Page 74

VALLETTA 2018

EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Curated by // Ikkurat minn: Maren Richter

DAL-BAĦAR MADWARHA

Organised by // Organizzat minn: Valletta 2018 With the Participation of // Bil-Parteċipazzjoni ta’: Several local and international creative practitioners// Bosta prattikanti kreattivi lokali u internazzjonali

10 March – 1 July 2018 Valletta: Old Examination Centre, Il-Pixkerija, Valletta Underground

c. Ali Tollervey

Between spring and summer 2018, curator Maren Richter brings Valletta 2018’s major visual arts exhibition to our European Capital of Culture, with large installations, performances and public interventions taking place in both traditional and unexpected locales across the country. Among the exhibition’s star sites is the Pixkerija at Barriera Wharf, a Grade 2 scheduled building that was built in the 1930’s. Richter is working with more than twenty-five established and emerging artists from fifteen countries –including Malta, France, Austria, Egypt, Germany, Syria, the United Kingdom, Sweden, Ghana, Spain, and Palestine – who are collaborating with local partners around the Islands. The title Dal-Baħar Madwarha is inspired by a quote from the work of philosopher Gilles Deleuze, ‘The island is what the sea surrounds’. This sets the tone for newly commissioned and existing pieces that explore the idea of “islandness” in playful and critical ways. It’s an artistic journey through the contemporary realities of the Maltese Islands, placing at their helm the Islands’ relationship with their closest neighbour – the Mediterranean Sea.

DAL-BAĦAR MADWARHA Mill-10 ta’ Marzu sal–1 ta’ Lulju 2018 Il-Belt Valletta: Iċ-Ċentru l-Antik għall-Eżamijiet, Il-Pixkerija, Il-Belt taħt l-Art (Valletta Underground)

Fis-sena ddedikata għall-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura, bejn ir-rebbiegħa u s-sajf 2018, il-kuratriċi Maren Richter se gġib l-esibizzjoni ewlenija tal-arti viżiva għal Valletta 2018 b’installazzjonijiet kbar, rappreżentazzjonijiet u interventi mill-pubbliku li jsiru kemm f’postijiet tradizzjonali kif ukoll f’lokalitajiet oħra mhux wisq magħrufa madwar il-pajjiż. Fost is-siti ewlenin għall-esibizzjoni, hemm il-Pixkerija, binja skedata tat-tieni Grad mibnija

kmieni fis-snin 30 tas-seklu li għadda, f’Xatt il-Barriera. Richter qed taħdem flimkien ma’ aktar minn 25 artist stabbilit u oħrajn li qed jevolvu minn 15-il pajjiż – li jinkludu lil Malta, Franza, l-Awstrija, l-Eġittu, il-Ġermanja, is-Sirja, ir-Renju Unit, l-Iżvezja, il-Ghana, Spanja u l-Palestina – li qed jikkollaboraw ma’ msieħba lokali madwar il-gżejjer. It-titlu Dal-Baħar Madwarha huwa ispirat minn kwotazzjoni mix-xogħol tal-filosfu Gilles Deleuze,

Profile for The Valletta 2018 Foundation

The Valletta 2018 Cultural Programme  

The Valletta 2018 Cultural Programme  

Advertisement