Page 1

11

WINTER EDITIE

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT MAGAZINE for Oil & Gas industry

Q4 2013

winterising preventief bezig zijn Kou, sneeuw, ijs en hagel zijn elke winter een uitdaging om veilig te blijven werken. pagina 16

In dit nummer:

2

4

9

DE PLAS, TERRITORIUMDRIFT...

CONTRACTOR HSE MINI-FORUM

10

22

27

VEILIGHEIDSBESEF

PUT CAPPEN ALS EEN...

EEN BIJZONDERE OEFENING...

GOEDKOOP SCOREN

en meer...


2

DE PLAS

: TERRITORIUM


3

Voorwoord

MDRIFT OF SAMEN TOT IETS BETERS KOMEN? Je schrijft een rapport of bijvoorbeeld een voorstel. Vaak stuur je dit document nog naar een aantal collega’s voordat je het indient. Vrijwel altijd veranderen deze collega’s dingen in jouw verhaal. We noemen dit ook wel ‘ze doen hun plas erover’. Is dat goed of slecht?

TERRITORIUMDRIFT Alle dieren en ook de mens bakenen hun territorium af. Veel dieren, zoals honden, bakenen hun gebied af door urinesporen achter te laten. Daarmee zeggen ze tegen hun soortgenoten: Blijf hier weg, dit is mijn terrein. En daar komt de uitdrukking : ‘hun plas erover doen’ vandaan. Mensen hebben allerlei manieren om hun gebied aan te geven. Let maar eens op mensen in de trein of de bibliotheek. Waar laten zij hun spullen? Dichtbij of juist uitgebreid uitgestald, zodat je niet dicht bij hen kunt zitten? Een ander voorbeeld is het neerleggen van een badlaken op het strand, zodat iemand anders daar niet kan neerstrijken. Of een weiland met een hek eromheen. Of de alarminstallatie in een auto. Of, in de situatie waar we het nu over hebben, wijzigingen aanbrengen in een document dat door iemand anders is geschreven. En daarmee aangeven: ik weet het beter, ik heb er meer verstand van, dit is mijn terrein. Ik ben de baas. Dat kan best vervelend zijn, zeker als de veranderingen geen verbetering opleveren. In dat geval moet je met diegene de discussie aangaan, dan moet jij zelf je territorium verdedigen! SAMENWERKING Maar er zijn ook andere redenen waarom je jouw rapport of voorstel naar collega’s stuurt. Soms heb je er zelf behoefte aan, omdat je misschien niet helemaal zeker bent van je zaak, of omdat je graag van die collega’s wilt horen of je wellicht nog iets vergeten bent. Het is altijd goed als meerdere mensen hun input geven. Op die manier werk je met elkaar samen om het best mogelijke resultaat te bereiken. Het kan ook zijn dat je je collega’s vraagt naar jouw stuk te kijken en het aan te vullen, zodat het iets van het team wordt. Zo deel je de verantwoordelijkheid voor de inhoud en weet je dat je collega’s erachter staan. En soms moet je het je manager voorleggen en verandert die er nog in. Maar dat is logisch, omdat jouw manager in dat geval de verantwoordelijkheid draagt. Kortom: ‘de plas’ erover laten doen is meestal prima, want daar wordt het alleen maar beter van. Het is een vorm van goede samenwerking. Maar soms is het helaas alleen een kwestie van territoriumdrift! Namens de THE WAT GROUP Pier van Spronsen


4

“Nul ongevallen is de doelstelling voor zowel onze werknemers als onze aannemers.”

CONTRACTOR

HEALTH, ENVIRONMENT AND SA

MINI-


5

We spraken met Martijn ter Haar en Sander Aalbrecht over het door Chevron georganiseerde Contractor Health, Environment and Safety Management (CHESM) miniforum dat plaatsvond op 9 april 2013. Sander Aalbrecht is Procurement Supervisor bij Chevron Exploration and Production Netherlands B.V. (Chevron) en Martijn ter Haar is Lead Environmental Specialist voor Chevron. Samen zijn zij nauw betrokken bij de uitvoering van het CHESM process.

AFETY MANAGEMENT

-FORUM


6

CONTRACTOR HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY MANAGEMENT MINI-FORUM

Mini-forum Sander: “Dit was de eerste keer dat wij een CHESM miniforum voor onze aannemers hebben georganiseerd. Eerder organiseerden wij al een CHESM forum op grotere schaal, waarbij een grote groep aannemers was uitgenodigd. Voor dit miniforum hebben we een kleiner aantal van onze aannemers uitgenodigd die hoog risico werkzaamheden voor Chevron uitvoeren. Zij kennen elkaar vaak al van Offshore werkzaamheden. Het forum draagt daarom naast realisatie van de hieronder verwoorde CHESM doelstelling ook bij aan intensivering van onderlinge relaties met en tussen Chevron en aannemers.”

Doel CHESM Sander: “Het doel van CHESM is om verantwoordelijkheden ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu voor aannemers te verduidelijken, actieve betrokkenheid van aannemers hierbij te stimuleren en om een consistent programma te hebben, waarmee veiligheids-, gezondheids- en milieu-incidenten zoveel mogelijk worden voorkomen. We hebben tijdens het forum het CHESM doel en proces toegelicht aan senior Veiligheid, Gezondheid en Milieu en senior management vertegenwoordigers van de aannemers. Organisatie van het CHESM miniforum is een interactieve manier om invulling te geven aan realisatie van dit doel. Een ander belangrijk doel van het CHESM proces is ‘vastlegging van benodigde kunde en vaardigheden’. We informeren de aannemers ondermeer over welke werkzaamheden ze in het komende jaar kunnen verwachten en vooral ook over welke vaardigheden wij willen dat ze beschikken, zodat zij het werk vakkundig en bovenal veilig kunnen uitvoeren. We zijn met de aannemers overeengekomen dat zij verantwoordelijk zijn voor inzet van personeel dat geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden. ‘Bewustzijn’ ten aanzien van deze verantwoordelijkheid is een belangrijk onderdeel van de vastlegging van kunde en vaardigheden. Aannemers zijn op die manier beter in staat om ervoor te zorgen dat de overeengekomen kunde en vaardigheden beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door de juiste mensen in te plannen of extra training te geven.”


CONTRACTOR HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY MANAGEMENT MINI-FORUM

Piper Alpha ramp Martijn: “Wij hadden voor het CHESM forum een agenda opgesteld met een aantal presentaties, video’s en interactieve momenten. Een van de onderwerpen was de Piper Alpha ramp, dit jaar vijfentwintig jaar geleden. We lieten een video zien over deze ramp in het Britse deel van de Noordzee. Het doel van deze video, Spiral to Disaster, is om te laten zien wat er allemaal is misgegaan in de aanloop naar de ramp en wat er in de periode erna allemaal is veranderd ten aanzien van de veiligheid in de Offshore industrie op de gehele Noordzee. Denk aan communicatie en het in de praktijk veilig werken volgens duidelijk beschreven procedures. Belangrijke conclusies waren dat goede afspraken, communicatie en maatregelen, die verzekeren dat procedures daadwerkelijk nageleefd worden, ontzettend belangrijk zijn om dit soort ongelukken te voorkomen.”

Energy Wheel Martijn: “We willen mensen stimuleren om alert te zijn op gevaren en deze te herkennen. Het is belangrijk dat aannemers en onze eigen werknemers zich daarvan bewust zijn. Daarvoor hebben we op het forum het Energy Wheel ofwel de Hazard Identification Tool van Chevron gedemonstreerd. De Hazard Identification Tool is een visueel hulpmiddel dat de gebruiker ervan helpt om energiebronnen en daarmee samenhangende gevaren te identificeren. Elk segment vertegenwoordigt een energiebron waar je bij werkzaamheden mee te maken kunt krijgen, zoals mechanische, elektrische, druk of stralingsenergie. Voor elke taak die je Offshore uitvoert kun je met het Energy Wheel bekijken welke soorten gevaren hierbij kunnen voorkomen.”

7


8

CONTRACTOR HEALTH, ENVIRONMENT AND SAFETY MANAGEMENT MINI-FORUM

Harmonisatie Martijn: “Binnen Chevron hebben we de campagne ‘I’m Committed to Always’. Always staat centraal in Chevron’s Tenets of Operation (vuistregels voor operationeel, veilig werken), die als voornaamste principe hebben: ‘There is Always Time to do it Right’. Er is dus altijd tijd om werk veilig uit te voeren en vooraf met behulp van het Energy Wheel energiebronnen en daarmee samenhangende gevaren te identificeren. Mensen moeten zich vooral niet door tijdsdruk laten leiden en eerst, voordat ze aan het werk gaan, goed de mogelijke gevaren in beeld brengen. Dit willen we naast onze eigen mensen vooral ook meegeven aan aannemers. De gedachte hierachter is om ‘Zonder Ongelukken’ te werken.” “De aannemers geven aan dat wij in onze werkwijzen erg lijken op andere maatschappijen en dat het erg handig is als bepaalde procedures meer geharmoniseerd zouden zijn. In dit kader hebben wij op het forum ook HSElife UNIO gepresenteerd door middel van een informatiewand, folders en een videopresentatie. De aannemers zijn positief over de inspanningen van verschillende Nederlandse Offshore Olie- en Gasmaatschappijen om middels HSElife UNIO tot harmonisering van werkwijzen te komen. Daarnaast waren er ook enkele kritische opmerkingen over de verschillende harmonisatieprocessen. We hebben de aannemers gestimuleerd om te komen met voorstellen voor verbeteringen, die bovenal de veiligheid ten goede komen. Dat hebben ze dan ook gedaan.”

Interactie Sander: “Wij vinden de interactie met de aannemers belangrijk. We willen niet de belerende maatschappij zijn die zegt hoe het moet. We gaan ervan uit dat de aannemers zelf ook de juiste kennis hebben, misschien zelfs in hogere mate dan wij, en dat ze die kennis met ons en hun collega-aannemers delen. Daarin zijn absoluut nog verbeteringen nodig. Het delen van kennis is een flinke uitdaging omdat verschillende aannemers ook elkaars concurrenten kunnen zijn, maar die voorzichtigheid moet je niet betrachten als het gaat om het bereiken van het hoogst mogelijke niveau van veiligheid ‘Nul Ongelukken’. Het volgende CHESM forum kan een mooie gelegenheid vormen om interactie, gericht op het bevorderen van de veiligheid tussen aannemers, te stimuleren.”


9

IS

GOEDKOOP SCOREN EEN ONZICHTBAAR GEVAAR VOOR HSE?

Veel organisaties in Nederland staan onder grote druk om kosten te besparen door het verslechterd economisch klimaat. Prijzen staan onder druk. We kijken kritisch naar de prijs van producten en diensten. We moeten hetzelfde doen, sneller en met minder budget. Het moet dus goedkoper want alles wordt duurder. Komen we daardoor in een vicieuze cirkel terecht omdat iedereen in de keten moet scoren? Blijft de prijs-kwaliteitverhouding daarmee wel gelijk? Is het een voordeel als we de lat lager leggen voor specifieke competenties van personeel? Heeft dit een negatieve invloed op de kwaliteiten van de man op de werkvloer? Is de kwaliteit van arbeid en productiviteit in gevaar? Is het reëel als we de man op de werkvloer hierop aanspreken? Lopen we het risico dat we niet de juiste man op de juiste plaats hebben? Wat gebeurt er als blijkt dat de man op de werkvloer letterlijk en figuurlijk een ‘andere taal spreekt’? Overtreden we hiermee onbewust de regels die we samen maken voor HSE? Leidt dit tot het maken van fouten? Kunnen hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan? Neemt het risico op incidenten toe? Is daarmee onze veiligheid in gevaar? Is ‘goedkoop’ dan uiteindelijk ‘duurkoop’ als er ongelukken gebeuren? Durven we ons af te vragen hoe het komt dat deze ongelukken gebeuren? Hoeveel belang hechten we eigenlijk aan veiligheid? Kortom: is goedkoop scoren een onzichtbaar gevaar voor HSE? Pier van Spronsen


10

VEILIGHEIDS Rineke Louws is veiligheidskundige op de HSE-afdeling bij Cofely GDF SUEZ. Ze vertelt over haar rol in de verbetering van het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn en -gedrag bij mensen: “Ik vind het een uitdaging om mensen veiligheidsbesef bij te brengen. Veiligheid moet iets zijn dat je van nature doet.�


SBESEF

11


12

VEILIGHEIDSBESEF

DOORDAT JE BETROKKEN BENT WIN JE HET VERTROUWEN EN BEHANDELEN ZE JE MET RESPECT.

“Ik werk op kantoor én op Onshore locaties in de petrochemie. De arbeidsomstandigheden van werknemers staan hierbij centraal. Ik werk momenteel aan een project van Shell op een Onshore locatie, een basis olie fabriek. Cofely heeft namelijk een contract met een aantal maatschappijen om alle onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Ik coördineer zaken die met veiligheid, gezondheid en milieu te maken hebben. Ik loop bijvoorbeeld in de fabriek en kijk of de werknemers zich houden aan de veiligheidsregels. Als dat niet zo is dan spreek ik ze daarop aan. Ik kan het goed vinden met de mannen. Ik voel me als een vis in het water. Ik merk dat ik een positieve invloed op ze heb. Wat opvalt is dat ik makkelijk dingen voor elkaar krijg.”

BETROKKENHEID “Het mes snijdt aan twee kanten. Ik praat met de mannen over wat ze doen en waarom ze dingen doen. Doordat je betrokken bent win je het vertrouwen en behandelen ze je met respect. Maar er zijn ook momenten waarop je op je strepen moet staan, weerbaar moet zijn en van je af moet bijten. Ik heb daar geen enkele problemen mee want dat doe je omdat het nodig is voor de veiligheid van mensen. Het heeft alles te maken met je professionele houding die ervoor zorgt dat je mensen kan aanspreken op hun gedrag.”

FYSIEK ZWAAR WERK “Het werk dat de mannen doen is fysiek zwaar. Als vrouwen in deze beroepen willen werken dan is het belangrijk om dat te beseffen,” vertelt Rineke. “Er is nu eenmaal een fysiek verschil tussen mannen en vrouwen. Maar het zegt niet alles want er werkt bijvoorbeeld een vrouwelijke lasser in de fabriek. Ik werk daarnaast samen met een andere vrouwelijke veiligheidskundige. Ik maak lange dagen en dat is pittig.”


13

VEILIGHEIDSBESEF

PROJECTEN “Ik train mensen eerst voordat ze aan een project werken zoals het onderhoudsproject bij Shell. Ze krijgen dan specifieke informatie over een project. Bijvoorbeeld over gevaarlijke stoffen en welke persoonlijke beschermingsmiddelen ze moeten dragen. Maar ook welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen en wat het sanctiebeleid is als ze zich niet aan de regels houden. Daarna gaan we naar de plant en krijgen ze een toegangspas en de basis beschermingsmiddelen. Dan neemt de projectleider het van mij over.”

OP KANTOOR “Als ik op kantoor werk maak ik beleid over HSE. Ik maak bijvoorbeeld A&M-plannen. Hierin beschrijven we wat onze visie is op veiligheid. Dus over hoe wij tegen veiligheid aankijken en de opleidingseisen die wij aan de beroepsgroepen stellen. Maar ook hoe we omgaan met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, welke persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verschillende vormen van werk nodig zijn en hoe we omgaan met ons sanctiebeleid. Verder maak ik poortinstructies, instructies voor het werken met gevaarlijke stoffen en schrijf ik risico-inventarisaties en – evaluaties. Tot slot werken we aan een nieuwe vorm van het groene veiligheidspaspoort. Dat doen we samen met Deltalinqs. We zijn onlangs met Deltalinqs een pilot gestart.”

ZO VADER ZO DOCHTER “Mijn vader werkte als veiligheidskundige in de Botlek. Hij was mijn inspirator voor een volgende stap in mijn carrière. Ik volgde de opleiding Middelbare Veiligheidskunde, liep stage bij Cofely en werd daarna aangenomen.”


14

De

R in de maand:

TIJD OM VITAMINES AAN TE VULLEN?

De zomer is achter de rug en de R zit weer in de maand. Van oudsher het teken dat het interne vitamine depot weer aangevuld dient te worden. Elk jaar verbazen wij huisartsen ons over de slimme verkoopfabels welke de industrie handhaaft om de consument weer pillen en poeders te laten slikken. Graag gebruiken wij dit forum om u wegwijs te maken in vitamineland. Een vitamine is belangrijk om interne processen goed te laat verlopen. Vitaminen worden niet verbruikt, daarom hebben we er weinig van nodig. Wij kunnen ze echter niet of in onvoldoende mate zelf maken. Wij halen de vitamine uit onze omgeving en voeding. Graag nemen wij jullie mee langs een aantal belangrijkste must haves‌

Machteld Smit-Bogchelman

Gijs Smit

huisarts

huisarts


15

Vitamine A

Vitamine C

Retinol of vitamine A1 is van belang voor de opbouw van de kleinste vaten en daarmee voor de gezondheid van alle cellen. Het is daarom goed voor je huid, haar en tandvlees en het voorkomt nachtblindheid. Ladies: vitamine A is tevens goed tegen rimpels, echter de dosis in crèmes is vaak zo laag dat het effect te verwaarlozen is. Jammer. Vitamine A komt voor in rood vlees, lever, zuivelproducten, vis en eigeel. Aan margarine wordt vitamine A toegevoegd. Lever is de rijkste natuurlijke bron. In planten zit bètacaroteen welke het lichaam omzet in vitamine A. Het komt voor in groenten en gele of oranje vruchten.

Velen van ons kennen misschien de verhalen van lang geleden. Zeelieden die ten ondergingen aan scheurbeuk: vitamine C-tekort. Vitamine C is belangrijk voor een goede weerstand. Daarnaast zorgt het voor gezonde botten, tanden, huid en bloedvaten. Vitamine C is een antioxidant en beschermt het lichaam tegen vrije radicalen. Vrije radicalen spelen een rol bij verouderingsprocessen Vitamine C beschermt niet tegen een blaasontsteking. Een te hoge inname kan zelf nadelig zijn voor de nierfunctie. Cranberry’s zijn in dit geval een beter alternatief.

Vitamine B

De belangrijkste bron van vitamine D is zonlicht. De rest komt voornamelijk uit voedingsmiddelen van dierlijke herkomst. Die hoeveelheid D is echter laag. Een uitzondering hierop zijn vette vissoorten (bijvoorbeeld paling, zalm en makreel). Het wordt aan margarine, halvarine en braadproducten toegevoegd. Een tekort aan vitamine D komt veel voor. Vooral bij ouderen die weinig tot niet buiten komen. Een tekort kan leiden tot botontkalking. Tevens lijkt een tekort aan deze vitamine ook een rol te spelen bij het ontstaan van bepaalde soorten kanker, hart- en vaatziekten en diabetes.

Vroeger dacht men dat er maar één vitamine B bestond. Inmiddels weten we dat er meerdere zijn welke allemaal voor hun werking afhankelijk zijn van elkaar. De belangrijkste lichten wij toe.

Vitamine B1 B1 zorgt voor de verbranding van koolhydraten. Daardoor krijgt je lichaam energie. Het speelt ook een rol bij de geleiding van zenuwprikkels. Bij een tekort krijg je last van vermoeidheid, depressiviteit en een gebrek aan eetlust. B1 zit vooral in varkensvlees, graanproducten en peulvruchten. Overmatig alcohol gebruik kan de opname van B1 verminderen met sterke vergeetachtigheid tot gevolg. Vitamine B1 kan door de huisarts voorgeschreven worden om deze symptomen te voorkomen of te verhelpen.

Vitamine B12 Vitamine B12 komt alleen voor in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees en zuivel. Het is onder andere nodig voor de productie van rode bloedcellen en voor een goed werkend zenuwstelsel. Een tekort aan vitamine B12 kan lijden tot bloedarmoede en geheugenproblemen. In sommige gevallen is het nodig de vitamine B12 door middel van medicatie aan te vullen.

Vitamine D

Over het algemeen zit het wel snor met de inname van vitamines via ons voedsel. Aanvulling is daarom, op enkele uitzonderingen na, over het algemeen niet nodig. Een tekort aan vitamine D is echter wel een belangrijk aandachtspunt. Ons advies is dan ook: zet de ouderen eens wat vaker in het zonnetje met een lekkere Hollandse nieuwe. En over zon gesproken. Wij huisartsen zijn nog het meest gecharmeerd van een goede dosis vitamine V op zijn tijd. Jawel… lekker uitrusten en bijkomen op vakantie!


16

BEN JIJ AL winterklaar Kou, sneeuw, ijs en hagel zijn elke winter een uitdaging om veilig te blijven werken. Het ruige winterweer vraagt om voorbereiding van de installaties en aanpassing van de mens. Graag geven we je een aantal tips mee om deze winter veilig en verantwoord te werken. En om veilig van en naar je werk te komen natuurlijk.


17

In de wintermaanden is het extra belangrijk om veiligheid, gezondheid en milieu zowel op je werk als in je vrije tijd te omarmen. De weersomstandigheden veranderen. Daar zullen we ons rijgedrag en onze auto erop aan moeten passen om veilig te kunnen rijden. In het winternummer van HSElife magazine van vorig jaar vroegen we speciaal aandacht voor veilig rijden in de wintermaanden. Ken jij alle tips nog? Verderop in dit artikel vatten we de belangrijkste nog een keer voor je samen. Om de veiligheid van onze werknemers en de olie- en gasproductie in de winter te kunnen garanderen, moeten we ook al onze operationele locaties voorbereiden om de winterse omstandigheden te kunnen doorstaan. Het klaarmaken van een locatie voor de winter wordt ook wel ‘winterising’ genoemd. Deze speciale maatregelen worden getroffen voor de maanden november tot en met maart.


18

BEN JIJ AL WINTERKLAAR?

WINTERISING Tijdens de winterising wordt er op de locaties een aantal preventieve maatregelen genomen. Door deze maatregelen tijdig te nemen – vóórdat de winter invalt – kunnen door kou en ijs te verwachten problemen met installaties en apparatuur worden voorkomen. Hierdoor kunnen installaties en apparatuur ook bij lage buitenluchttemperaturen van beneden het vriespunt goed blijven functioneren en wordt productieverlies op de locatie tijdens de vorstperiode voorkomen. Van alle installaties en putten dient de Heat Tracing en de isolatie kritisch bekeken en geïnspecteerd te worden. Daarbij wordt gelet op de aanwezigheid van alle noodzakelijk isolatie en of er beschermingsplaten van de isolatie ontbreken of beschadigd zijn, waardoor kieren kunnen ontstaan. Bovendien wordt de werking van de Heat Tracing nagekeken, die moet voorkomen dat bepaalde stoffen in de leidingen, opslagtanks, pompen en instrumenten kunnen gaan stollen. De afdeling Maintenance rapporteert zijn bevindingen met eventuele tekortkomingen in de installatie aan de betreffende Operations Supervisor die vervolgens de benodigde actie zal nemen. Voor wijzigingen, uitbreidingen of aanpassingen aan de installatie dienen tijdig werkaanvragen ingediend te worden om de reparatie uit te voeren. Dit alles moet immers gebeurd zijn voordat de winter invalt.

CONTROLES Naast de voorbereidende, preventieve maatregelen dienen bij buitentemperaturen lager dan twee graden Celsius regelmatig controles te worden uitgevoerd. Hierbij gaat het om het opnemen en wanneer nodig aanvullen van benodigde voorraden op de verschillende locaties. Ook dienen maatregelen te worden getroffen ter voorkoming van bevriezing van installaties en apparatuur.


BEN JIJ AL WINTERKLAAR?

Hierbij gaat het onder meer om: • Het controleren en wanneer nodig aanvullen van het antivriesmiddel Glycol. • Controleren of de isolatie aanwezig en onbeschadigd is. • Het aanzetten en controleren van de Heat Tracing systemen. Naast het gevaar van vorst voor de installaties, kan zowel Onshore als Offshore door het winterweer gladheid ontstaan. Het is zaak hierop te letten en gladheid te bestrijden voor de veiligheid van de werknemers. Voor de Onshore locaties worden in de wintermaanden de contracten voor gladheidsbestrijding weer geactiveerd. Door tijdig de gladheid te bestrijden op de locaties en op de toegangswegen, zorgen we ervoor dat de locaties ook in winterweer bereikbaar blijven. Bovendien blijven de installaties en de apparatuur op de locaties toegankelijk voor het personeel, waarbij hun eigen veiligheid en die van de installaties zo goed mogelijk gewaarborgd is. Door deze maatregelen te treffen is de installatie klaar voor de winter. Ben jij dat ook?

19


20

BEN JIJ AL WINTERKLAAR?

VEILIG DE WEG OP Om veilig te kunnen werken, moet je natuurlijk eerst veilig op je werk kunnen komen. In de wintermaanden is extra oplettendheid op de weg geboden. Door sneeuw, ijs en zware windstoten kan chaos op de weg ontstaan. Graag vragen we nog eens je aandacht voor de belangrijkste tips om de risico’s van het rijden onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk te beheersen:


BEN JIJ AL WINTERKLAAR?

Voor optimale grip op sneeuw, ijs en nat wegdek en bij temperaturen onder de 7 graden Celsius is het raadzaam winterbanden te monteren. Winterbanden zijn gemaakt van een zachtere rubbersamenstelling en hebben een dieper profiel met een grote hoeveelheid lamellen dan zomerbanden. Een compromis is de 4-seizoensband (all-season). De extra grip van winterbanden is je grotere veiligheidsmarge – dit biedt geen ruimte om harder te rijden onder gladdere omstandigheden. Wees bij sneeuw op de weg bedacht op snowplaning – de winterse variant van aquaplaning. Als er veel sneeuwpulp op de weg ligt en u rijdt te hard dan kan de auto gaan ‘drijven’ op de weg. Probeer kalm te blijven, stuur NIET en laat uw gas rustig los. De grip zal snel weer terugkomen. Snowplaning voorkomen? Rijd naast de sporen en de slushplassen en pas je snelheid aan. In deze periode van het jaar kan de laagstaande zon in combinatie met een vieze voorruit en schittering op de weg zorgen voor zeer slecht zicht. Zorg voor een goede zonnebril (niet in de auto bewaren, dan beslaan de glazen als u in uw koude auto stapt) en voldoende ruitenwisservloeistof in uw reservoir. Wees ook bedacht op harde wind, zoals plotselinge zijwind na het inhalen van een vrachtwagen. Als je in de auto stapt met een dikke winterjas, trek de veiligheidsgordel dan goed strak in je jas. Bij een aanrijding zorgen gordelspanners dat je in je stoel wordt gedrukt en niet met je hoofd te dicht bij het airbag-stuur kan komen. De airbag en gordelspanners werken in harmonie samen, maar gordelspanners missen hun effect als de gordel rust op je dikke jas. Een goede voorbereiding is het belangrijkste aspect van veilig rijden onder winterse omstandigheden. Plan je rit zorgvuldig en overdenk of de reis werkelijk noodzakelijk is. Als je de weg op gaat, neem dan altijd warme kleding mee en zorg dat ook de passagiers zijn voorbereid. Bereid je voertuig voor op winterse rij-omstandigheden. Maak vóór vertrek de voorruit, koplampen en spiegels schoon. Voorkom dat je deurrubbers vastvriezen door ze in te smeren. Voorkom dat je handrem vastvriest door deze bij vorst niet te gebruiken – zet je auto in P of in zijn achteruit. Als je gaat rijden bij vorst en sneeuw, krab dan eerst de ruiten goed schoon en veeg ook alle sneeuw van je auto af, want die kan eraf waaien en gevaar opleveren voor achterliggend verkeer. Dan instappen, de motor starten en rustig wegrijden. Zet gelijk de blower vol aan op de warmste stand en gericht op de voorruit. Gebruik je airco voor het ontwasemen van de ramen. Ga pas rijden als je goed zicht hebt, want de meeste ongelukken gebeuren in de eerste vijf minuten van de rit door slecht zicht. Houd de weersvoorspellingen en verkeersinformatie goed bij. Het KNMI geeft waarschuwingen voor weersomstandigheden met een verhoogd risico, zoals ijzel, driftsneeuw en windstoten. De waarschuwingen lopen van code geel (gevaarlijk weer) tot code oranje (extreem weer) tot code rood (weeralarm). Als zich extreme weersomstandigheden kunnen voordoen dan kan een Weer- en Verkeeralarm van kracht worden. Op de website van het KNMI vind je wat die codes precies inhouden. Houd op de weg voldoende afstand en pas je snelheid aan het zicht en de weersomstandigheden aan. Auto’s kunnen gaan slippen en glijden wanneer de snelheid voor de omstandigheden op dat moment te hoog is. Doe alle handelingen met beleid: Heel voorzichtig gas geven, de koppeling niet abrupt laten opkomen en in bochten niet te scherp sturen.

21


22

“Ik ben voor Oranje-Nassau Energie een belangrijke barrière om een calamiteit te voorkomen. We werken veilig of we werken niet. En we maken het dan eerst veilig voordat we verder gaan,” zegt Joan Horbeek. Hij is werkzaam als Drilling Manager bij Oranje-Nassau Energie BV (ONE). Hij was de Source Control Manager in het Emergency Response Team tijdens de jaarlijkse NOREX oefening, die op 8 mei dit jaar door ONE werd georganiseerd.

PUT CAP ALS EEN MILITAIRE OPERATIE


23

PPEN

NOREX 2013


24

PUT CAPPEN ALS EEN MILITAIRE OPERATIE > NOREX 2013

“Bij de Macondo blow-out in de Golf van Mexico in 2010 is de put diep onder de wateroppervlakte ongecontroleerd olie gaan spuiten in zee vlak boven de zeebodem. Dat was bijna niet te stoppen. Na dit ongeval kwam vanuit Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de vraag of dat in Nederland ook zou kunnen gebeuren. De Olie- en Gasindustrie zei van niet, maar waarom dan niet? Waar is dat op gebaseerd?” “Om aan te tonen dat de boorindustrie in ons land veilig is, wordt sinds 2011 jaarlijks de NOREX oefening gehouden. GdF Suez mocht als eerste laten zien hoe zij een Offshore emergency met een blow-out zou aanpakken. Daarna was in 2012 de NAM aan de beurt. Grote bedrijven als GdF Suez en de NAM hebben over de hele wereld mensen zitten die bij een calamiteit kunnen worden ingevlogen om te assisteren. SodM wilde dit jaar weleens zien hoe een klein bedrijf een grote Offshore emergency zou aanpakken. Onze COO Theo Bergers heeft toen aangeboden om de NOREX 2013 oefening bij ONE te houden.”

EMERGENCY RESPONSE “De oefening begon ’s ochtends vroeg met een bevoorradingsschip dat vanwege problemen met het Dynamic Positioning systeem tegen de boorput van het platform aanvoer. De pijp brak af en er ontstond onder water een open gasuitstroom. Bij een dergelijke calamiteit is het onze eerste prioriteit om alle mensen in veiligheid te brengen, daarnaast bellen we meteen met Wild Well Control. We hebben natuurlijk van tevoren met hen het Source Control Emergency Response Plan (SCERP) gemaakt waar voor verschillende scenario’s in staat beschreven hoe wij als bedrijf een calamiteit aan gaan pakken.” “Terwijl de mensen met helikopters van het platform geëvacueerd worden, varen vanuit Den Helder blusschepen naar de locatie om alles in de omgeving van de ongecontroleerde uitstroom van gas nat te houden en zodoende brand te voorkomen. De kustwacht wordt gevraagd om rond het platform in plaats van de normale vijfhonderd meter, nu een no-go zone van duizend meter te bewaken om alle niet essentiële schepen, vliegtuigen, helikopters, toeristen etc. buiten het gevaarlijke gebied te houden. Wanneer iedereen in veiligheid is gebracht, verschuift de focus geheel naar de blazende put onder water. Nu is het zaak te hergroeperen, de site te inspecteren, puin te ruimen, de blazende put te killen, te cappen en een relief put te boren.”


PUT CAPPEN ALS EEN MILITAIRE OPERATIE > NOREX 2013

SAMENWERKEN “Om deze situatie op te kunnen lossen, moet je de bestaande organisatie her-structureren en direct het Emergency Response Team opzetten met de nieuwe werkstructuur. De bestaande Drilling Team organisatie wordt terzijde gelegd. Ik word nu de Source Control Manager. Ik moet het technische deel van deze calamiteit oplossen. Onder mij vallen vier teams: 1) Het Relief Well Team, voor het boren van de Relief Well, 2) Het Engineering Team, voor structural investigation en Engineering Support, 3) het SIMOPS Team, voor logistiek, voor de beveiligde communicatielijnen en 4) het Well Containment Team belast met het cappen van de put samen met Wild Well Control.”

“Aan het hoofd van ons team staat Theo Bergers. Hij is verantwoordelijk voor alle eenduidige communicatie naar buiten toe.” “Mijn team wordt geheel ge-ringfenced, zodat wij ons louter kunnen bezighouden met het oplossen van de technische emergency zonder afleidingen en invloeden van buitenaf. Het is cruciaal om ook hulp in te schakelen van en samen te werken met andere mensen uit de industrie. Die afspraken zijn allemaal al van tevoren gemaakt. Zo werkten wij in de oefening met mensen van onder meer Noble Drilling, GdF Suez en Peterson SNS Pool. Dit zijn allemaal mensen die je kent en vertrouwt en langlopende relaties mee hebt opgebouwd. De vier teamleiders rapporteren elke paar uur aan mij en ik maak een dagrapport op voor Theo Bergers. Tijdens de oefening gaven de vier verantwoordelijken steeds updates aan de aanwezigen in de Emergency Response Room. Iedereen van SodM was erbij evenals mensen uit de gehele Olie- en Gasindustrie. In totaal zo’n honderd man.”

25


26

PUT CAPPEN ALS EEN MILITAIRE OPERATIE > NOREX 2013

RELIEF PUT “In de NOREX oefeningen bij GdF Suez en de NAM was het feitelijke cappen van de put niet nagespeeld. Dit hebben wij op verzoek van SodM wel gedaan. In de oefening ging als eerste een ROV naar beneden die de schade aan de put en de constructie opneemt. Terwijl het puin werd verwijderd, leenden we een rig van GdF Suez voor het boren van de relief put en werd alle benodigde apparatuur voor het cappen van de oude put door Wild Well Control overgevlogen vanuit Houston.” “De oude pijp werd onder water afgezaagd tot een rechte put. Vervolgens werden de verschillende lagen van de pijp in delen open gefreesd en het cement weggehakt zodat er een zogenaamde wedding cake opbouw ontstaat. Hier kan vervolgens de cap overheen worden geplaatst, die uiteindelijk door een ROV wordt afgesloten om de gasuitstroom te stoppen. Daarna wordt de relief put geboord. Deze moet op drie kilometer diepte kruisen met de oude pijp. Het bovenste gedeelte van de oude pijp wordt via de relief put volgepompt met mud en of cement. Wanneer dit is gelukt, is de uitflow van gas gestopt en is de blazende put dood.”

MILITAIR TEAM “Mijn taak was om dit hele proces levendig te presenteren voor alle aanwezigen en om te laten zien dat ONE in een emergency haar verantwoordelijkheid neemt en dit niet afschuift op de overheid. Jan de Jong van SodM vergeleek ons na afloop met een militair team, een soort taskforce. In zijn dankwoord zei hij dat de lat nu erg hoog is gelegd voor de maatschappij die volgend jaar de NOREX oefening op zich neemt! Ik zou dan ook willen zeggen dat alles wat ik heb besproken openbaar is. Ik geef graag mijn adviezen mee aan anderen, want op het niveau van veiligheid bestaan er geen barrières.”


EEN

NOREX 2013

BIJZONDERE OEFENING

MET NIEUWE AMBITIES “NOREX 2013 was (na NOREX 2012 en 2011) in vele opzichten een bijzondere oefening. Het samenspel tussen de overheid en het bedrijfsleven, de relatief korte maar effectieve voorbereiding en de complexe oefenorganisatie maakten deze oefening ‘one of a kind’ en ook voor mij zeer leerzaam”, zegt Joost Michelhoff. Hij is werkzaam bij AdviSafe Risk Management als trainer en coördinator van de discipline Emergency Response. Hij was tijdens het table-top deel van de oefening als coördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van het draaiboek en de simulatie van het scenario.”

“Het oefenprogramma van NOREX 2013 bestond uit twee

“Het tweede deel van de oefening is mede voorbereid

delen; in de ochtend een interactieve table-top gericht op

door Wild Well Control en geleid door Joan Horbeek

het in veiligheid brengen van Offshore personeel en een

van ONE. De twee oefenonderdelen waren verschillend

Well Capping workshop in de middag. Omdat AdviSafe

van opzet en karakter maar wel met elkaar verbonden

sinds de start van Oranje-Nassau Energie (ONE) al haar

doordat het scenario van de ochtend doorliep in de

oefeningen heeft geënsceneerd, zijn wij gevraagd om ook

middag. De intensieve samenwerking maakte de

deze unieke oefening te ondersteunen. Samen met de

voorbereiding voor dit ambitieuze oefenprogramma

NOREX werkgroep, een samenwerkingsverband tussen

interessant.”

productiemaatschappijen en overheden, is de oefening verder ontworpen en uitgewerkt.”

27


28

NOREX 2013

EEN BIJZONDERE OEFENING MET NIEUWE AMBITIES

“NOREX 2013 was ook bijzonder omdat ONE als relatief kleine organisatie de oefening, samen met de werkgroep, heeft georganiseerd en gefaciliteerd. Door de geringe omvang van de organisatie is zij soms afhankelijk van samenwerking met collega Operators en service bedrijven. Het was dan ook mooi om te zien hoe deze collegiale samenwerking tot uiting kwam bij de voorbereiding en uitvoering van de oefening. Hieruit blijkt maar weer: crisismanagement is netwerkmanagement!” “De roleplay setting was zeer professioneel door de teaminspanning van specialisten vanuit onder andere Noble Drilling, GdF Suez, TAQA Energy, ONE, Kustwacht, Gemeente en mijn AdviSafe collega’s. De kustwacht maakte een realistische simulatie van de escalerende calamiteit mede mogelijk doordat ze haar back-up Communicatie en Coördinatie Centrum (CCC) in Den Helder beschikbaar stelde voor ons. Zelfs toen binnen de kustwacht een daadwerkelijk incident afgehandeld moest worden, kon de oefening doorlopen.”

“Hieruit blijkt maar weer: crisismanagement is netwerkmanagement!“

“Tijdens de table-top lag de uitdaging met name op het vlak van informatie-uitwisseling en de afstemming van de crisiscommunicatie tussen de betrokkenen. Uit de oefening zijn voldoende leerpunten ontstaan waar de organisaties in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen.”


INCIDENT

29

FREE OPERATIONS BY HARMONIZING RULES AND REGULATIONS REGULATIONS

HARMONIZATION OF RULES AND

DEVELOPING STANDARDS SHARING HSE-IINFORMATION

REDUCING THE NUMBER OF INCIDENTS

hselifeunio.com THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

Participating parties

HSElife UNIO is supported by

Powered by


30

HSE LIFE

TM

LAB


31

EFFICIËNTIE OP AFSTAND

VISION Remote Cooperation Interface OP ELK MOMENT DIGITAAL EEN COMPLETE LOCATIE KUNNEN BEKIJKEN, OPMETEN EN OP AFSTAND BENODIGDE WERKZAAMHEDEN DIRECT INPLANNEN. DAT KAN MET HET NIEUWE INTERFACESYSTEEM CO-OP VISION. DOOR EFFICIËNTER OVERLEG EN MINDER NOODZAKELIJKE HELIKOPTERVLUCHTEN KAN CO-OP VISION DE OLIE- EN GASINDUSTRIE JAARLIJKS PER LOCATIE TIENDUIZENDEN EURO’S BESPAREN. Co-op Vision is het eerste resultaat uit de denktank van het HSElife UNIO LAB. Het LAB is door de The WAT Group opgericht om nieuwe, toekomstgerichte oplossingen te bedenken voor de Olie- en Gasindustrie. In lijn met HSElife UNIO staan thema’s als veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu hierin centraal.


32

Het HSElife UNIO LAB nam het initiatief tot de ontwikkeling van Co-op Vision als middel tot efficiëntere overlegsituaties, bijvoorbeeld door het aantal helikoptervluchten naar Onshore en Offshore locaties te verminderen. In bepaalde gevallen is de reden voor die vluchten relatief klein, bijvoorbeeld het opmeten van een dek voor het plaatsen van steigers, of het uitrekenen van het aantal vierkante meters op een platform. Dit kan nu allemaal digitaal op afstand via Co-op Vision.

PANORAMA Co-op Vision is een Remote Cooperation Interface based on the 360˚ remote view. Het programma is opgebouwd op basis van 360 graden panoramafoto’s van locaties in de Olie- en Gasindustrie. Dit kan zowel Onshore en Offshore zijn en variërend van kantoren tot productielocaties. De panoramafoto’s zijn speciaal voor Co-op Vision gemaakt vanuit verschillende standpunten die samen de complete omgeving in kaart brengen. In het systeem kunnen bovendien alle maatvoeringen en de belangrijke details van het platform met de technische specificaties van de installaties worden ingevoerd en vastgelegd. Co-op Vision stelt de Onshore en Offshore medewerkers in staat om op elk moment vanachter de computer een complete locatie te bekijken. Via een beveiligde login kunnen tegelijk meerdere mensen vanaf verschillende plekken inloggen. In het beginscherm kunnen zij kiezen uit de beschikbare locaties die in het Co-op Vision System zijn opgenomen. Ook kunnen zij in het drop-down menu kiezen welk deel van de locatie ze willen zien, bijvoorbeeld een bepaald dek van een productieplatform, waarna een panoramafoto van die plek in beeld verschijnt.

VIEWPOINTS Elk omgeving – zoals een dek van een platform of een control room – heeft een aantal viewpoints. Vanuit deze viewpoints, ofwel gezichtspunten, kunnen de vanaf dat punt genomen panoramafoto’s rondom bekeken worden. Alle viewpoints staan gemarkeerd en genummerd op de plattegrond die links onderin het beeld te zien is. Daarnaast staan de viewpoints ook in rood gemarkeerd in de foto zelf. Door op een ander viewpoint te klikken, verschijnt de bijbehorende panoramafoto in beeld. Met een blauwe cirkelsnede staat grafisch in de plattegrond weergegeven welk viewpoint actief is en vanuit welk gezichtsveld – of vanuit welke hoek – de gebruiker de omgeving bekijkt. Met de pijltjestoetsen onderin het beeld is de panoramafoto linksom of rechtsom over 360 graden te verdraaien en ook naar boven en beneden te bewegen. Tijdens het zijwaarts verdraaien, draait de blauwe cirkelsnede op de plattegrond mee zodat de gebruiker altijd precies weet welke kant hij opkijkt in de panoramafoto. Daarnaast is het mogelijk om op elk gewenst moment in de foto in en uit te zoomen.


33

VISION Remote Cooperation Interface Secure login

Communication module

Extra information overlays

Location selector Navigation 2D measurement module

Interactive map

Interactive controls


34

TECHNISCHE INVOER In het programma zit een directe koppeling tussen de 360 graden panoramaview en de tweedimensionale plattegrond van de omgeving. Met een muisklik kan de plattegrond met technische tekening van de omgeving met de bijbehorende installaties als overlay over het beeld worden geprojecteerd. Deze bouwstenen vormen de basis van Co-op Vision. De gebruikers hebben de mogelijkheid om in het programma alle maatvoeringen van de omgeving en technische specificaties van de installaties in te voeren en op te slaan – en wanneer nodig te updaten. Al deze informatie is vervolgens eenvoudig op te vragen in zowel de twee- als de driedimensionale omgeving. In de panoramafoto’s staat met cirkel-iconen aangemerkt van welke installaties meer gegevens beschikbaar zijn. Door hierop te klikken, verschijnt een pop-up window met een beschrijving en technische gegevens van de installatie. In de plattegrond zijn de afmetingen direct terug te vinden. Via het hoofdmenu bovenin het beeld is het mogelijk op elk moment te switchen tussen de verschillende viewpoints, de delen van de locatie en ook tussen de locaties.

COMMUNICATIE Co-op Vision vormt tenslotte ook een communicatiesysteem tussen de Operators en de Contractors, maintenance, engineering, finance en planning. Alle gebruikers kunnen via een apart menu rechts in beeld in real-time informatie delen met anderen, tekstberichten sturen en telefonisch overleg voeren. Binnen Co-op Vision kan een persoon zo anderen meenemen door de 3D omgeving heen en technische details uitleggen, terwijl ze op andere plekken zitten. Co-op Vision stelt zo verschillende mensen uit de organisatie in staat om gemakkelijk mee te praten en te beslissen. Door een omgeving vooraf te zien, kan iemand van finance bijvoorbeeld een meer nauwkeurige kostenindicatie maken voor bepaalde werkzaamheden. Door de kortere communicatielijnen maakt Co-op Vision overleg en het voorbereiden van werkzaamheden vele malen efficiënter, meer doelgericht en daardoor goedkoper. Bovendien maakt Co-op Vision dure helikoptertrips in veel gevallen overbodig – een dubbele besparing dus. De Olie- en Gasindustrie heeft daarom ook al direct haar interesse getoond in Co-op Vision. Het systeem wordt nu voor het eerst gebouwd voor een aantal locaties van Centrica.

Wil je meer weten over de toepasbaarheid van Co-op Vision, neem dan contact op met Pier van Spronsen van de The WAT Group, info@thewatgroup.com


35

John van Schie van NAM en Jürgen Joosten van Centrica bloggen over de Masteropleiding ‘Management of Safety Health & Environment’ (MoSHE) die ze volgen aan de TU Delft. Lees hun blog.


36

ZWOEGEN EN ZWETEN VOOR HSE

Hoi Jürgen, Zo, nog even snel tussendoor aan mijn blog werken voor HSElife UNIO over de MoSHE opleiding. Inmiddels hebben we het laatste moduleblok van dit jaar gehad. Deze module ging over de SHE toolkit. Wat vliegt de tijd toch. De druk begint aardig op te lopen. Ik moet echt mijn uiterste best doen om de drukke baan die ik heb te combineren met de drukke studie. We krijgen pittige opdrachten, zoals laatst na het moduleblok over ‘Cultuur en Leiderschap’. We moesten een paper schrijven van vijftien pagina’s over cultuurverandering binnen het bedrijf. Hierbij moesten we gebruik maken van relevante literatuur en daarbij goede verwijzingen opnemen.

Echt een ‘tjakka’ gevoel waarbij ik normaal even achterover zou leunen en genieten. Een opdracht die mij erg aansprak maar waarbij ik wel het gevoel had dat drie weken een beperkte tijd was. Het lezen was een waar gevecht en het was pittig om een goede structuur aan te brengen in het document en het geheel binnen de tijd af te ronden. Maar... het is gelukt en de opdracht is met ruim voldoende afgesloten. Echt een ‘tjakka’ gevoel waarbij ik normaal even achterover zou leunen en genieten. Maar dat gaat niet omdat ik nu weer druk in de weer moet met de voorbereidingen voor scientific writing. Ik verwacht overigens dat dit een goede voorbereiding is op het schrijven van de thesis. Dus ook weer nuttig. Binnenkort moeten we in kleine groepen een echte consultancy opdracht doen bij een bedrijf. Ik ben erg benieuwd naar welk bedrijf ik ga en welke opdracht we daar zullen krijgen. De bedoeling is dat we een advies uitbrengen aan het bedrijf en dat we dat toelichten in een presentatie. Dit traject loopt tot maart volgend jaar. Daarna is ook meteen de laatste moduleweek. Vanaf dat moment kunnen we ons volledig richten op het schrijven van de thesis. Deze week is een collega van mij geslaagd voor zijn MoSHE opleiding. Wel een beetje jaloers dat hij al klaar is. Voor mij duurt het nog even. Alhoewel, als ik zie hoe snel de tijd vliegt... Nu weer snel naar de opdrachten van scientific writing zodat het me lukt om ze nog voor de deadline af te ronden.

Tot de volgende Blog.

John


ZWOEGEN EN ZWETEN VOOR HSE

37

Hé John, Kun je de MoSHE opleiding nog wel combineren met het werk? Ik vind het soms wel een beetje lastig. Zoals ik de vorige keer schreef is het thuis druk en het werk loopt ook niet weg. Dan komt de MoSHE opleiding soms wel eens op de derde plek. Zo moest ik afgelopen week enkele dagen Offshore, een Management visit en bezoek van onze inspecteurs. Het meeste werk blijft dan liggen. Maar eerlijk is eerlijk, de MoSHE opleiding helpt hier wel bij. Allereerst bij het Management visit. Bij ons houdt dat in dat enkele managers van kantoor Offshore gaan om allereerst je betrokkenheid te laten zien, een praatje te maken met de harde werkers Offshore (zo vaak zie je ze niet) én om een rondje langs de installatie te lopen. Toeval of niet maar dat sluit wel een beetje aan bij de behandelde stof van de cultuurweek van de MoSHE opleiding.

Het leven van een HSE Manager wordt er niet makkelijker op. Een voorbeeld dat vaak terugkomt is natuurlijk het BP Managementteam dat net vertrokken was van de Deepwater Horizon in Macondo. Pfff, het leven van een HSE Manager wordt er niet makkelijker op. Daarnaast het bezoek van de inspecteurs. Ik was wel benieuwd waar zij op zouden letten. Ik had eerlijk gezegd al wel vaker met ze meegelopen, maar met de jaren krijg je toch wel meer ervaring. Daarnaast helpt de stof die we tijdens de lesuren aangereikt krijgen daar ook wel bij. Herken jij dat ook John? Kun jij ook al veel gebruiken tijdens je werk? Ik moet trouwens wel zeggen dat ik jaloers op je ben want het is je gelukt om de opdracht op tijd af te krijgen. Ik heb er iets langer over gedaan, maar het resultaat mag er zijn. Heb jij overigens enig idee wat de adviesopdracht inhoudt? Zou het veel tijd kosten? Het ziet er naar uit dat we het druk krijgen. Zoals je zelf ook al schetste krijgen we eerst een schrijfstijl cursus zodat we straks de thesis nog beter kunnen schrijven. Bah, ik kijk er nu al naar uit… Nee, dan ga ik nog liever met inspecteurs mee Offshore. Een beetje afkijken waar zij op letten. Misschien is het wel een goed idee om al onze ervaringen te delen. Ik hoorde laatst dat we straks via HSElife UNIO per onderwerp lessons learned kunnen delen. Dat lijkt mij wel wat. Hoop namelijk dat we ook op die manier kunnen leren van elkaars fouten. Daar heb je dus helemaal geen MoSHE opleiding voor nodig. Wat vind jij?

Ik houd het nu voor gezien. Moet ook nog met de opdracht aan de gang.

Weet jij een leuk onderwerp?

Tot snel. Jürgen


38

voor en door de industrie HSElife wil een platform bieden voor iedereen die in de olie- en gasindustrie werkzaam is. Met name richt HSE LIFE zich op diegenen die werken daar waar HSE echt leeft of zou moeten leven: op de werkvloer. HSElife magazine is een uitgave van: The WAT Group B.V. Postbus 23 7380 AA Klarenbeek (Nederland) +31 6 462 95 25 6 (7, 8) www.thewatgroup.com Aan dit nummer werkten mee Thera Idema, Marjou Janse, Marcel van Spronsen, Veselin Raznatovic, Ramon Roelofs, Pier van Spronsen, Stéphanie van Stockum, Janine IJssel de Schepper, Bob Janssen, Marc van Baasbank, Paul Schilperoord, Joost Michelhoff, Machteld Bogchelman, Gijs Smit, John van Schie en de Leden van de HSElife UNIO Stuurgroep: Piet van Dam, Ronald Pijtak, Jan Jager, Sietse Wijnstra, Gerard Burgers, Sander Floore, Rik van der Zee, Felicia Wolting, Edwin Harteveld, Frits van der Wilt, Marc Kloppenburg, Ronny Ali, Jürgen Joosten en Ben Waardenburg. Reacties betreffende onderwerpen besproken in dit magazine kunnen worden gemaild naar info@thewatgroup.com t.a.v. Janine IJssel de Schepper.

Het overnemen van artikelen als bedoeld in artikel 15 van de auteurswet is niet toegestaan; © The WAT Group B.V. 2013

Profile for The WAT Group B.V.

HSElife Magazine No 11 - NL - Winter editie  

Veiligheid, gezondheid en milieu magazine voor de gas & olie industrie

HSElife Magazine No 11 - NL - Winter editie  

Veiligheid, gezondheid en milieu magazine voor de gas & olie industrie