HSElife magazine no 19 (UK+NL)

Page 1

19 END-OF-THE-YEAR EDITION 2016

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for the Oil & Gas industry

MAGAZINE

HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

WE ALL WISH YOU A

SAFE2017 AND HEALTHY

WE WENSEN IEDEREEN EEN VEILIG EN GEZOND 2017 TOE! In this issue /

In dit nummer

4

7

VEILIG EN GEZOND DE WINTER DOOR

OPERATIONELE VEERKRACHT EN MENTALE WEERBAARHEID

SAFE AND HEALTHY THROUGH THE WINTER

12

THE NEXT LEVEL THE NEXT LEVEL

OPERATIONAL AND MENTAL RESILIENCE

14

THE IMPORTANCE OF RESILIENCE

HET HOE EN WAAROM VAN RESILIENCE

10

THINK BIG!

DENK GROOT!

18

WHAT LIES AHEAD?

WAT LIGT ER IN HET VERSCHIET?

and more / en meer...


Merry Christmas and Happy New en een Gelukkig Nieuwjaar • Fröh gutes neues Jahr • Joyeux Noël e y próspero año nuevo • Христос СреTна Нова Година • Hyvää jou vuotta • E vroolek kerstfeejst è • Rõõmsaid jõule ja head uut aas v'Shanah Tovah • Selamat hari n Natale e felice anno nuovo • メリ nytt år • Wesołych świąt i szczę Boas Festas e Feliz Ano Novo • По с Новым Годом! • Yeni yılınız kutl QISmaS DatIvjaj 'ej DIS chu' DatIvj Veselé vánoce a šťastný nový r 2


w Year • Prettige kerstdagen hliche Weihnachten und ein et bonne année • Feliz Navidad се роди, Ваистину се роди, ulua ja onnellista uutta èn e ghelu'g'gegh nieuwjoar stat • Chag Molad Sameach natal dan tahun baru • Buon リークリスマス•God jul og godt ęśliwego Nowego Roku • оздравляю lu olsun • jaj • rok • Preface

On behalf of the whole team of HSELife: Merry Christmas and a Happy New Year! Pier van Spronsen

3


SAFE

AND HEALTHY through Winter Timeless tips We can not say it enough: we want everyone to go to work safely and healthy and to go home safely and healthy. If you take care of yourself, you feel good and you have a much stronger concentration. It's a clichĂŠ but accidents are often waiting to happen. Therefore, we offer tips that are timeless.

4


Safe and healthy through Winter

HSElife magazine #19

Safe through Winter During wintertime, it’s even more important to adjust our driving conduct to weather conditions. Due to snow, ice or heavy wind gusts, chaos may occur on the road. • Do not only clean the front windshields of your car, but also the windshields on the side and the back of the car. • Clean the mirrors of your car. • Put on winter tires. They offer greater traction on a wet road and at temperatures below 7 degrees Celsius compared to summer tires. • Have dull headlights of your car cleaned. They are polished and treated with a special coating. Then the 'eyes' of your car will get a fresh look again. • On the road, keep your distance and adapt your speed. • When there’s snow on the road, be aware of snowplaning – the winter equivalent of aquaplaning. Stay calm, DO NOT steer and release the acceleration slowly. You will regain your road grip. • During this time of year, the low position of the sun, combined with a dirty windscreen and road glittering, may cause an obscured view. Make sure you have a good pair of sunglasses and sufficient windscreen wiper fluid in the reservoir. • Be aware of sudden wind gusts, for example after overtaking a truck. • Plan your trip carefully and consider its necessity. When you go on your way, always take warm clothes with you and make sure your passengers are also well prepared. • Pull the safety belts tight into your coat. • Keep track of weather forecasts and traffic information.

Healthy through Winter The R in the month. In addition to vitamin D, it’s also important to get all the other vitamins to a sufficient degree. Do so by eating healthy. For example, choose winter vegetables. A vitamin preparation is perhaps the path of least resistance, but this is outweighed by the quality of real, natural vitamins. It’s also important to get enough exercise and sleep in order to feel good physically and mentally. • Don’t drink alcohol, or drink as little alcohol as possible. Alcohol lowers the core temperature of your body and thus increases the risk of hypothermia. • Also, drink cold beverages. Drinking hot drinks to keep your temperature doesn’t work. The nerves in your tongue ‘tell’ your body that something warm is coming and that your body needs to cool down. • Eat ginger. It provides a boost to your body and blood circulation. Research shows that ginger increases your body temperature. • Eat plenty of vegetables. Vegetables contain many vitamins that are extremely important to ward off diseases like flu or throat inflammation. Consider typical winter vegetables such as cauliflower, broccoli and chicory. • Citrus fruits are very useful to get through winter healthy. Citrus fruits contain lots of vitamin C. Eat oranges regularly during winter and, for example, lightly sprinkle some lemon juice over fish dishes. • Bananas and figs prevent acidification of the body. In many cases, acidification is responsible for a weak immune system. • Zinc increases the strength of the immune system by 60 percent. Zinc is mainly found in meat, fish and dairy products.

Apps You can find various apps on your smartphone for your physical and mental health. Apps for a healthy mind, for example, are Soundness, Sleep Bug or Calm. Apps for healthy eating, for example, are ‘Mijn Eetmeter’, ‘Slim koken’ and ‘Balans Dag’.

5


HSElife magazine #19

Safe and sound through the winter

Veilig en gezond de winter door Tijdloze tips We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we willen dat iedereen veilig en gezond naar het werk gaat en veilig en gezond weer naar huis gaat. Als je goed voor jezelf zorgt, voel je je goed en is je concentratie veel sterker. Het is een cliché maar een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Daarom geven we tips die tijdloos zijn.

Veilig de winter door In de wintermaanden is het extra belangrijk om ons rijgedrag en onze auto aan te passen aan weersomstandigheden. Door sneeuw, ijs en zware windstoten kan chaos op de weg ontstaan. • Maak niet alleen de voorruit van je auto schoon, maar ook de ruiten aan de zijkant en achterkant. • Maak de spiegels van je auto schoon. • Gebruik winterbanden. Op een nat wegdek en bij temperaturen onder de 7 graden Celsius bieden ze meer grip dan zomerbanden. • Laat doffe koplampen van je auto opfrissen. Ze worden gepolijst en behandeld met een speciale coating. Zo krijgen de ‘ogen’ van je auto weer een frisse blik. • Houd op de weg voldoende afstand en pas je snelheid aan. • Wees bij sneeuw op de weg bedacht op snowplaning – de winterse variant van aquaplaning. Blijf kalm, stuur NIET en laat het gas rustig los. De grip zal snel weer terugkomen. • In deze periode van het jaar kan de laagstaande zon in combinatie met een vieze voorruit en schittering op de weg zorgen voor zeer slecht zicht. Zorg voor een goede zonnebril en voldoende ruitenwisservloeistof in het reservoir. • Wees bedacht op harde wind, zoals plotselinge zijwind na het inhalen van een vrachtwagen. • Plan je rit zorgvuldig en overdenk of de reis werkelijk noodzakelijk is. Als je de weg op gaat, neem dan altijd warme kleding mee en zorg dat ook de passagiers zijn voorbereid. • Trek de veiligheidsgordel goed strak in je jas. • Houd de weersvoorspellingen en verkeersinformatie goed bij.

Gezond de winter door De R is weer in de maand. Naast vitamine D is het ook belangrijk om alle andere vitamines in voldoende mate binnen te krijgen. Doe dit door gezond te eten. Kies bijvoorbeeld eens voor wintergroente. Een vitaminepreparaat is misschien wel de weg van de minste weerstand, maar dit weegt niet op tegen de kwaliteit van échte, natuurlijke vitamines. Het is ook belangrijk om genoeg te bewegen en te slapen om je lichamelijk en geestelijk lekker te voelen. • Drink geen alcohol, of zo min mogelijk. Alcohol verlaagt de kerntemperatuur van je lichaam en verhoogt zo het risico op onderkoeling. • Drink ook koude dranken. Het drinken van warme dranken om je op temperatuur te houden werkt niet. De zenuwen in je tong ‘vertellen’ je lichaam dat er iets warms aankomt en dat je lichaam moet afkoelen. • Eet gember. Dit geeft een boost aan je lichaam en de bloedcirculatie. Uit onderzoek blijkt dat gember je lichaamstemperatuur verhoogt. • Eet veel groenten. Groenten bevatten veel vitamines die uiterst belangrijk zijn om ziektes als griep of keelonsteking af te weren. Denk aan typische wintergroenten zoals bloemkool, broccoli en witlof. • Citrusvruchten zijn erg nuttig om de winter gezond door te komen. Citrusvruchten bevatten veel vitamine C. Eet 's winters regelmatig een sinaasappel en strooi bijvoorbeeld lichtjes wat citroensap over visgerechten. • Bananen en vijgen verhinderen een verzuring van het lichaam. Verzuring is in veel gevallen verantwoordelijk voor een zwakke afweer. • Zink verhoogt de slagkracht van het immuunsysteem met 60 procent. Zink zit vooral in vlees, vis en melkproducten.

Apps Op je smartphone vind je verschillende apps voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Apps voor een gezonde geest zijn bijvoorbeeld Soundness, Sleep Bug, of Calm. Apps voor gezond eten zijn bijvoorbeeld Mijn Eetmeter, Slim koken en Balans Dag.

6


These are uncertain and challenging times. There are many changes at international, national and local levels. In our industry too, there are many changes, which some identify as a 'perfect storm'.

OPERATIONAL & MENTAL RESILIENCE 7


HSElife magazine #19

Operational and mental resilience

Low oil prices, restructuring and necessary changes in the field of sustainability are all facts which we as organizations and as human beings must deal with. Operational and mental resilience are therefore important.

Cooperating and learning We do not have to do it all alone. At home together with family and friends, at work together with our colleagues and supervisor we can achieve a lot. The condition is that there is the willingness to cooperate and the willingness to adapt to the changed situation. It’s needed because there is always something to learn and improve, every day! A resilient organization is therefore a learning organization. An organization with people, who not only learn from mistakes, but particularly from the things that are going right in responding to change.

Training resilience by playing serious games The past years much attention has been paid to mental and operational resilience, in and beyond our industry. TNO, Shell/NAM and RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) have all developed tools that teams can make use of. The so-called 'serious games', of which several versions are in circulation, are very successful. In the next edition of HSElife magazine, we will explain the different versions.

Caring for one another Caring for one other is an element of resilience. Watching out for each other and caring for people is essential to prevent incidents. The HSElife NL 'We Care’-material is and remains the basis where we, in consultation with specialists and our Contractors, want to add additional practical tools to help focus on resilience. Early next year we will offer tools that people can use during toolbox meetings and the Last Minute Risk Analysis. It will all be explained in a special theme brochure that will be included in the next HSElife magazine.

Resilience: what is it and why is it necessary?

• Definition resilience: the ability to succeed (or to survive at varying conditions). • In many workplaces, the work is 'under-specified’ and therefore can’t be predicted. • We want to accelerate in order to maintain margins. • People and organizations always make adjustments to be able to continue to operate (safely) when there are changes/unforeseen matters. • Resilience is a strategy in order to deal with uncertainty in complex environments. *Source: Anne van Galen www.resilienceacademy.nl

8


Operational and mental resilience

HSElife magazine #19

Operationele Veerkracht en Mentale weerbaarheid Het zijn onzekere en uitdagende tijden. Veel veranderingen op internationaal, nationaal en lokaal niveau. Ook in onze industrie zijn er heel veel wijzigingen die sommigen identificeren als een ‘perfecte storm’. Lage olie prijzen, reorganisaties en noodzakelijke veranderingen op gebied van duurzame energie zijn allemaal feiten waar we als organisaties én als mens mee om moeten gaan. Weerbaarheid, of operationele veerkracht, is daarbij van belang.

Samenwerken en leren We hoeven het niet allemaal alleen te doen. Thuis, samen met familie en vrienden en op het werk samen met collega’s en leidinggevende, kunnen we heel veel bereiken. Voorwaarde is wel dat er de wil is om samen te werken en de wil om ons aan de gewijzigde situatie aan te passen. Er is immers altijd en iedere dag wel iets te leren en te verbeteren!” Een veerkrachtige organisatie is dan ook een lerende organisatie. Een organisatie met mensen die niet alleen van fouten leren, maar vooral ook van de zaken die goed gaan bij het reageren op veranderingen.

Trainen van veerkracht en weerbaarheid door middel van het spelen van serious games Het afgelopen jaar is er in en buiten onze industrie veel aandacht besteed aan weerbaarheid en operationele veerkracht. TNO, Shell/NAM en RIVM hebben allemaal hulpmiddelen ontwikkeld die teams kunnen gebruiken. Veel succes is er met de zogenaamde ‘Serious Games’, waarvan er verschillende varienten van in omloop zijn. In de eerstvolgende editie van HSElife magazine zullen we de verschillende varianten nader toelichten.

Voor elkaar zorgen Het op elkaar letten en voor elkaar zorgen is essentieel om incidenten te voorkomen. Het HSElife NL ‘We Care’-materiaal is en blijft de basis waar we, in overleg met specialisten en onze aannemers, extra praktische hulpmiddelen aan willen toevoegen gericht op operationele veerkracht en weerbaarheid. Begin volgend jaar zullen we extra hulpmiddelen aanbieden die mensen kunnen gebruiken tijdens toolbox meetings en de Laatste Minuut Risico Analyses. In een speciaal katern , onderdeel van het volgende HSElife magazine, zullen we een en ander nader toelichten.

Weerbaarheid: wat is het en waarom is het noodzakelijk? • Definitie weerbaarheid: vermogen om te slagen (of voort te bestaan bij variërende omstandigheden). • In veel werkomgevingen is het werk ‘onder gespecificeerd’ en daarom niet te voorspellen. • We willen steeds sneller om marges te kunnen behouden. • Mensen en organisaties doen telkens aanpassingen om toch (veilig) te kunnen blijven functioneren bij veranderingen/ onvoorziene zaken. • Weerbaarheid is een strategie om om te gaan met onzekerheid in complexe omgevingen. * Bron: Anne van Galen www.resilienceacademy.nl

9


THINK

BIG! HSElife WORLD is the start of global harmonization. We started small and think big now: ‘HSElife WORLD is the Global Oil & Gas industry standards for professionals'.

10


Think Big!

HSElife magazine #19

SAVING MILLIONS ÁND WORK MORE SAFELY. Simple information and standards Through HSElife WORLD we simplify information on health, safety and environment and we develop global standards. You will work safer and more efficient and save a lot of costs. Oranje-Nassau Energie has a clear pioneering role in this because the organization provides the opportunity to develop HSElife UK. HSElife UK is part of HSElife WORLD, as does HSElife NL. HSElife UK is the first step towards international harmonization.

Developments 2017 Further development of HSElife WORLD is parallel to various developments in the industry. For example, developments in organizations like IOGP, EEEGR, OPITO and Step Change in Safety.

Would you like to know more? Would you like to know more about global harmonization? Visit hselifeworld.com and watch the trailer.

Denk groot! HSElife WORLD is het begin van wereldwijde harmonisatie. We begonnen klein en denken nu groot: ‘HSElife WORLD is the Global Oil & Gas industry standards for professionals’. Eenvoudige informatie en standaarden Via HSElife WORLD vereenvoudigen we informatie over veiligheid, gezondheid en milieu en ontwikkelen we wereldwijd standaarden. Je werkt hierdoor veiliger en efficiënter en bespaart veel kosten. Oranje-Nassau Energie heeft hierbij een duidelijke voortrekkersrol omdat de organisatie de gelegenheid geeft om HSElife UK te ontwikkelen. Net als HSElife NL is HSElife UK onderdeel van HSElife WORLD. HSElife UK is de eerste stap naar internationale harmonisatie.

Ontwikkelingen 2017 Het verder vormgeven van HSElife WORLD loopt parallel aan allerlei ontwikkelingen in de industrie. Bijvoorbeeld ontwikkelingen bij organisaties als IOGP, EEEGR, OPITO en Step Change in Safety.

Meer weten? Wil je meer weten over wereldwijde harmonisatie? Ga naar hselifeworld.com en bekijk de trailer.

11


THE NEXT

LEVEL

Virtual Reality Training

Are you ready? 12


The Next Level

New ideas arise

HSElife magazine #19

when you think further. When you go off the beaten

tracks. When you take another course. If you don’t? You often don’t go forward, you will keep wandering into the well-known and innovation doesn’t seem within reach. So set aside the traditional thinking and go along in the developments that happen at breakneck speed. Developments we have to keep up with and that open doors to a new world. The the WAT Group, founder of HSElife Academy HSElife International and HSElife magazine, among others, designed Next Level Academy. Therefore, the company set aside its traditional thinking. A brainstorming group of specialists shared ideas and thought about the application of new technologies and the ‘next steps’ to be taken. This resulted in a multitude of exciting ideas that don’t seem to be possible just yet. But some of these ‘castles in the air’ have formed the basis of the already developed HSElife Academy and the registration system LARS. In the near future, the The WAT Group will undoubtedly present more interesting projects, especially when we are aware that virtual reality is highly relevant...

The new world There are more and more new technologies, new media and new ways of thinking of the new generation. This new world challenges us to continually successfully combine these aspects. For example, this requires special education. From listening to what the teacher tells the class to learning through graphics and video. The the WAT Group is well aware of this. The company is ready for the new world and provides employees within the industry, for example, the opportunity to prepare for their VCA exam by watching videos on hselifenl.com. We all must keep up-to-date with the developments, because these developments are ongoing.

Are you ready for the new world?

Note: If you’d like to know more about the whole NEXT LEVEL concept, please tell us through info@hselifenl.com.

THE NEXT LEVEL - Ben

jij er klaar voor?

Nieuwe ideeën ontstaan wanneer je verder denkt.

Wanneer je buiten de gebaande paden gaat. Wanneer je eens een andere weg inslaat. Doe je dit niet? Dan kom je vaak niet verder, blijf je ronddwalen in het bekende en lijkt innovatie een ver van je bed show. Dus stap eens van het traditionele denken af en ga mee in de ontwikkelingen die elkaar in een razend tempo opvolgen. Ontwikkelingen waarin we mee moeten en die deuren openen naar een nieuwe wereld. De The WAT Group, oprichter van o.a. HSElife Academy, HSElife International en HSElife Magazine, bedacht Next Level Academy. Daarmee stapte het bedrijf af van het traditionele denken. Binnen een brainstormgroep deelden specialisten ideeën en werd er nagedacht over de toepassing van nieuwe technieken en de te nemen ‘next steps’. Dit resulteerde in een stapel bruisende ideeën die nu nog niet allemaal realiseerbaar bleken. Maar een aantal van deze ‘luchtkastelen’ vormden wel de basis voor de reeds ontwikkelde HSElife Academy en het registratiesysteem LARS. In de nabije toekomst zal de The WAT Groep ongetwijfeld meer interessante projecten presenteren, vooral wanneer we ervan bewust zijn dat virtual reality aan de orde van de dag is…

De nieuwe wereld Er zijn steeds meer nieuwe technieken, nieuwe media en nieuwe manieren van denken van de nieuwe generatie. Deze nieuwe wereld brengt de uitdaging om deze aspecten continu succesvol te blijven combineren. Dit vraagt bijvoorbeeld om aangepast onderwijs. Van luisteren naar wat de docent voor de klas vertelt naar leren met behulp van graphics en video. Daar is de The WAT Group zich goed van bewust. Het bedrijf is klaar voor de nieuwe wereld en biedt medewerkers binnen de industrie bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich voor te bereiden op hun VCA examen door het bekijken van video’s die te vinden zijn op hselifenl.com. We moeten met z’n allen mee in de ontwikkelingen, want deze ontwikkelingen staan niet stil. Ben jij klaar voor de nieuwe wereld? Note: Wil je meer weten over het totale NEXT LEVEL concept dan horen we dat graag via info@hselifenl.com

13


The importance of resilience

Interview with Jakob van der Wal, HSE Manager through and through

14


The importance of resilience

HSElife magazine #19

It’s not a secret that the Oil and Gas industry is one of the most talkedabout sectors. Society continues to view our activities and transition towards sustainability with a certain amount of criticism. This does not only affect working processes, but has an impact on employees as well. Has resilience become more important than ever? And what is the vision of NAM/Shell for the future of safety and resilience? We asked these questions to Jakob van der Wal, HSE Manager at NAM/Shell.

‘We have always known that oil and gas are finite resources. The real question is how society is going to deal with the increasing pressure placed on fossil fuels, especially since some believe that the transition toward sustainability is not happening fast enough. This has created tension. However, I believe that with our knowledge of energy we can play a prominent role in the transition towards sustainability,’ explains Jakob.

Working in the industry ‘I have trained young employees for many years. In my position as mentor, I was asked many different questions about career prospects within this industry. Recently, however, I have noticed a shift in the types of questions I am asked,’ says Jakob. Young employees are increasingly questioning whether it is ethical to work for an oil company and whether there is future career for them in this sector. These are the types of questions that new employees are struggling with. But Jakob has a clear opinion about this. ‘The transition toward sustainability is interesting. Changes will start to happen at an increasingly rapid pace. While this gives rise to complex issues, it also creates interesting job profiles for our employees.’

Change and resilience Changes can have a significant impact on employees – even more so if they happen at a rapid pace. It is important to make people resilient to these changes. This includes helping them understand the positioning in the market, developing their interests, encouraging them to take new courses, and teaching them how to deal with stress. ‘We provide resilience programmes that help people to deal with changes and stress. Everybody responds to these stimuli differently. Some will go for a walk in the forest, while others prefer to talk about it,’ explains Jakob. The combination of integrity, trust, and respect is critical, as it allows employees to feel that they can share their feelings, experiences, and thoughts. Working on resilience is an ongoing process that requires mutual support.

15


Working on resilience is an ongoing process that requires mutual support Returning home safely Resilience goes hand in hand with safety and preventing incidents. This is an aspect that Jakob wants to turn into a reality as HSE Manager. Together with his colleagues, they strive for zero incidents. ‘I will not be satisfied with anything other than that!’ says Jakob. He continues, ‘Every day we renew our commitment to prevent incidents and we focus on safety, as everybody wants to return home safely at the end of the day.’ He was deeply affected by the telephone call he received shortly after the accident at Warffum. ‘It had, and still has, a very big impact on me personally. You focus on safety every single day, and then you hear that two colleagues have lost their lives in an accident... You just can’t describe that feeling.’ The Warffum incident continues to have a significant impact on the company, their working method, and the industry as a whole. Jakob explains that significant changes have been made. ‘We have gone from 180 accidents resulting in absenteeism in 1979, to just five accidents. We make sure that we learn from these accidents, including the one at Warffum. We learn from these incidents to adjust or improve our processes and procedures. While we have made great headway in recent years, five accidents are still five too many.

Looking back and looking ahead Jakob will be bidding farewell to a successful career at NAM/Shell at the end of the year. He reflects on his career with a sense of pride and gratefulness. ‘I feel like I'm leaving behind my family! I have had the honour of working with a fantastic team. Together we have achieved a great deal and I am glad to have been able to make a contribution to this. I would like to leave my colleagues with the advice that environmental performance and safety can only be achieved if you work together. We only have one Earth to leave to our children. This is a shared responsibility that everybody should support, and energy has a critical part to play in this.’

16


The importance of resilience

HSElife magazine #19

Het hoe en waarom van resilience In gesprek met Jakob van der Wal: HSE Manager in hart en nieren We hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat de Olie- en Gasindustrie één van de meest besproken branches is. De samenleving bekijkt onze activiteiten en de transitie naar duurzaamheid met een kritisch oog. Dit heeft niet alleen effect op werkprocessen, maar ook op medewerkers. Is resilience nu belangrijker dan ooit en welke visie heeft NAM/Shell op de toekomst van veiligheid en weerbaarheid? Hierover spraken we met Jakob van der Wal, HSE Manager bij NAM/Shell. “We weten al jaren dat olie en gas eindig is. De vraag is hoe we als samenleving omgaan met de toenemende druk op fossiele energie. Vooral nu de transitie naar duurzaamheid volgens sommigen niet snel genoeg gaat. Daar zit spanning. Maar ik ben van mening dat wij met al onze kennis over energie een fantastische rol kunnen spelen bij de transitie naar duurzaamheid,” aldus Jakob.

Werken binnen de industrie “Jarenlang heb ik jonge medewerkers gecoacht. In mijn rol als mentor kreeg ik veel vragen over carrière binnen de industrie, maar de laatste tijd verandert deze vraagstelling,” vertelt Jakob. Jonge medewerkers vragen zich steeds vaker af of het ethisch wel verantwoord is om voor een oliemaatschappij te werken. Kunnen zij hun carrière in deze sector nog wel blijven uitvoeren? Dat zijn vragen waarmee nieuwe medewerkers regelmatig kampen. Jakob heeft hier een duidelijk idee over: “De transitie naar duurzaamheid is interessant. Veranderingen zullen steeds sneller tot stand komen. Dit brengt complexe vraagstukken met zich mee, maar zorgt ook voor interessante functieprofielen voor onze medewerkers.”

Veranderingen en weerbaarheid Veranderingen, vooral wanneer die elkaar in een razend tempo opvolgen, vragen veel van medewerkers. Het is belangrijk om mensen weerbaar te maken om met alle veranderingen om te kunnen gaan. Denk aan positioneren in de markt, interesses ontwikkelingen, het volgen van opleidingen en omgaan met stress. “We bieden resilience programma’s aan waardoor mensen leren hoe ze met veranderingen en stress kunnen omgaan. Dat is voor iedereen anders. De één gaat een boswandeling maken, terwijl de ander graag in gesprek gaat,” vult Jakob aan. Essentieel is de combinatie van integriteit, vertrouwen en respect, zodat medewerkers zich vrij voelen om over hun gevoel, ervaring en gedachten te praten. Werken aan weerbaarheid is een continu proces waarbij je elkaar nodig hebt.

Veilig naar huis Resilience gaat hand in hand met veiligheid en het voorkomen van incidenten. Voor Jakob een aspect waar hij zich als HSE Manager hard voor maakt. Met zijn collega’s streeft hij naar nul incidenten. “Ik neem geen genoegen met minder! Dagelijks doen we met z’n allen stinkend ons best om ongevallen te voorkomen en de focus te houden op veiligheid. Iedereen wil graag plezier hebben en gezond weer naar huis gaan aan het einde van de werkdag,” vult Jakob aan. Het telefoontje dat hij vlak na het Warffum ongeval kreeg hakte er bij hem flink in: “Het had op mij persoonlijk een grote impact, nu nog steeds. Je bent iedere dag met veiligheid bezig. Wanneer je hoort dat je twee collega’s verloren hebt tijdens een ongeval… Dat gevoel is onbeschrijflijk.” Wat er in Warffum gebeurd is, heeft iedere dag nog een groot effect op het bedrijf, de werkwijze en de totale industrie. Er zijn grote stappen gezet vertelt Jakob: “Van 180 ongevallen met verzuim in 1979 zijn we naar 5 ongevallen gegaan. We trekken lering uit dossiers van ongevallen, ook uit het Warffum dossier. Op basis daarvan zijn processen en procedures aangepast of aangescherpt. We hebben grote stappen gezet, maar 5 ongevallen zijn er nog steeds 5 te veel.”

Terugblikken en vooruitkijken Aan het einde van dit jaar zet Jakob een punt achter zijn mooie carrière bij NAM/Shell. Trots en dankbaar blikt hij terug: “Ik heb het gevoel dat ik een familie verlaat! Ik heb gewerkt met een fantastisch team, we hebben samen mooie dingen bereikt. Het is geweldig dat ik daaraan heb mogen bijdragen. Wat ik mijn collega’s mee wil geven? Milieuperformance en veiligheid zijn dingen die je samen realiseert. We hebben maar één aardbol die we door kunnen geven aan onze kinderen. We zijn samen verantwoordelijk, laten we met z’n allen de schouders eronder blijven zetten. Energie speelt daarbij een essentiële rol.”

17


What lies ahead?

SAVING MILLIONS ÁND WORKING SAFELY. With this in mind, we enter into the new year. What subjects do we tackle next year for an even better synergy within HSElife NL to enable the man on the shop floor to work even safer?

Validity of training

The validity of training is top of mind with all the companies who have joined the harmonization initiative. There are many questions from the industry. Therefore it is important to make clear agreements about this. We want to have a clear idea about this in Q1.

HSElife Academy

Maintaining and optimizing knowledge in an easy and approachable way. Thát’s HSElife Academy. No textbooks, no classrooms, but just answering five questions each month that you receive, for example, on your mobile phone. We will further highlight this in 2017. New HSE-ITEMS - Avoiding hand injury This HSE-item is one of the first items we introduce and implement early 2017. The A6 brochure is now being corrected. After approval we will prepare an onscreen presentation and a video. Next are the HSE-items Resilience, First Aid and the use of PPE’s. HSElife NL is live! The new site HSElifeNL.com is live and replaces HSElifeUNIO.com. The site is future proof. There are functionalities users may expect from a good website. HSElife NL is thé information and communication platform and facilitates the e-learning system (modules, registration, program for maintaining knowledge). Keywords are: compatibility and user-friendly character. Presentation HSElife NL to Excom HSElife NL is presented to the Excom and the continuation of the program has been approved. NOGEPA-HSElife NL working group A new NOGEPA-HSElife NL working group has been agreed on. The working group will consist of six people: chairman H&S Comm, a participant from OpsCom, a representative from NOGEPA, two representatives from HSElife NL and a representative from the Contractor Forum. The working group will meet three times a year and discuss presentations, information provision and decision making. Contractor Forum The Contractor Forum will play a more assertive role on the content and development of the new HSElife NL set up. All Focal Points will be kept informed on all developments through a monthly mail. Annual program We have yet to work out the details of the annual program for 2017, but it includes: • BASELOAD: updating and maintaining the site and all materials, four quarterly newsletters and three HSElife NL booklets. • DEVELOPMENT: developing three harmonized campaigns and introducing two new HSE items. Comments Early next year we will process all comments and tackle practically all documents/videos.

18


What lies ahead?

HSElife magazine #19

Wat ligt er in het verschiet? MILJOENEN BESPAREN ÉN VEILIG WERKEN. Met deze gedachte gaan we het nieuwe jaar in. Welke onderwerpen pakken we volgend jaar aan voor een nog betere synergie binnen HSElife NL zodat de man op de werkvloer nog veiliger kan werken? Geldigheidsduur van trainingen De geldigheidsduur van trainingen staat bij alle maatschappijen die zich hebben aangesloten hoog op de prioriteitenlijst. Er komen vanuit de industrie veel vragen. Daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken hierover te maken. In Q1 willen we dit helder hebben.

HSElife Academy Op een laagdrempelige manier je kennis onderhouden en optimaliseren. Dát is HSElife Academy. Geen studieboeken en niet in de schoolbanken, maar gewoon iedere maand vijf vragen beantwoorden die je bijvoorbeeld op je mobiele telefoon krijgt. Dit brengen we in 2017 verder onder de aandacht.

Nieuwe HSE-ITEMS - Handletsel vermijden Dit HSE-item is een van de eerste items die we begin 2017 introduceren en implementeren. De A6-folder zit nu in de correctieronde. Na akkoord werken we dit verder uit in een onscreen presentatie en een video. Daarna volgen de HSE-items Weerbaarheid, EHBO en het gebruik van PBM’s.

HSElife NL is live! De nieuwe site HSElifeNL.com is live en vervangt HSElifeUNIO.com. De site is toekomst proof. Er zitten functionaliteiten in die gebruikers mogen verwachten van een goede website. HSElife NL is hét informatie- en communicatieplatform en faciliteert het e-learning systeem (modules, registratie, programma voor onderhouden van kennis). Sleutelwoorden zijn: compatibiliteit en gebruikersvriendelijk.

Presentatie HSElife NL aan Excom HSElife NL is aan de Excom gepresenteerd en continuering van het programma is goedgekeurd.

NOGEPA-HSElife NL werkgroep Voor de NOGEPA-HSElife NL werkgroep is een nieuwe samenstelling overeengekomen. De werkgroep zal bestaan uit zes personen: voorzitter H&S Comm, een deelnemer van OpsCom, een vertegenwoordiger van NOGEPA, twee vertegenwoordigers van HSElife NL en een vertegenwoordiger van het Contractor Forum. De werkgroep zal drie keer per jaar samenkomen en presentaties, infovoorziening en de besluitvorming bespreken.

Contractor Forum Het Contractor Forum zal een meer nadrukkelijke rol gaan spelen over de inhoud en ontwikkeling van de nieuwe HSElife NL set up. Alle Focal Points zullen via een maandelijkse mail op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen.

Jaarprogramma Het jaarprogramma 2017 moeten we nog in detail uitwerken maar bestaat uit: • BASELOAD: update en onderhouden van de site en alle materialen, vier kwartaal-nieuwsbrieven en drie HSElife NL katernen. • DEVELOPMENT: uitwerken van drie geharmoniseerde campagnes en het leveren van nieuwe HSE-items.

Commentaren Begin volgend jaar zullen we alle commentaren verwerken en vrijwel alle documenten/video’s worden aangepakt.

19


HSElife magazine is the official communication platform for HSElife WORLD

for industry, by industry HSElife is a forum for those working in the oil and gas industry. HSElife focuses particularly on those working wherever HSE is really an issue or really should be an issue: on the shop floor.

17

HSElife magazine is published by: The WAT Group B.V. P.O. Box 23 7380 AA Klarenbeek The Netherlands +31 6 462 95 25 6 (7, 8)

N

IO

IT

ER

ED

M

M SU

20

s in

E

IN

T

AG

&

r

fo

AZ

M

THE

EN

NM

RO

Ga

EN

FE

SA

LT

HEA

ND IN A

:

is

N

ND

GE A

LED

NOW

EK

AC D AN Y S GL YE IN Y SA CORD AC

16

In this

..

N.

IO

e. or

T

HE

ALT

H,

FET

Y&

EN

VIR

ON

ME

NT

MA

E for

Oil

BACK issu

ED

15

E NEW

& Ga

E

NT

SELF

R YOU

12

s iss

thi

7

FE

OF

X 20

20

18

DE TOEK KEN OMST

and

34

and

ON

ITI

ER

20

14

/ 20

15

& Ga

AG

TM

AZ

y

lth

EN

VIRO

& EN

e a Saf he5 TY

and

FE

HE

TH AL

NT

!

ond

bey

and

201

..

re.

EM

12

ge pa

r.

ge

lon ing ork es . W ye ing emplo e ag orc itted rkf wo comm y. A and om hy h. econ healt is hig ing e of ure nd ma rtanc pleas A de impo with e Th work o wh

OR CT

d mo

Oil

NM

, SA

an

ED

NT

WI

ustry

s ind

E for

IN

E HU

RA NT CO M RU FO

On this issue worked Mariëlle Schiphorst, Veselin Raznatovic, Bob Janssen, Janine IJssel de Schepper, Piet van Dam, Marjou Janse, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Thera Idema, Jakob van der Wal.

14

ENT S

.

a

30

meer ...

re..

TH

D AN TE DA

more / en

PM

mo

Y NC SYST GE ER ING EM TH EA BR

14

N

COO PERA IS THE TION SAME FUTU NWER RE IS

16

lert

16

ING IST G - UP HO TIN LIF

:

ue

In

H

EAC

www.thewatgroup.com

& HEFFE

54

ITIO

20

SAF IN ETY CEN GRO NIN TRE GEN

RDS

AND

CREA SAFE TING A

ED

N

15 /

SAF DEVETY ELO

ING

KEEP

ER

20

16

22

LOA SEC D UR

EN

NM

VIRO

ER OTH

HSEL HOIS IFE NL SPEC HSEL TING & IFE SPEC LIFTIIAL HIJSE NG IAL N

O’S

!

& EN

T SPOE HAZA TH

LS

32

RISIC

YEAR

FE

HE

46

LFDE

INVULTY CULT ‘SAFE LING GEVEURE TY CULTU N AAN EEN RE’

WI

ry

THE FAC HUMA E OF N SAF ETY

PUT TO TING SAF A FAC ETY

s ind

AZ

DEZE

12

18

IN

AG

TM

PRINCIPA

tgever s

TWO WOR ENTIRELY TWEE LDS, SAM DIFF EREN WERE VERSCHILL E RISK T LDEN S ENDE ,

WER LARS REQ , UEST OP HETHET ANTW VERZ OORD OEK

& Ga

IN TH

HO W IS SAFSTA BLE ETY ?

ustry

Oil

ALSO

4

MM SU

E for

HOME,

e:

OM OUR

8

IE

ZIN

s ind

In this

PECT FR

ZIE

LARS , THE TO THE ANS

SA

GA

ON

TY

2016

rach

42

SAF SOUNE AND D

ITI

, SA

er

PUSH AHE ING AD QUIC

ust

TH AL

EDIT

ION

kunnen JIJ DE wij ver TOEK wachte OMST ? n van onze opd

Wat

numm

VAAR MET T MAKE KLY... DE ENERN GIETR ANSIT

N

20

/ In dit

4

EN LD SATIO GO A GANI OR

ER

UMN

HSEli fe maga unicat ion platfozine is the officia rm for l HSEli fe WOR

N WE EX

HOE

issue

AT IS HY ON W RM HA ..

dm

AUT

comm

LD

WHAT CA

28 an

INE

THE FU YOU SEE TURE?

16

O NK RE VE FSHO OF

20

AN RT N? PO IO IM AT W OR HO LLAB CO

4

ge pa

18

MAGAZ

HOW DO

12

N IO AT N IS TIO ON RA RM GIST HA RE BY

IS

T

HEA IRONM LTH, SAF for the ENT MA ETY & GAZ Oil & INE Gas indu stry

ENV

IOR

AV BEH

8

ue

th

16

PI STE

AFEG T

IMIS

OPT

TA

IN MA

In

stry

NEX

WO

iss

du

SRKIN

VI

TY

H,

& Oil

4

FE

OF

:

TER

2

IF..

WH

..

re.

an

d mo

21

INT L PO CA ING FO AIN TR

N

TIO

EDI

X 20

T

EN

M E EV SS EM TH

NG IZI ON TION RM HA ORMA INF

.

AT

36

14

24

ue

s iss

thi

In

11

Please e-mail any comments about subjects discussed in this magazine to info@thewatgroup.com attn. Janine Ijssel de Schepper.

18

E ER . ? E THFOR.. AR E’s PP

NT STEM L SY

ME CU DO RO NT CO

WIN

MENT

MAGA

ZINE

for Oil

& Gas

indu

Q4

stry

2013

VIRON

ETY

H, SAF

& EN

erising t n i w

HEALT

10

SUMMER EDITION

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

ction ve a venti g pre takin

Q3 2013

summer! It’s

Each

In this

issu

10

2

22

27

and

G PIN AS A... CAP L A WEL

ZINE for

Oil & Gas

SPECIA

L EDITIO

indust

N

ry

Q2 2014

ve

rsation we ca re!

e.... mor

In this

30

A good conversatio enviro n about nment also forms health, safet part of HSElife y and UNIO

issue:

2

SHELL SAFETY DAY

CONSCIOUSLY HANDLING SAFETY

NT MAGA

opcoen n

E

ABL ARK E A REM RCIS EXE

22

ETY SAF RENESS AWA

HEART FOR HSE

25

PLODDING AND SWEATING FOR HSE

10

16

WORKING SAFELY SHOULD BE...

Y & ENVIR

ONME

R CTO RUM TRA CON MINI-FO HSE

e:

ULD WO MIND... YOU

4

H, SAFET

An

ST -CO LOW UTIONS SOL

4

page 4

In dit nummer:

12

HEALT

9

Are you ready for it?

SUMMER, KEEP A COOL HEAD...

hail ice andsafely. rk snow, cold, ge to wo 16 the page llen winter, it a cha make

6

THE POWER REFRE OF SHING

and more...

page 4

12

TOTAL E&P NEDER LAND

18

THROU GH HSELIFE DEVELO UNIO.C PMENT OM

22

SAFETY NO SIGNWITH IS A...

GDF SUEZ 50 YEARS

36

CAPTU

RED

AMSTE L VELD

and more..

.

HEALT

H, SAF

ETY

& EN

VIR

ONME

NT

MA

GAZIN

E for

Oil &

Gas

SPE

9

CIA

indust

L ED

ITIO

ry

6 HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

8 TER

INE

ENT

IRONM

ETY

, SAF

LTH

HEA

MAGAZ

for Oil

& Gas

indu

Q4 201

stand together

2

& ENV

N

13

Q2 2012

We all

IE

EDIT

WIN

stry

Q1 20

The res imple earch , de HSElimentatio velop fe UN n and ment, IO in the fut ure five steps. of

7

HSELIF

E

TM

In this

page 2

e:

1 2

THE

sadrivfineg

, ... SICS RY AND PHY MIST CHE

4

H

OUG TY THR ION IZAT SAFE MON HAR

23

26

SEL CONCEPT VES RING SHA

5

THE

DEV

step

ELO

PME

NT

page

HSE

nter

4

itions

cond

page

35

3 4 5

life

13

17

10

HEALTHY LIFESTYLE

20 CENTRICA GOES FOR...

SAFETY AWARENESS

HE

H,

ALT

O

THE

29

IMPL EME NTAT ION page

step

THE

35

FUT

URE

THE DIFFERENCE BETWEEN WORKING...

page

39

28

24

THE DEAL

E for

Oil

& Gas

20

12

indust

ZIN

it ? you

SAF

ina

pag

2

19

TAQA IS CAMPAIGNING

W

D TO

KNO

GOO

and more...

CE TED NEC KPLA CON WOR IN THE

10

ETY

30

In this

ED PAR MITIES PRE CALA FOR

and

& EN

GA

MA

in at’s Wh for

step

UNI

page

14 10

issue:

step

CH

page

In this number:

in wi

In this

RES

EAR

e:

ETY

NT

ME

ON

VIR

step

Them

Q3

ry

issu

issu

4

G

IVIN

Y STR IVEL ACT SAFETY FOR

22

e... mor

42

NS

SIG

TRA AND PTW INING TRA

SAF

e:

30

and

RE E SHO OFF

CTIV ERA INT UCTION IND

e... mor

Y ALL O NTU EVE CH ZER REA

LES RS ES APP PEA LOV JAN PIET OF AND

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Gas & Oil industry

April 2011

It’s a

small for step the...

TY &

TH, SAFE HEAL

20

In this number:

14 THE MORNING CALL

Een voorschot op de

EVOLUTIE 18 HEAD-TO-HEAD Waar ligt nu feitelijk

de ‘competitive edge’ voor de

22

AN ADVANCE ON EVOLUTION

bedrijven die zich in Nederland met

26

DON’T BREAK ON...

28

de exploratie en productie van olie en gas bezighouden? Het antwoord ligt in het simpel stellen van de zaken: zoals ze zijn en hoe ze

zouden kunnen zijn. TRANSPARENCY IS A BLESSING

T MAG

E for

AZIN

Gas &

Oil indus

October

try

2011

MEN

RON

ENVI

o u Dy o dare?

page 4

32

TEAMWORK IS A MUST

page

and more...

14

AL THE . WE REVE OF THE.. REST

2

In this

numb

10

er:

RE

E BEFO HORS THE CART THE

4

Jan-Willem van Hoogstraten

, TIMES N RENT DIFFE INFORMATIO NEW

32

T HSE EFFOR A JOINT

26 STEP

24

...

BY STEP

and more

FREE ENT INCID NISATION ORGA

1 July 2010

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Gas & Oil industry

HE

safe

What does a

13

2

15

40

workplace cost? page 4

In this number:

8 MENS

DE

THE HUMAN FACTOR 35

commitment

34

SPEAKING OF COMMITMENT “Het feit dat mensen informatie uitwisselen en tot zich nemen, moet resulteren in een

Sjaak

20

Met gasopslag de polder in

15

HSE 40

de noordzeecowboy

Bewust omgaan met veiligheid is onderdeel van een universele cultuur

ZEN IS PAYING ATTENTION

die, waar ook ter wereld, hetzelfde doel nastreeft.

En, zoals overal, vergt dat een zorgvuldige training.

NEDERLAND

ALTIJD OVER ROZEN, INTO THE POLDER WITH GAS STORAGE HSE - LIBIË vs NEDERLAND

FETY

E for

49

48

GA

NT

HSE – LIBIYA VS. THE NETHERLANDS

TY

FE

blessing

Transparency is a

, SA

HE

& EN

12

In this number: 8

20

Een voorschot op de

EVOLUTIE Waar ligt nu feitelijk de ‘competitive edge’ voor de

page 4

VOOR DE MUZIEK UIT LOPEN 12 16

SJAAK 8 HIJST HET

SJAAK DOESN’T HANG IN ANY LONGER

NIET MEER

20

AN ADVANCE ON Sjaak EVOLUTION

BEING ONE STEP AHEAD

en gas bezighouden? Het antwoord ligt in het simpel stellen van de zaken: zoals ze zijn en hoe ze zouden kunnen zijn.

de noordzeecowboy

Stro

EEN

TEAMWORK IS A MUST and more...

ber

:

ue:

s iss

2

E for

Gas

& Oil

ind

ust

ry

go!

ED

RN -EA S RD HA SSON LE

17

RM HA ENCE RO ZE NFER CO

26

H ESS ALT HE AREN AW ..

ING Y AT RK WO ALTHIL HE

and M

NA

re.

mo

12

e2

IO

16

36

ER

TH

GE

y 20

pag

4

TO ING TY RK WO SAFE ON

In thi

num

TH E FOU HSE ND LIFE ATI ON UN

12

IVE CT G FLE RE ARNIN LE

4

A PROFILE OF A CONTRACTOR

31 24 CONTRACTOR PROFILEERT ZICH CALORIE MORE OR LESS

In this

e n th e rs joi tiativ racto n ini 8 tio page

nt , Co iza sm rmon ousia ha enth UNIO With Elife HS

16

bedrijven die zich in Nederland met de exploratie en productie van olie

h

r et nge tog

ALTH

ZIN

uar

er

ME

blijvende motivatie én in doorvertaling van

MA

Jan

ZIN

MA

ON

resultaten binnen de eigen organisaties.”

NT

GA

s ind

VIR

and more...

ON

ME

14

Ga

& Oil

& EN

VIR

20

ustry

20

“De weg naar succes gaat

is JACK, THE AandachtigNORTH SEA COWBOY Zijn

, SA

ED

Q3

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Gas & Oil industry

ALTH

On 5 y getour ma set, rks, ...

ON

ITI

ER

MM SU

October 2010

8

ALT JOB ERNATI

VE

8

TH IS CH IS OU AN CE. R ..

12

20

TAL ‘DIF KING FER ABOU EN CES T ’

GO OD HE ALT H

26

TO CH QU AN ICK GE LY

and

mo

re..

.

Jan-Willem van Hoogstraten

Articles may not be taken from this publication within the meaning of Article 15 of the Netherlands Copyright Act.; © The WAT Group B.V. 2016