HSElife magazine no 23 (UK+NL)

Page 1

23 SPRING EDITION 2018

MAGAZINE THE WINNER OF THE 2018

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

SAFETY COALITION OF THE YEAR IS...

HSE LIFE NL In this issue /

Campaign

MIND YOUR STEP!

or you will SLIP, TRIP and FALL p34

In dit nummer

4

8

10

HET GAAT VOOR DE WIND!

PERSOONLIJK BLIJFT PERSOONLIJK

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

15

22

WIND BEHIND OUR BACKS!

THE UK WAY THE UK WAY

PERSONAL REMAINS PERSONAL

21 YEARS WORKING IN THE FIELD OF HSE

21 JAAR WERKEN OP HET GEBIED VAN HSE

SAFE WORKING AT HEIGHT

44

WHAT IS YOUR CONTRIBUTION?

WAT IS JOUW BIJDRAGE?

and more / en meer...


2


Piet, Eric, Jo, Theo, Tom, Ron, Rini, Mark, Roel, Sander, Henk, Dirk, Ronald, Ben, Hans, Eric, Anne, Gosse, Robert, Fraser, Mike, Hans, Govert, Mike, Ronald, Werner, Sander, Maarten, Dirk, Teake, Suzan, Gerard, Leo, Mohamed, John, Eveline, Ludy, Rene, Jan, Thijs, Thomas, Aad, Marcel, Rob, Luitzen, Christian, Mark, Michiel, Pieter, Robert, Danielle, Wim, Michiel, Erick, John, Igor, Pieter, Erik, Anne, Wibo, Hedy, Bart, Lennart, Hilko, Albert, Mathijs, Ingrid, Alex, Inge, Jan, Gert, Marchel, Antonio, Henk, JĂźrgen, Danny, Ingo, Robin, Jakko, Mark, Rob, Ruud, Dave, Roy, Jeroen, David, Fred, Peter, Robert, Dick, Peggy, Mirjam, Guus, Johan, Willem, Leo, Ronald, Benjamin, Jorrit, Joanna, Peter, Christina, Michel, Dick, Ivo, Lisa, Age, Bert, Gerwin, Koos, Michael, ...

Thank you for your support! Together we did it and I am proud of this Coalition! Sincerely,

Pier van Spronsen The WAT Group

3


Wind behind our backs!

Wind energy: a sector to keep an eye on!

4


Talking about wind energy, it is clear that we are dealing with a growth market. A market that is in full development. The sector is doing well! But obviously there is always room for further optimization. We talked to Hans Timmers (Chairman of the Board) and Marijn de Vries (Branch Specialist) of the sector association The Netherlands Wind Energy Association (NWEA) about safety in the wind sector, the role of NWEA and their ambitions. Remarkable fact: there appear to be many similarities with the Oil and Gas industry.

5


As an industry we are only at the beginning. We can learn from earlier initiatives and proven successes.

Starting at the beginning Similarities? Absolutely! Just like HSElife does within the Oil and Gas industry, NWEA focuses on the professional on the shop floor to promote a safe work situation within the wind sector. With HSElife we already made significant steps in the Oil and Gas industry when we talk about safety through standardization and harmonization. Hans and Marijn also firmly believe in this: "As an industry we are only at the beginning. We can learn from earlier initiatives and proven successes. We strive to achieve integration, standardization, harmonization and knowledge optimization to promote safety on the shop floor and to be able to operate in a cost-efficient manner."

NWEA in a nutshell As a sector association, the NWEA has a strong network. There is also proactive attitude towards economical, technical, political and policy developments in the wind sector. That comes in handy! The main objective of the sector association is to unite the wind sector and accelerate the transition to renewable energy facilities. "The use of wind energy is already growing strongly. In 2015, nearly 6% of all electricity in the Netherlands was generated by wind and by 2023 this should have quadrupled. To achieve that goal, we focus on increasing the acceptance of wind energy and encouraging companies and governments to make a strong commitment to wind energy," says Hans. This development gives a strong boost to the sustainability of energy and is therefore the most important source of energy in the Netherlands for the future. Summarising the above: The wind sector is a sector to keep an eye on! In HSElife magazine no. 24 more about the current situation and ambitions of the wind energy sector. 6


Wind behind our backs!

HSElife magazine #23

Het gaat voor de wind! Windenergie: een sector om in de gaten te houden Wanneer we het hebben over windenergie, kunnen we met zekerheid zeggen dat we het hebben over een groeimarkt. Over een markt die volop in ontwikkeling is. Het gaat de sector voor de wind! Maar natuurlijk blijft er altijd ruimte voor verdere optimalisatie. We spraken met Hans Timmers (Bestuursvoorzitter) en Marijn de Vries (Branchespecialist) van Branchevereniging Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) over veiligheid binnen de windsector, de rol van NWEA en hun ambities. Leuk feitje: er blijken veel overeenkomsten te zijn met de olie- en gasindustrie.

Bij het begin beginnen Overeenkomsten? Absoluut! Net als HSElife doet binnen de Olie- en gasindustrie legt NWEA binnen de windsector de focus op de professional op de werkvloer om een veilige werksituatie te bevorderen. Met HSElife hebben we in de Olie- en gasindustrie al flinke sprongen gemaakt wanneer we het hebben over veiligheid door standaardiseren en harmoniseren. Hier geloven Hans en Marijn ook heilig in: “We staan als branche pas aan het begin. We kunnen leren van initiatieven en bewezen successen. We streven naar integratie, standaardisatie, harmonisatie en kennisoptimalisatie om veiligheid op de werkvloer te bevorderen en kostenefficiënt te kunnen opereren.”

NWEA in een notendop De NWEA heeft als branchevereniging een sterk netwerk. Ook wordt er proactief meegedacht over economische, technische, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in de windsector. Dat komt goed van pas! De belangrijkste doelstelling van de branchevereniging is namelijk om de windsector te verenigen en de omslag naar hernieuwbare energievoorzieningen te versnellen. “De inzet van windenergie groeit al sterk. In 2015 werd bijna 6% van alle stroom in Nederland opgewekt door wind, in 2023 moet dit ruim verviervoudigd zijn. Om dat doel te realiseren werken we aan het vergroten van de acceptatie van windenergie en stimuleren we bedrijven en overheden om sterk in te zetten op windenergie”, aldus Hans. Deze ontwikkeling geeft verduurzaming van energie een flinke impuls, het is dan ook de belangrijkste toekomstige energiebron van Nederland.

De windsector is dus een sector om in de gaten te houden! In HSElife Magazine no 24 meer over de stand van zaken en ambities van de windenergiesector.

7


Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Personal remains personal From May 1, HSElife will really be personal for you

The legislation on personal data is becoming increasingly stringent, undoubtedly you’re aware of this. In addition, there is a request from the energy sector to gain more insight into the training modules followed by employees. Insight into the maintenance of knowledge and behavior that are processed in our registration system.

We are responding to both developments, where we ensure that personal remains personal.

8


To realize this, it is necessary that we implement a number of changes in our systems, including a login system to gain access to all HSElife items and training modules. This means that we comply with the revised Personal Data Protection Act that will take effect from 25 May. We also meet the demand of the users of the HSElife platform. This means that the HSElife website will become 'personal' on 1 May. To be able to use the items and training modules and to view data, you need a login code. A code that is linked to your HSElife subscription.

Bonus!

You can expect a nice 'gift' when you log in to the HSElife platform after 1 May. We have prepared a number of great HSE campaigns that are ready for you! Ready to use. Do you want to know more about the changes? Please contact us through janine@thewatgroup.com.

Persoonlijk blijft persoonlijk Vanaf 1 mei wordt HSElife werkelijk voor jou persoonlijk De wetgeving omtrent persoonsgegevens wordt verder aangescherpt, dat is je vast niet ontgaan. Daarnaast ligt er het verzoek vanuit de energiesector om meer inzicht te krijgen in de door medewerkers gevolgde trainingsmodules. Inzicht in het onderhoud van kennis en gedrag die in ons registratiesysteem verwerkt zijn dus. We spelen in op beide ontwikkelingen, waarbij we ervoor zorgen dat persoonlijk ook daadwerkelijk persoonlijk blijft. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat we in onze systemen een aantal wijzigingen doorvoeren, waaronder een inlogsysteem om toegang te krijgen tot alle HSElife items en trainingen. Hierdoor voldoen we aan de vernieuwde Wet bescherming persoonsgegevens die vanaf 25 mei aanstaande van kracht is. Ook komen we daarmee tegemoet aan de vraag van de gebruikers van het HSElife platform. Dit betekent dat de website van HSElife per 1 mei ‘persoonlijk’ wordt. Om gebruik te kunnen maken van de items en trainingen en om gegevens in te kunnen zien, heb je een inlogcode nodig. Een code die gekoppeld is aan jouw abonnement op HSElife. Bonus! Je kunt rekenen op een leuk ‘cadeautje’ wanneer je na 1 mei inlogt in het HSElife platform. We zetten namelijk een aantal mooie HSE campagnes voor je klaar! Ready to use. Wil je meer weten over de wijzigingen? Neem dan contact met ons op via janine@thewatgroup.com. 9


WAKE UP CALL!

Safe working AT HEIGHT

Not as obvious as you might think When thinking about safe working at height, we all promptly think of effective fall protection. Right? Correct. But are you sure that your employees use the proper fall protection and use it correctly? You will probably answer these questions with a resounding YES. Because safety is our key agenda item. How is it possible that safe working at height is not as natural as it should be, that it is the most overlooked? This is frequently on Michel Heezen’s mind. He is Managing Director of Orange Access BV.

10


"As a child, I was a real outdoor child and I climbed a lot. Years later, after a career with the Marine Corps and as a hiking leader/ outdoor instructor, I ended up in the (Offshore) industry and combined my passion for climbing with my knowledge of rope techniques with NDT inspections. In 2000 I set up my own company, aiming to provide services and expertise in the field of

There is still a lot of ignorance when it comes to safe working at height

industrial rope techniques (rope access), NDT inspections and to deliver work at height training. In 2004, Orange Access became VCA*(SCC) and a Full Member Operator and Trainer of IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) and thus the 1st IRATA certified rope access school in the Netherlands. I used my practical experience to fully equip our training centre in Arnhem based on realistic work situations, where we train at a height of ten to twenty meters. Orange Access - Access & Rescue School is instrumental in the Netherlands regarding the introduction of IRATA rope access and

safe working at height. This resulted in multiple certifications as Shell/NAM Offshore; GWO (Global Wind Organization) and Red Cross First Aid certified training provider. Based on this, we are ISO 29993 - Learning Service Provider certified. I often meet people who claim to know a lot about the risks related to working at height. But when I talk about the risks involved and what things to take into account, they are really surprised. In my opinion, that should not be the case. There is still a lot of ignorance when it comes to safe working at height,� says Michel.

11


HSElife magazine #23

Safe working at height

Life-threatening

Training in real-life situations

When you work at height, there are different ways to get to

"People usually wear a harness with fall protection lifeline of two

your workplace. According to Michel, the use of rope techniques

meters in length, while working next to a floor opening just a

is the most spectacular. For each method, you need to know

meter away. When the floor opening has sharp edges, the lifeline

which PPE is necessary and how to use them. The necessary

can be cut, then you are really lying on the ground meters below.

knowledge and skills are not always present in practice, Michel

People often do not realize this, there is really a false sense of

finds it incomprehensible: "In the UK you are trained in the use

safety! We can do something about that in all sectors."

of PPE, not in the Netherlands. Here you simply say put on fall

It is therefore not surprising that it’s Michel's greatest wish that

protection when you have to work at height, but there is no

safe working at height gets a qualification and is included in the

further explanation of exactly what the intention is, resulting

SSVV training guide: "Then everybody knows where he or she

in a false sense of safety. This is my biggest concern. Take, for

stands, the practical training is mandatory. To effectively train

example, activities that require an aerial platform. After attending

people for working at height, it is essential to outline a realistic

a course on how to use an aerial platform it would be considered

scenario. This can be done both in our training centre and at

safe according to the VCA (SCC), but first take a step back and

clients’ locations. For example, we have already trained Shell/

explain to people how they should properly put on a harness

NAM Offshore teams and Contractors in Arnhem, but also on

and what type of lifeline they should use, before stepping onto

the Offshore platforms, which means that the training was

that aerial platform. Manufacturers of PPE indicate that users

immediately applied in practice. This way, hazards are also clearly

must thoroughly examine the correct use of the resources before

visible."

they are used, but this often does not happen in practice. Lifethreatening!"

Is it ignorance or apathy? height is touched, but only to a minimum. The information that

Test your knowledge of safe working at height!

is given is simply incomplete and often short-sighted. How can

1. Do you know how to wear a harness?

people properly apply the knowledge in practice when it is not

2. Do you know what type of lifelines there are for

According to Michel, a bit of both: "In training, safe working at

properly incorporated in training materials? According to law, companies must be self-sufficient by means of a good Risk Assessment and an emergency response plan. On this basis, they

working at height? 3. Did you know that the lower you work, the more dangerous it gets?

are required to properly train the employees in the use of PPE and the necessary emergency arrangements. (Source: https://

Want to know more about this? You are most welcome

www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte)

at Orange Access - Access & Rescue School. Then you

But I often see that parties look at each other and do not take

can immediately test your knowledge of safe working at

sufficient initiative themselves in both training and practice. I’ve

height in practice!

been committed for about fifteen years to get the importance of safe working at height in people's heads. But in one way or another it seems to have little priority or people think that everything will be allright. It is really time to shake people up now." Certain sectors prove that there is another way to do things, for example the rope access sector - in particular the IRATA certified companies. Other sectors have also started to properly catch up, such as the wind sector, certain companies in the telecom sector and also Defense. Here I work as a Reservist Subject Matter Expert in the working at height team for the knowledge centre J-KCMOX. 12

Do you dare?


Safe working at height

HSElife magazine #23

WAKE UP CALL!

Veilig werken op hoogte Zeker nog niet vanzelfsprekend Wanneer we het hebben over veilig werken op hoogte, denken we allemaal al snel aan effectieve valbeveiliging. Toch? Juist. Maar weet je wel zeker dat jouw medewerkers de goede valbeveiliging gebruiken en dit op de juiste manier toepassen? Waarschijnlijk beantwoord je deze vragen met een volmondig JA. Want veiligheid is bij ons allemaal een item dat hoog op de agenda staat. Hoe kan het dan zo zijn dat veilig werken op hoogte toch nog niet zo vanzelfsprekend is als het zou moeten zijn, dat het een ondergeschoven kindje is? Dat vraagt Michel Heezen, Managing Director van Orange Access BV, zich met regelmaat af.

“Als kind was ik echt een buitenkind en klom ik heel wat af. Jaren later, na een carrière bij het Korps Mariniers en als trektochtleider/buitensport instructeur, kwam ik in de (Offshore) industrie terecht en combineerde ik mijn passie voor klimmen en kennis van touwtechnieken met NDO inspecties. In 2000 richtte ik mijn eigen bedrijf op, met als doel het leveren van diensten en expertise op gebied van industriële touwtechnieken (rope access), NDO inspecties en het geven van werken op hoogte opleidingen. In 2004 werd Orange Access VCA* en een Full Member Operator en Trainer van IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) en hiermee Nederlands 1e IRATA gecertificeerde rope access school. Onze trainingshal in Arnhem heb ik met mijn praktijkervaring volledig ingericht op basis van realistische werksituaties, waarbij we trainen op tien tot twintig meter hoogte. Orange Access - Access & Rescue School is instrumentaal in Nederland met betrekking tot de introductie van IRATA rope access en veilig werken op hoogte. Meerdere certificeringen volgden als Shell/ NAM Offshore; GWO (Global Wind Organisation) en Rode Kruis EHBO erkend training provider. Op basis hiervan zijn we ISO 29993 – Learning Service Provider gecertificeerd. Ik krijg vaak mensen binnen die veel denken te weten van de risico’s die werken op hoogte met zich meebrengt. Maar wanneer ik vertel welke risico’s er zijn en waar je op moet letten, gaan de wenkbrauwen omhoog en de onderkaken omlaag. Dat zou naar mijn mening niet zo moeten zijn. Er blijkt nog veel onwetendheid te zijn op het gebied van veilig werken op hoogte," aldus Michel.

Levensgevaarlijk Wanneer je werkt op hoogte zijn er verschillende manieren om naar je werkplek toe te gaan, waarvan het toepassen van touwtechnieken volgens Michel toch wel de meest spectaculaire is. Voor iedere methode geldt dat je goed moet weten welke pbm’s je nodig hebt en hoe je deze moet toepassen. De benodigde kennis en kunde zijn in de praktijk niet altijd aanwezig, onbegrijpelijk vindt Michel: “In de UK wordt je getraind op het gebruik van pbm’s, in Nederland niet. Hier wordt simpelweg gezegd trek maar valbeveiliging aan wanneer je op hoogte moet werken, maar er wordt verder niet uitgelegd wat exact de bedoeling is waardoor er schijnveiligheid ontstaat. Dit is mijn grootste zorg. Kijk bijvoorbeeld naar werkzaamheden waarvoor een hoogwerker nodig is. Na het volgen van een cursus werken met een hoogwerker zou het veilig zijn volgens de VCA, maar ga eens een stap terug en leg mensen eerst eens uit hoe ze een gordel goed moeten aantrekken en welke type leeflijn ze moeten gebruiken, voordat ze in die hoogwerker stappen. Fabrikanten van pbm’s geven aan dat gebruikers zich goed moeten verdiepen in de juiste toepassing van de middelen voordat ze gebruikt worden, maar dat gebeurt in de praktijk vaak niet. Levensgevaarlijk!”

13


HSElife magazine #23

Safe working at height

WAKE UP CALL!

Veilig werken op hoogte Zeker nog niet vanzelfsprekend Is het onwetendheid of laksheid? Volgens Michel een beetje van beide: “In opleidingen en trainingen wordt veilig werken op hoogte wel behandeld, maar zeer beperkt. De informatie die er gegeven wordt is simpelweg niet compleet en vaak wat kort door de bocht. Hoe kunnen mensen de kennis in de praktijk goed toepassen wanneer het al niet goed verwerkt is in opleidingsmateriaal? De wet beschrijft dat bedrijven zelfvoorzienend moeten zijn middels een goede RI&E, bedrijfshulpverlening en op basis hiervan verplicht zijn de medewerkers goed op te leiden en te trainen in gebruik van pbm’s en de benodigde spoedeisende hulpverlening. (Bron: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werken-op-hoogte) Maar ik zie vaak dat partijen elkaar aankijken en zelf onvoldoende initiatief nemen op zowel trainingsgebied als in de praktijk. Ik zet me al zo’n vijftien jaar in om het belang van veilig werken op hoogte bij mensen tussen de oren te krijgen. Maar op de één of andere manier lijkt het te weinig prioriteit te hebben of er wordt gedacht dat het allemaal wel goed gaat. Het is nu echt tijd om mensen wakker te schudden.” Dat het ook anders kan bewijzen bepaalde branches, bijvoorbeeld de rope access branche - met name de IRATA gecertificeerde bedrijven. Ook andere branches zijn met een goede inhaalslag begonnen, zoals de windbranche, bepaalde bedrijven in de telecomsector en ook Defensie. Hier werk ik als Reservist Specifieke Deskundigheid in de kerngroep Werken op hoogte voor het kenniscentrum J-KCMOX.

Trainen in realistische situaties “Vaak hebben mensen standaard wel een gordel met valbeveiliging aan met een lengte van twee meter, ook tijdens het werken naast een vloeropening op een meter afstand. Wanneer de vloeropening scherpe randen heeft kan de leeflijn worden doorgesneden, dan lig je toch echt meters lager op de grond. Dit beseffen mensen zich vaak niet, er is echt sprake van schijnveiligheid! Daar kunnen we met z’n allen in alle branches wat aan doen.” Het is dan ook niet vreemd dat de grootste wens van Michel is dat veilig werken op hoogte een kwalificatie krijgt en wordt opgenomen in de SSVV opleidingengids: “Dan weet iedereen waar hij of zij aan toe is, dan wordt een praktijktraining verplicht. Om mensen effectief te trainen op hoogte is het essentieel om een realistisch scenario te schetsen. Dit kan zowel in onze trainingshal als op locaties bij opdrachtgevers. Zo trainden we al teams van Shell/ NAM Offshore en Contractors in Arnhem maar ook op de platformen op zee, waardoor de training direct in de praktijk toegepast werd. Zo worden gevaren ook goed zichtbaar.”

Test jouw kennis van veilig werken op hoogte! 1. Weet jij hoe je een harnas aan moet trekken? 2. Weet jij welk type leeflijnen er allemaal bestaan voor werken op hoogte? 3. Wist je dat hoe lager je werkt des te gevaarlijker het wordt? Wil je hier meer over weten? Je bent van harte welkom bij Orange Access - Access & Rescue School. Dan kun je direct jouw kennis van veilig werken op hoogte in de praktijk testen! Durf jij het aan?

14


THE UK WAY HSElife UK is run by Alexis Brackpool with the support of Paul Tyerman (Oranje-Nassau Energie) and they are the right people for it if you ask us! In this article we would like to introduce them to you. In addition, Alexis and Paul share their experiences with the 'UK way' of HSElife.

15


HSElife magazine #23

The UK way

I can see the opportunities for the project across the sector, offering true collaboration across oil and gas, offshore wind and onshore energy sources. Alexis is the Managing Director of FurtherMore Marketing, a South-East based Marketing and strategic agency working with Operators such as Oranje-Nassau Energie and others within the local energy supply chain.

FurtherMore Marketing work with their clients to facilitate strategic growth plans using their extensive local networks and knowledge to launch and promote projects and businesses. This is delivered by a team of designers, digital specialists and PR and growth consultants.

16


The UK way

HSElife magazine #23

How did you become the UK Project Manager?

What next?

The East of England Energy Group (EEEGR) facilitated a meeting

The next year will be a busy one that’s for sure! Our key target

between Oranje-Nassau and myself which led to my initial

will be introducing the platform to as many Operators and

introduction to The WAT Group and HSElife. It became apparent

Contractors as possible. The Dutch model clearly demonstrates

very early on that we shared a passion for strategic forward

that the platform is at its most effective with multiple users all

thinking and collaboration. Whilst many in the industry are talking

sharing and generating content. The key target is to ultimately

about collaboration very few are actually doing it in practice. I felt

get UK membership to a point where collaboration and

that HSElife had a lot to offer and soon started working with The

standardisation become normal practise instead of industry goals.

WAT Group to research the requirements that would make the platform viable here in the UK. After nearly a year of working on the projects development The WAT Group offered me the role of UK project manager and I was delighted to accept. I can see the opportunities for the project across the sector, offering true collaboration across oil and gas, Offshore wind and Onshore energy sources. HSElife offers huge benefits to the industry, where it’s already fully operational in the Netherlands, they have seen a noticeable reduction in incidents and it would be a great legacy to work on a project that could deliver this in the UK.

"HSELife offers huge benefits to the industry" Where are you now?

What about out of work? Out of work I enjoy spending time with family and friends. At my happiest I can be found in the kitchen cooking for the most important people in my life. I have two children, so family life is busy and very active!

We’ve been on a mini roadshow talking to Operators and Contractors about their challenges and the shared benefits HSElife offers. We’ve already had a number of sign up’s join us including Operators Oranje-Nassau and Petrofac and we are in discussions with some of the other large Southern-North-Sea Operators as well as several Contractors. We’ve also introduced the project to several of the Offshore Wind Operators and it has been well received.

Alexis Brackpool Project Manager HSElife UK

We are continually developing the platform, already thinking of

M. +44 7789 77 76 92

ways to bring in whole modules for the decommissioning process

alexis@thewatgroup.com

and ensuring that any opportunities for shared learning from the Dutch platform are being appropriately utilised.

17


HSElife magazine #23

The UK way

"As a company we have seen a reduction in recordable cases and as an additional bonus a reduction in expenditure" Paul has been working in the Offshore industry for eighteen years, using a variety of HSE systems and has seen the negative impact in the professional field of information overload. He understands the frustrations of his colleagues on the shop floor and saw first hand why well-intentioned initiatives did not have the desired effect. Too much information in the wrong format made the walls higher instead of breaking them down. Paul was convinced that things could be done differently and at OranjeNassau Energie (ONE) he got the opportunity to take up this challenge. He was already familiar with the HSElife platform and wanted to roll it out for use in the UK.

18


The UK way

What’s your involvement in HSELife? As the Senior HSE Engineer at Oranje-Nassau UK with nearly 20

HSElife magazine #23

How are you measuring the successful implementation of HSElife at Oranje-Nassau UK?

years industry experience, I instantly recognised how innovative HSElife was and what it could offer the UK industry. I was aware

As a company we have seen a reduction in recordable cases and

of the platform but it wasn’t until I had a senior role at Oranje-

as an additional bonus a reduction in expenditure.

Nassau that I was able to explore the platform's potential for implementation in the UK market.

On the location the change is tangible, with empowered people, engaging with the various tools on a personal level. The smarter

Oranje-Nassau was using the HSElife platform in the Netherlands

working times have enabled us to focus our energies more

and following their entry into the UK market they too saw the

efficiently where they need to be, to create a safer working

benefits of bringing the HSElife platform to the UK. With their

environment for all.

backing I was introduced to The WAT Group to start developing the product for the UK market. I’ve continued to play a very active role over the past two years in researching and developing the platform for its UK launch.

How has HSElife benefitted ONE and its employees? The system has delivered two huge benefits to us as a company at this stage;

1.Work SMART The implementation of the system has been beneficial across the organisation. The various systems have enabled us to be smarter

"I am able to identify if the user fully understands a topic or if extra support is required"

and more efficient. From using bad weather down time as an opportunity to deliver training that can easily be delivered by anyone, to slick man management that allows us to identify any

Where do you see the future of HSE Life UK?

potentially dangerous knowledge gaps within the work force.

2.Time savings

Our industry is in a mature phase and a time of uncertainty and change. To move forward successfully we must embrace

As the system can be accessed from anywhere with internet

collaboration and evolve. The use of technology for remote

connection, we have been pre-programming HSE information

access is by no means new but applying it efficiently to make

pre-mobilisation, to reduce the training and induction time on

effective time savings is.

the location. In conjunction with the competence assessment program, I am able to identify if the user fully understands a topic

Through technological platforms HSElife facilitates a community

or if extra support is required. This process is still fully compliant

that offers collaboration, standardisation, Smarter work

with legal duties but saves time and provides a better knowledge

processes and time savings, bringing tangible benefits to any

assessment.

Operator working in today’s climate.

19


HSElife magazine #23

The UK way

De mensen achter HSElife UK aan het woord

The UK way

HSElife UK wordt gerund door Alexis Brackpool met de support van Paul Tyerman (Oranje-Nassau Energie), waar ze de aangewezen personen voor zijn als je het ons vraagt! In dit artikel stellen we ze graag aan je voor. Alexis en Paul delen daarnaast hun ervaringen met de ‘UK way’ van HSElife.

Alexis Alexis is directeur van FurtherMore Marketing, een in het zuidoosten van Engeland gevestigd marketing- en strategiebureau dat samenwerkt met operators zoals Oranje-Nassau en andere bedrijven binnen de energievoorzieningsketen. FurtherMore Marketing helpt klanten hun strategische groeiplannen te realiseren. Dit doen ze door hun uitgebreide lokale netwerk en kennis aan te wenden om projecten en bedrijven op te starten en te promoten. Het team van FurtherMore bestaat uit ontwerpers, digitale specialisten en adviseurs op het gebied van PR en groei.

Hoe ben je UK Project Manager geworden? De East of England Energy Group (EEEGR) heeft mij in contact gebracht met Oranje-Nassau Energie en zo kwam ik in aanraking met de The WAT Group en HSElife. Het werd al snel duidelijk dat we een gezamenlijke passie hebben voor strategisch denken en toekomstgerichte samenwerking. Er wordt in deze branche veel gepraat over samenwerken, maar er zijn slechts enkele partijen die dit ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. Ik had het gevoel dat HSElife een hoop te bieden heeft en ik ging al snel aan de slag met de The WAT Group om te onderzoeken aan welke eisen er moet worden voldaan om het platform in het Verenigd Koninkrijk levensvatbaar te maken. Na bijna een jaar gewerkt te hebben aan de ontwikkeling van dit project bood de The WAT Group mij de positie van UK Project Manager aan en daar was ik enorm blij mee. Ik zie mogelijkheden voor het project om in de gehele sector echte samenwerking te realiseren tussen olie en gas, Offshore windparken en Onshore energiebronnen. HSElife heeft de branche enorme voordelen te bieden en is al volledig operationeel in Nederland, waar het tot een merkbare afname van het aantal incidenten heeft geleid. Het zou een geweldige prestatie zijn als we met dit project hetzelfde weten te bewerkstelligen in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe ver bent je nu met het project? We zijn op een mini-roadshow geweest waarbij we met operators en aannemers gepraat hebben over de uitdagingen waar zij voor staan en over de voordelen die HSElife biedt. We hebben al een aantal nieuwe leden geworven, zoals Oranje-Nassau Energie en Petrofac, en daarnaast zijn we in gesprek met enkele andere grote operators en aannemers die in het zuidelijke deel van de Noordzee opereren. We hebben het project eveneens geïntroduceerd bij diverse operators van Offshore windparken en hebben positieve reacties ontvangen. We zijn het platform continu aan het ontwikkelen en denken al aan manieren om complete modules voor het ontmantelingsproces in te voeren. Het is belangrijk dat we goed gebruikmaken van de mogelijkheden om te leren van het Nederlandse platform.

Wat is de volgende stap? Komend jaar zal in elk geval een heel druk jaar worden! Ons hoofddoel is om het platform bij zoveel mogelijk operators en aannemers te introduceren. Het Nederlandse model toont duidelijk aan dat het platform het meest doeltreffend werkt met meerdere gebruikers die content delen en genereren. Uiteindelijk willen we de leden van de Britse tak zover te krijgen dat samenwerking en standaardisatie de normale praktijk wordt in plaats van een formeel doel dat de branche op papier heeft staan.

Wat doe je buiten werktijd? Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden. Ik voel me helemaal gelukkig wanneer ik lekker aan het koken ben voor de mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Ik heb twee kinderen, dus leid ik een druk en erg actief gezinsleven!

20


The UK way

HSElife magazine #23

Paul Paul werkt al achttien jaar in de Offshore industrie en heeft in de loop der jaren al flink wat HSE-systemen voorbij zien komen en zag de negatieve impact van de overload aan informatie. Hij begrijpt de frustraties van zijn collega’s op de werkvloer en zag zelf waarom goedbedoelde initiatieven niet het gewenste effect hadden. Het was te veel informatie in het verkeerde format, wat de muren juist hoger maakte in plaats van ze te doorbreken. Paul was ervan overtuigd dat dit ook anders moest kunnen, bij OranjeNassau Energie (ONE) kreeg hij de kans om hiermee aan de slag te gaan. Hij was al bekend met het HSElife platform en wilde dit graag uitrollen voor toepassing in de UK. Als senior HSE-engineer bij Oranje-Nassau Energie UK met bijna 20 jaar ervaring in deze branche begreep ik meteen hoe innovatief HSElife is en wat het de Britse sector te bieden heeft. Ik had eerder al tijdens mijn vorige baan kennis gemaakt met dit platform, maar pas toen ik een senior functie had bij Oranje-Nassau Energie kreeg ik de kans om te onderzoeken wat de mogelijkheden waren om het platform op de Britse markt te brengen. Oranje-Nassau Energie maakte in Nederland al gebruik van het HSElife-platform en toen het bedrijf de Britse markt betrad, zag men in dat het voordelen had om het HSElife-platform ook in het Verenigd Koninkrijk in te voeren. Dankzij hun steun werd ik geïntroduceerd bij de The WAT Group om het product te gaan ontwikkelen voor de Britse markt. De afgelopen twee jaar heb ik een zeer actieve rol gespeeld wat betreft onderzoek en ontwikkeling om het platform in het Verenigde Koninkrijk te lanceren.

Op welke wijze heeft ONE en zijn werknemers geprofiteerd van HSElife? Het systeem heeft in deze fase twee enorme voordelen voor ons als bedrijf:

1. Slimmer werken De implementatie van het systeem is voor de hele organisatie gunstig geweest. Dankzij de verschillende systemen kunnen we slimmer en efficiënter werken. Dit loopt uiteen van het benutten van down-time als gevolg van slecht weer om training te geven aan personeel tot het individueel volgen van werknemers zodat we potentieel gevaarlijke hiaten in hun kennis kunnen opsporen.

2. Tijd besparen Aangezien er voor toegang tot het systeem alleen een internetverbinding nodig is, hebben we HSE-informatie opgenomen in het programma dat werknemers volgen voordat ze worden ingezet, zodat er minder training en begeleiding op locatie nodig is. In combinatie met het programma voor competentiebeoordeling kan ik zien of de gebruiker een onderwerp helemaal begrijpt of dat er extra ondersteuning nodig is. Dit proces voldoet volledig aan alle wettelijke verplichtingen. Het bespaart tijd en het helpt ons om kennis van werknemers beter te beoordelen.

Hoe meet jij of de invoering van HSElife bij Oranje-Nassau Energie UK succesvol is? Als bedrijf hebben we een afname in het aantal geregistreerde gevallen gezien, en als extra bonus ook nog eens lagere kosten. Op locatie zie je duidelijk veranderingen: mensen nemen het heft in handen en hebben zich de instrumenten van HSElife eigen gemaakt. Dankzij de slimmere werktijden konden we onze energie efficiënter richten op het creëren van een veiligere werkomgeving voor iedereen.

Hoe zie jij de toekomst van HSElife UK? Onze branche bevindt zich in een volwassen fase en zit in een periode vol onzekerheid en verandering. Zonder samenwerking zal het ons niet lukken om vooruitgang te boeken. Het gebruik van technologie voor toegang op afstand is geenszins een nieuw concept, maar deze technologie efficiënt toepassen om tijd te besparen is dat wel degelijk. Via technologische platforms faciliteert HSElife een community die samenwerking, standaardisatie, slimmere werkprocessen, tijdsbesparingen en genoeg voordelen biedt aan elke Operator in het huidige klimaat.

21


ANNIVERSARY

21

years working in the field of HSE

22

Proud


The World's First Multimedia platform dedicated to HSE

Energy industry standard for professionals on the shop floor

of our past,

full of ambition for the future Together we have achieved a lot, but we are not finished yet

Brands of HSElife are used in more than 30 countries worldwide

23


The WAT Group celebrates its 21st anniversary this year This means that we have been active in the energy sector for 21 years. During these two decades, together we developed great brands which we are extremely proud of. Think for example of HSElife, the LARS registration system, the Academy and this magazine. But also, of course, the first international multimedia platform in the world in the field of HSE! Together with you, being able to make a difference in the world of health, safety, environment and quality within the energy sector by using these resources is of course the icing on the cake. We already do this within 32 countries.

Strong together We are proud of what we have achieved so far, but we are not there yet. We remain ambitious. There is still much to harmonize, to sharpen and to develop. The results to date we could achieve by working together in the WAT way: Working Apart Together. Together with our specialists and together with all joined Contractors.

Here’s to the future! That fact that we’re not only proud of HSElife is evident from the experiences of members of the Contractor Forum. They give their vision on HSE, talk about their experiences with HSElife and share their expectations for the future.

24


I am convinced that more rules do not make work safer.

Ludy Engwegen QESH-manager at Reym

I am therefore in favor of uniformity - and thus rule limitation - in the field of HSE. So, an unambiguous HSE policy for effective safety leadership for the entire chain. HSElife is a great platform with which

Therefore our company is committed to HSElife Anne Boersma Deputy Director at C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.

uniformity can be realized for training, instructions and ppe policy. Therefore our company is committed to HSElife. Looking onward to the future, I welcome the fact that we, The Netherlands, really want to learn. I think that learning companies, that want to improve continuously, should be encouraged. On the other hand, companies that do not comply with regulations must, in my view, be addressed with supervisory action.

A safe and healthy work environment is of great importance within our organization. The principle here is to have a minimum impact on people and the environment. You can find this policy at all levels of our organization in order to be able to realize continuous improvement. We encourage every initiative to further improve health, safety and the environment, in connection with our organizational activities. HSElife is an initiative that contributes to this. We therefore warmly welcome this harmonization initiative.

Peter Struijs Teamleader QHSE at Control Union

If you want to take steps in the field of HSE, clear information and clear rules are the beginning, but only with applicable knowledge and awareness at all levels of the

organization do you make the difference. Harmonization of information and rules simplifies the distribution of a clear message and also saves costs. So HSE

HSElife has made good progress in recent years, now the sequel!

รกnd the organization benefit. We use specific items from HSElife to usefully inform and train employees, which is paying off. In my opinion, HSElife can become a valuable player worldwide in the field of HSE information provision. But to realize that, all parties involved must embrace the initiative. HSElife has made good progress in recent years, now the sequel!

25


Mark Wempe Head of SHE at Heerema Fabrication Groep SE

My vision is that HSE must be a mature and equal part of business operations.

In recent decades, the importance of HSE has grown and the Oil and Gas industry is now on the eve of harmonizing all views, as has happened in many other disciplines. HSElife set a point on the horizon for my organization to grow. I expect that HSElife can achieve the same development with parties from contiguous industries as has happened in the Oil and Gas industry.

Bert Schreurs Operations Manager at Den Hartogh Liquid Logistics

HSE is the foundation for a sound policy management and operational management. For the short term, but especially for the long

term. Companies that implement HSE policy at a high level and implement it

I hope that HSElife will be supported even more widely, both nationally and internationally Robert Moes HSE Advisor NL & RPPE at Schlumberger Petroleum Services CV

Ever since we work with HSElife, everything can be found under one roof

in a correct manner, among other things, benefit from this in financial and HR matters. Within my organization HSElife is the focal point for contributing to harmonization, it is also a source of inspiration and a structural reminder for a good sense of safety. I hope that HSElife will be supported even more widely, both nationally and internationally. Harmonization will lead to a simplification of rules, creating an overview for the man and woman on the shop floor, which will lead to a safer working environment.

Through a structured approach of HSE you increase the safety awareness on the shop floor.

Safety starts with you. When you take the available resources and use your knowledge to make your working environment safer and healthier for yourself, a healthy and safe workplace will eventually arise. A workplace where everyone can address each other on each other's (un)safe behavior. By providing trained and competent people with the right tools, such as the resources of HSElife, they will ensure a safe workplace. Of course, the organization also plays an important role in this by arranging everything properly. Within our organization we had to deal with various safety instructions per department or per customer. Ever since we work with HSElife, everything can be found under one roof. Thanks to a uniform approach and joint agreements, it is now clear what is necessary and where the responsibilities lie. That saves time and uncertainty. I expect that the recognisability of HSElife will also take shape abroad so that (safety) training are recognized and acknowledged worldwide. This makes it easier to work together at international level.

26


Leo de Jong Senior Security Officer at NWS Security

The basis for conducting socially responsible business operations is to claim responsibility for a structural policy for quality

control, environmental care and safety for employees and stakeholders. HSElife supports us in this and offers our employees the opportunity to learn about risks

HSElife is committed to harmonizing HSE implementation rules and procedures Mark Boer HSEQ Manager at Venko Group B.V.

and procedures to avoid risks in an unambiguous way. They are therefore more aware of the responsibilities they have for the safe execution of the work around them. In addition, it contributes to their personal growth. In practice, much of the same was always stated differently. HSElife is committed to harmonizing HSE implementation rules and procedures, which really appeals to me. It is a means for Contractors and clients to come to clear agreements for the safe execution of the agreed assignment.

Everyone is entitled to a safe workplace. To achieve this, we must minimize risks. HSElife ensures harmonization of

instructions and regulations of the various Operators. Employees of Contractors are therefore not overloaded with information, which contributes to minimizing risks. We are very pleased with HSElife, for the future it is important to continue to provide information in a harmonized and clearly structured way, in which catering for the target group is essential.

Theo Bergers Advisor at Oranje-Nassau Energie

HSElife is a unique initiative based on legislation, best practices and company procedures and provides standardized communication formats. With the aim of improving health and safety on the shop floor. This level of

At ONE we firmly believe that HSElife helps to prevent accidents

harmonization is a major advantage especially for Contractors and their staff, since they can only work with one set of procedures. In my opinion, this way of working should also be implemented within other branches, so that the advantages can be shared widely. Oranje-Nassau Energie got off to a flying start, partly because we can benefit from the experiences of organizations that have been active in the industry for some time. We were able to comply our HSE operation with the guidelines of experienced organizations. At ONE we firmly believe that HSElife helps to prevent accidents.

With all Contractors and Operators working in the Southern North Sea area, harmonizing, thanks to HSElife, would make a big difference!

27


Jo Peters Secretary General at NOGEPA

Safety can only go one way: it must always lead to fewer accidents, less absenteeism and ultimately fewer deaths. To achieve this, standardization through the use of HSElife is

indispensable. And in addition to reducing accidents, it also yields better business

Standardization through the use of HSElife is indispensable Ron Winands Board Director at Control Union

results. But to make it effective, Contractors must be well involved in the harmonization and standardization process. For them it is nice when safety rules are as clear and unambiguous as possible. It sounds very simple to all work in the same way, but that is not how it works in practice. It is a dream scenario to strive for complete harmonization.

I think that everyone working in the industry worldwide is looking for efficiency, where regulatory harmonization absolutely plays a

major role. When we all use the same rules, it becomes much easier ánd we contribute to safety within the industry. Therefore it’s not a surprise that Control Union has joined HSElife. Our ultimate goal in HSE is to completely eliminate incidents related to vertical transport at Offshore locations. I think that the HSElife initiative can reach an even higher level, by making it an international standard. I expect that we can all create even more support.

Piet van Dam Manager Operational Safety at Shell

Take, for example, Shell's life saving rules. These are simple rules that everyone understands and that have been transferred to the industry. In the past these rules have demonstrably prevented fatal accidents. Something that we can all be proud of. But in

There lie possibilities for harmonization!

addition to personal safety, there must also be focus on process safety. It’s not suprising that, at HSElife, we shout: saving lives and saving millions. In my opinion, it is important that organizations at both world level and local level cooperate better and coordinate matters better. There lie possibilities for harmonization!

Tom Herok Director at Venko Offshore

In our business our primary concern is to create the best environment when it comes to safety, quality and efficiency. The one can not do without the other. At Venko, we realized more than 1,000 days of no incidents. A great milestone, but we have to continously focus on people’s mindset. To be able to harmonize, unambiguousness is, in my opinion, essential. Great steps have already been taken with HSElife and we should continue to do so. For that, you have to devote effort to it. There are great initiatives everywhere, but it is often that last step.

28


Rini IJzelenberg Operational Director at Falck Safety Services

At Falck we strongly focus on HSE.

We strive to be a knowledge center in the broadest sense of the word, in all areas of HSE. When safety is your starting point, your organization must be transparent. It's about the man on the shop floor, for them information must be clear. We must all contribute to a safer world, harmonization is indispensable. The intention to meet each other half way is clear, this can be seen at HSElife. Now we have to tackle the differences that still exist.

Ronald Pijtak HSSE, Permitting and Integrity Manager at TAQA

Safety is part of daily decision-making. When you do your job well, it also means that you do it safely. At TAQA, I want safety to be a real part of the primary process. We learn from the past, take steps and do not settle for what we have achieved in the past. This is in line with the HSElife method. It is a shame to act as individual organizations, we must join forces and harmonize. By harmonizing we can communicate clearly and unambiguously about the hazards that exist. But it is still too noncommittal. Maybe HSElife should become a standard within the industry.

Pier van Spronsen Accountmanager at The WAT Group

I am proud of every step we take together. But if you look at what we have achieved so far with the

HSElife harmonization initiative, it’s quite impressive. But we are not there yet. We have a clear goal with HSElife: saving lives and saving millions. In my opinion this is the highest attainable goal for the entire industry. Maximum safety not only saves lives, it also saves millions. Literally. Harmonization is the basis for

We have a clear goal with HSElife: saving lives and saving millions

achieving the higher goal within the industry. It has a direct effect on reducing the number of incidents and on the job satisfaction of the man on the shop floor. It is up to us to implement HSElife even better and to make it even more accessible.

THE WAT GROUP BV APELDOORN THE NETHERLANDS

P.O.BOX 23 7380 AA KLARENBEEK THE NETHERLANDS

PHONE: +31 (0)6 46 29 52 56 (7, 8) WWW.THEWATGROUP.COM

29


HSElife magazine #23

Proud of our past, full of ambition for the future

21 jaar werken in de industrie op de gebied van HSE

Trots op ons verleden, vol ambitie voor de toekomst We hebben samen veel bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar De The WAT Group bestaat dit jaar 21 jaar. Dit betekent dat we ook al 21 jaar actief zijn in de energiesector. Tijdens deze twee decennia ontwikkelden we samen mooie brands waar we ontzettend trots op zijn. Denk bijvoorbeeld aan HSElife, het registratiesysteem LARS, de Academy en dit magazine. Maar natuurlijk ook het eerste internationale multimedia platform op het gebied van HSE ter wereld! Dat we samen met jullie door het inzetten van deze middelen een verschil kunnen maken in de wereld van veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit binnen de energiesector is natuurlijk de kers op de taart. Dat doen we nu al binnen 32 landen. Samen sterk We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt, maar we zijn er nog niet. We blijven ambitieus. Er valt nog veel te harmoniseren, aan te scherpen en te ontwikkelen. De resultaten tot nu toe konden we behalen door samen te werken op de WAT manier: Working Apart Together. Samen met onze specialisten en samen met alle aangesloten Contractors. Op naar de toekomst! Dat niet alleen wij trots zijn op HSElife blijkt wel uit de ervaringen van leden van het Contractor Forum. Zij geven hun visie op HSE, vertellen over hun ervaringen met HSElife en delen hun verwachtingen voor de toekomst.

Ludy Engwegen, Manager KVM bij Reym Ik ben ervan overtuigd dat meer regels werk niet veiliger maken. Ik ben dan ook voorstander van uniformiteit – en daardoor regelbeperking – op het gebied van HSE. Een eenduidig HSE-beleid dus voor een effectief safety leadership voor de hele keten. HSElife is een mooi platform waarmee uniformiteit gerealiseerd kan worden voor opleidingen, instructies en pbm-beleid. We hebben ons als bedrijf dan ook gecommitteerd aan HSElife. Wanneer ik kijk naar de toekomst juich ik het toe wanneer we als BV Nederland daadwerkelijk willen leren. Ik vind dat lerende bedrijven die continu willen verbeteren gestimuleerd moeten worden. Bedrijven die regelgeving daarentegen niet naleven, moeten naar mijn mening worden aangepakt door toezichthouders. Anne Boersma, Adjunct Directeur bij C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V. Binnen onze organisatie is een veilige en gezonde werkomgeving van groot belang. Daarbij is het uitgangspunt om mens en milieu zo min mogelijk te belasten. Dit beleid vind je terug in alle lagen van onze organisatie, om voortdurend verbetering te kunnen realiseren. We moedigen ieder initiatief tot verdere verbetering van veiligheid, gezondheid en milieu, in samenhang met onze organisatieactiviteiten, dan ook aan. HSElife is een initiatief dat hieraan bijdraagt. We dragen dit harmonisatie initiatief dan ook een warm hart toe. Peter Struijs, Teamleider QHSE bij Control Union Wanneer je stappen wilt zetten op het gebied van HSE zijn heldere informatie en duidelijke regels het begin, maar pas met toepasbare kennis en bewustzijn binnen alle lagen van de organisatie maak je het verschil. Harmonisatie van informatie en regels maakt het verspreiden van een eenduidige boodschap eenvoudiger en bespaart ook nog eens kosten. Winst voor HSE én voor de organisatie dus. We zetten specifieke items van HSElife in om medewerkers gericht te informeren en te trainen, wat z’n vruchten afwerpt. HSElife kan mijns inziens wereldwijd een waardevolle speler worden op het gebied van HSE-informatievoorziening. Maar om dat te realiseren moeten alle betrokken partijen het initiatief gaan omarmen. HSElife heeft de afgelopen jaren goede stappen gezet, nu het vervolg!

30


Proud of our past, full of ambition for the future

HSElife magazine #23

Mark Wempe, Head of SHE bij Heerema Fabrication Groep SE Mijn visie is dat HSE een volwassen en gelijkwaardig onderdeel moet zijn van de bedrijfsvoering. De afgelopen decennia is het belang van HSE gegroeid en de Olie- en Gasindustrie staat nu aan de vooravond om alle zienswijzen te harmoniseren, zoals ook in veel andere disciplines plaatsgevonden heeft. HSElife zette voor mijn organisatie een punt op de horizon om naar toe te groeien. Ik verwacht dat HSElife met partijen uit aansluitende industrieën dezelfde ontwikkeling kan realiseren als in de Olie- en Gasindustrie is gebeurd. Bert Schreurs, Operations Manager bij Den Hartogh Liquid Logistics HSE is de basis van een gezonde beleids- en bedrijfsvoering. Voor de korte, maar vooral voor de lange termijn. Bedrijven die op een hoog niveau invulling geven aan HSE-beleid en dit op een juiste manier uitvoeren, plukken hier onder andere op financieel en HRgebied de vruchten van. Binnen mijn organisatie is HSElife het steunpunt om een bijdrage te leveren aan harmonisatie, daarnaast is het een bron van inspiratie en een structurele reminder voor een goed veiligheidsbesef. Ik hoop dat HSElife nog breder gedragen gaat worden, zowel nationaal als internationaal. Harmonisatie zal leiden tot een vereenvoudiging van regels, waardoor er overzicht ontstaat voor de man en vrouw op de werkvloer, wat zal leiden tot een veiliger werkmilieu. Robert Moes, HSE Advisor NL & RPPE bij Schlumberger Petroleum Services CV Door een gestructureerde aanpak van HSE verhoog je het veiligheidsbesef op de werkvloer. Veiligheid begint bij jezelf. Wanneer je zelf de aanwezige middelen tot je neemt en je kennis toepast om jouw werkomgeving voor jezelf veiliger en gezonder te maken, zal er uiteindelijk een gezonde en veilige werkplek ontstaan. Een werkplek waar iedereen elkaar kan aanspreken op elkaars (on)veilige gedrag. Door getrainde en competente mensen de juiste handvatten te bieden, zoals de middelen van HSElife, zullen zij zelf gaan zorgdragen voor een veilige werkplek. Natuurlijk speelt de organisatie hierin ook een belangrijke rol door alles goed te regelen. Binnen onze organisatie hadden we voorheen te maken met verschillende veiligheidsinstructies per afdeling of per klant. Sinds we werken met HSElife is alles onder één dak te vinden. Dankzij een uniforme aanpak en gezamenlijke afspraken is het nu duidelijk wat er noodzakelijk is en waar de verantwoordelijkheden liggen. Dat scheelt tijd en onduidelijkheid. Ik verwacht dat de herkenbaarheid van HSElife ook in het buitenland vorm gaat krijgen zodat (veiligheids)trainingen wereldwijd herkend en erkend worden. Hierdoor wordt het ook makkelijker om op internationaal niveau samen te werken. Leo de Jong, Senior Beveiligingsmedewerker bij NWS Security De grondslag voor het voeren van een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering is het opeisen van de verantwoordelijkheid voor een structureel beleid voor kwaliteitsbewaking, milieuzorg en veiligheid voor medewerkers en stakeholders. HSElife ondersteunt ons daarbij en biedt onze medewerkers de mogelijkheid om kennis te nemen van risico’s en procedures om risico’s te vermijden, op een eenduidige manier. Ze zijn hierdoor meer bewust van de verantwoordelijkheden die ze hebben voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden om zich heen. Daarnaast draagt het bij aan hun persoonlijke groei. In de praktijk werd veel van hetzelfde steeds anders verwoord. HSElife zet zich in voor harmonisatie van HSE-uitvoeringsregels en procedures, dit spreekt me erg aan. Het is een middel voor Contractors en opdrachtgevers om tot duidelijke afspraken te komen voor de veilige uitvoering van overeengekomen opdracht. Mark Boer, HSEQ Manager bij Venko Group B.V. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Om dat te realiseren moeten we risico’s minimaliseren. HSElife zorgt voor harmonisatie van instructies en regelgeving van de verschillende Operators. Medewerkers van Contractors worden hierdoor niet overladen met informatie, wat bijdraagt aan het minimaliseren van risico’s. We hebben goede ervaringen met HSElife, voor de toekomst is het belangrijk om informatie op een geharmoniseerde en duidelijk gestructureerde manier te blijven verstrekken, waarbij aansluiting bij de doelgroep essentieel is.

31


HSElife magazine #23

Proud of our past, full of ambition for the future

21 jaar werken in de industrie op de gebied van HSE

Trots op ons verleden, vol ambitie voor de toekomst We hebben samen veel bereikt, maar we zijn nog lang niet klaar

Theo Bergers, Adviseur bij Oranje-Nassau Energie HSElife is een uniek initiatief dat uitgaat van wetgeving, best practices en bedrijfsprocedures en voorziet in gestandaardiseerde communicatieformats. Met als doel het verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Dit niveau van harmoniseren is vooral een groot voordeel voor Contractors en hun personeel, aangezien ze slechts met één set procedures kunnen gaan werken. Deze manier van werken zou naar mijn mening ook geïmplementeerd moeten worden binnen andere branches, zodat de voordelen breed gedeeld kunnen worden. Oranje-Nassau Energie kende een vliegende start, onder andere doordat we kunnen profiteren van de ervaringen van organisaties die al langer actief zijn in de branche. We waren hierdoor in staat om onze HSE operatie in lijn te brengen met de richtlijnen van ervaren organisaties. We geloven er bij ONE heilig in dat HSElife helpt om ongevallen te voorkomen. Met alle Contractors en Operators die werkzaam zijn in het Zuidelijke Noordzeegebied, zou harmoniseren dankzij HSElife een groot verschil maken! Jo Peters, Staten Generaal bij Nogepa Veiligheid kan maar één kant op gaan: het moet altijd leiden tot minder ongelukken, minder verzuim en uiteindelijk minder doden. Om dat te realiseren is standaardisatie door de inzet van HSElife onmisbaar. En behalve dat het zorgt voor minder ongevallen, levert het ook betere bedrijfsresultaten op. Maar om het effectief te laten zijn, moeten Contractors goed betrokken worden bij het harmonisatie- en standaardisatieproces. Voor hen is het prettig wanneer veiligheidsregels zo duidelijk en eenduidig mogelijk zijn. Het klinkt heel simpel om allemaal volgens dezelfde werkwijze te werken, maar zo werkt het in de praktijk niet. Het is een droomscenario om te streven naar volledige harmonisatie.” Ron Winands, Board Director bij Control Union Ik denk dat iedereen die wereldwijd binnen de industrie werkt op zoek is naar efficiency, waarbij harmonisatie van regelgeving absoluut een grote rol speelt. Wanneer we allemaal dezelfde regels gebruiken, wordt het vele malen makkelijker én dragen we bij aan veiligheid binnen de industrie. Control Union is dan ook niet voor niets aangesloten bij HSElife. Ons uiteindelijke doel op HSEgebied is het volledig uitbannen van incidenten die te maken hebben met verticaal transport op Offshore locaties. Ik denk dat het HSElife initiatief naar een nog hoger niveau getild kan worden, door er een internationale norm van te maken. Ik verwacht dat we met z’n allen nog meer draagvlak kunnen creëren. Tom Herok, Director bij Venko Offshore Het draait in ons vak om het scheppen van de beste omgeving wanneer het gaat om veiligheid, kwaliteit en efficiency. Het één kan niet zonder het ander. Bij Venko realiseerden we ruim 1.000 incident vrije dagen. Een mooie mijlpaal, maar we moeten continu bezig blijven met de mindset van mensen. Om te kunnen harmoniseren is eenduidigheid naar mijn mening essentieel. Met HSElife zijn al mooie stappen gezet en dat moeten we blijven doen. Daarvoor moet er energie in gestoken worden. Er zijn overal mooie initiatieven, maar het gaat vaak om dat laatste stapje.

32


Proud of our past, full of ambition for the future

HSElife magazine #23

Piet van Dam, Manager Operational Safety bij Shell Kijk bijvoorbeeld naar de life saving rules van Shell. Dat zijn simpele regels die iedereen begrijpt en die zijn overgedragen aan de industrie. In het verleden hebben deze regels aantoonbaar dodelijke ongevallen voorkomen. Iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn. Maar naast persoonlijke veiligheid moet er ook focus zijn op procesveiligheid. Bij HSElife roepen we niet voor niets: saving lives and saving millions. Het is naar mijn mening belangrijk dat organisaties op wereldniveau én op lokaal niveau beter samenwerken en zaken beter afstemmen. Daar liggen mogelijkheden voor harmonisatie! Rini IJzelenberg, Operational Director bij Falck Safety Services Bij Falck hebben we onder andere een grote focus op HSE. We streven ernaar om een kenniscentrum te zijn in de breedste zin van het woord, op alle deelgebieden van HSE. Wanneer je vertrekpunt veiligheid is, moet je als organisatie transparant zijn. Het draait om de man op de werkvloer, voor hen moet informatie duidelijk zijn. We moeten dan ook met z’n allen bijdragen aan een veiligere wereld, harmonisatie is daarbij onmisbaar. De intentie om allemaal nader tot elkaar te komen is er, dat zie je bij HSElife. Nu moeten we de verschillen die er nog zijn zien te tackelen. Ronald Pijtak, HSSE, Permitting and Integrety Manager bij TAQA Veiligheid hoort bij de dagelijkse besluitvorming. Wanneer je je werk goed doet, betekent het dat je het ook veilig doet. Bij TAQA wil ik veiligheid echt onderdeel laten zijn van het primaire proces. We leren van het verleden, zetten stappen en nemen geen genoegen met wat we in het verleden bereikt hebben. Dat sluit aan op de werkwijze van HSElife. Het is zonde om als individuele maatschappijen te handelen, we moeten onze krachten bundelen en harmoniseren. Door te harmoniseren kunnen we duidelijk en eenduidig communiceren over de gevaren die er zijn. Maar het is nu nog te vrijblijvend. Misschien moet HSElife wel een standaard worden binnen de industrie. Pier van Spronsen, Accountmanager bij de The WAT Group Op iedere stap die we gezamenlijk zetten ben ik trots. Maar als je ziet wat we tot nu toe hebben bereikt met het HSElife harmonisatie initiatief is dat best indrukwekkend. Maar we zijn er nog niet. Met HSElife hebben we een duidelijk doel: saving lives and saving millions. Dit is naar mijn mening het hoogst haalbare doel voor de hele industrie. Optimale veiligheid redt niet alleen levens, het bespaart ook miljoenen. Letterlijk. Harmoniseren is de basis voor het bereiken van het hogere doel binnen de industrie. Het heeft direct effect op het terugdringen van het aantal incidenten en op het werkplezier van de man op de werkvloer. Het is aan ons om HSElife nog beter te implementeren en het nog laagdrempeliger te maken.

33


HSE LIFE NL

Campaign HSElife NL’s MIND YOUR STEP! campaign focuses on the avoidance of incidents as a result of slipping, tripping and falling. Campaign start presentation

CAMPAIGN START SESSION

GROUP DISCUSSION Discuss in the group all causes that can lead to slips, trips and falls. Use handout and form to record your answers.

1A

EXTRA INFORMATION Use this presentation to indicate some causes that can lead to slips, trips and falls. It can motivate and speed up the discussion.

1B INFORMATION presentation

SUGGESTIONS This presentation provides suggestions and can be used to compare the outcome of the discussion. Collect answers/suggestions and use them during ‘OBSERVATION WEEKS’ (see Routing).

1C

Checklist (On-The-Spot)

Campaign handout Supporting tools

DISCUSSION presentation

HANDOUT CHECKLIST (ON-THE-SPOT) ACTIVITY SHEET

ON-THE-SPOT

Checklist

ON-THE-SPOT

Communication / Support tools

This presentation is meant for a group discussion. Use the handout and form to write down your answers and suggestions.

HSE LIFE NL

Checklist

1. PERSONAL BEHAVIOUR 3. HOUSEKEEPING

Distractions when completing task at the location

Allowing personal and professional issues to interfere with thought processes during the course of the day Feel tired and not rested before starting a task or moving around the location Incorrect work attire i.e. worn out soles on footwear plating in machinery spaces ess ................................................................................................................................................................................................................ your suggestion

your suggestion ................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... .............. .............. .....................................................................................................................................

ig ghtin and shadow areas i.e. time of day, lack off llighting conditi co Icy/wet surfaces due to extreme weather conditions or time of day (early dew)

2. OBSTRUCTIONS

Uneven surfaces

Unmarked obstructions at head height i.e. beams

mo ne lo Lack of consideration when changing from one location to another

Obstruction on walkways

your suggestion .............. ................................................................................................................................................................................................................

Complacency around certain obstructions that have been painted over

your suggestion .............. ................................................................................................................................................................................................................

Lack of awareness of obstacles around walkways your suggestion

Handout

................................................................................................................................................................................................................ your suggestion ................................................................................................................................................................................................................

5. HUMAN FACTOR isscuss When on site using this checklist have a discussion with people working on site.

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

co onscio People make mistakes, consciously or unconsciously. This happens for various reasons. ENAN 1. DEFECTIVE DESIGN, OVERDUE MAINTENANCE See other side > LY YA SSE 2. THE SITUATION CANNOT BE PROPERLY ASSESSED 3. INADEQUATE ALERTNESS

Byy workingg tog together gether ether with yyou yourr supervisor supervis superviso viso sor so oorr and and colleagues, incidents can be avoided. essential! TEAMWORK is i es sential! ti l! TAKE CARE!

Campaign Activity Sheet

Campaign Routing HSE LIFE NL

HSE LIFENL

CAMPAIGN OVERVIEW

Energy industry standards for professionals on the shop floor

Activity sheet

Routing

for the succesful campaign

Reflection 5-10 minutes about the theme. What did we improve, what could be done more? What did we learn? Celebrate successes & Reward good performance. Give feedback to improve future campaigns.

Implement the agreed improvements. Monitor progress & effectiveness.

A

At the end of CAMPAIGN START session the team decides what will be investigated in the upcoming OBSERVATION WEEKS.

CAMPAIGN START session

E Reflect, Reward & Give Feedback

Communication / Support tools

An

C Discuss observations

open conversation What do you think about work safety? How can it be improved? What would you like to see done differently?

HSE guidelines

S April 2017

…a good conversation also forms part of HSElife NL

Discuss what was observed past weeks? What do we want to improve in the upcoming ACTION WEEKS?

• Noteer welke gevaren jij ziet en wat de risico’s zijn. • Vraag je zelf af, en bespreek met collega’s; Is dit normaal? Zou het het ook anders kunnen? Maak eventueel foto’s van de situatie (vraag toestemming aan de lokatiebeheerder!)

M.b.t. de Campagne zelf: • Wat ging goed tijdens de campagne? • Wat kan beter?

z.o.z.

Campaign poster Campaign published on the site

Supporting communication tools: HSElife Magazine, Newsletter & Video channel

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

DISCUSS, INFORM AND SUGGEST! onscreen presentation tools

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

34

Energy industry standards for professionals on the shop floor

• Wat waren voor jou de belangrijkste leerpunten van de sessie? • Wat zijn je belangrijkste nieuwe inzichten?

B Observatie weken

SUGGESTIONS presentation

Campaign web page

HSE LIFENL

Activity sheet

A Campagne start

LAST MINUTE RISK ANALYSIS (LMRA)

How are preparations done and what happens in practice? Have open conversations. Use ‘Info letters’, SMAT / PAUZE feedback, Inspection results, LMRA Cards, Field visits findings, Idea box suggestions, photo’s, posters, etc.

B OBSERVATIONS WEEKS

D ACTION WEEKS


Activity sheet

Campaign routing

Follow the steps shown on the Routing for succesful campaign rollout.

HSE LIFENL

Energy industry standards for professionals on the shop floor

Activity sheet A Campagne start

HSE LIFE NL

• Wat waren voor jou de belangrijkste leerpunten van de sessie? • Wat zijn je belangrijkste nieuwe inzichten?

CAMPAIGN OVERVIEW

Routing

for the succesful campaign

Kick off the campaign using relevant material for the audience. At the end of session the team decides what will be reviewed in the upcoming OBSERVATION WEEKS.

A

An

open conversation What do you think about work safety? How can it be improved? What would you like to see done differently?

HSE guidelines

Spend some time to reflect on the theme. What did we improve? What could be done more? What did we learn? Celebrate successes & Reward good performance. Give feedback to facilitators to improve future campaigns.

E Reflect, Reward & Give Feedback

Implement the agreed improvements. Monitor progress & effectiveness. When allowed, take a photo of the result.

S April 2017

…a good conversation also forms part of HSElife NL

CAMPAIGN START session

B OBSERVATIONS WEEKS

Communication / Support tools

D

C

ACTION WEEKS

Discuss observations

LAST MINUTE RISK ANALYSIS (LMRA)

Observe and discuss what happens in practice. Have "open conversations" with people involved. Make it part of already planned Site visits and Last Minute Risk Assessments. Take a photo of the situation when allowed.

B Observatie weken

• Noteer welke gevaren jij ziet en wat de risico’s zijn. • Vraag je zelf af, en bespreek met collega’s; Is dit normaal? Zou het het ook anders kunnen? Maak eventueel foto’s van de situatie (vraag toestemming aan de lokatiebeheerder!)

Discuss what was observed past weeks? What do we want to improve in the upcoming ACTION WEEKS?

z.o.z.

Campaign poster Checklist ON-THE-SPOT ON-THE-SPOT

Checklist

1. PERSONAL BEHAVIOUR Distractions when completing task at the location Allowing personal and professional issues to interfere with thought processes during the course of the day Feel tired and not rested before starting a task or moving around the location Incorrect work attire i.e. worn out soles on footwear your suggestion

................................................................................................................................................................................................................ your suggestion ................................................................................................................................................................................................................

2. OBSTRUCTIONS Unmarked obstructions at head height i.e. beams Obstruction on walkways Complacency around certain obstructions that have been painted over Lack of awareness of obstacles around walkways your suggestion

................................................................................................................................................................................................................ your suggestion ................................................................................................................................................................................................................

See other side >

Handout brochure

Handout

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

Communication Tools

Use these communication tools to support your campaign activity. All the tools are available in May for download, print and direct use at:

www.hselifenl.com 35


WINNER Safety Coalition of the Year 2018! During the Safety&Health@Work exhibition in Rotterdam Ahoy, HSElife was voted Safety Coalition of the Year 2018. HSElife considers it her duty to use a downward trend in the number of incidents that take place annually in the Oil and Gas industry. The coalition leaves behind the RDM Training Plant and the coalition of Vopak, Verwater and Sam Safety.

[ press release ]

36


37


HSElife magazine #23

HSElife winner Safety Coalition of the Year 2018!

[ press release ] HSElife NL was founded in 2009 from the conviction that harmonization of rules, regulations and procedures concerning health, safety and environment in the Oil and Gas industry is necessary. The initiators of this development are The WAT Group (Working Apart Together), Centrica and Shell/ NAM. The coalition currently consists of eleven companies, eighty Contractors and eight supporting organizations

Unity HSElife considers it her duty to use a downward trend in the number of incidents that take place annually in the Oil and Gas industry. To achieve this, HSElife has developed information and training sessions with input from all parties involved. Implementation must ensure that every organization within the Oil and Gas industry uses HSE information in much the same way, so that unity can arise and incidents will be reduced. HSElife has developed a number of important communication tools in order to be able to directly communicate with the companies and Contractors. HSElife also organizes evaluation sessions for all organizations twice a year, so that new information can be exchanged. Furthermore the platform offers training modules and refresher courses in various languages, regular campaigns and a special HSElife Academy.

Jury report The jury said that they were impressed by this initiative because of its commitment and the commitment of the industrial parties. Jury chairman Gerard van Harten: 'By a majority of votes decisions are made and everyone commits to the decision. And the content of the training system is also at a high level.' An important aspect is continuous learning - repetition is the power of the message - and according to the jury, the learning material is presented to the participants in an attractive way. Van Harten: 'The jury considers this to be an excellent example for the entire industry, not just the Oil and Gas world.'

Election With the ‘Safety Coalition of the Year’, Veiligheid Voorop and Industrielinqs, the publisher of Petrochem and iMaintain, among others, want to inspire the process industry and its suppliers to work even more together to improve the safety culture. The winner is determined by a jury (spreads 60 points), internet voting (20 points) and visitors of the dinner (20 points). The jury consisted of Ira Helsloot (professor of the politics of safety and security), Gerard van Harten (former CEO Dow Benelux), Henk Leegwater (Columnist Petrochem, former professor and plant manager DSM) and Cor Kloet (former CEO SPIE).

38


HSElife winner Safety Coalition of the Year 2018!

HSElife magazine #23

[ press release ]

HSElife winnaar VeiligheidsCoalitie van het Jaar Tijdens de beurs Safety&Health@Work in Rotterdam Ahoy is HSElife verkozen tot Veiligheidscoalitie van het Jaar 2018. HSELife ziet het als haar taak een dalende trend in te zetten van het aantal incidenten dat jaarlijks plaatsvindt in de Olieen gasindustrie. De coalitie laat de RDM Training Plant en de coalitie van Vopak, Verwater en Sam Safety achter zich.

HSElife NL is in 2009 geboren vanuit de overtuiging dat harmonisatie van regels, voorschriften en procedures over veiligheid, gezondheid en milieu in de olie- en gasindustrie noodzakelijk is. Initiatiefnemers van deze ontwikkeling zijn de The WAT Group (Working apart Together), Centrica en Shell/NAM. De coalitie bestaat op dit moment uit elf maatschappijen, tachtig contractors en acht supporting organisaties.

Eenheid HSElife ziet het als haar taak een dalende trend in te zetten van het aantal incidenten dat jaarlijks plaatsvindt in de Olie- en gasindustrie. Om dit te bereiken, zijn door HSE informatie en trainingen ontwikkeld met behulp van input van alle betrokken partijen. Implementatie hiervan moet ervoor zorgen dat iedere organisatie binnen de Olie- en gasindustrie op vrijwel dezelfde wijze omgaat met HSE-informatie, zodat een eenheid kan ontstaan en incidenten afnemen. Om direct te kunnen schakelen met de maatschappijen en Contractors heeft HSElife een aantal belangrijke communicatietools ontwikkeld. Ook organiseert HSElife twee keer per jaar evaluatiesessies voor alle organisaties, zodat nieuwe informatie kan worden uitgewisseld. Verder biedt het platform trainingsmodules en opfriscursussen in diverse talen, worden er regelmatig campagnes gehouden en is er een speciale HSElife Academy opgezet.

Juryoordeel De jury liet weten onder de indruk te zijn van dit initiatief vanwege de grote betrokkenheid en commitment van de industriële partijen. Juryvoorzitter Gerard van Harten: ‘Met meerderheid van stemmen worden besluiten genomen en iedereen committeert zich aan de beslissing. En ook de inhoud van het trainingssysteem staat op een hoog niveau.’ Een belangrijk aspect is het continue leren – herhaling is immers de kracht van de boodschap – en volgens de jury wordt de lesstof op een aantrekkelijke manier gepresenteerd aan de deelnemers. Van Harten: ‘De jury vindt dit een uitstekend voorbeeld voor de gehele industrie, dus niet alleen de Olie- en gaswereld.’

Verkiezing Met de ‘VeiligheidsCoalitie van het Jaar’ willen Veiligheid Voorop en Industrielinqs, uitgever van onder andere Petrochem en iMaintain, de procesindustrie en haar toeleveranciers inspireren om nog meer samen te werken om de veiligheidscultuur te verbeteren. De winnaar is bepaald door een jury (verdeelt 60 punten), internetstemmen (20 punten) en de bezoekers van het diner (20 punten). De jury bestond uit Ira Helsloot (hoogleraar Besturen van Veiligheid), Gerard van Harten (voormalig CEO Dow Benelux), Henk Leegwater (Columnist Petrochem, voormalig hoogleraar en plantmanager DSM) en Cor Kloet (voormalig CEO SPIE).

39


Safety

first

follow-on article ‘Safety requires ownership at the highest level’ from HSElife magazine no 22.

Promote the safety culture within companies

Based around four pillars, Veiligheid Voorop (Safety first) focuses on improving the safety culture within companies that work with hazardous substances.

Veiligheid Voorop is a collaboration between VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK and SSVV.

Zero incidents is the aim, within a safe and vital petrochemistry. According to Nils Bosma (board member at Veiligheid Voorop) this is a no-brainer: "We must be able to get to a situation without fatal or serious incidents. We have to be able to organize processes in such a way to minimize negative impact on people and the environment." Veiligheid Voorop focuses on influencing a company’s culture in order to optimize safe behavior within companies throughout the entire chain, including suppliers and service providers.

How it started "Between 2012 to 2014 there was a considerable series of high profile incidents in The Netherlands. Combating and cleaning up the environmental damage has cost taxpayers at the time large amounts of money. The Dutch Safety Board then spoke, among other things, about addressing safety culture and safety behavior. There appeared to be a ‘gap’ between the boardroom and the shop floor. Because how does the boardroom know what is missing on the shop floor? Veiligheid Voorop was born from these topics and issues, with a working method from the boardroom. The aim is to enter into dialogue with the people in the workplace," explains Nils.

40


Safety first

HSElife magazine #23

Plenty of opportunities Nils sees plenty of opportunities within the sector when it comes to safety: "In my opinion, there are great opportunities. Think of realizing a recognizable safety culture and effective collaboration throughout the entire chain. Let us learn together from incidents and raise safety performance to a higher level. When we put it this way it sounds easy, but influencing a culture is a process that requires attention. That is why we work with four effective pillars that incorporate our objectives."

The pillars of Veiligheid Voorop The pillars Nils speaks about, together form the safety program of Veiligheid Voorop: 1. Engaged Leadership whereby the safety within each company is inspected by the highest manager. 2. Excellent safety management systems through which all companies apply a self-assessment for their safety culture. 3. Safety in the chain where all companies assess their suppliers for safety. 4. Regional safety networks to which all companies are connected. To effectively implement these pillars, Veiligheid Voorop carries out a large number of activities. Think of offering workshops, implementing guidelines, exchanging good practices and organizing various meetings. These kinds of initiatives improve the contact between the boardroom and the shop floor, which in practice offers many advantages. Nils gives an example: "When it is clear to Contractors how they should behave and which rules apply, it is an advantage when these rules are standardized. This is also a blessing for clients. As a result, they know for sure that they work with Contractors on a location who have consistent knowledge, after all they have to work in the same way for their neighbours." Veiligheid Voorop and HSElife are jointly committed to cooperation across the chain. HSElife has demonstrated that a large number of Offshore Operators and Contractors can successfully cooperate on safety. It should maybe not come as a surprise that HSElife won recently the prestigious 'Safety Coalition 2018' award. Veiligheid Voorop has initiated this award to further encourage collaboration between production companies and their Contractors.

It should maybe not come as a surprise that HSElife won recently the prestigious 'Safety Coalition 2018' award.

Great results When we ask Nils about the best result that Veiligheid Voorop has achieved so far, he does not have to think twice: "Especially the transparency you see within companies has improved, especially when we look at the communication between the management and the shop floor. Executives are becoming more and more visible on the shop floor, the place where steps can still be taken." Nils is also proud of the solidarity that can be seen in the regional safety networks. "There are lessons learned, experiences about implementation shared and ideas for improvement programs. It’s fantastic to experience the energy the networks have."

41


HSElife magazine #23

Safety first

Veiligheid Voorop De veiligheidscultuur binnen bedrijven bevorderen Vervolg artikel ‘Veiligheid vraagt eigenaarschap op het hoogste niveau’ uit HSElife Magazine no 22. Vanuit vier pijlers richt Veiligheid Voorop zich op het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Nul incidenten is het streven, binnen een veilige en vitale petrochemie. Volgens Nils Bosma (bestuurslid bij Veiligheid Voorop) is dit een no-brainer: “We moeten toch kunnen komen tot een situatie waarin je geen dodelijke of zware incidenten hebt? We moeten processen toch zo kunnen inrichten zodat er zo min mogelijk negatieve effecten zijn op mens en milieu?” Veiligheid Voorop steekt in op het beïnvloeden van de bedrijfscultuur om veilig gedrag binnen bedrijven in de hele keten te optimaliseren. Hoe het begon “In de periode van 2012 tot 2014 was er sprake van een behoorlijke serie aan zichtbare incidenten. De bestrijding en het opruimen van milieuschade heeft de belastingbetaler destijds veel geld gekost. De Onderzoeksraad voor Veiligheid sprak vervolgens onder andere over het aanpakken van veiligheidscultuur en veiligheidsgedrag. Er bleek een ‘gap’ zichtbaar tussen de boardroom en de werkvloer. Want hoe weet men in de boardroom wat er op de werkvloer mist? Vanuit deze onderwerpen en vraagstukken is Veiligheid Voorop geboren, met een werkwijze vanuit de boardroom. Met als doel in gesprek te gaan met de mensen op de werkvloer”, licht Nils toe.

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VvA, VNCW, Binnenvaart Logistiek NL, Velin, World Class Maintenance, Vereniging Afvalbedrijven, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV.

Volop kansen Nils ziet volop kansen wanneer het gaat om veiligheid binnen de sector: “Naar mijn mening liggen er mooie kansen. Denk aan het realiseren van een herkenbare veiligheidscultuur en effectieve samenwerking door de hele keten. Laten we lering trekken uit incidenten en de veiligheidsprestaties naar een hoger niveau tillen. Wanneer we het zo zeggen klinkt het makkelijk, maar het beïnvloeden van een cultuur is een proces dat vraagt om aandacht. Daarom werken we met vier effectieve pijlers, waarin onze doelstellingen zijn verwerkt.”

42


Safety first

HSElife magazine #23

De pijlers van Veiligheid Voorop De pijlers waar Nils over spreekt vormen samen het veiligheidsprogramma van Veiligheid Voorop: 1. Betrokken Leiderschap waardoor de veiligheid binnen ieder bedrijf door de hoogst leidinggevende wordt geïnspecteerd. 2. Excellente veiligheidsbeheersystemen waardoor alle bedrijven een self-assessment toepassen voor hun veiligheidscultuur. 3. Veiligheid in de keten waarbij alle bedrijven hun leveranciers beoordelen op veiligheid. 4. Regionale veiligheidsnetwerken waarbij alle bedrijven zijn aangesloten. Om effectief invulling te geven aan deze pijlers voert Veiligheid Voorop een flink aantal activiteiten uit. Denk aan het aanbieden van workshops, het implementeren van richtlijnen, het uitwisselen van good practices en het organiseren van diverse bijeenkomsten. Dit soort initiatieven verbeteren het contact tussen de boardroom en de werkvloer, wat in de praktijk veel voordelen oplevert. Nils geeft een voorbeeld: “Wanneer het voor aannemers duidelijk is hoe zij zich moeten gedragen en welke regels er van toepassing zijn, is het een voordeel wanneer deze regels gestandaardiseerd zijn. Ook voor opdrachtgevers is dit een zegen. Ze weten hierdoor zeker dat ze aannemers op locatie krijgen die consistente kennis hebben, ze moeten het bij de buurman immers ook zo doen.” HSElife heeft bewezen dat een grote groep van Offshore Operators en aannemers succesvol kunnen samenwerken op veiligheid. Het is dan misschien geen verrassing dat HSElife recentelijk de prestigieuze “VeiligheidsCoalitie 2018” prijs heeft gewonnen. Veiligheid Voorop heeft deze prijs geinitieerd om samewerking tussen produktiebedrijven en hun aannemers verder aan te moedigen.

Het is dan misschien geen verrassing dat HSElife recentelijk de prestigieuze “VeiligheidsCoalitie 2018” prijs heeft gewonnen.

Mooie resultaten Wanneer we Nils vragen naar het mooiste resultaat dat Veiligheid Voorop tot nu toe bereikt heeft, hoeft hij niet lang na te denken: “Vooral de transparantie die je binnen bedrijven ziet is verbeterd, vooral wanneer we kijken naar de communicatie tussen het management en de werkvloer. Bestuurders zijn steeds meer zichtbaar op de werkvloer, op de plek waar nog stappen te maken zijn.” Ook op de verbondenheid die te zien is binnen de regionale veiligheidsnetwerken is Nils trots. “Er worden leringen getrokken, ervaringen rondom implementatie gedeeld en ideeën aangedragen voor verbeterprogramma’s. De energie die omgaat in de netwerken is super om te zien.”

43


What iscontribution? your To be more efficient together, everyone has to contribute

44


What is your contribution?

HSElife magazine #23

Yes, you too! Only together can we make a difference. That requires action and commitment. Together you simply create more impact than on your own. In conversation with Ronald Pijtak (TAQA HSSE Manager and currently Chairman of the NOGEPA Health & Safety Committee) about his chairmanship, responsibilities and ambitions.

He is HSSE Manager at TAQA, a member of the steering committee of HSElife and is chairman of the Health & Safety Committee of NOGEPA. Ronald, how do you do all that? "They are indeed all different roles with different responsibilities, but I believe they are all important in this day and age, we need to work smarter, collaborate and harmonise as an industry in order to be more efficient as individual companies. HSELife is one of those platforms that supports this. That is why I make time to contribute to that. It’s just a matter of commitment and doing."

What exactly does the chairmanship involve? Ronald: "As a chairman I support the industry in the field of health and safety. From that point of view, for example, I have contact with all kinds of stakeholders, e.g. State Supervision and ministries. Building bridges between Operators and stakeholders is an important task for a chairman, in which I represent the interests of all parties."

Good news Decision-making within HSELife was slow and bureaucratic, but that has changed in the meantime: "I'm probably not the only one who was irritated by this. Within the Executive Committee, it has been decided that on HSELife issues we can get a go with a 'marjority vote' to get things done. Previously it had to be a unanimous decision. Now we can take steps faster and take action. Ronald is also committed to the link between NOGEPA and HSElife: "Realizing this link was one of the main reasons for me to take on the chairmanship. It is essential that HSElife is widely supported and that an effective implementation is achieved. Now that HSElife is a NOGEPA inititaive, it must be easier to realise. This is really great news!"

Working together are the magic words Ronald states and emphasizes the importance of working together: "Everyone's contribution is important. Within HSElife and within the industry. Working together on a large scale is an ambition on its own. We just need each other. The beauty is that we are not competitors within the committee. Together we discuss and solve problems and challenges that the industry has to deal with. That we are willing to learn from each other and to strive for improvement is already a good result in itself. We are all busy, but working together remain the magic words to move forward."

45


HSElife magazine #23

What is your contribution?

Wat is jouw bijdrage? Om samen efficienter te worden moet iedereen z’n steentje bijdragen Ja, ook jij! Alleen samen kunnen we het verschil maken. Daar is actie en toewijding voor nodig. En samen creëer je simpelweg meer impact dan wanneer je het alleen doet.

In gesprek met Ronald Pijtak (TAQA HSSE Manager en huidige voorzitter van de Nogepa Health & Safety Committee) over zijn voorzitterschap, verantwoordelijkheden en ambities.

Hij is HSSE Manager bij TAQA, zit daarnaast in de stuurgroep van HSElife én is voorzitter van de Health & Safety Committee van NOGEPA. Ronald, hoe doe je dat allemaal? “Ik geloof dat ze allemaal van belang zijn in deze tijd, we moeten slimmer werken, samenwerken en harmoniseren als een industrie met als doel efficiënter te zijn dan als een individuele organisatie. HSElife is een van de platforms die dit ondersteunt. Dat is waarom ik de tijd maak om daar een bijdrage aan te leveren. Het is gewoon een kwestie van toewijding en doen.“

Wat houdt het voorzitterschap precies in? Ronald: “Als voorzitter ondersteun ik de industrie op het gebied van veiligheid en gezondheid. Vanuit dat oogpunt heb ik bijvoorbeeld contact met allerlei belanghebbenden bv, Staatstoezicht en ministeries. Het bouwen van bruggen tussen Operators en stakeholders vind ik een belangrijke taak voor de voorzitter, waarbij ik het belang van alle partijen behartig.”

Goed nieuws De besluitvorming binnen HSElife verliep traag, maar dat is ondertussen veranderd: “Ik ben waarschijnljk niet de enige die zich irriteerde aan deze trage besluitvorming. Binnen de Executive Committee is besloten dat we op HSElife kwesties met een ‘marjority vote’ een go krijgen om zaken te realiseren. Voorheen moest het een unaniem besluit zijn, nu kunnen we sneller stappen zetten en aktie ondernemen. Ook maakte Ronald zich hard voor de koppeling tussen NOGEPA en HSElife: “Het realiseren van deze koppeling was voor mij één van de belangrijkste redenen om het voorzitterschap voor mijn rekening te nemen. Het is essentieel dat HSElife breed gedragen wordt en er een effectieve implementatie tot stand komt. Nu HSElife een NOGEPA initiatief is, moet dat gemakkelijker te realiseren zijn. Dit is echt geweldig nieuws!”

Samenwerken is het toverwoord Ronald verklaart en benadrukt het belang van samenwerken: “Een bijdrage van eenieder is belangrijk. Binnen HSElife en binnen de industrie. Samenwerken op grote schaal is daarbij een ambitie op zich. We hebben elkaar gewoon nodig. Het mooie is dat we binnen het HS Committee geen concurrenten zijn. Problemen en uitdagingen waar de industrie mee te maken heeft pakken we samen op. Dat we bereid zijn van elkaar te leren en samen te streven naar verbetering is al een mooi resultaat op zich. We zijn allemaal druk, maar samenwerken blijft het toverwoord om verder te komen.”

46


CONTRACTOR'S DIRECTORY Seafox Contractors BV

Heijmans BV

Winder Limmen

MediWerk

Zuidtoren Taurusavenue 23 2132 LS Hoofddorp T +31 (0)23 - 554 1313 F +31 (0)23 - 554 1320 secretary@seafox.com www.seafox.com

Graafsebaan 65 5248 JT Rosmalen T +31 (0)73 543 5111 F +31 (0)73 543 5220 www.heijmans.nl

Koraalstraat 7 1812 RK Alkmaar T 072-5052344 F 072-5052604 info@winder.nl www.winder.nl

Luchthavenweg 6F 1786 PP Den Helder T +31 88 011 7500 www.mediwerk.com

Integron Aandrijftechniek Schoonebeek

Peterson Den Helder B.V.

Control Union Testing and Inspection B.V.

Istimewa Elektro B.V.

Dwarsakker 2 7761 PW Schoonebeek T +31 (0)524 - 53 27 97 M +31 (0)615 - 88 03 07 F +31 (0)524 - 53 29 69 www.integrongroup.nl

Paleiskade 41 1781 AN Den Helder T +31 223 685100 F +31 223 685195 www.onepeterson.com

Paleiskade 100 1781 AR Den Helder T +31 223 685 180 www.controlunion.com

Frankrijkweg 3 4389 PB Vlissingen-Oost havennummer: 5998 T 0113 – 612 840 F 0113 – 613 137 www.istimewa-elektro.nl

Hertel BV

Mammoet Nederland B.V.

Oosterhof Holman

Fabricom B.V.

Kievitsweg 13 9843 HA Grijpskerk T (0594) 28 01 23 F (0594) 21 28 83 E info@oosterhofholman.nl www.oosterhof-holman.nl

Apolloweg 15 4782 SB Moerdijk T +31 (0)168 384 100 F +31 (0)168 384 109 info.moerdijk@fabricom-gdfsuez.nl www.fabricom-gdfsuez.nl

Reym

Arcadis Nederland B.V.

Computerweg 12d 3821 AB Amersfoort T 033 – 455 88 90 F 033 – 456 25 81 amersfoort@reym.nl www.reym.nl

Beaulieustraat 22 6814 DV Arnhem T +31 88 4261 261 info@arcadis.nl www.arcadis.com

Welplaatkade 9 Havennummer 4133 3197 KR Botlek-Rotterdam T+31 10 2958222 F+31 10 2958241 www.hertel.com

Schepersmaat 9 9405 TM Assen T +31 592341456 F +31 592347698 www.mammoet.com

KCA Deutag Drilling Limited

Howden Netherlands

Altens Industrial Estate Minto Drive Aberdeen AB12 3LW T +44 1224 299600 www.kcadeutag.com

Lansinkesweg 4 7550 AZ Hengelo T +31 74 255 6000 F +31 74 255 6060 www.howden.com

47


CONTRACTOR'S DIRECTORY

48

Frank's International B.V.

Royal HaskoningDHV

Mastenmakersweg 1 1786 PB Den Helder T +31 (0)22 367 0000 www.franksinternational.com

Laan 1914 no 35 3818 EX Amersfoort T + 31 (0)88 348 20 00 F +31 (0)33 463 36 52 info@rhdhv.com www.royalhaskoningdhv.com

Jorritsma Bouw B.V.

Orange Access B.V.

Harlingerstraat 72 8701 WS Bolsward T 0515-578200 F 0515-578201 info@jorritsmabouw.nl www.jorritsmabouw.nl

Westervoortsedijk 73 6827 AV Arnhem T +31 (0)26 363 77 44 E info@orangeaccess.nl www.orangeaccess.nl

Luchtverkeersleiding Nederland Stationsplein zuidwest 1001 1117 CV Schiphol Airport T +31204062260 E H.N.Hoogervorst@lvnl.nl www.lvnl.nl

Heerema Fabrication Group Noordweg 8 3336 LH Zwijndrecht T+31 [0]78 625 0425 E info@hfg-heerema.com www.heerema.com

Siemens Nederland N.V. Prinses Beatrixlaan 800 2595 BN Den Haag T (070) 333 3333 F (070) 333 2917 www.siemens.nl

SEW B.V. Aalbos 6 1721PL Broek op Langedijk T +31 226 310 000 www.seworks.nl

Van der Flier B.V.

Kampen Valve Care

Eqin

Baker Hughes Nederland

A.J. Romijnweg 23 9672 AH Winschoten T 0597-331619 F 0597-331226 E-mail: info@vanderflierbv.nl www.vanderflierbv.nl

Nijverheidsweg 11 9601 LX Hoogezand T +31 (0)598-381222 F +31 (0)598-381247 kvc@kampenvalvecare.com www.kampenvalvecare.com

Theemsweg 2 (Havennr. 5101) 3197 KM ROTTERDAM T +31 (0) 181 29 66 66 F +31 (0) 181 21 81 24 www.eqin.eu

Vasco Da Gamastraat 27 7825 VJ Emmen T 0591 667 667 www.bakerhughes.com

IVM

HTD B.V.

Johnson Controls

Monierweg 4 7741 KT Coevorden T 088-1663000 F 0524 – 516630 E info@werkveilig.nl www.werkveilig.nl

Handelsweg 7b 7826 TC Emmen T 0591 – 62 97 51 E info@htdemmen.nl www.htdemmen.nl

Pieter Zeemanweg 16 3316 GZ Dordrecht T +31 (0)78 630 5010 infonl.cg-eur@jci.com www.johnsoncontrols.com

Scientific Drilling International Robbenkoog 42 Beverkoog Ind. Estate 1822 BB Alkmaar T +31 (0) 72 564 2480 www.scientificdrilling.com


CONTRACTOR'S DIRECTORY Offshore Detachering & Catering

Wagenborg Nedlift

Oceanwide

The Well Academy BV

Yokogawa

Gideonweg 5 9723 BM Groningen T 050-368 2800 nedlift@wagenborg.com www.wagenborg.com

Bellamypark 3 4381 CG Vlissingen T +31 (0)118 42 95 10 vlissingen@oceanwidecrew.com www.oceanwidecrew.com

Canadalaan 9 7316 BV Apeldoorn T +31(0)85 401 2300 E info@thewellacademy.com www.thewellacademy.com

Euroweg 2 3825 HD Amersfoort T +31 88 4641000 F +31 88 4641111 www.yokogawa.com

BUS

Offshore Independents

Tebodin B.V.

Ossenkamp 4 8024 AE Zwolle T 038 - 45 42 244 F 038 - 45 40 531 E zwolle@bus.nl www.bus.nl

Noordsingel 117 3035 EM Rotterdam T +31 (0)10 737 09 38 info@offshoreindependents.com www.offshoreindependents.com

Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.

GLT-Plus

Computerweg 2 3821 AB Amersfoort T +31 (0) 88 450 5500 www.bureauveritas.nl

Laan van Nieuw Oost-Indie 25 2593 BJ The Hague T +31 70 348 09 11 F +31 70 348 06 45 E thehague@tebodin.com www.tebodin.bilfinger.com

L. Kielstra Kraanverhuur B.V.

Ymond Offshore Logistics B.V.

Uranus 6 8448 CR Heerenveen T 058 255 55 55 F 058 255 22 06 E info@kielstra.nl www.kielstra.nl

Strandweg 2 1976 IJmuiden T 0255 533250

Werfplein 5 3238 BH Zwartewaal T +31 181 667 300 F +31 181 663 987 E info@bis-is.com www.bis-is.com

Stork

Bultena

Schlumberger

USG Engineering

Van Deventerlaan 121 3528 AG Utrecht T +31 88 08 91 000 www.stork.com

Flensburgweg 10A 9723 TN Groningen T 050 - 549 7272 planning@bultena.nl www.bultena.nl

Parkstraat 83-89 2514 JG Den Haag T 070 310 5400 www.slb.com

P.J. Oudweg 61 1314 CK Almere T 036-5299 255 E info@usgengineering.nl

De Vosholen 97 9611 TE Sappemeer T +31 (0) 598 366300 F +31 (0) 598 366395 www.gltplus.nl

Bilfinger Industrial Services

49


CONTRACTOR'S DIRECTORY Brand Energy & Infrastucture Services

C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.

Binnenduinrandweg 75 1943 AD Beverwijk T +31 (0)251 21 38 69 www.beis.com

Steenoven 2-6 4196 HG Tricht T +31 345 579 211 F +31 345 576 443 info@a-hak.nl www.ahak.nl

Den Hartogh

Bluestream

Antea Group

Willingestraat 6 3087 AN Rotterdam T +31(0)88 1620000 F +31(0)88 1620111 E logistics@denhartogh.com www.denhartogh.com

Koperslagersweg 2 1786 RA Den Helder T +31 223 63 77 84 F +31 223 66 86 38 info@bluestreamoffshore.com www.bluestreamoffshore.com

Tolhuisweg 57 8443DV Heerenveen T +31 (0)513 63 45 67 F +31 (0)513 63 33 53 info.nl@anteagroup.com www.anteagroup.nl

It Dok 2 8447 GL Heerenveen T 0513 622 986 F 0513 620 029 E info@de-wolff.nl www.de-wolff.nl

Well Services Group Phileas Foggstraat 65 7825 AL Emmen T +31 591 668155 E info@wellservices-group.com www.wellservices-group.com

Wigchers Internationaal Transport b.v. Maatschappijweg 12 7848 AM Schoonoord T +31 (0)591 - 381304 F +31 (0)591 - 382450 www.wigchers.nl

Lubbers Benelux BV

ISG b.v.

Fudura

Safehouse Habitats

Klaverakker 1 7761 RA Schoonebeek T +31 (0)524 537777 F +31 (0)524 534592 E schoonebeek@lubbers.net www.lubbers.net

P.O. box 274 4200 AG Gorinchem T +31183614991

Aziëweg 25a 9407 TC Assen T 088-857 88 77 www.fudura.nl

Strathmore House Charles Bowman Avenue Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB T: +44 (0) 1382 814 122 www.safehousegroup.com

Altena Group

WPS werkvergunningensysteem

KH Engineering B.V. Jan van Galenstraat 2 3115 JG Schiedam T +31 10 2088888 E schiedam@khe.eu www.khe.eu

50

A.Hak

www.internationalservicesgroup.eu

NOORDWEST services & security B.V. Luchthavenweg 10 g 1786 PP Den Helder T +31 223 660552 F +31 223 660554 www.nwssecurity.nl

Keurweg 10 5145 NX Waalwijk T (+31) 0416 670 700 F (+31) 0416 670 709 E post@altena.com www.altena.com

Anninksweg 14 7557 AG Hengelo T +31 74 70 74 0580 www.werkvergunningensysteem.nl


CONTRACTOR'S DIRECTORY Jumbo Havenstraat 23 3115 HC Schiedam T+31 10 7900 300 E info@jumbomaritime.nl www.jumbomaritime.nl

Blomsma Signs & Safety B.V.

Venko Groep

Sodexo Remote Sites Netherlands b.v.

Storkstraat 1-3 2722 NN Zoetermeer T (079) 330 10 90 F (079) 330 10 95 www.blomsma-safety.com

Marconistraat 1a 7903 AG Hoogeveen T. +31(0)528 28 19 00 F. +31(0)528 27 82 72 E: info@venko.nl www.venko.nl

RH Marine Group

J. de Jonge Flowsystems

IRM Systems B.V.

Peutz

Sluisjesdijk 155 3087 AG Rotterdam T +31 10 487 19 11 E info@rhmarinegroup.com www.rhmarinegroup.com

Kon. Wilhelminahaven Z.Z. 18 Haven 648 3134 KG Vlaardingen T +31 10 248 58 00 F +31 10 434 46 09 www.jdejonge.nl

Maerten Trompstraat 25 2628 RC Delft T +31 152 023 006 www.irm-sys.com

Paletsingel 2 2718 NT Zoetermeer T +31 (0)79 3470347 E info@peutz.nl www.peutz.nl

Nieuwe Steen 2-201 1625 HV Hoorn T +31 (0)229 283053 nl.sodexo.com

51


is the mother of all knowledge

Together

is better than the cure

thinking

Prevention

is more

Less

Pro-active

Repetition

The World's First Multimedia Communication platform dedicated to HSE

Energy Industry standards for professionals on the shop floor

we are stronger

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife World for industry, by industry HSElife is a forum for those working in the Oil and Gas industry. HSElife focuses particularly on those working wherever HSE is really an issue or really should be an issue: on the shop floor. HSElife magazine is published by: The WAT Group B.V. P.O. Box 23 7380 AA Klarenbeek The Netherlands +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com On this issue worked Nils Bosma, Piet van Dam, Tom Herok, Jo Peters, Ronald Pijtak, Ron Winands, Rini IJzelenberg, Michel Heezen, Paul Tyerman, Alexis Brackpool, Theo Bergers, Ludy Engwegen, Anne Boersma, Mark Wempe, Bert Schreurs, Robert Moes, Leo de Jong, Mark Boer, Peter Struijs, Hans Timmers, Marijn de Vries, Peter Arends, Marjou Janse, Bob Janssen, Veselin Raznatovic, Mariëlle Schiphorst-Dolman, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper. Please e-mail any comments about subjects discussed in this magazine to info@thewatgroup.com attn. Janine Ijssel de Schepper.

Articles may not be taken from this publication within the meaning of Article 15 of the Netherlands Copyright Act.; © The WAT Group B.V. 2018