HSElife magazine no 25 (UK+NL)

Page 1

25 SPRING EDITION 2019

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

MAGAZINE

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

HSElife, with

Hearts & Minds! Learning from past incidents is essential in avoiding repeating them in the future. p28 In this issue /

In dit nummer

2

STRAIGHT FROM THE HEART

4

HSELIFE LARS 2.0 HSELIFE LARS 2.0

LEARNING FROM THE PAST

LEREN VAN HET VERLEDEN

FROM FAT CATERPILLAR TO DANCING BUTTERFLY VAN DIKKE RUPS TOT DANSENDE VLINDER

RECHT VANUIT HET HART

28

16

40

44

EINDELIJK VOLWASSEN

HSELIFE WORLD - DE UITNODIGING

FINALLY FULLY GROWN

HSELIFE WORLD THE INVITATION

and more / en meer...


There are different ways of doing business, of being successful. But when you want to communicate the message you so strongly believe in with passion and conquer hearts, there is only one way. And that is entrepreneurship with enthusiasm, full of dedication and straight from the heart. Doing business with emotion.

Dit artikel in het Nederlands? Pagina 7 2


STRAIGHT FROM THE HEART A way which is not everyone’s cup of tea.

I’m fully dedicated every day. I am convinced that this way

Perhaps because it is considered that emotion

of doing business contributes to success. Everyone who

and a down-to-earth sense of reality do not always go hand in hand. That one bites the other. The opposite is true if you ask me.... Of course, goals are achieved in the world by sending purely and solely on data, which involves little emotion. But what does the fan base of these entrepreneurs look like? How loyal and involved are they as soon as it comes to the crunch? As soon as it's not just about their own profit. But fair enough. A data driven mentality is essential nowadays. But without dreams, ambitions and enthusiasm there is no purpose to strive for. At least, no purpose that touches and moves people. As soon as you get the emotion and passion out of entrepreneurship, I believe you won’t get that far.

is actively involved in increasing the effect of HSElife in the global market, does so with passion. With emotion. Because it is precisely this emotion that makes the difference! We work with people and for people.

Emotions are definitely essential Okay, what we do at HSElife is about the hard facts: it has to be safer and smarter within the industry and all other markets. Things that are extremely easy to measure and for which there are clear guidelines. But the drive comes from much deeper. Wanting to save lives has nothing to do with data and facts. It is pure emotion. It is a drive that comes straight from the heart. Only when you do business from the heart can you properly anticipate the hard facts that affect reality. And those hard facts must show that our enthusiasm, our passion and our emotion lead to more

HSElife is a wonderful goal to pursue together. A purpose

lives being saved. That’s what I call successful enterprise,

of importance! Together with the entire HSElife Team, we

where emotion and reality go hand in hand to reinforce

have created an amazing harmonization initiative to which

one another.

Sincerely, Pier van Spronsen The WAT Group

3


Are you the right one for the job? With HSElife LARS 2.0 you are!

Always and everywhere! After several months of hard work, we are proud to announce the release of the new and updated version of the HSElife Learning and Registration System - LARS 2.0!

Interested in using HSElife LARS in your organization? Send a mail to janine@thewatgroup.com 4


2.0 HSElife LARS 2.0

HSElife magazine #25

It's here! Here are the TOP 10 key features that have been

developed or optimized in this version of HSElife LARS: 1. HSElife LARS 2.0: The next step in the development of online learning and registration. 2. HSElife has been optimized for mobile use and is therefore fully responsive. 3. We have optimized our training modules, making it easier than ever for you to follow on-the-spot training programmes. 4. The system’s User Account management has been improved and made more user-friendly. 5. User registration has also been improved, so that employees can be registered faster and more easily. 6. Signing up for training modules can now be done by groups as well as by individual users. 7. QR codes make it easy for you to access HSElife on location. 8. Our range of training courses has been expanded! There are, for example, 24 item training courses. 9. Thanks to increased personalization and a customized interface, the overall user experience has been further improved. 10. A lot has changed at the back-end! The performance and safety levels have been raised (to comply with the GDPR, among other things), making HSElife LARS fully future-proof.

5


HSElife magazine #25

HSElife LARS 2.0

BEN JIJ GESCHIKT VOOR DE JOB? Met HSElife LARS 2.0 ben je dat! Altijd en overal!

Na maanden van hard werken, zijn we trots om de release te introduceren van de nieuwe en bijgewerkte versie van het HSElife Learning and Registration System - LARS 2.0!

GeĂŻnteresseerd om HSElife LARS in uw organisatie te gebruiken? Stuur dan een mail naar janine@thewatgroup.com

2.0

Hij is er! Hier zijn de TOP 10 belangrijkste functies die in deze versie van HSElife LARS zijn ontwikkeld of geoptimaliseerd: 1. HSElife LARS 2.0: De volgende stap in de ontwikkeling van online leren en registreren. 2. HSElife is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik en is daarom volledig responsive. 3. Wij hebben onze trainingsmodules geoptimaliseerd, waardoor je makkelijker dan ooit trainingsprogramma’s op je werkplek kan volgen. 4. Het beheer van de gebruikersaccount van het systeem is verbeterd en gebruiksvriendelijker. 5. Ook de gebruikersregistratie is verbeterd, zodat medewerkers sneller en eenvoudiger geregistreerd kunnen worden. 6. Aanmelden voor trainingsmodules kan nu zowel door groepen als door individuele gebruikers worden gedaan. 7. Door QR-codes heb je makkelijk toegang tot HSE op locatie. 8. Ons opleidingsaanbod is uitgebreid! Zo zijn er bijvoorbeeld 24 item trainingen. 9. Dankzij betere personalisatie en een aangepaste interface is de algehele gebruikerservaring verder verbeterd. 10. Er is veel veranderd aan de achterkant! De prestaties en de veiligheidsniveaus zijn verhoogd (onder andere om te voldoen aan de GDPR), waardoor HSElife LARS volledig toekomstbestendig is.

6


Straight from the heart

HSElife magazine #25

NL vertaling van de pagina's 2 en 3

RECHT VANUIT HET HART Er zijn verschillende manieren van ondernemen, van succesvol zijn.

Maar wanneer je de boodschap waar je zo heilig in gelooft vol passie wilt overbrengen en harten wilt veroveren, is er maar één manier. En dat is ondernemen met enthousiasme, vol overgave en recht vanuit het hart. Ondernemen met emotie dus. Een manier die niet ieders voorkeur heeft. Misschien doordat geacht wordt dat emotie en een nuchter realiteitsbesef niet altijd goed samengaan. Dat het één het ander bijt. Het tegendeel is waar als je het mij vraagt… Natuurlijk worden er in de wereld doelen gehaald door puur en alleen te sturen op data, waar weinig emotie bij komt kijken. Maar hoe ziet de fanbase van deze ondernemers eruit? Hoe loyaal en betrokken zijn ze zodra puntje bij paaltje komt? Zodra het niet alleen gaat om hun eigen gewin. Maar eerlijk is eerlijk. Een datadriven mentaliteit is tegenwoordig essentieel. Maar zonder dromen, ambities en enthousiasme is er geen purpose om na te streven. Althans, geen purpose die raakt en mensen in beweging brengt. Zodra je de emotie en passie uit het ondernemen haalt, kom je naar mijn mening niet zo ver. Met HSElife hebben we een prachtig doel om met z’n allen na te streven. Een purpose waar je u tegen zegt! We hebben samen met het voltallige HSELife Team een waanzinnig harmonisatie initiatief neergezet waar ik me dagelijks vol overgave voor inzet. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van ondernemen bijdraagt aan het succes. Iedereen die actief betrokken is bij het vergroten van het effect van HSElife in de wereldmarkt, doet dat vol passie. Met emotie. Want juist die emotie maakt het verschil! We werken met mensen en voor mensen. Daarbij is gevoel wel degelijk onmisbaar. Oké, wat we doen bij HSElife heeft te maken met keiharde feiten: het moet veiliger en slimmer binnen de industrie en alle andere markten. Zaken die uiterst goed meetbaar zijn en waar duidelijke richtlijnen voor bestaan. Maar de drive komt van veel dieper. Het willen redden van levens heeft niets met data en feiten te maken. Het is puur emotie. Het is een drive die recht vanuit het hart komt. Alleen wanneer je vanuit je hart onderneemt kan er op de juiste manier geanticipeerd worden op de harde feiten die effect hebben op de realiteit. En die harde feiten moeten aantonen dat ons enthousiasme, onze passie en onze emotie ertoe leiden dat er meer levens gered worden. Dat is pas succesvol ondernemen, waar emotie en realiteit hand in hand gaan om elkaar te versterken.

Hoogachtend, Pier van Spronsen The WAT Group

7


HSElife magazine #25

be

on the job

HSElife is the world’s FIRST multimedia platform, dedicated to HSE. It is built upon a ‘5 STEPS FOR WORKING MORE SAFELY & SAVING MILLIONS’ principle. Each of the steps is created in close cooperation with professionals from our industry.

1. COMMUNICATION

HSElife magazine, Newsletter, HSElife World video channel and HSElife Academy are tools and services for successful implementation.

2. INFORMATION

Essential HSE information, Interactive training modules (E-learning), harmonized HSE campaigns, and more...

3. SUPPORT

Learning and Registration System (LARS) and HSElife Academy are created to facilitate proper Competence Assurance throughout the whole industry.

4. THE PLATFORM 5. EVALUATION / RESULT

HSElife NL.com is an online platform, available 24/7, where all the information, tools and services are published. It is accessible on any device. With complementary HSElife World video channel it provides instant access to HSE information, training modules, and much more. And as last but certainly not least, we evaluate the results and response from users using various on- and offline tools. Feedback is then analyzed and improvements and updates are implemented on a yearly base.

Informs, maintains, improves,... 24/7!

DIRECTLY AVAILABLE!

8

Energy industry standards for the professionals on the shop floor


HSElife magazine #25

stay

on the job

BECAUSE ... ... we created the HSElife Academy, an online platform that retains knowledge and increases engagement of your employees by providing information and asking questions each month. It’s NOT a new training but a refresher of what you thought you knew!

Retaining knowledge and increasing engagement

Successfully used in the Oil & Gas industry More information on how the HSElife Academy can be used in your organization? Send an e-mail to janine@thewatgroup.com

9


In conversation with

Charlotte Kneefel Ab

ou

tQ

ata

r, d eve lo

pm

en

t, a

nd

wo

me

n in

the

sec

tor

“If you really want something, if you give it all you’ve got, and if you are grateful, then people are happy for you. You have to believe in yourself. If your ‘why’ is crystal clear, then the ‘how’ is never an issue.” Charlotte is a Drilling Engineer employed by Shell. She works in Qatar. For her, taking a job with a company like Shell was always on the cards. From an early age, she was certain she wanted to work for a multinational. At Shell, she found the learning curve steeper than it had been at her previous employer. This meant greater challenges and more competition, which she enjoys. She also feels that the Middle East is certainly a region you want to include in your career path if you work in the oil and gas business.

10


Who is Charlotte? “I’ m quite competitive! Also, I get a real buzz out of my job, the international Oil industry is a fun place to work. That’s not all, other key aspects are ongoing personal development, pushing ahead with my career, making international friends and being flexible. The world is changing so fast. I just love to grab hold and be swept along. That, of course, has had an impact on my lifestyle. I see my career as a game. I try to play the game as well as possible, while having as much fun as I can.”

Fundamentals of the job Every day, Charlotte examines new opportunities for improvement. She analyses existing processes, to see if there’s a better way of doing things. The work involves close cooperation with the office and the drilling platform. “It also means there is a lot of teamwork with co-workers from other countries. That’s the great thing about working for a multinational, there are so many experts within the organisation! I’m not just talking about Qatar here. The great advantage of working for a multinational company is that you can draw on the practical experience of staff at Shell offices around the world. We just had a subject matter expert visiting Qatar from Shell Houston to advise us on certain aspects of drilling."

11


HSElife magazine #25

In conversation with Charlotte Kneefel

A woman in a man’s world? Charlotte doesn’t see herself as a woman in a man’s world. “I’m just an engineer, not a ‘female engineer’. I’m used to it. It’s been like that all my life. For example, I’m also a keen off-piste skier and BMX racer, which some might consider to be ‘male pursuits’ too. But I never give it a thought. At the end of the day, it’s all about getting the job done. Gender’s got nothing to do with it. It just isn’t an issue here. That said, quite a few of the staff here are women. Many of them have come out without their families, but they’ve still managed to build up a good life here. That’s partly due to the welcoming expat community, and partly to the strong bond that exists between the women themselves. As someone who has a genuine passion for her chosen profession, and a lot of practical experience under her belt, Charlotte is keen to inspire young girls to pursue a career in the sector.

So, girls...

“…take ownership of your career!

Grab the steering wheel and don’t let go. Follow the course of your own choosing. Don’t let fear get the better of you. Sadly, I still see many females too much of that. In my case, I knew nothing about life in Qatar, but I went anyway. Have a little fun, and stay true to yourself. Rotational life is physically very demanding, but I’m still the same caring person I always have been. If you are self reliant, that’s all the strength you need,” says Charlotte.

Working in Qatar When Charlotte announced that she planned to spend four years working in Qatar, the response was not universally enthusiastic. “Many people thought that, since I was a woman, it would be unsafe for me to live and work in the Middle East, but nothing could be further from the truth. There is a lot of respect here. That has impressed me, ever since I first arrived here. For instance, there is no graffiti nor are there groups of kids hanging around at street corners. You are incredibly safe here in Qatar. As long as you behave normally, it is one of the safest countries in the world. Professionally, I can really give it all I’ve got. Everything here is so civilised, decent, neat and tidy. For instance, no more than four people would ever get into a lift designed for eight. The others in the queue would just wait patiently for the next lift. The drawback is that things sometimes take a bit more time. For example, rather than coming straight to the point, you always engage in small talk first. In the Netherlands, people are a bit more hurried and a lot more direct. Relationships are everything here. That neighbourly quality is reflected in other ways too. Here, there is a greater sense of community, a lot of tradition, and pride. I was here during Ramadan, a time when everyone is a welcome guest. It’s great to be part of something like that. We all try to take care of each other. Shell is more than just a job. For those of us working abroad, it is almost a lifestyle.”

12


In conversation with Charlotte Kneefel

HSElife magazine #25

Ambitions How could a woman as passionate and motivated as Charlotte be anything but enormously ambitious, in both the professional and personal areas of her life? “My boyfriend, too, likes a challenge, but he has never yet run a marathon. We want to do that together, next year. Another item on my wish list is going on a ski tour – or taking part in a cross-country skiing race – in Sweden.

Facts & Figures As an authentic Arab country, Qatar places great emphasis on culture and family. Qatar has a population of 2.7 million, only 15% of whom are Qataris. The rest are expats, mostly from India, Nepal, Bangladesh and Pakistan. At Shell, you bump into people from all over the world, but at the same time it is a small, safe world. My supervisor is someone I’ve known since I worked for NAM (the Dutch Petroleum Company) at Assen, in the Netherlands. I work in the North Field in the Persian Gulf, the largest offshore natural gas field in the world. Qatar is a peninsula on the west coast of the Arabian Gulf. Due to its oil and gas industry, Qatar has one of the highest incomes per capita in the world. Since 2006, Shell has invested more than 20 trillion in Qatar, making it the country’s largest foreign investor. Shell works for – and in partnership with – Qatar Petroleum, which manages the country’s immense oil and gas reserves.

Leisure time “For me, leisure time means having all the time in the world. I work 28 days on, 28 days off. During those 28 days here it’s full-on work. No weekends, starting work in the morning and working on into the evening. About twelve hours a day. The advantage is that you are totally engaged with your work. After that, I fly home and enjoy real quality time there, while my ‘back-to-back’ (someone who does the same job on the opposite shift) works their 28-day shift. Yet, even in my spare time, I never completely forget about work. For example, networking is very important to me, as is visiting various Shell sites. There are a lot of people in my network, and I’m always keen to speak with them. It might sound a bit warm and fuzzy, but it’s also quite indispensable. I want to keep up to speed with new developments. At many companies, you soon find that your options are limited. At Shell, the only limits are your own ones. That’s amazing! If you really want something and are prepared to work hard to get it, then the sky’s the limit. Not only that, but when I’m in the Netherlands – or anywhere else in the world for that matter – I have plenty of time and energy to devote to my family and friends. At times like this, it’s truly wonderful to be able to focus completely on the people who are so important to me.”

13


HSElife magazine #25

In conversation with Charlotte Kneefel

IN GESPREK MET CHARLOTTE KNEEFEL Over Qatar, ontwikkeling en vrouwen binnen de sector “Als je iets wilt, je doet er hard je best voor en je bent dankbaar, dan gunnen mensen je erg veel. Je moet geloven in jezelf. Als je ‘why’ sterk is, dan komt de how vanzelf.” Charlotte is als Drilling engineer voor Shell werkzaam in Qatar. Dat ze bij een bedrijf zoals Shell aan de slag zou gaan was geen verrassing. Al toen ze jong was wist ze dat ze bij een multinational wilde werken. Bij Shell ondervond ze dat de learning curve steiler was dan bij haar vorige werkgevers. Dit betekende meer uitdaging en competitie, wat haar goed ligt. Daarnaast is Qatar voor haar echt de place to be: “Als je in de olie werkt dan wil je toch een deel van je carrière in het Midden-Oosten zijn, daar waar het allemaal gebeurt.”

Wie is Charlotte? “Ik ben heel competitief! En heb vooral ontzettend veel plezier in mijn werk, ik werk echt voor fun. Daarnaast vind ik het belangrijk om me te blijven ontwikkelen, in beweging te blijven en flexibel te zijn. De wereld verandert zo snel. Ik vind het fantastisch om daar volop in mee te gaan. Dat heeft natuurlijk veel invloed op mijn lifestyle. Ik zie mijn carrière als een game. Ik probeer het spel zo goed mogelijk en met veel plezier te spelen.”

Vakinhoudelijk Charlotte kijkt dagelijks naar verbeterideeën. Ze analyseert hoe zaken gedaan worden en hoe het beter kan. Daarbij houdt ze een nauwe samenwerking met het kantoor en het boorplatform. “Dit betekent ook veel samenwerken met collega’s uit andere landen. Dat is ook het leuke van een multinational, er zijn zo veel experts in dienst! En dat beperkt zich niet alleen tot Qatar, het voordeel van een multinationaal bedrijf is dat je kan terugvallen op de ervaring van shell kantoren rond de wereld."

Vrouw in een mannenwereld? Charlotte ziet zichzelf niet als vrouw in een mannenwereld: “Ik ben gewoon een engineer, geen female engineer. Ik ben het gewend, het is mijn hele leven al zo. Ik doe bijvoorbeeld ook aan off piste skiën en crossfietsen, dat zou je ook kunnen bestempelen als ‘mannendingen’. Maar daar denk ik zelf niet eens over na. Aan het einde van de dag moet het werk gewoon af, man of vrouw. Het is hier ook helemaal geen onderwerp van gesprek meer. Er werken hier ook redelijk wat vrouwen, velen zijn zonder gezin gekomen, en hebben een goed bestaan weten op te bouwen, dankzij de verwelkomende expat community en de sterke band tussen de vrouwen onderling." Door haar passie voor het vak en haar ervaringen in de praktijk zet Charlotte zich ook in om jonge meiden te enthousiasmeren voor de sector.

Dus, meiden… “…take ownership of your career! Zorg dat je zelf achter het stuur blijft zitten, kies wat je zelf wilt. Laat je niet leiden door angst. Dat laatste zie ik helaas nog te veel. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten van Qatar, maar ik ging wel. Heb een beetje fun en blijf jezelf. Ik heb een hele stoere baan, maar ik ben nog steeds mijn zorgzame zelf. Als je op jezelf kunt vertrouwen is dat echt je kracht," aldus Charlotte.

Werken in Qatar Toen Charlotte aankondigde dat ze vier jaar in Qatar zou gaan werken stond niet iedereen te springen: “Veel mensen dachten dat het in het Midden-Oosten onveilig zou zijn voor mij als vrouw, maar dat is absoluut niet het geval. Er is hier erg veel respect. Ik vond het heel prettig toen ik hier kwam. Ik zag bijvoorbeeld helemaal geen graffiti en geen hangjeugd, het is ontzettend veilig in Qatar. Zolang je je normaal gedraagt is het één van de veiligste landen ter wereld. Ik kan er optimaal mijn werk doen. Alles is hier zo beschaafd, fatsoenlijk en netjes. Wanneer er vier mensen in een acht persoons lift stappen vinden ze het vol, de vijfde persoon

14


In conversation with Charlotte Kneefel

HSElife magazine #25

wacht dan geduldig op de volgende lift. Het nadeel is dat dingen soms wat meer tijd kosten. Je vraagt mensen bijvoorbeeld niet direct wat je wilt, er gaat eerst een social talk aan vooraf. In Nederland is men toch wat gehaaster en directer. Relaties zijn zeer kostbaar. Het sociale karakter zie je ook in andere dingen terug. Het is hier meer een community, je ziet veel traditie en trots. Ik was er ook tijdens de Ramadan, waarbij iedereen wordt uitgenodigd. Erg mooi om daar onderdeel van te zijn. We proberen allemaal voor elkaar te zorgen. Shell is meer dan werk, in het buitenland is het bijna een lifestyle.” Wanneer we het hebben over verschillen tussen Qatar en Nederland benoemt Charlotte vol bewondering de klederdracht en de leefomgeving die ze dagelijks ziet: “Ik vind de klederdracht zo ontzettend elegant en fascinerend. Daarnaast investeert Qatar zijn rijkdom niet in trophy projecten maar in cultuur, wetenschap en opleiding. Daarnaast zijn veel dingen ook (bijna) gratis toegankelijk, denk aan prachtige musea en fantastische sportwedstrijden zoals we met een Nederlandse collega afgelopen jaar voor een tientje op de VIP tribune naar Daphne Schippers gaan kijken die de de 100m liep tijdens de Diamond Cup."

Facts & Figures Qatar is een authentiek Arabisch land met veel aandacht voor cultuur en familie. In Qatar wonen 2.7 miljoen mensen, waarvan maar 15% Qatari is. De rest is expat, het best vertegenwoordigd door mensen uit India, Nepal, Bangladesh en Pakistan. Bij Shell zal je mensen uit de gehele wereld tegenkomen, maar het is ook wel weer een kleine veilige wereld. Mijn supervisor ken ik nog uit mijn tijd bij de NAM in Assen. Ik werk op het North Field in de Perzische Golf , het grootste offshore aardgasveld ter wereld. Qatar is een schiereiland aan de westkust van de Arabische golf. Door de olie en gas heeft Qatar een van de hoogste inkomens per capita ter wereld. Shell heeft sinds 2006 meer dan 20 biljoen geïnvesteerd in Qatar en is daarmee de grootste buitenlandse investeerder in het land. Shell werkt voor en samen met Qatar Petroleum, de beheerder van de immense olie en gasvoorraden die het land rijk is."

Ambities Het kan bijna niet anders dan dat zo’n gepassioneerde en gedreven vrouw als Charlotte vol ambitie zit, zowel op professioneel vlak als privé: “Mijn vriend houdt ook wel van een uitdaging en heeft nog nooit een marathon gelopen. Dat willen we samen volgend jaar gaan doen. Ook het maken van een toerski tocht of langlauf race in Zweden staat op mijn lijstje."

Vrije tijd “Voor mij betekent vrije tijd alle tijd hebben. Ik werk 28 dagen op, 28 dagen af. Tijdens die 28 dagen is het wel doorwerken, geen weekend en van ’s ochtends tot ’s avonds Zo’n twaalf uur per dag. Voordeel is wel dat je echt in je werk zit. Daarna vlieg ik naar huis en heb ik echt quality time thuis en werkt mijn back to back 28 dagen. Toch ben ik in mijn vrije tijd ook wel met mijn werk bezig. Ik vind netwerken en verschillende Shell locaties bezoeken bijvoorbeeld erg belangrijk. Ik heb veel mensen in mijn netwerk die ik graag spreek. Dat is niet alleen leuk en gezellig, ook onmisbaar. Ik wil op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Bij veel bedrijven ben je toch al snel gelimiteerd. Bij Shell ben je alleen gelimiteerd door je eigen beperkingen. Dat is super gaaf! Als je iets wilt en je werkt er hard voor zijn er volop mogelijkheden. Daarnaast heb ik wanneer ik in Nederland – of op andere plekken in de wereld – ben ook veel tijd en aandacht voor mijn familie en vrienden. Het is ontzettend fijn om op deze moment de volle aandacht te hebben voor de mensen die belangrijk voor me zijn.”

15


PATRICK HUDSON CALLS ON INDUSTRY LEADERS TO TRANSFORM THEIR SAFETY CULTURE

From fat caterpillar TO DANCING BUTTERFLY Most oil and gas companies have done just about all they can do to ensure safety, yet accidents still happen. According to ‘safety professor’ Patrick Hudson, the only way for these players to achieve the coveted zero incident level is to embrace a radical transformation of their safety culture. Hudson calls on the industry to shift from calculative to proactive and, ultimately, generative – or, as he puts it, to grow from fat caterpillars into dancing butterflies.

16


From fat caterpillar to dancing butterfly

HSElife magazine #25

From ‘who cares’ to ‘we care’ "Accidents happen because of flaws in the safety culture. The best organizations know this and want to know how they can improve. They need a road map to get there," says Hudson, a psychologist with a solid track record in high-hazard industries. Together with Shell, Hudson developed a Culture Ladder model that categorises safety cultures into 5 types: Pathological (‘Who cares, as long as we’re not caught?’); Reactive (‘Safety matters and we do a lot every time we have an incident’); Calculative (‘We have systems in place to manage all hazards’); Proactive (‘Leadership and values drive continuous safety improvement’); and Generative (‘HSE is how we do business around here’).

17


HSElife magazine #25

From fat caterpillar to dancing butterfly

Moving up the ladder "Most companies are in the middle and will not move further up the ladder by simply telling workers to ‘try harder’, or by putting more safety processes in place," says Hudson.

"Calculative companies tend to think they are on the right track by developing more and more safety systems and protocols. They may reduce incident levels by 98%, but their approach will never eliminate the last few percent. In aviation, these are known as WEIRD: Wildly Erratic Incidents Resulting in Disaster. The Generative level goes far beyond merely fixing holes in barriers (the so-called Swiss Cheese Model); it means safety is a permanent part of how people think and act, so that even incidents that would be unpredictable on the basis of a calculative approach can still be prevented. They have to develop a culture that considers not just the known and charted Safety Space, but also the uncharted Possibility Space, with its many dimensions. There are no protocols for this."

Becoming a soaring butterfly Hudson uses his Butterfly Metaphor to explain how companies can reach the last, highest levels, moving from Calculative to Proactive and even Generative. "In order to become a butterfly, a caterpillar must give up all things caterpillar, become butterfly soup and see an entirely new creature emerge from that," he explains. "They have all the ingredients, but they still need to pupate. For company cultures, growing from fat, calculative caterpillars into dancing butterflies means being prepared to challenge everything you know and to accept that what worked to cover the first 98% will not work for the last 2%. Without that attitude, they will simply become fatter caterpillars. But they will never fly."

18

“It means safety is a permanent part of how people think and act”


From fat caterpillar to dancing butterfly

HSElife magazine #25

Trust and accountability The transformation, says Hudson, involves increasing levels of informedness, first, and of trust and accountability, second. "Reflective Learning is a crucial part of this process. It is crucial to really take the time to learn from incidents – and to discuss the Possibility Space from which unknown incidents might come. In a Generative culture, management is not afraid to hear bad news because it trusts its workforce. The workers in turn know their job and work hard to be trusted." To those who think a Generative safety culture seems hard to achieve, Hudson’s advice is: "Go for it. Do it. Often the problem and the solution are known, but nothing gets done. Transformation is a risk and takes time. But in the end everyone benefits from a Generative culture: it’s better commercially, environmentally, socially – and, at the end of the day, it ensures that everyone gets home in one piece."

''In a Generative culture, management is not afraid to hear bad news because it trusts its workforce.''

Dit artikel in het Nederlands? Pagina 25 19


Use the success

and discover the future! Building on and continuing to develop

20


Over the last ten years, the safety statistics have demonstrably improved, which has also led to lower costs directly related to HSE. ”There are wonderful successful examples to refer to,” says Hans van Selm. ”We have to use these successes, we don't have to reinvent the wheel. But apparently that is not as logical as it sounds.”

21


HSElife magazine #25

Use the success and discover the future!

Change processes are difficult. In a company, it is often difficult to find people who put their shoulders to the wheel and progress innovation

We had a glass and everything carried on as before... That's exactly how it is. There is a lot of talk about working together and building on existing successes. But actually doing this is something completely different. "Change processes are difficult. In a company, it is often difficult to find people who put their shoulders to the wheel and progress innovation," adds Hans.

22

The Northern coalition During his career Hans has worked in the northern part of the Netherlands, among other places, where he has many good contacts. "If you look at the landscape, there have been successful coalitions in the north, consisting of various groups. There were three hotspots that made plans independently of each other, which did not actually differ much from each other. It was therefore useful to bring these groups together in a coalition. In the north the capabilities are there to form such a coalition and to start working with the HSElife platform," Hans explains.


Use the success and discover the future!

HSElife magazine #25

Successful existing initiatives At the end of the 1990s the so-called VCA-North Netherlands initiative came to life, led by the Chamber of Commerce Groningen via the NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. Companies such as AKZO/ Teijn Delfzijl, Gasunie, AVEBE and NAM assembled funds to harmonize safety competence requirements and procedures. This initiative was eventually taken over by the ‘Noordelijke Productieve Alliantie, NPAL’. "Fantastic," says Hans. "Nevertheless, there is still much potential for further cooperation with CASOS, for example, a 2013 initiative of contractors working with NAM in the Netherlands in the field of HSE. By bringing these kinds of coalitions together within HSElife we are growing towards Goal Zero!�

HSE and new developments We learn a lot from the successes of the past and they are a good basis to build on. But the world is now facing new challenges. A new vision of work is emerging. "The current focus is still on the number of jobs and jobs available, but there will be a shift in focus to the availability of the competence potential due to technological changes. Issues such as the application of augmented reality and artificial intelligence, 3D techniques and robots that quickly change the nature of work, appeal to different and perhaps even new skills of employees. And also think of the new safety risks these developments entail. Have we already formed a clear picture of this?" asks Hans. A legitimate question! What are the risks of drones flying through chemical installations? And of robots working in tanks? These are all safety risks that still need to be evaluated.

Coalition formation essential for sustainability New safety risks - like all technological developments - will follow one another rapdily. This will result in an enormous digitisation and automation. "In the automotive industry, they are already far ahead with automation. If something is wrong with your car, you get a message in your dashboard. That is already normal! In our industry there is still a lot of room for automation. Especially when I consider that at NAM Groningen alone there are about 700,000 data points for analysis. That is incalculable, intelligent systems are needed. This kind of system can make work so much more transparant and safer! It is also a shame to keep reinventing the wheel when it comes to developing these systems. Coalition formation towards the future is becoming increasingly important," says Hans.

Hans van Selm has worked for Shell and NAM in many different positions during his career, both in the chemical industry and in the oil and gas industry. Production operations, HSE, technical integrity and asset management played an important role in his career. Hans has retired now, but he still continues working. Nowadays he is enthusiastically committed to the Salvetti Foundation. In this he works together with people with a shared passion to raise the profile of the maintenance and asset management profession.

23


HSElife magazine #25

Use the success and discover the future!

GEBRUIK HET SUCCES EN ONTDEK DE TOEKOMST! Voortborduren en blijven ontwikkelen De laatste tien jaar zijn de veiligheidsstatistieken aantoonbaar verbeterd, waardoor ook direct gerelateerde HSE-kosten lager uitvielen. “Er zijn prachtige succesvolle voorbeelden te noemen,“ aldus Hans van Selm. “Deze successen moeten we gebruiken, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Maar dat is blijkbaar nog niet zo logisch als het klinkt.” We dronken een glas en alles bleef nog zoals het was… Zo is het precies. Er wordt veel gesproken over samenwerken en voortborduren op bestaande successen. Maar dit ook daadwerkelijk doen is iets heel anders. “Veranderprocessen zijn ook moeilijk. In een bedrijf is het vaak lastig om mensen te vinden die de schouders eronder zetten en vernieuwing verder brengen,“ vult Hans aan. De coalitie van het Noorden Hans is in zijn loopbaan onder andere werkzaam geweest in het noorden van Nederland, hij heeft hier veel goede contacten. “Als je kijkt naar het landschap zijn er in het noorden succesvolle coalities geweest, die bestaan uit verschillende groepen. Er waren drie hotspots die onafhankelijk van elkaar plannen maakten, die feitelijk niet veel van elkaar verschilden. Nuttig dus om deze groepen bij elkaar te krijgen in een coalitie. De wil is er in het noorden om een dergelijke coalitie te vormen en aan de slag te gaan met het HSElife platform,” licht Hans toe. Succesvolle bestaande initiatieven Eind jaren 90 was er de realisatie van het zogenaamde VCA-Noord-Nederland initiatief, onder leiding van de KvK in Groningen via de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Hierbij brachten bedrijven zoals AKZO/ Teijn Delfzijl, Gasunie, AVEBE en NAM fondsen bijeen om veiligheidscompetentie-eisen en –procedures te harmoniseren. Dit initiatief werd uiteindelijk overgenomen door de Noordelijke Productieve Alliantie, NPAL. “Fantastisch”, vindt Hans. “Toch is er nog veel potentieel voor verdere samenwerking met bijvoorbeeld CASOS, een initiatief uit 2013 van aannemers die met NAM in Nederland samenwerken op het gebied van HSE. Door dit soort coalities samen te brengen binnen HSElife groeien we richting Goal Zero!” HSE en nieuwe ontwikkelingen De successen uit het verleden leren ons veel en vormen een mooie basis om op voort te borduren. Maar de wereld kent

24

nu nieuwe uitdagingen. Een nieuwe visie op werk dient zich aan. “Waar de focus nu nog ligt op de hoeveelheid beschikbare banen en arbeidsplaatsen, zal de focus door technologische veranderingen komen te liggen op de beschikbaarheid van het competentiepotentieel. Zaken zoals de toepassing van augmented reality en kunstmatige intelligentie, 3D technieken en robots die de aard van werkzaamheden snel veranderen, spreken andere en misschien wel nieuwe vaardigheden van medewerkers aan. En denk ook eens aan nieuwe veiligheidsrisico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Hebben we dat allemaal al wel in beeld?” vraagt Hans zich af. Een terechte vraag! Wat zijn de risico’s van drones die door chemische installaties vliegen? En van robots die in tanks werken? Allemaal veiligheidsrisico’s die nog geëvalueerd moeten worden. Coalitievorming essentieel voor toekomstbestendigheid Nieuwe veiligheidsrisico’s zullen elkaar – net als alle technologische ontwikkelingen – in een rap tempo opvolgen. Dit zorgt voor een enorme digitaliserings- en automatiseringsslag. “In de auto-industrie zijn ze al ver met automatisering. Als er iets mis is met je auto krijg je een melding in je dashboard. Dat is al zo vanzelfsprekend! In onze industrie is er nog veel ruimte voor automatisering. Vooral als ik me bedenk dat er bij NAM Groningen alleen al zo’n 700.000 analysepunten zijn. Dat is niet te overzien, daar zijn intelligente systemen voor nodig. Dit soort systemen kunnen werk zo veel overzichtelijker en veiliger maken! Ook voor de ontwikkeling hiervan geldt dat het zonde is om het wiel opnieuw uit te blijven vinden. Coalitievorming richting de toekomst wordt alsmaar belangrijker,” aldus Hans.

Hans van Selm werkte tijdens zijn carrière voor Shell en NAM in veel verschillende functies, zowel in de chemie als in de olie- en gaswereld. Productie operations, HSE, technische integriteit en assetmanagement speelden binnen zijn loopbaan een belangrijke rol. Inmiddels is Hans gepensioneerd, maar nog lang niet uitgewerkt. Tegenwoordig zet hij zich vol enthousiasme in voor de Salvetti Foundation. Daarin werkt hij samen met mensen met een gedeelde passie om het vakgebied onderhoud en assetmanagement meer profiel te geven.


From fat caterpillar to dancing butterfly

HSElife magazine #25

NL vertaling van de pagina's 16, 17 en 18

VAN DIKKE RUPS TOT DANSENDE VLINDER PATRICK HUDSON ROEPT OP TOT TRANSFORMATIE VAN DE VEILIGHEIDSCULTUUR De meeste olie- en gasbedrijven hebben zo ongeveer alles gedaan wat ze kunnen om de veiligheid te waarborgen – en toch gebeuren er nog steeds ongevallen. Volgens ‘veiligheidsprofessor’ Patrick Hudson is er maar één manier waarop deze spelers kunnen toegroeien naar het begeerde niveau van nul incidenten: een radicale transformatie van hun veiligheidscultuur. Hudson roept het bedrijfsleven op tot een omschakeling van een calculatieve naar een proactieve en, op den duur, generatieve cultuur. Of, zoals hij het zegt: verander van een dikke rups in een dansende vlinder. Van afschuiven naar omarmen ”Ongelukken zijn in principe het gevolg van imperfecties in de veiligheidscultuur. De beste organisaties beseffen dit en zijn op zoek naar verbetering. Ze hebben een routekaart nodig om er te komen,” zegt Hudson, een psycholoog met een stevige staat van dienst in risicogevoelige industrieën. Samen met Shell heeft Hudson een cultuurladder ontwikkeld die de veiligheidsculturen van bedrijven indeelt in vijf categorieën of treden: Pathologisch (‘Zolang je niet betrapt wordt, maakt het niet uit’); Reactief (‘Veiligheid is belangrijk en na ieder incident doen wij er iets aan’); Calculatief (‘Wij hebben systemen ontwikkeld om risico’s te managen’); Proactief (‘Ons leiderschap en onze waarden op het gebied van veiligheid zorgen voor continue verbetering’); en Generatief (‘HSE doordesemt alles wat wij doen, het is onze manier van werken’). Stijgen op de ladder ”De meeste bedrijven staan halverwege de ladder. Door domweg tegen hun medewerkers te blijven zeggen dat ze beter hun best moeten doen, of nog meer veiligheidsprocedures in te bouwen, komen ze niet verder,” zegt Hudson. ”Calculatieve bedrijven denken vaak dat ze op de goede weg zijn als het aantal veiligheidssystemen en protocollen blijft toenemen. Daarmee reduceren ze misschien het ongevallenniveau met 98%, maar met die aanpak zullen ze nooit de laatste paar procenten elimineren. In de luchtvaart noemden wij die laatste categorie incidenten ‘WEIRD’: Wildly Erratic Incidents Resulting in Disaster (zeer onregelmatig voorkomende, rampzalige ongevallen). Het generatieve niveau gaat veel verder dan telkens maar blijven repareren van gaten in barrières (het zogenaamde Gatenkaasmodel (Swiss Cheese Model). Veiligheid moet permanent verweven zijn met hoe mensen denken en handelen, zodat zelfs ongevallen die op basis van de calculatieve aanpak onvoorspelbaar zouden zijn, nog steeds kunnen worden voorkomen. Er moet een cultuur ontwikkeld worden die niet alleen de bekende en in

kaart gebrachte veiligheidsruimte beschouwt, maar ook de onbekende, niet eerder bestudeerde mogelijkheidsruimte met zijn vele dimensies – de Possibility Space. Daar zijn geen vaste protocollen voor.” Vlinder worden Hudson gebruikt zijn Vlindermetafoor om uit te leggen hoe bedrijven de laatste, hoogste niveaus kunnen bereiken: van Calculatief naar Proactief, en zelfs Generatief. ”Om een vlinder te worden moet een rups alles wat rupsachtig is opgeven. Hij moet vlindersoep worden. En uit die soep moet een heel nieuw schepsel tevoorschijn komen,” aldus Hudson. ”Een rups heeft alle ingrediënten die het nodig heeft om vlinder te worden, maar zonder verpopping gebeurt het niet. Voor bedrijfsculturen betekent de transformatie van een dikke, calculatieve rups in een dansende vlinder dat je bereid bent bij alles wat je kent vraagtekens te zetten. Je moet accepteren dat wat werkte om de eerste 98% te halen waarschijnlijk niet gaat werken voor die laatste 2%. Zonder die houding wordt een bedrijf wel een steeds dikkere, imposantere rups. Maar van vliegen komt het niet.” Vertrouwen en verantwoordelijkheid De transformatie, zegt Hudson, gaat allereerst gepaard met een toenemende mate van geïnformeerd-zijn. Daarna stijgen ook het vertrouwen en de verantwoordelijkheid. ”Reflectief leren is een wezenlijk onderdeel van dit proces. Het is cruciaal dat een bedrijf de tijd neemt om van incidenten te leren – en de mogelijkheidsruimte te bespreken waar onbekende incidenten vandaan kunnen komen. In een generatieve cultuur is het management niet bang voor slecht nieuws, omdat het zijn personeel vertrouwt. Op hun beurt verstaan de medewerkers hun vak en werken ze hard om dat vertrouwen waard te zijn.” Tegen bedrijven of leidinggevenden die vrezen dat een generatieve veiligheidscultuur moeilijk te bereiken is, zegt Hudson: ”Ga ervoor. Doe het. Vaak is zowel het probleem als de oplossing allang bekend, maar wordt er pas iets gedaan als er een plaatsvindt – typisch reactief. Transformatie is moeilijk en vergt tijd. Maar uiteindelijk profiteert iedereen van een generatieve cultuur: het is goed commercieel, maatschappelijk en ecologisch beter – en het zorgt ervoor dat aan het einde van de dag iedereen heelhuids thuiskomt.” ”In een generatieve cultuur is het management niet bang voor slecht nieuws, omdat het zijn personeel vertrouwt.”

25


REACTIONS from practice Some reactions to our HSElife Academy You will not be the first one to become enthusiastic about the results of the HSElife Academy! To know for sure ... try it! During one of our presentations about the use of the HSElife Academy, someone from the attendees indicated - using a simple and therefore very clear example - what the reason is that you have to use the HSElife Academy.

”While attending any training, we really know all the ins and outs at the end of the training. But do we still know that after a few months?” Quote:

The HSElife Academy asks questions individually, which makes you think about this very carefully and consciously working on it. This way, your knowledge of all the other training courses you have followed remains top of mind throughout the year.” A wonderful example to make the great advantage of the HSElife Academy clear in a few sentences.

Dit artikel in het Nederlands? Pagina 33 26


A few more statements we have received about the HSElife Academy, which we would like to share with you! "The HSElife Academy is a great tool to keep your knowledge up to date. The link to all what’s available in HSElife is just brilliant." – Piet

“Repetition is really the power of the message, that is clear to me now.” – Froukje

“Sure, it takes time. But what are a few minutes when the result is a safe workplace?” – Robert “I became aware in a painful way that knowledge really fades away quickly. That just can't happen! The HSElife Academy is a real solution for me.” – Erik “I just found out that HSElife has won the Safety Coalition Award. How cool! And quite rightly so, the HSElife Academy clearly contributes to maintaining the total learning process.” – Martijn

“As soon as you receive a report that the questions are ready in the HSElife Academy, you have a month to answer them. I sit in the bus every day and look at the questions. This way I don't waste any time and I also learn something during the quarter of an hour I'm on the bus.” – Margot

“Super practical! It is a valuable addition to the annual refresher courses and trainings we follow.” – Arnoud

“Everything is automated, you don't have to think about anything yourself. You receive a reminder as soon as questions are ready, so you work periodically on your knowledge and that is a nice idea.” – Daan

“Work becomes much more fun when everything runs smoothly. To do this, all knowledge must be applied in practice in the right way, and that has not always been the case. We've been working with the HSElife Academy for eighteen months now and we've noticed the difference in a positive sense.” – Diane

“I've been in the industry for 25 years and I'm happy when I can look up something quickly!” – Willem

“We asked to have the safety ranking of our employees registered in HSElife LARS and to have it forwarded directly to our organization, this turned out to be no problem at all. An absolute added value for us!” – Roland

“I regularly experience an ‘of course moment' when I have to look up the answer to a question, which means that using the HSElife Academy is indeed useful.” – Berry

“Yes of course there are other systems as well, but I get upset when they irritate me with shifting from A to B games! The HSElife Academy is a brilliant tool for me, makes me think and keeps me alert!” – Pieter

Interested to find out what the HSElife Academy

can do for you and your Organization? Watch our promo video at https://hselifenl.com and contact us on janine@thewatgroup.com 27


New Energy Institute videos strengthen Safety Cultures through Reflective Learning

Learning from the past Stuart King 'Hearts and Minds' Toolkit Coordinator at Energy Institute

28


Learning from the past

HSElife magazine #25

Most, if not all, companies want to learn from accidents. But all too often the standard Incident Alerts offer minimal interaction or opportunity for reflection. So in 2018, the Energy Institute launched a series of videos as part of the Hearts and Minds toolkit. The videos encourage and facilitate Reflective Learning, leading companies to take time and really learn from incidents – and to firmly anchor lessons learned in their safety culture.

29


HSElife magazine #25

Learning from the past

Many safety incidents are repeated or similar in nature. Evidently, we do not always learn from them.

”The Energy Institute’s goal is to bring companies together to share good practice. Part of that is offering material such as the Hearts and Minds toolkit – originally developed by Shell, and later passed it on to us – to help companies develop strong safety cultures,” says Stuart King, who coordinates the Hearts and Minds toolkit. ”Our latest step in this area is a series of 8 videos that focus on specific issues, and offer a roadmap to more effective learning.”

How companies learn The idea of Reflective Learning can be traced back to a 2009 study funded by the Energy Institute on how companies learn. ”Many safety incidents are repeated or similar in nature,” says King. ”Evidently, we do not always learn from them. Why not? The study found that most companies file a report after an accident, conduct an investigation, and then send out an ‘Incident Alert’ to a broad group of recipients. This one-way ‘broadcasting’ does not encourage thorough uptake of the lessons learned. Reflective Learning on the other hand, encourages supervisors to give workers the time and the means to look at an incident, reflect on it in a group setting and to come up with their own solutions and interpretations regarding personal behaviour. This makes them far more likely to take the new insights forward and create change.”

30


Learning from the past

HSElife magazine #25

An ideal tool King states that if a company wants to be a learning organization, Reflective Learning is one key way to do it. ”Often people know they need to do this, but management may be reluctant to invest time and effort. In other cases, supervisors are looking for ways to help their teams learn and don’t know where to start. The Reflective Learning videos are an ideal tool.” The videos focus on specific subjects (see text box) and come with self-facilitating course material. ”It is important to remember that a reflective exercise is not about watching a video, but about engaging and reflecting with colleagues,” King notes. ”The videos focus on a case study and present a series of questions for further group discussion. They have been tested extensively in different countries and we have had positive feedback from users.”

The future of reflective learning Later this year, the videos will be supported with a new website. ”It will not just be an incident database, but actually offer users relevant, targeted information and Reflective Learning related to their specific tasks and work area.” The new website will offer workers incident-based information through compact documents or videos, exactly when they need it. Release is scheduled for the second half of 2019.

The Energy Institute’s new videos contain content harmonized for the entire industry and deal with eight topics:

1. I keep my barrier strong 2. Stop drops 3. I own my barrier 4. Stay out of the line of fire 5. Removing the hazards 6. Chronic unease 7. Together we can lift safely 8. Sleep matters

At HSElife, Reflective Learning is part of some of our safety awareness campaigns, for example Hoisting and Lifting, and we strongly encourage the use of the videos. https://hselifenl.com 31


HSElife magazine #25

Learning from the past

LEREN VAN HET VERLEDEN NIEUWE VIDEO’S ENERGY INSTITUTE VERSTERKEN VEILIGHEIDSCULTUUR DOOR REFLECTIEF LEREN Vrijwel ieder bedrijf probeert lering te trekken uit incidenten.

aarzelt het management om er de benodigde tijd en moeite in

De gebruikelijke ongevalsmeldingen, of Incident Alerts,

te steken. Of zoeken supervisors wel naar manieren om een

leveren vaak minimale interactie of reflectie op. Het Energy

lerende houding te cultiveren binnen hun teams, maar weten

Institute heeft in 2018 een videoreeks uitgebracht die daar

ze niet waar ze moeten beginnen. De video’s over reflectief

verandering in moet brengen. De video’s, onderdeel van de

leren zijn daarvoor een ideaal instrument." De video’s richten

Hearts and Minds toolkit, nodigen de kijker uit tot reflectief

zich op specifieke onderwerpen (zie kader) en zijn aangevuld

leren. Met het nieuwe materiaal wil het instituut bedrijven in

met zelf-faciliterend cursusmateriaal. "Het is belangrijk om te

staat stellen de tijd te nemen om daadwerkelijk te leren van

onthouden dat het bekijken van een video niet het einddoel

ongelukken – en de geleerde lessen stevig te verankeren te in

is van een reflectieve training, maar dat het gaat om het in

hun veiligheidscultuur.

gesprek gaan en reflecteren met collega’s," merkt King op. "Elke video gaat in op een casus en biedt een serie vragen die

"Het doel van het Energy Institute is ondernemingen bij elkaar

in de groep verder besproken kunnen worden. De video’s zijn

te brengen om goede praktijken te delen. Onderdeel hiervan

uitgebreid getest in verschillende landen en de feedback die we

is het aanbieden van materiaal, zoals de Hearts and Minds

hebben ontvangen van gebruikers is erg positief."

toolkit – oorspronkelijk ontwikkeld door Shell en later aan ons overgedragen – waarmee bedrijven worden toegerust om

De toekomst van reflectief leren

een sterke veiligheidscultuur te cultiveren," zegt Stuart King,

Later dit jaar zullen de video’s aangevuld worden met

die deze toolkit coördineert. "Onze meest recente stap op dit

een nieuwe website. "De site wordt veel meer dan een

gebied is het uitbrengen van een serie van 8 video’s waarin we

ongevallendatabank. We bieden gebruikers relevante,

de aandacht vestigen op specifieke problemen. De serie vormt

doelgerichte informatie en oefeningen in reflectief leren

een routekaart richting effectiever leren."

die direct betrekking hebben op hun specifieke taken en werkgebieden." De nieuwe website zal medewerkers via

Hoe bedrijven leren

compacte documenten of video’s incident-gebaseerde

Het idee van reflectief leren komt voort uit een door het Energy

voorlichting geven op het moment dat ze die nodig hebben.

Institute gefinancierd onderzoek in 2009 naar de manier

De lancering staat gepland voor de tweede helft van 2019.

waarop bedrijven leren. "Veel veiligheidsincidenten herhalen zich of zijn van vergelijkbare aard," zegt King. "Klaarblijkelijk leren we er niet altijd van. Waarom niet? Het onderzoek liet zien

De inhoud van de nieuwe videoserie van het Energy Institute

dat de meeste bedrijven na een ongeval een melding maken,

is geharmoniseerd voor de gehele industrie en behandelt acht

een onderzoek instellen en een ‘Incident Alert’ rondsturen

onderwerpen:

naar een brede groep ontvangers. Dit zeer generieke eenrichtingsverkeer draagt er niet toe bij dat de geleerde

1. I keep my barrier strong (ik houd mijn grenzen sterk)

lessen stevig verankerd raken in en om de onderneming.

2. Stop drops (voorkom vallen van voorwerpen)

Reflectief leren, daarentegen, moedigt supervisors aan om

3. I own my barrier (ik ben eigenaar van mijn eigen grenzen)

hun medewerkers de tijd en de middelen te geven om naar

4. Stay out of the line of fire (blijf uit de vuurlinie)

een ongeval te kijken, er in groepsverband over na te denken

5. Removing the hazards (gevaren verwijderen)

en met eigen gevolgtrekkingen en oplossingen te komen. Op

6. Chronic unease (chronische onrust)

deze manier is de kans veel groter dat ze de nieuwe inzichten

7. Together we can lift safely (samen kunnen we veilig tillen)

meenemen en daadwerkelijk hun gedrag veranderen."

8. Sleep matters (slaap doet ertoe)

Een ideale tool

32

"Bedrijven die een lerende organisatie willen zijn hebben aan

Bij HSElife is reflectief leren een onderdeel van onze

reflectief leren een uitstekend hulpmiddel," stelt King. "Mensen

veiligheidscampagnes, bijvoorbeeld Hijsen en Heffen.

weten vaak wel dat dit de beste manier van leren is. Soms

Wij bevelen het gebruik van de video’s ten zeerste aan.


Reactions from practice

HSElife magazine #25

NL vertaling van de pagina's 26 en 27

REACTIES UIT DE PRAKTIJK Enkele reacties op onze HSElife Academy Tijdens een van onze presentaties over de inzet van de HSElife Academy gaf iemand van de aanwezigen - aan de hand van een simpel en daardoor erg duidelijk voorbeeld - aan wat de reden is dat je de HSElife Academy moet inzetten. Quote: “Tijdens het volgen van welke training dan ook kennen we aan het einde van de training echt wel alle ins en outs. Maar weten we dat na een paar maanden ook nog?“ De HSElife Academy stelt je persoonlijk vragen waardoor je hier weer even goed over nadenkt en er bewust mee bezig bent. Zo blijft je kennis van alle andere trainingen die je gevolgd hebt het hele jaar top of mind.” Een prachtig voorbeeld om het grote voordeel van de HSElife Academy in een paar zinnen duidelijk te maken.

Nog een aantal uitspraken die wij hebben ontvangen over de HSElife Academy, die we je niet willen onthouden! “Herhaling is écht de kracht van de boodschap, dat is me nu wel duidelijk.” – Froukje "De HSElife Academy is een geweldige tool om je kennis up-todate te houden. De link naar al wat beschikbaar is in HSElife is gewoon geweldig." – Piet “Tuurlijk, het kost tijd. Maar wat zijn nou een paar minuten wanneer het resultaat een veilige werkplek is?” – Robert “Ik werd me er op een pijnlijke manier van bewust dat kennis daadwerkelijk snel vervaagt. Dat mag gewoon niet gebeuren! De HSElife Academy is voor mij echt een uitkomst.” – Erik “Ik kwam er zojuist achter dat HSElife de Safety Coalition Award gewonnen heeft. Wat gaaf! En ook helemaal terecht, de HSElife Academy levert overduidelijk een bijdrage aan het onderhouden van het totale leerproces.” – Martijn

“We hebben verzocht om de safety ranking van onze medewerkers te laten registreren in HSElife LARS en het direct door te laten sturen naar onze organisatie, dit bleek geen enkel probleem. Voor ons absoluut een toegevoegde waarde!” – Roland “Zodra je een melding krijgt dat de vragen in de HSElife Academy klaarstaan, heb je een maand de tijd om ze te beantwoorden. Ik zit dagelijks in de bus en pak de vragen er dan even bij. Zo verlies ik geen tijd en leer ik ook nog wat tijdens het kwartier dat ik in de bus zit.” – Margot “Alles is geautomatiseerd, je hoeft zelf nergens aan te denken. Je ontvangt een reminder zodra er vragen klaarstaan, zo werk je periodiek aan je kennis en dat is wel een fijn idee.” – Daan “Ik ervaar regelmatig zo’n ‘o ja-moment’ als ik het antwoord op een vraag moet opzoeken, dat betekent dat het gebruiken van de HSElife Academy wel degelijk nut heeft.” – Berry “Werk wordt veel leuker wanneer alles vlekkeloos en soepel verloopt. Daarvoor moet alle kennis in de praktijk wel op een juiste manier toegepast worden en dat was nog niet altijd het geval. We werken nu anderhalf jaar met de HSElife Academy en bemerken in positieve zin het verschil.” – Diane “Ja er zijn natuurlijk ook andere systemen, maar ik sla op tilt als ze me gaan irriteren met het schuiven van A naar B spelletjes! De HSElife Academy is voor mij een briljante tool, zet me aan het denken en houd mij alert!” – Pieter “Ik zit al 25 jaar in de industrie en ik ben blij als ik iets snel kan opzoeken!” – Willem "Ik wil even doorgeven dat het HSElife systeem heel gebruikersvriendelijk is. En het leuke is dat als ik bij een training iets fout doe het wordt uitgelegd en ik krijg dan een nieuwe vraag. Ook kan ik vooraf alles zelf opzoeken via de bronvermelding. Helemaal top! Succes." - Marten

“Super praktisch! Het is een waardevolle aanvulling op de jaarlijkse opfriscursussen en trainingen die we volgen.” – Arnoud

33


Resetting The Safety Standard IOGP revises its Life-Saving Rules, aiming for zero fatalities and a new industry norm

Chris Hawkes Chairman of the IOGP Safety Committee.

34


In October 2018, the International Association of Oil & Gas Producers, IOGP, launched its 9 Life-Saving Rules. The rules are a clearer, simpler and more actionable version of the previous 18 rules. The IOGP wants to see all member companies adopt the rules by 2023, thereby paving the way for a new industry standard.

Between 2008 and 2017, 376 people lost their lives in fatal incidents resulting from inadequate application of the 18 Life-Saving Rules. In fact, in 2016, after many years of decline, there was an increase in fatalities. ‘We felt this to be unacceptable,’ comments IOGP Safety Director Chris Hawkes. ‘The top three fatality areas – Process Safety, Aviation and Land Transportation & Vehicles – were all covered by existing IOGP Subcommittees. Many of the rest were covered by our existing Life Saving Rules but these clearly were not as effective as we had hoped so we formed a Task Force to review the rules. We found that the combination of 8 Core and 10 Supplementary Rules led to misunderstandings and dealt partially with issues beyond the control of workers.’ The Task Force’s aim was to reduce the rules to a single set, focusing exclusively on front-line workers and contractors, who are the most affected by fatal incidents. ‘We knew this would be the best way to have maximum impact on fatality rates,’ says Hawkes. Also, the revised rules, presented in the IOGP’s Report 459, have been written in the first person, encouraging workers to apply them personally.

35


HSElife magazine #25

Resetting the safety standard

A new industry standard The IOGP would like the 9 Life-Saving Rules, with the accompanying blue logos and statements, to become the industry standard – replacing the countless sets of company rules with their own vocabulary, logos, colour codes and training schemes. "This is why we encourage companies to download the rules and additional implementation materials from our website," says Hawkes. The materials are not to be modified, but companies using them are free to embed them in their own safety management system, as the rules are not a safety management system themselves." Some 20% of the IOGP’s member companies have already taken the

0

revised rules on board, including BP and Equinox, as well as some non members such as Marathon Oil. "Other companies cannot implement the new rules now, but will allow contractors to use them without having to adhere to their existing rules."

SAFIRA PROJECT LAUNCHES CAMPAIGN TO REDUCE LAND TRANSPORTATION FATALITIES

BUCKLE UP, IT SAVES LIVES The IOGP has launched several initiatives aimed at achieving a zero fatality rate in Land Transportation. The initiatives are part of Project Safira, which aims at putting an end to upstream fatalities in the work place by focussing on four priority areas: Process Safety Events, Aviation, Life-Saving Rules and Land Transportation. The Buckle Up campaign, relaunched in 2019, encourages the use of seat belts. "Wearing a seat belt does not prevent crashes, but it does prevent fatalities and serious injuries, as our data show," explains IOGP Safety Director Chris Hawkes. A second campaign asks IOGP member companies to only purchase, lease or contract vehicles with a 5-star NCAP rating, when available. In the NCAP scheme, each star represents an increase in survival chances of 12%. "In the long term, this means we also contribute to a safer second-hand car market," notes Hawkes. Find out more about Project Safira and its four priority areas at https://www.iogp.org/project-safira/

HSElife, the World's First Multimedia Communication platform dedicated to HSE, strongly supports IOGP Life-Saving Rules initiative and have published the new LSR guidelines at https://hselifenl.com 36


Resetting the safety standard

HSElife magazine #25

EEN NIEUWE STANDAARD IN VEILIGHEID IOGP ZET MET HERZIENE ‘LIFE-SAVING RULES’ IN OP NUL FATALITEITEN EN INDUSTRIE-BREDE NORMERING

In oktober 2018 heeft de International Association of Oil &

aldus Hawkes. "Het materiaal zelf mag niet gewijzigd worden,

Gas Producers, IOGP, een nieuwe set van 9 Life-Saving Rules

maar bedrijven die het gebruiken mogen het wel in hun eigen

uitgebracht. De nieuwe regels zijn duidelijker, eenvoudiger en

veiligheidsmanagementsysteem opnemen; de regels vormen

praktischer dan de eerder uitgegeven 18 regels. De IOGP wil

zelf namelijk geen veiligheidsmanagementsysteem."

dat alle aangesloten leden de regels in 2023 hebben ingevoerd

Ongeveer 20% van de leden van de IOGP heeft de herziene

– en daarmee een nieuwe, industriebrede norm vestigen.

regels al aangenomen, waaronder BP en Equinox, evenals enkele niet-leden, zoals Marathon Oil. "Andere bedrijven

Tussen 2008 en 2017 verongelukten 376 mensen als gevolg

kunnen de nieuwe regels op dit moment niet invoeren, maar

van onjuiste toepassing van de 18 Life-Saving Rules. Nadat

willen hun aannemers toestaan ze te gebruiken zonder

het aantal dodelijke ongevallen jarenlang daalde, vertoonde

daarnaast ook nog te hoeven voldoen aan hun eigen regels."

het jaar 2016 een stijging. "We vonden dit onacceptabel," zegt IOGP Safety Director Chris Hawkes. "De top drie gebieden met doden – procesveiligheid, luchtvaart en vervoer & voertuigen

SAFIRA PROJECT VOERT CAMPAGNE TEGEN FATALITEITEN

over land – werden allemaal gedekt door bestaande IOGP-

BIJ VERVOER OVER LAND

subcomités. Vele andere werden gedekt door onze bestaande Life-Saving Rules, maar deze waren kennelijk niet zo effectief

GORDELS SPAREN LEVENS

als we hadden gehoopt. Daarom hebben we een Task Force opdracht gegeven de regels opnieuw te bekijken. We ontdekten

De IOGP heeft verschillende initiatieven gelanceerd met

dat de combinatie van 8 kernregels en 10 aanvullende regels

als doel het aantal fataliteiten bij vervoer over land tot

aanleiding gaf tot misverstanden en dat de regels deels over

nul terug te brengen. De initiatieven maken deel uit van

zaken gingen die buiten de invloedssfeer van de medewerkers

Project Safira, dat tot doel heeft een eind te maken aan

liggen."

bovenstroomse fataliteiten op de werkplek, door te focussen op vier aandachtsgebieden: incidenten rond procesveiligheid,

De Task Force bracht de regels terug tot één set, die zich

luchtvaart, Life-Saving Rules en vervoer over land.

exclusief richt op eerstelijnswerkers en aannemers – de groep die het meest getroffen wordt door fataliteiten. "We wisten

De campagne Gordels om (Buckle Up), die in 2019 opnieuw

dat dit de beste manier was om maximale impact te hebben op

is gelanceerd, stimuleert het gebruik van veiligheidsgordels.

het aantal doden," zegt Hawkes. Verder zijn de herziene regels,

"Het dragen van een gordel voorkomt botsingen niet, maar het

gepresenteerd in Report 459 van de IOGP, geschreven in de

voorkomt wel ongevallen met dodelijke afloop of ernstig letsel,

eerste persoon enkelvoud: dat stimuleert medewerkers tot

zo blijkt uit onze data," stelt IOGP Safety Director Chris Hawkes.

persoonlijke toepassing.

In een tweede campagne vraagt de IOGP aan haar leden om uitsluitend voertuigen met een vijfsterren NCAP-rating te

Een nieuwe industrienorm

kopen, leasen of contracteren, voor zover die beschikbaar zijn. In het NCAP-programma staat iedere ster voor een 12% grotere

De IOGP ziet graag dat de 9 Life-Saving Rules, met de

kans op overleven. "Op de lange termijn betekent dit dat wij

bijbehorende blauwe logo’s en stellingen, een industriebrede

ook bijdragen aan een veiliger tweedehandsautomarkt," merkt

norm worden – en de vele bedrijfsregels vervangen, elk met

Hawkes op.

z’n eigen vocabulaire, logo’s, kleurcodes en trainingsschema’s. "Daarom moedigen we bedrijven aan om de regels en het extra

Meer informatie over Project Safira en de vier

implementatiemateriaal te downloaden van onze website,"

aandachtsgebieden: https://www.iogp.org/project-safira/

37


LAB

Virtual Reality Training

invites you to...

DEFINE THE FUTURE OF SAFETY Our industry is full of risks. Is it possible to attain completely Incident Free Operations? Yes, provided we keep on developing and implementing trailblazing communication projects and apply the most modern technologies to develop new safety concepts for the Energy industry employees.

Dit artikel in het Nederlands? Pagina 42! 38


HSElife LAB invites you to define the future of Safety

HSElife magazine #25

As a part of this strategy, the The WAT Group has founded the HSElife LAB. The main goal of this initiative is to come up with new solutions for the future of the Energy Industry. In line with HSElife, central themes include safety, health, wellbeing and the environment. The subjects taken on by the LAB can originate from own initiatives or from a direct question from the industry. The LAB is a think-tank that consists of a number of visionaries who use their knowledge and life experience to come up with new and functional solutions for the Oil and Gas Industry. The participants in the LAB come from the The WAT Group, the Energy Industry and renowned universities and knowledge institutes. Their specialties lie in the various fields of technology, industrial design and the various diversifications of communication. Their power is to think beyond borders, outside of the box, and to develop new and revolutionary applications using new and existing technologies.

CONCEPT

During various brainstorm sessions and workshops, many concepts have been created as a potential solution in achieving Incident Free Operations, such as: • 360 view - bringing on- and offshore facilities to your screen • Green Light - Toolbox meeting facilitation app • NEXT LEVEL ACADEMY - Future learning training center with use of Augmented and Virtual Reality interaction • Personal Development Path (PDP) - Competence and Career development program

REALISATION

Being in constant connection with the shop floor, HSElife LAB benefits directly from the proof-of-concept method in which feasibility of the idea has been tested and taken to the next step - the realisation. It resulted in the birth of many realised and used tools and services published through HSElife - The World's First Multimedia Communication platform dedicated to HSE, such as: • HSElife Learning and Registration System (LARS 2.0) • HSElife Academy • CooP Vision - interactive 360 degrees location introduction and cooperation software and many more!

Interested in joining the HSElife LAB and help define the future of safety?

Express your interest in contributing the development of SAFER WORKPLACE by contacting us on janine@thewatgroup.com 39


Finally fully grown In 2019 The WAT Group (TWG) celebrates its 21th anniversary and it will be a birthday treat!

40


Whereas we started out small 21 years ago, the harmonization platform HSElife is now being read and used in more than 30 countries. In most countries the age at which you are

We celebrate our 21th anniversary with all of

considered an adult is 18 years, but you are

you. We do so by implementing the best ideas

truly independent from the age of 21. Then you

from members of the HSElife family. It’s our

are finally truly an adult. And when you are an

anniversary so we treat our audience! We do so

adult, you are fully grown according to the official

in a way that suits HSElife of course. This means

definition. We certainly are! But maturity does

by realising initiatives that contribute to making

not mean that we are ready. On the contrary!

work even safer. We have already achieved a lot

There is a mature platform that we call HSElife,

together, but we will continue! We continue to

a platform that stands on its own and speaks

develop. We can’t think of a better way than to

for itself. But it is also a platform that - like an

do this together with all of you, with all HSElife

adult - is constantly being developed. To increase

members.

knowledge and to be ready for the future. A mature way of thinking.

Send in your idea!

How do you think HSE can be improved within your sector? Where are the possibilities for improvement? Which subject do you think still needs more attention, and is extremely relevant? Send in your idea for further improvement in the field of HSE for the man/woman on the shop floor, our target group. We will implement the best and most applicable idea.

You can email your ideas to janine@thewatgroup.com with reference to TWG 21 years. In the next edition of the HSElife magazine we will outline the best ideas and a choice will be made which idea will be implemented.

41


HSElife magazine #25

Finally full grown

EINDELIJK VOLWASSEN In 2019 bestaat The WAT Group (TWG) 21 jaar en wie jarig is trakteert! Waar we 21 jaar geleden klein begonnen, wordt het harmonisatieplatform HSElife inmiddels gelezen en gebruikt in meer dan 30 landen. In de meeste landen is de leeftijd waarop je als volwassen beschouwd wordt 18 jaar, maar echt geheel onafhankelijk ben je vanaf je 21e. Dan ben je dus eindelijk écht volwassen. En als je volwassen bent, ben je volgroeid volgens de officiële betekenis. Dat zijn we zeker! Maar volgroeid betekent niet dat we klaar zijn. In tegendeel! Er staat een volgroeid platform dat we HSElife noemen, een platform dat op zichzelf staat en voor zichzelf spreekt. Maar het is ook een platform dat – net als een volwassen persoon - continu in ontwikkeling blijft. Om kennis te vergroten en klaar te zijn voor de toekomst. Een volwassen manier van denken. Dat we 21 jaar zijn vieren we met jullie. Dat doen we door de beste ideeën van leden van de HSElife familie te realiseren. Want wie jarig is trakteert! Natuurlijk doen we dat op een manier die past bij HSElife. Dus door initiatieven te realiseren die bijdragen aan het nog veiliger maken

van werk. We hebben samen al veel bereikt, maar we gaan door! We blijven ons ontwikkelen. We kunnen ons geen betere manier bedenken dan om dit samen te doen met jullie, met alle HSElife leden. Stuur jouw idee in! Hoe vind jij dat HSE binnen jouw branche verbeterd kan worden? Waar liggen de verbetermogelijkheden? Welk onderwerp is volgens jou nog onderbelicht, maar wel ontzettend relevant? Laat ons weten wat jouw idee is om een verbeterslag te maken op het gebied van HSE voor de man/vrouw op de werkvloer, onze doelgroep dus. Het beste en meest toepasbare idee gaan we realiseren. Jouw ideeën kun je mailen naar janine@thewatgroup.com onder vermelding van TWG 21 jaar. In de volgende editie van het HSElife magazine zetten we de beste ideeën op een rij en wordt een keus gemaakt welk idee zal worden uitgevoerd.

NL vertaling van de pagina's 38 en 39

HSELIFE LAB nodigt je uit om de toekomst van veiligheid te bepalen Onze industrie zit vol met risico's. Is het mogelijk om volledige Incident Free Operations te bereiken? Ja, mits we doorgaan met het ontwikkelen en implementeren van baanbrekende communicatieprojecten en de modernste technologieën toepassen om nieuwe veiligheidsconcepten te ontwikkelen voor de werknemers in de energie-industrie. Als onderdeel van deze strategie, heeft de The WAT Group het HSElife LAB opgericht. Het belangrijkste doel van dit initiatief is het bedenken van nieuwe oplossingen voor de toekomst van de energie-industrie. Net als bij HSElife, staan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu centraal. De onderwerpen die het LAB aansnijdt kunnen voortkomen uit eigen initiatieven of uit een directe vraag van de industrie. Het LAB is een denktank die bestaat uit een aantal visionairs die hun kennis en levenservaring gebruiken om nieuwe en functionele oplossingen te bedenken voor de olie- en gasindustrie. De deelnemers aan het LAB zijn afkomstig van de The WAT Group, de energieindustrie en gerenommeerde universiteiten en kennisinstellingen. Hun specialiteiten liggen in de verschillende gebieden van technologie, industrieel ontwerp en verschillende vormen van communicatie. Hun kracht is om buiten de grenzen te denken, out of the box en om nieuwe en revolutionaire toepassingen te ontwikkelen met behulp van nieuwe en bestaande technologieën.

CONCEPT Tijdens diverse brainstormsessies en workshops zijn veel concepten ontwikkeld als mogelijke oplossing voor het bereiken van Incident Free Operations, zoals: • 360° zicht – waardoor je on- en offshore faciliteiten op je scherm ziet • Groen Licht - Toolbox meeting faciliteiten app • NEXT LEVEL ACADEMY - Toekomstig leercentrum met gebruik van Augmented en Virtual Reality interactie • Persoonlijk Ontwikkel Pad (POP) - Competentie- en loopbaanontwikkelingsprogramma UITVOERING Omdat HSElife LAB voortdurend in verbinding staat met de werkvloer, profiteert het direct van de proof-of-concept methode, waarbij de haalbaarheid van een idee is getest en naar de volgende stap gaat: de uitvoering. Hierdoor werden veel tools en diensten uitgevoerd en gebruikt. Deze werden gepubliceerd via HSElife - het eerste Multimediale Communicatieplatform ter wereld voor HSE, zoals: • HSElife Learning and Registration System (LARS 2.0) • HSElife Academy • CooPVision – introductie van interactieve 360° software om op elk moment op afstand digitaal een complete locatie te bekijken en om samen te werken en nog veel meer!

Geïnteresseerd om lid te worden van het HSElife LAB en mee te denken over de toekomst van veiligheid? Laat zien dat je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van een VEILIGERE WERKPLEK door contact met ons op te nemen via janine@thewatgroup.com

42


HSElife magazine #25

be

on the job

WE DID THAT ALREADY FOR YOU! Based on the successful HSElife platform, we proudly present a fully customizable Multimedia Communication System - READY TO USE FOR YOUR ORGANIZATION!

1. COMMUNICATION

Professionally created templates for Magazine, Newsletter, video channel,... everything you need for successful roll-out and implementation.

2. INFORMATION

Folders, onscreen presentations, videos, Interactive training modules, campaigns and much more - with your content!

3. SUPPORT

Learning and Registration system, knowledge maintaining and behavior optimization system, ready for your organization’s information.

4. THE PLATFORM

Fully customizable HTML5 digital platform with complementary video channel provide one-stop environment for all your publications, training modules,...

5. EVALUATION / RESULT

Successfully implemented and used system depends on continuous improvement. We provide various on- and offline tools for evaluation and result analysis.

Complete, fully customizable Multimedia Communication System READY TO USE FOR YOUR ORGANIZATION!

YOUR

WEBSITE your banner

CATEGORY #1

More information about the benefits of Multimedia Communication System for your organization?

CATEGORY #2 CATEGORY #3

YOUR

WEBSITE CATEGORY #1

your banner

your message CATEGORY #2

CATEGORY #3

CATEGORY #4

Lower CATEGORY #1

Lower CATEGORY #2

Lower CATEGORY #3

Lower CATEGORY #4

Send an e- mail to janine@thewatgroup.com 43


ENERGY INDUSTRY STANDARDS for professionals on the shop floor

Invitation to participate in creation of THE HSElife WORLD Energy Foundation

for a safer workplace beyond borders

Saving Lives and Saving Millions worldwide!

Introduction OUR GOAL KEY FEATURES + optional modules MAJOR BENEFITS FUNDING & INTENT TO PARTICIPATE 44


Introduction What is HSElife World?

HSElife World is a Global initiative of the HSElife World Energy Foundation, a non-profit worldwide organization, with the aim to reduce/eliminate incidents at the workplace in the Energy industry by providing harmonised and standardized HSE information, training modules and tools for the professionals on the shop floor.

HSElife is the World’s first HSE Multimedia Communication Platform addressing and explaining Health, Safety & Environmental hazards for workers on the shop floor in a very simple way. The program started as a follow-up after a terrible incident that happened in the Netherlands in 2005 when 2 workers were fatally injured, and 1 worker seriously burned when the tank they were working on exploded. One of the key lessons learned was that the hazards of gas condensate were not clearly explained. After more than 10 years a lot more materials have been developed and through this letter of intent we are looking for sponsoring to make most materials freely available for all staff working on a site anywhere in the world.

OUR GOAL

Saving lives & Saving millions!

By making the materials available globally we know we can save lives - the primary objective of HSElife! On top of that HSElife ensures a lot of cost savings too! The hazards within our Oil & Gas activities (like that of of natural gas condensate) are the same all over the world and the controls are also the same in respect to working offshore in Europe and Asia or in a desert in the Middle East. There are no new incidents and only new victims. By making the high-quality materials available to everybody they can be used 24/7 from any laptop or mobile device. Staff can take training on the spot. The simple materials can be used by all companies and by using a common language, confusion and risk of misunderstanding can be avoided.

ENERGY INDUSTRY STANDARDS for professionals on the shop floor

Log In

At the end of the work, they all come home

safe & sound Nulla nisl quam, sagittis sed volutpat eu, dignissim sed ligula. Cras et tempus dolor, fermentum maximus velit. Aliquam accumsan, dui nec feugiat venenatis, metus magna cursus lectus, id tristique tortor risus id elit. Vivamus ut ante ipsum. Proin et est ac turpis pulvinar consectetur.

ENERGY INDUSTRY STANDARDS for professionals on the shop floor

scroll ENERGY INDUSTRY STANDARDS for professionals on the shop floor

Log In

New training available!

Wind turbine maintenance Nulla nisl quam, sagittis sed volutpat eu, dignissim sed ligula. Cras et tempus dolor, fermentum maximus velit. Aliquam accumsan, dui nec feugiat venenatis, metus magna cursus lectus, id tristique tortor risus id elit. Vivamus ut ante ipsum. Proin et est ac turpis pulvinar consectetur.

ENERGY INDUSTRY STANDARDS for professionals on the shop floor

scroll

45


Key Features HSE direct information

HSELIFE WORLD is unique and a complete Competence Assurance Platform that provides:

Out-of-the-box awareness campaigns

Ready to use, general HSE information in various forms: A6 brochure, onscreen presentation, video and a questionnaire (on- and offline).

Theme based tools and products for successful campaign introduction, implementation and evaluation.

YOU WILL MIND YOUR OR SLIP, TRIP

HSE guidelines

S

H

april 2017

HSE guidelines

NATURAL GAS CONDENSATE

november 2017

HSE guidelines

STEP! 5

Energy Industry standards

FALL

for professionals on the shop floor

SPECIAL september 2016

to remember

S

1 2 3 4 5

april 2017

H2S

HYDROGEN SULPHIDE

BENZENE

AND

Avoid dangerous situations as much as possible, mark them or cordon them off Use anti-slip materials (e.g. sand, salt) on walkways and working areas

SAFELY TOGETHER

Clean up your workspace regularly (housekeeping!) Keep 3 points contact when using stairs or ladder Wear proper shoes (find the right balance between firmness and comfort)

This HSElife NL Special includes:

Unsafe circumstances don’t take a break

NOTE: Make sure you are in good condition! A good night's rest is important and take enough rest breaks.

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

from Willem Caljouw, head of the Global Center of Expertise for Lifting & Hoisting and Mobile Heavy Equipment of Shell

Good preparation is half the work!

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

ELIMINATE POTENTIAL HAZARDS INDIVIDUALLY OR AS A TEAM

hselifenl.com

Energy Industry standards

Using 'barriers' for safe hoisting

HSE LIFENL

Situational awareness in the field and at the office!

Energy industry standards for professionals on the shop floor

Concerns to be aware of the risks

for professionals on the shop floor

... and more!

HSElife Communication tools Magazine, newsletter, video channel and social media for optimal communication.

5

4

SPRING SPECIAL 2018

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT NEWSLETTER for the Oil and Gas industry

NEWSLETTER

NEWSLETTER

5 FOR YOUR OWN SAFETY TO REMEMBER

FOR YOU USING HSElife

PERSONALLY!

Gas Condensate TO REMEMBER 5Natural

In this edition

1. Introduction – the reason why 2. Why register? 3. What can I do with the HSElife Academy? 4. Can we do better? Let us know! 5. Never to forget...

1

Make sure the system is depressurised and safe to work with (ask an operator to demonstrate this)

2

Work with the wind behind you and make sure the workplace is properly ventilated

1

NEXT IMPLEMENTATION PHASE 3

Avoid naked flames or sparks

4

Take off your overalls during the lunch break

5

Use the correct PPE (see folder)

HSElife becomes personalised for you and your Organisation.

Check burners, pipes, hoses and joints for leaks and make sure they are earthed (never place cylinders in a confined space)

3

Do not use coupled hoses in a confined space and depressurise all hoses during breaks

4

Do not leave anything behind in a confined space!

5

Use the correct PPE (see folder)

5

Flange joints TO REMEMBER

1

Make sure electrical equipment is switched off and isolated (lock out and tag out)

2

Have an authorised person check that the equipment is isolated

1

3

Follow the instructions in the Permit to Work

4

Make sure temporary power sources are known and have been checked by an expert

5

The power supply must be reconnected by an authorised person

Make sure that gaskets, nuts and bolts are in good condition

2

Make sure that flanges are properly aligned

3

Always use the correct gaskets, nuts and bolts for the part in question

4

Always use the correct flange-gasket combination

5

Make sure that bolted joints are tightened in the correct way

from re-active to pro-active

UK - 2005

2 fatalities 3. Condensate flows from the LP Flare vessel through passing LCV, NRV and initiates Platform Shutdown

Nogepa 0.8 H2S or Deltalinqs H2S course must have been taken within past two years

175m LP FLARE

170m

CLOSED HAZARDOUS DRAINS (ISOLATED)

ISOLATED

CLOSED DRAINS DEGASSER

2. Degasser line drains oily water

154m

Emergency Shut Down Valve

EMERGENCY XEV SHUTDOWN (CLOSED VALVE ON SPB)

101m

4. Platform Shutdown, Condensate flows from HP Vessel backflows through open ESD valve to location of the leak

T3250 SEA WATER HEADER TANK

101m BRENT BRAVO OIL LINES TO STORAGE

1. Clip slackened

Patch

BRENT ALPHA DRAIN LINE

Level Control Valve LEVEL CONTROL VALVE (LCV 44730)

Non Return Valve ISOLATION VALVE (LOCKED OPEN) STORAGE IMPORT MANIFOLD

Safety - Safeguarding TO REMEMBER 5Process 1

Take the correct safety precautions and check them regularly

2

Discuss the risks of the job and its safety precautions beforehand, with all involved (toolbox meeting)

3

Conduct a last-minute risk analysis (LMRA) of the workplace immediately before starting the job and after the situation changes in any way

Constantly monitor the wind direction from the windsock and determine the best escape route accordingly Wear the H2S detector near your face

4

Know what to do in the event of an emergency (see the folder with instructions)

4

Satisfy yourself that all systems and parts are clean, fully depressurised and electrically dead!

5

Use the correct PPE (see folder)

5

Stop work immediately if anything unexpected happens IMPORTANT! Operations cleans and depressurises equipment before you are cleared to work on it. Nevertheless, traces of chemicals (benzene, mercury, H2S, etc.) or radioactivity may remain, so make sure that measurements are taken regularly.

Want to see more '5 to remember'? Go to www.hselifenl.com/en/hse-items and download the folder or onscreen presentation.

0 m SEABED STORAGE CELLS

Approximately 8 minutes elapsed between 1. and start of 4.

Nigeria - 2015

USA - 2017

2

Work with the wind behind you and make sure the workplace is properly KEY ISSUES ventilated • Roles and responsibilities unclear • Contractor Management • Safety-critical procedures Avoid naked flames or sparks • Work preparation and planning • HSE focus and awareness • Lack of intervention by staff Take off your overalls during the lunch break

4 fatalities and 1 injured person

3 fatalities and 7 injured

3 4 5

More information about Natural Gas Condensate > hselifenl.com/en/hse-items

Energy industry standards for professionals on the shop floor

1

81m

WATER

Gas Condensate SPOT THE HAZARDS NaturalWork in/on tanks and enclosed spaces

to remember from re-active to pro-active

Make sure the system is depressurised Netherlands - 2005 and safe to work with (ask an operator to demonstrate this) 2 fatalities and 1 person seriously injured

ROTORK VALVES

OIL

3

N.B. To use this page as a poster, print it on an A3 format.

ISOLATED

175m

FROM LP 1st STAGE COMPRESSOR SUCTION DRUM (CONTINUOUS NGL + WATER)

HP FLARE AND BLOWDOWN (GAS + NGL)

2

IMPORTANT! Always keep the H2S detector and any radio transmitter at least 30cm apart.

OPEN HAZ. DRAINS TANK

LP FLARE

LP FLARE HEADER

H2S - HYDROGEN SULPHIDE

5

More information about Natural Gas Condensate > hselifenl.com/en/hse-items

Energy industry standards for professionals on the shop floor

Netherlands - 2005

2 fatalities and 1 person seriously injured

IMPORTANT! The HSElife folder contains more useful information and tips. As a qualified flange fitter, you will be familiar with its contents – but it still makes a concise and helpful reference document.

IMPORTANT! For more information about the duties of authorised persons, read the folder.

1

Gas Condensate SPOT THE HAZARDS NaturalWork in/on tanks and enclosed spaces

IMPORTANT! Make absolutely sure that the space is completely isolated from any sources of ignition (ask the operator to demonstrate this) and always follow instructions given by the manhole observer.

5

1. HSELIFE NL AND NOGEPA AGREEMENT 2. MIND YOUR STEP - INDUSTRY-WIDE CAMPAIGN 3. NEW PHASE - PERSONALISATION 4. CONTRACTOR INFO DAYS 5. TO REMEMBER Sulphide REMEMBER 5H2STOHydrogen

Make sure the workplace is properly ventilated (air intake and extraction)

2

IMPORTANT! In small concentrations, natural-gas condensate vapour has a narcotic effect. So leave the workplace as soon as the gas alarm sounds.

Electrical safety TO REMEMBER

In this edition

Digital flyer with direct links to the industry materials.

in confined spaces TO REMEMBER 5Working

BECAUSE WE ALL CARE

because HSElife belongs to and is for all of us HSElife is personalised for you and your organisation

Learning from incidents

SPRING EDITION 2018

HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT NEWSLETTER for the Oil and Gas industry

during welding on a gas-condensate tank

Use the correct PPE (see HSElife folder) Nigeria - 2015

4 fatalities and 1 injured person when

IMPORTANT! In small concentrations, working in a cofferdam natural-gas condensate vapour has a narcotic effect. So leave the workplace KEY ISSUES as soon as the gas alarm sounds. of the potential hazards of • Understanding

hydrocarbons • Contractor Management • Applying the hierarchy of controls • Managing confined space risks excavations

UK - 2005

2 fatalities when working in the concrete leg of an offshore platform KEY ISSUES • Incomplete corrosion management • Inadequate appreciation of risk • Failure to follow procedures • Inadequate knowledge of the narcotic effects of condensate

USA - 2017

3 fatalities – 7 injuries during welding and grinding work above a tank that contained flammable materials KEY ISSUES • Roles and responsibilities unclear • Inherently Safer Design • Process Hazard Analysis • Ineffective Safeguards • Hot Work Safety Management

Info for Supervisors & Managers • This SPOT THE HAZARD Incident flyer is meant for people working on sites. • Mostly there are multiple issues that result in an incident, many of them start in the office • Barriers were broken, or missing and critical processes were not in place • As a Supervisor or Manager you are responsible to make sure that critical processes are working well • People involved in design or the preparation of work are responsible for hardware barriers • People working on site are responsible for the human barriers and as a supervisor you influence their behavior! • Use this SPOT THE HAZARD Incident flyer to explain the key issues relevant to people working on site • Ask open questions to check, and double check, that everybody understands their role in avoiding incidents (For people working in the office separate follow up is recommended)

Recommended follow-up Reflective Learning: Removing the Hazard Reflective Learning: I Own My Barrier More info on the Hearts & Minds website Info on the US incident can be found on the CBS website

+ optional

46

Interactive training modules

Localisation (content & language)

Harmonized interactive training modules such as Induction Offshore and Onshore, Permit to Work, Task Risk Analysis, Last Minute Risk Analysis,...

HSElife materials are already available in English and Dutch. Additional languages can be added on request. Language specific use of wording can be addressed in the translations.

HSElife Academy

HSElife Learning and Registration System

Interactive training support tool that assists you in keeping training knowledge at the highest possible level.

Online registration system that provides overview of gained training certification and it is 24/7 available on every device and can 'communicate' with Company specific- and other registration systems.

HSELIFE WORLD's optional modules and translations are not calculated in the approximate budget projection and will be separately calculated upon request.


MAJOR BENEFITS

The major benefits of participation in the HSElife World Foundation and creating HSElife World as an ultimate HSE platform worldwide!

1.

Speaking the same clear language when it comes to risk awareness and HSE in general.

2.

HSE information, short and to-the-point, understandable and for use on the shop floor.

3.

Available 24/7, meeting the requirements and risks of our industry.

4.

Direct access to a lot of materials developed by the Industry reducing the need to develop your own.

5.

Learnings from serious incidents in our Industry have been addressed in many of the HSElife materials. New lessons can be included quickly.

Funding Based on a proven concept the HSElife World site can be operational within 4 months. Initially the materials will be available in English and Dutch. Other languages are possible (separate funding). The HSElife World Energy Foundation will be a non-profit organization and via a yearly accountant declaration money spend is accounted for. Revenues will be used to invest in new developments.

Get a seat on the table of the HSElife World Foundation The HSElife World Foundation will be responsible for providing an accessible (digital) environment in which participants and broader audience can find and use essential (harmonized) HSE information, obtain required knowledge and skills certification, distiribute and communicate various HSE related tools, products and methods of safe and sustainable principles of work. Your Organization have a unique opportunity to claim a position and receive a chair within the HSElife World Foundation. With your signature you express the interest to participate in this global initiative with the aim to create a safer workplace in the Energy Industry worldwide. With your intent to participate we can make this first step towards achieving the ultimate goal: INCIDENT FREE OPERATIONS - anytime, anywhere! When sufficient sponsors have been found a foundation agreement shall be drafted and agreed. Existing models available in the industry will be used and sent for review and comments (the typical way to develop all HSElife materials). After receiving the funding, the work will commence and the site and tools will be available in 4 months. In quarterly virtual progress meetings (East & West calls) the progress of the development of the site will be communicated. Input will be requested regularly. Every year a face to face foundation meeting will be organized to decide on a year program will be agreed to decide for new items, campaigns and special projects.

Interested in receiving a chair within the HSElife World Foundation? Send an e-mail to janine@thewatgroup.com 47


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Seafox Contractors BV

Heijmans BV

Winder Limmen

MediWerk

Zuidtoren Taurusavenue 23 2132 LS Hoofddorp T +31 (0)23 - 554 1313 F +31 (0)23 - 554 1320 secretary@seafox.com www.seafox.com

Graafsebaan 65 5248 JT Rosmalen T +31 (0)73 543 5111 F +31 (0)73 543 5220 www.heijmans.nl

Koraalstraat 7 1812 RK Alkmaar T 072-5052344 F 072-5052604 info@winder.nl www.winder.nl

Luchthavenweg 6F 1786 PP Den Helder T +31 88 011 7500 www.mediwerk.com

Integron Aandrijftechniek Schoonebeek

Peterson Den Helder B.V.

Control Union Testing and Inspection B.V.

Istimewa Elektro B.V.

Dwarsakker 2 7761 PW Schoonebeek T +31 (0)524 - 53 27 97 M +31 (0)615 - 88 03 07 F +31 (0)524 - 53 29 69 www.integrongroup.nl

Paleiskade 41 1781 AN Den Helder T +31 223 685100 F +31 223 685195 www.onepeterson.com

Paleiskade 100 1781 AR Den Helder T +31 223 685 180 www.controlunion.com

Hertel BV

Mammoet Nederland B.V.

Oosterhof Holman

Welplaatkade 9 Havennummer 4133 3197 KR Botlek-Rotterdam T+31 10 2958222 F+31 10 2958241 www.hertel.com

48

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Schepersmaat 9 9405 TM Assen T +31 592341456 F +31 592347698 www.mammoet.com

KCA Deutag Drilling Limited

Howden Netherlands

Altens Industrial Estate Minto Drive Aberdeen AB12 3LW T +44 1224 299600 www.kcadeutag.com

Lansinkesweg 4 7550 AZ Hengelo T +31 74 255 6000 F +31 74 255 6060 www.howden.com

Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk T (0594) 28 01 23 F (0594) 21 28 83 E info@oosterhofholman.nl www.oosterhof-holman.nl

Frankrijkweg 3 4389 PB Vlissingen-Oost havennummer: 5998 T 0113 – 612 840 F 0113 – 613 137 www.istimewa-elektro.nl

Fabricom Offshore Services BV Luchthavenweg 16 1786PP Den Helder T +31(0)223 670100 F +31(0)223 670155 E receptie.denhelder.fabricom.nl@engie.com www.engie-fabricom.nl

Reym

Arcadis Nederland B.V.

Computerweg 12d 3821 AB Amersfoort T 033 – 455 88 90 F 033 – 456 25 81 amersfoort@reym.nl www.reym.nl

Beaulieustraat 22 6814 DV Arnhem T +31 88 4261 261 info@arcadis.nl www.arcadis.com


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Frank's International B.V.

Royal HaskoningDHV

Mastenmakersweg 1 1786 PB Den Helder T +31 (0)22 367 0000 www.franksinternational.com

Laan 1914 no 35 3818 EX Amersfoort T + 31 (0)88 348 20 00 F +31 (0)33 463 36 52 info@rhdhv.com www.royalhaskoningdhv.com

Luchtverkeersleiding Nederland Stationsplein zuidwest 1001 1117 CV Schiphol Airport T +31204062260 E H.N.Hoogervorst@lvnl.nl www.lvnl.nl

Siemens Nederland N.V. Prinses Beatrixlaan 800 2595 BN Den Haag T (070) 333 3333 F (070) 333 2917 www.siemens.nl

Jorritsma Bouw B.V.

Orange Access B.V.

ABB b.v.

SEW B.V.

Harlingerstraat 72 8701 WS Bolsward T 0515-578200 F 0515-578201 info@jorritsmabouw.nl www.jorritsmabouw.nl

Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 363 77 44 E info@orangeaccess.nl www.orangeaccess.nl

George Hintzenweg 81 3068 AX Rotterdam T +31 800 9103 F +31 10 407 84 52 https://new.abb.com/benelux

Aalbos 6 1721PL Broek op Langedijk T +31 226 310 000 www.seworks.nl

Van der Flier B.V.

Kampen Valve Care

Eqin

Baker Hughes Nederland

A.J. Romijnweg 23 9672 AH Winschoten T 0597-331619 F 0597-331226 E-mail: info@vanderflierbv.nl www.vanderfliergroep.nl

Nijverheidsweg 11 9601 LX Hoogezand T +31 (0)598-381222 F +31 (0)598-381247 kvc@kampenvalvecare.com www.kampenvalvecare.com

Theemsweg 2 (Havennr. 5101) 3197 KM ROTTERDAM T +31 (0) 181 29 66 66 F +31 (0) 181 21 81 24 www.eqin.eu

Vasco Da Gamastraat 27 7825 VJ Emmen T 0591 667 667 www.bakerhughes.com

IVM

HTD B.V.

Johnson Controls

Monierweg 4 7741 KT Coevorden T 088-1663000 F 0524 – 516630 E info@werkveilig.nl www.werkveilig.nl

Handelsweg 7b 7826 TC Emmen T 0591 – 62 97 51 E info@htdemmen.nl www.htdemmen.nl

Pieter Zeemanweg 16 3316 GZ Dordrecht T +31 (0)78 630 5010 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.com

Scientific Drilling International Robbenkoog 42 Beverkoog Ind. Estate 1822 BB Alkmaar T +31 (0) 72 564 2480 www.scientificdrilling.com

49


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Offshore Detachering & Catering

Wagenborg Nedlift

Oceanwide

The Well Academy BV

Yokogawa

Gideonweg 5 9723 BM Groningen T 050-368 2800 nedlift@wagenborg.com www.wagenborg.com

Bellamypark 3 4381 CG Vlissingen T +31 (0)118 42 95 10 vlissingen@oceanwidecrew.com www.oceanwidecrew.com

Roggestraat 111 5th floor 7311 CC Apeldoorn T +31(0)85 401 2300 E info@thewellacademy.com www.thewellacademy.com

Euroweg 2 3825 HD Amersfoort T +31 88 4641000 F +31 88 4641111 www.yokogawa.com

BUS

Offshore Independents

Tebodin B.V.

Ossenkamp 4 8024 AE Zwolle T 038 - 45 42 244 F 038 - 45 40 531 E zwolle@bus.nl www.bus.nl

Noordsingel 117 3035 EM Rotterdam T +31 (0)10 737 09 38 info@offshoreindependents.com www.offshoreindependents.com

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

GLT-Plus

L. Kielstra Kraanverhuur B.V.

Ymond Offshore Logistics B.V.

Uranus 6 8448 CR Heerenveen T 058 255 55 55 F 058 255 22 06 E info@kielstra.nl www.kielstra.nl

Strandweg 2 1976 IJmuiden T 0255 533250

Werfplein 5 3238 BH Zwartewaal T +31 181 667 300 F +31 181 663 987 E info@bis-is.com www.bis-is.com

Stork

Bultena

Schlumberger

USG Engineering

Van Deventerlaan 121 3528 AG Utrecht T +31 88 08 91 000 www.stork.com

Flensburgweg 10A 9723 TN Groningen T 050 - 549 7272 planning@bultena.nl www.bultena.nl

Parkstraat 83-89 2514 JG Den Haag T 070 310 5400 www.slb.com

P.J. Oudweg 61 1314 CK Almere T 036-5299 255 E info@usgengineering.nl

De Vosholen 97 9611 TE Sappemeer T +31 (0) 598 366300 F +31 (0) 598 366395 www.gltplus.nl

50

Computerweg 2 3821 AB Amersfoort T +31 (0) 88 450 5500 www.bureauveritas.nl

Laan van Nieuw Oost-Indie 25 2593 BJ The Hague T +31 70 348 09 11 F +31 70 348 06 45 E thehague@tebodin.com www.tebodin.bilfinger.com

Bilfinger Industrial Services


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Brand Energy & Infrastucture Services

CONTRACTOR'S DIRECTORY

A.Hak

C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.

Binnenduinrandweg 75 1943 AD Beverwijk T +31 (0)251 21 38 69 www.beis.com

Steenoven 2-6 4196 HG Tricht T +31 345 579 211 F +31 345 576 443 info@a-hak.nl www.ahak.nl

Den Hartogh

Bluestream

Antea Group

Willingestraat 6 3087 AN Rotterdam T +31(0)88 1620000 F +31(0)88 1620111 E logistics@denhartogh.com www.denhartogh.com

Koperslagersweg 2 1786 RA Den Helder T +31 223 63 77 84 F +31 223 66 86 38 info@bluestreamoffshore.com www.bluestreamoffshore.com

Tolhuisweg 57 8443DV Heerenveen T +31 (0)513 63 45 67 F +31 (0)513 63 33 53 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl

It Dok 2 8447 GL Heerenveen T 0513 622 986 F 0513 620 029 E info@de-wolff.nl www.de-wolff.nl

Well Services Group Phileas Foggstraat 65 7825 AL Emmen T +31 591 668155 E info@wellservices-group.com www.wellservices-group.com

Wigchers Internationaal Transport b.v. Maatschappijweg 12 7848 AM Schoonoord T +31 (0)591 - 381304 F +31 (0)591 - 382450 www.wigchers.nl

Lubbers Benelux BV

ISG b.v.

Fudura

Safehouse Habitats

Klaverakker 1 7761 RA Schoonebeek T +31 (0)524 537777 F +31 (0)524 534592 E schoonebeek@lubbers.net www.lubbers.net

P.O. box 274 4200 AG Gorinchem T +31183614991

Aziëweg 25a 9407 TC Assen T 088-857 88 77 www.fudura.nl

Strathmore House Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB T: +44 (0) 1382 814 122 www.safehousegroup.com

Altena Group

WPS werkvergunningensysteem

KH Engineering B.V. Jan van Galenstraat 2 3115 JG Schiedam T +31 10 2088888 E schiedam@khe.eu www.khe.eu

www.internationalservicesgroup.eu

NOORDWEST services & security B.V. Luchthavenweg 10 g 1786 PP Den Helder T +31 223 660552 F +31 223 660554 www.nwssecurity.nl

Keurweg 10 5145 NX Waalwijk T (+31) 0416 670 700 F (+31) 0416 670 709 E post@altena.com www.altena.com

Anninksweg 14 7557 AG Hengelo T +31 74 70 74 0580 www.werkvergunningensysteem.nl

51


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Jumbo Havenstraat 23 3115 HC Schiedam T+31 10 7900 300 E info@jumbomaritime.nl www.jumbomaritime.nl

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Blomsma Signs & Safety B.V.

Atlas Copco Compressors Nederland

Sodexo Remote Sites Netherlands b.v.

Storkstraat 1-3 2722 NN Zoetermeer T (079) 330 10 90 F (079) 330 10 95 www.blomsma-safety.com

Merwedeweg 7 3336 LG Zwijndrecht T +31(0)78 6230230 E info@nl.atlascopco.com www.atlascopco.com

Nieuwe Steen 2-201 1625 HV Hoorn T +31 (0)229 283053 nl.sodexo.com

RH Marine Group

J. de Jonge Flowsystems

IRM Systems B.V.

Peutz

Sluisjesdijk 155 3087 AG Rotterdam T +31 10 487 19 11 E info@rhmarinegroup.com www.rhmarinegroup.com

Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 18 Haven 648 3134 KG Vlaardingen T +31 10 248 58 00 F +31 10 434 46 09 www.jdejonge.nl

Maerten Trompstraat 25 2628 RC Delft T +31 152 023 006 www.irm-sys.com

Paletsingel 2 2718 NT Zoetermeer T +31 (0)79 3470347 E info@peutz.nl www.peutz.nl

Bakker Groep Coevorden

Muehlhan BV

SGS Nederland B.V.

Expro North Sea Ltd.

De Hulteweg 10 7741 LE Coevorden The Netherlands T +31 (0)524 599 666 www.bakkergroep.nl

James Wattweg 26 3133 KK Vlaardingen The Netherlands T +31 (0)10-4264960 www.muehlhan.com

Malledijk 18, 3208 LA, Spijkenisse http://www.sgs.nl

Nijverheidsweg 4 1785 AA Den Helder www.exprogroup.com

AxFlow B.V.

Tauw Group B.V.

Pascallaan 70 8218 NJ Lelystad T +31 (0)320 – 287054 F +31 (0)320 – 287004 www.axflow.nl

Handelskade 37 7417 DE Deventer T +31 (0)570 699 911 https://www.tauw.nl

GSG mechanical advice solutions & services

Defensie Pijpleiding Organisatie

Flemingstraat 33 1704SL Heerhugowaard T +31 (0)72 5715239 https://www.gsgservice.nl/

Schroeder van de Kolklaan 2 3171BK Poortugaal T. 010-5061500 F. 010-5061511 https://defensiepijpleidingorganisatie.nl

52


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Tuinaanleg Takken B.V.

Stanley Security

Lageweg 22 1628 JS Hoorn T +31 (0)229 - 21 45 79 www.tuinaanlegtakken.nl

Keienbergweg 50 1101 GC Amsterdam ZO T +31 (0)88 - 050 6600 www.stanleysecurity.nl

Remerij Oilfield Services

PRISMA Groep

Oosterbracht 14 7821 CJ Emmen T +31(0)591-631828 F +31(0)591-631841 E info@remerij.nl www.remerij.nl

Tolboomweg 1 3784 XC Terschuur T +31 (0)33 253 84 00 E info@prisma-groep.nl https://prismagroep.nl

Kenbri Fire Fighting B.V. Energieweg 2c 1785 AD Den Helder T +31 (0) 223 61 49 99 www.kenbri.nl

Five Mile Lane, Washingborough, Lincoln. LN4 1AF. UK T +44 (0) 1522 791 721 E sales@destec.co.uk www.destec.co.uk

Royal SMIT Transformers B. V.

Schneider Electric Systems

Groenestraat 336 6531 JC Nijmegen T +31 / 24 35 68 - 9 11 F +31 / 24 35 68 - 7 64 https://www.sgb-smit.com/

Baarnsche Dijk 10 3741 LS Baarn T +31 (0)35 548 4211 www.schneider-electric.nl

DNV GL Business Assurance

Multimetaal

Isolatie Combinatie

Cegelec B.V.

Scheepmakersweg 23 1786 PD Den Helder T +31 (0)22 361 1120 E info@multimetaal.com http://multimetaal.com

Biesland 24 1948 RJ Beverwijk T +31 (0)251 22 96 50 E icb@icbeverwijk.nl https://www.icinsulation.com

Calandstraat 1 3316 EA Dordrecht T +31 (0) 88 831 96 80 www.cegelec.nl

Redwave B.V. Handelskade 6 1948 NA Beverwijk T +31 (0)251 262400 E info@redwave.nl https://www.redwave.nl

SIRON Dry Deluge Testing Holterhofweg 280a 7534PT Enschede T +31 53 750 30 44 E info@drydelugetesting.com https://drydelugetesting.com

Destec Engineering Ltd

Zwolseweg 1 2994 LB Barendrecht T: +31 (0) 10 2922600 https://www.dnvgl.nl/

Honeywell BV

eReM Elektrotechnici BV

Laarderhoogtweg 18 1101 EA Amsterdam T +31 (0)20 565 6392 www.honeywell.com

Merwedeweg 5 3336 LG Zwijndrecht T +31 (0)78 303 9000 www.erem.nl

53


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

C&M Labour Supply BV

AEG Power Solutions

Torplaan 2A 1785 BA Den Helder T+31 (0)223 - 660052 E info@cm-laboursupply.nl www.cm-laboursupply.nl

Weerenweg 29 1161 AG Zwanenburg T +31 (0)20 407 7800 https://www.aegps.com/en/nl/

OAC-Group BV

Quercus Technical Services BV

Ridderkerkstraat 24 3076 JW Rotterdam T +31 (0)10 432 4055 www.oac-group.com

Baileystraat 3 8013 RV Zwolle T +31 (0)38 452 99 91 www.qts.nl

Frames Energy Systems BV

Bronswerk Heat Transfer Services BV

Eikenlaan 237 2404 BP Alphen aan den Rijn T. +31(0)172 461 600 www.frames-group.com

Stationsweg 22 3862 CG Nijkerk T +31 (0)33 247 2500 http://www.bronswerk.com

Ortgiess Group Kastanjelaan 26C 2982 CM Ridderkerk T +31 (0)180 411 822 www.ortgiess.nl

Niebeek Projectmanagement BV Fokkerstraat 5 3833 LD Leusden T +31 (0)334620141 www.niebeek.nl

Geveke Werktuigbouw

DIGIT Elektrotechniek

J.H. Oosterbeek

Kabelweg 21 1014 BA Amsterdam T +31 20 5829111 F +31 20 6861604 E info@geveke.wtb.nl www.gevekewerktuigbouw.nl

De Compagnie 41 1620 AG Hoorn T +31 (0)229 711 111 F +31 (0)229 711 199 www.digitelektrotechniek.nl

G.P. Blankmanstraat 49 1785 CG Den Helder T +31 (0)223 63 16 51 F +31 (0)223 63 59 67 www.oosterbeeksloop.nl

Visser & Smit Bouw

GAP International Pipeline Projects BV

Halliburton BV

CKT Projects BV

Verrijn Stuartlaan 1C 2288 EK Rijswijk T +31 (0)70 307 1500 www.halliburton.com

Cincinnati Building Schiedamsedijk 128 3134 KK Vlaardingen-Rotterdam T +31 (0)10 299 3555 E info@cktprojects.com www.cktprojects.com

Waalhaven Z.z. 11 3089 JH Rotterdam T +31 10 313 10 00 E info@visserensmitbouw.nl www.visserensmitbouw.nl

54

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Rollecate 49c 7711 GG Nieuwleusen T +31 (0)529-48 2159 F +31 (0)529-48 2149 E info@gap-ipp.nl https://gap-ipp.nl/

Marine Offshore Designers Great Yarmouth, Norfolk NR31 0NX, England, UK T +44 (0)1493 658488 F +44 (0)1493 658490 www.modgy.co.uk


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Vincotte Nederland BV

CONTRACTOR'S DIRECTORY

Van Appeldoorn Technical Support BV

CLAFIS Engineering Noord-West BV

MAN Energy Solutions Netherlands BV

Wattweg 9 3208 KH Spijkenisse T +31(0)10-2632666 M 06-24421088 www.vanappeldoorn-ts.nl

Bergerweg 62 1815 AE Alkmaar T +31 (0)72 72 02 282 E alkmaar@clafis.com https://www.clafis.nl/

Schiekade 36 3125 KJ Schiedam T +31 10 272 4500 F +31 10 437 6115 https://benelux.man-es.com/

C.A. de Groot Groep BV

The Sniffers

Your organisation here?

Your organisation here?

Koelmalaan 55 1812 PR Alkmaar T +31 (0)72 540 27 35 T +31 (0)72 541 41 71 https://ca-degroot.nl

Van der Takstraat 8 3071LL Rotterdam T +31 6 3156 7875 https://www.the-sniffers.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

Takkebijsters 8 4817 BL Breda T +31 (0)76 571 22 88 www.vincotte.nl

Your organisation here?

Your organisation here?

Your organisation here?

Your organisation here?

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

Your organisation here?

Your organisation here?

Your organisation here?

Your organisation here?

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

send us a mail at janine@thewatgroup.com

55


is the mother of all knowledge

Together

is better than the cure

thinking

Prevention

is more

Less

Pro-active

Repetition

The World's First Multimedia Communication platform dedicated to HSE

Energy Industry standards

we are stronger

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife World for industry, by industry HSElife is a forum for those working in the Oil and Gas industry. HSElife focuses particularly on those working wherever HSE is really an issue or really should be an issue: on the shop floor. HSElife magazine is published by: The WAT Group B.V. P.O. Box 23 7380 AA Klarenbeek The Netherlands +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com On this issue worked Piet van Dam, Chris Hawkes, Patrick Hudson, Marjou Janse, Bob Janssen, Stuart King, Charlotte Kneefel, Veselin Raznatovic, Mariëlle Schiphorst-Dolman, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Leonard van Stockum, Stephen Teeuwen, Rebecca Weiki en Janine IJssel de Schepper. Please e-mail any comments about subjects discussed in this magazine to info@thewatgroup.com attn. Janine Ijssel de Schepper.

for professionals on the shop floor

Articles may not be taken from this publication within the meaning of Article 15 of the Netherlands Copyright Act.; © The WAT Group B.V. 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.