. Het betekent dat je jezelf elke dag de vraag stelt: Wat is vandaag nou anders dan wat gisteren was? Dat doe je met name voor routinematige werkzaamheden. Doordat je die vraag stelt trigger je jezelf om te ontdekken wat de verschillen zijn en kun je vroegtijdig ingrijpen. Op dat gebied is er heel veel te doen. Ik vind het daarom belangrijk dat we ook eenduidigheid creëren in cursussen en trainingen. Met name voor de Supervisors om de human errors op de werkvloer te herkennen. De stem van het Contractor Forum zal ook hierin klinken.”

Focal points zijn ambassadeurs voor de implementatie van HSElife UNIO in de Contractor organisaties.

33


Bij het werken in de olie- en gasindustrie staat de veiligheid van jou en jouw collega’s voorop. Ook wanneer alles in orde lijkt kun je geconfronteerd worden met gevaren. En dan? De Laatste Minuut Risico Analyse biedt uitkomst!

34


LMRA - kaart

LMRA

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE

BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:

LMRA UITVOEREN: • BIJ AANVANG EN BIJ HERVATTING VAN HET WERK • BIJ VERANDERING VAN DE SITUATIE EN/OF WERKPLEK

• Weet ik wat ik moet doen? • Is de werkplek veilig(gesteld)? • Zijn alle veiligheidsvoorschriften aan mij uitgelegd? • Ken ik de gevaren van mijn werk / opdracht? • Heb ik de juiste veiligheidsmiddelen (PBM)? • Heb ik het juiste gereedschap? • Is al mijn gereedschap gekeurd? • Heb ik er alles aan gedaan risico’s zo klein mogelijk te maken? • Als het toch fout gaat, weet ik dan wat ik moet doen?

Naam: Bedrijf: Locatie / Area: Datum:

LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE

Werkvergunning nr.: LMRA-bevinding:

Alles JA: start (of hervat) de werkzaamheden. Bij NEE of twijfel: ga naar de leidinggevende en bespreek de situatie. Opmerkingen / leerpunten:

Incidenten voorkomen

Een minuutje van je tijd

Je beschikt over een werkvergunning, je hebt –indien noodzakelijk- een Taak Risico Analyse gemaakt, de werkafspraken zijn duidelijk en je bent klaar om aan het werk te gaan. Of toch niet?

Er bestaat een speciaal formulier – een uitvoeringskaart – die je ondersteunt bij het maken van een Laatste Minuut Risico Analyse. De LMRA bevat een checklist met vragen die je helpen om te bepalen of de werkplek en de omgeving veilig is en je aan het werk kunt. Door alle vragen langs te lopen en te beantwoorden kun je snel bepalen of er potentiële risico’s aanwezig zijn. Een kleine moeite toch?

Een LMRA is een een laatste en korte beoordeling die je maakt op de werkplek van de risico’s die te maken kunnen hebben met veiligheid, gezondheid en milieu. Dat doe je voordat je aan het werk gaat. Dan verklein je de kans op incidenten. Dit is erg belangrijk omdat er altijd gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die je niet voorzien had kunnen hebben. Door deze situaties in kaart te brengen zorg je er samen met je collega’s voor dat er geen incidenten zijn.

Op het moment dat je een gevaarlijke situatie gesignaleerd hebt, geef je dit aan bij jouw leidinggevende, de locatie verantwoordelijke persoon of HMI. Je bespreekt de situatie, geeft suggesties en bepaalt samen wat je kunt doen om de risico’s te beheersen. Op het moment dat de werkplek veilig is, kun je met een gerust gevoel aan de slag.

35


DREAM! “Every calling is great when greatly pursued.” Oliver Wendell Holmes (Amerikaanse schrijver)

Door samen te werken en informatie te delen ontstaat harmonisatie. Harmonisatie betekent minder regels, meer duidelijkheid, minder verschillen, meer kennis en begrip, minder incidenten én uiteraard kostenbesparing. In Nederland besparen maatschappijen in de Olie- en Gasindustrie op deze manier ieder jaar honderdduizenden euro’s. Stel je eens voor wat wereldwijde harmonisatie zou betekenen? Want het wiel opnieuw uitvinden hoeft niet. Door dezelfde taal te spreken en te werken met standaarden kom je samen uit op een veiliger, gezonder en milieuvriendelijker werktraject. Dit is wat HSElife UNIO en zijn unieke manier van communiceren bereikt. Oftewel dit is wat 10 maatschappijen en 72 aangesloten Contractors in Nederland met elkaar bereiken. Samen één doel nastreven en daardoor minder geld uitgeven. Transparantie is een groot goed.

Harmonisatie: minder regels, meer duidelijkheid, minder verschillen, meer kennis en begrip, betere samenwerking, heldere communicatie, eenduidige informatie, minder incidenten, kostenbesparing.

36


Voorschot op de evolutie HSElife UNIO neemt een voorschot op de evolutie. Onze oorsprong ligt namelijk in de overtuiging dat het mogelijk is om van de Nederlandse Olie- en Gasindustrie de veiligste industrie te maken door regels en informatie te harmoniseren. Het begon met een onderzoek naar de vraag: ‘Waarom ontstaan fouten?’ Elke maatschappij vertelt zijn veiligheidsverhaal net iets anders. De Contractors worden daardoor geconfronteerd met een verscheidenheid aan HSE-informatie. Het verschil van inzichten en het verschil tussen de regels van alle maatschappijen kan leiden tot het onbewust maken van fouten. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties, incidenten en ongelukken. Het bleek dat de industrie HSElife UNIO steunt in de gedachte dat harmonisatie van regels en regelgeving in de Olie- en Gasindustrie cruciaal is in de strategie voor Incident Free Operations. De aangesloten maatschappijen ontdekten al snel dat ze ook tijd en geld besparen door harmonisatie.

Wat hebben we tot nu toe bereikt? We faciliteren het ontwikkelen, optimaliseren en communiceren van standaarden, best practices en belangrijke HSE-informatie door de hele industrie heen. HSElife UNIO ontwikkelt zich als een multichannel communicatieplatform om de harmonisatie-initiatieven van de aangesloten maatschappijen te verspreiden. We brengen de verschillende visies op veilig werken met elkaar in overeenstemming. Hierdoor verdwijnen de verschillen van inzicht en de verschillen tussen de regels van alle maatschappijen. We rekenen af met deze verschillen want ze kunnen leiden tot het onbewust maken van fouten. Alleen door hechte samenwerking met Operators en Contractors kunnen we gezamenlijk streven naar steeds verdergaande harmonisatie en het delen van HSE-informatie.

HSElife UNIO wil de Oil and Gas Industry Standard for professionals zijn, wereldwijd.

Wat willen we bereiken? HSE moet een centrale plaats gaan innemen in ieder zijn werk. Wij streven naar een industrie waarin veiligheid, gezondheid, milieu en optimale performance in perfecte harmonie met elkaar zijn. Een industrie waarin alle medewerkers doordrongen zijn van het belang van HSE. Vraag aan ons wat we willen bereiken en het antwoord is: de Oil and Gas Industry Standard for professionals zijn, dus wereldwijd van belang zijn voor iedereen die werkt in de Olie- en Gasindustrie. De ervaringen die we in Nederland hebben opgedaan met het harmonisatietraject kunnen we wereldwijd toepassen. Iedereen wil tenslotte na het werk weer veilig en gezond naar huis.

37


Hi Jürgen, Het is al weer een tijd geleden dat wij elkaar via de blog hebben ‘gesproken’. Ik moest echt even teruglezen wat we de laatste keer hebben geschreven. We hebben het toen gehad over harmonisatie van HSE-gegevens en onze drang om de thesis af te ronden. Die drang is nog steeds aanwezig en ik werk nu toe naar de nieuwe datum in augustus. De vorige keer schreef ik ook over een audit die ik zou gaan doen in China. Wat een machtig mooie ervaring was dat. Even ondergedompeld worden in een compleet andere cultuur. Een cultuur met een totaal andere veiligheidsbeleving. Het was hard werken om in twee weken tijd een ander Shellbedrijf volledig door te lichten met onze HSE standaard. Hierdoor hadden we maar één dag in het weekend om van de omgeving te genieten. Ik heb op die ene dag op de Chinese Muur gestaan. Wat voelde ik me nietig daar op die geconstrueerde beschermingsmuur die over de bergen kronkelt. Het gaf mij heel erg het besef dat het alleen mogelijk is zoiets te creëren als mensen samenwerken. Ik bedacht me ook dat wanneer je echt samenwerkt, je zo’n muur helemaal niet nodig hebt ter bescherming. Voorafgaand aan de trip naar China had ik nog een draft van mijn thesis naar mijn begeleider gestuurd. Maar ik kreeg meteen de melding terug dat hij niet meer voor de TU werkte. In overleg met de opleiding heb ik inmiddels een nieuwe begeleider. Hij gaf fundamenteel commentaar op mijn onderzoeksopzet. Dat vond ik niet leuk, maar nu ik met de aangepaste opzet bezig ben, zie ik wel dat het beter werkt. Ik heb dus zelf mijn thesisonderwerp ‘veerkracht’ behoorlijk in praktijk moeten brengen. Hoe gaat het bij jou in het bedrijf? Ik merk dat we binnen de NAM behoorlijk last hebben van de lage olieprijzen. Daarnaast speelt bij ons natuurlijk het aardbevingsdossier. We moeten veerkrachtig omgaan met de zaken die van buiten op ons afkomen, alhoewel dat moeilijker wordt wanneer er meerdere zaken gelijktijdig spelen. Na een aanvankelijk goed herstel, gaat het met mijn vader minder goed. Hij heeft de diagnose dementieel syndroom gekregen. Ik zie dat hij langzaam steeds meer moeite krijgt met de dagelijkse routine. Hij is door deze aftakeling steeds minder in staat terug te veren. Dit gaf mij wel het inzicht dat veerkracht ook beperkingen heeft. Het werkt alleen in een gezonde omgeving en bij een gezonde bedrijfsvoering. Ik merk dus dat een thesisonderwerp in alle zaken kan terugkomen. Het risico is dat je er voortdurend mee bezig bent. Om dit te voorkomen ben ik sinds kort begonnen met Aikido. Een mooie verdedigingssport die erop gericht is een aanval over te nemen door de aanvaller uit balans te brengen. Dit kan alleen als je zelf volledig in balans bent. Nu moet ik zeggen dat ik daar veel te leren heb. Maar het is heerlijk om te doen en ik merk dat mijn hoofd helemaal leeg is na een training. Het is voor mij dé manier om te resetten en om er met vernieuwde energie tegenaan te gaan. Ik ben benieuwd hoe het met jouw thesis staat en wat jij doet om met energie de dagelijkse uitdagingen te lijf te gaan.

Groet, John

38


John van Schie van NAM en Jürgen Joosten van Centrica bloggen over de Masteropleiding ‘Management of Safety Health & Environment’ (MoSHE) die ze volgen aan de TU Delft. Lees hun blog.

Hi John, Het is inderdaad al weer een tijd geleden, maar wat is de tijd snel voorbij gegaan. Het voelt alsof ik je gisteren nog sprak. Er is echt veel gebeurd: jullie aardbeving dossier die de industrie met argusogen volgt, de lage olie- en gasprijs waar jij ook al aan refereerde. Dat heeft ook hier zijn beslag op de industrie. Alles moet goedkoper, de zogenaamde lifting kosten (kosten die nodig zijn om gas of olie uit de grond te halen, inclusief de kosten voor het kantoor) staan onder druk. Je merkt wel dat er een groot verschil is tussen de Engelse en Schotse manier van werken en de Nederlandse manier. Dat valt des te meer op als je het over kosten hebt. Waar wij in Nederland veel samenwerken is dat bijna nergens zo. Neem bijvoorbeeld ons logistieke model, het delen van boten en helikopters. Maar ook HSElife UNIO zou je zo kunnen bekijken. Naast de lagere kosten is harmonisatie in veiligheidsberichten een goed gegeven. Daarnaast hoef je het wiel niet nog een keer uit te vinden. Het is mooi dat je schrijft dat door samenwerking een muur gebouwd kan worden om bescherming te bieden, en nee ik ben niet jaloers dat je naar China bent geweest… Nou toch een klein beetje. Wat een geweldige kans, zomaar voor je werk naar China, een andere cultuur opsnuiven en kijken of ze dezelfde regels hanteren zoals dat jullie doen. Naast dat je naar verbeterpunten voor jullie Chinese vestiging kijkt, is het altijd goed om hun ‘best practices’ mee terug te nemen. Genoeg om van te leren en wat heb je dan een mazzel dat juist veerkracht het onderwerp van je thesis is. Ik kom steeds weer een stukje verder met mijn scriptie, maar wat is het toch moeilijk om het nu zelf te moeten doen. Als je gewend bent om iedere maand een week naar de MoSHE-opleiding te gaan, heb je een drijfveer. Nu is het op eigen kracht best lastig. Naast tijd en werk is het vaak ook de motivatie en de twijfel die parten spelen. Is het onderwerp van mijn thesis goed? Het is mooi weer en de kinderen willen even buiten een balletje overgooien. Allemaal afleidingen. En zoals gezegd de veranderende industrie vanwege de olie- en gasprijs. Alles staat onder druk. Soms hoop je op meer druk, want wat onder druk staat wordt vloeibaar. Er is dan altijd wel een oplossing te vinden. Wat ik de laatste tijd het meest geleerd heb is nee zeggen. Grappig, dat dit juist één van mijn valkuilen was toen wij aan de MoSHE-opleiding begonnen. Ik gaf toen bij de persoonlijke ontwikkelingsdoelen aan graag ook eens “nee” te kunnen zeggen. De aankomende tijd moet ik nee zeggen tegen alle aantrekkelijke afleidingen en vol voor mijn scriptie gaan. Misschien is Aikido ook wel iets voor mij? Hoewel, als ik er zo aan denk… Ik heb vroeger als kind op Judo gezeten en het enige wat ik ervan weet is dat ik tijdens wedstrijden al op de grond ging liggen want dan was de wedstrijd snel afgelopen en was ik niet gevallen, had ik geen blauwe plekken en zat mijn pak nog goed. Maar ik kan me voorstellen dat Aikido helpt om je hoofd goed leeg te maken. Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Zoals je weet vind ik dat vaak in een goed boek. Ik heb net weer enkele goede misdaadromans gelezen, heerlijk even helemaal weg van alle wereldse beslommeringen. Maar soms moet je met beide benen op de grond staan en leven in het heden. Carpe diem. Pluk de dag. Zeker ook richting je vader, sterkte! Ik denk dat ik nu nog even wat ga lezen. Heb een wat ouder boek van een Vlaamse auteur klaarliggen. ‘Wurgend mooi’. Die titel alleen al… Geeft je genoeg stof tot nadenken en neemt je weg uit de realiteit, al is het maar voor een seconde. Groet, Jürgen

39


voor en door de industrie HSElife wil een platform bieden voor iedereen die in de Olie- en Gasindustrie werkzaam is. Met name richt HSElife zich op diegenen die werken daar waar HSE echt leeft of zou moeten leven: op de werkvloer. HSElife magazine is een uitgave van: The WAT Group B.V. Postbus 23 7380 AA Klarenbeek (Nederland) +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com Aan dit nummer werkten mee Thera Idema, Marjou Janse, Marcel van Spronsen, Veselin Raznatovic, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper, Bob Janssen, Marc van Baasbank, John van Schie, Marielle Dolman, Cees van Oosterom, Jeanette Nijenhuis, Joost Michelhoff, Edgar Bruin, Anouk van de Water, Piet van Dam en de Leden van de HSElife UNIO Stuurgroep: Ronald Pijtak, Gerard Burgers, Sander Floore, Dirk-Jan van der Elst, Marc Kloppenburg, Maarten Liebreks, Jürgen Joosten, Alexander van der Zee, Jasmin Residovic, Thessa Steffens, Werner van der Meer, Pier van Spronsen en Ben Waardenburg. Reacties betreffende onderwerpen besproken in dit magazine kunnen worden gemaild naar info@thewatgroup.com t.a.v. Janine IJssel de Schepper. Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteurswet is niet toegestaan; © The WAT Group B.V. 2015

HSElife magazine no 15 NL  

Veiligheid, gezondheid en milieu magazine voor de gas & olie industrie

HSElife magazine no 15 NL  

Veiligheid, gezondheid en milieu magazine voor de gas & olie industrie