Page 1

Technische informatie

Deuren en Kozijnen


2

Technische informatie


Technische informatie

Deuren en kozijnen

Inhoudsopgave

Vervo®, Vervolux®, Finéselect®, Brucoral® binnendeuren Monoplus® stalen montagekozijnen & Solid® stalen inmetselkozijnen Silence® Ultra schuifdeurkozijnen Fiber ® houten montagekozijnen Hang en sluitwerk Wijzigingen voorbehouden. Exacte maat op aanvraag.

3


Inhoudsopgave Prestatie-eisen

pagina

Deuren & kozijnen.................................................................................................................. 6

Binnendeuren Vervo®, Vervolux®, Finéselect®, Brucoral®

pagina

Afwerking deurblad............................................................................................................... 11 Deurrand opdek.................................................................................................................... 12 Deurrand stomp.....................................................................................................................12 Doorsnede opdek................................................................................................................. 13 Doorsnede stomp................................................................................................................. 13 Glasopeningen...................................................................................................................... 14 Glasopeningen Designline.................................................................................................... 14 Glasafwerking........................................................................................................................15 Maatvoering sloten................................................................................................................ 16

Monoplus® stalen montagekozijnen Solid® stalen inmetselkozijnen

pagina

Modellenoverzicht................................................................................................................. 21 Details................................................................................................................................... 23 Modellen Model 1................................................................................................................................. 24 Model 2................................................................................................................................. 26 Model 3................................................................................................................................. 28 Model 4................................................................................................................................. 30 Model 4d............................................................................................................................... 32 Model 5................................................................................................................................. 34 Model 5s................................................................................................................................36 Model 5d............................................................................................................................... 38 Model 5sd..............................................................................................................................40 Model 6 opdek.......................................................................................................................42 Model 6 stomp.......................................................................................................................44 Model 7 opdek.......................................................................................................................46 Model 7 stomp.......................................................................................................................48 Model 9................................................................................................................................. 50 Model 10............................................................................................................................... 52 Model 11................................................................................................................................ 54 Model 12............................................................................................................................... 56 Model 12d............................................................................................................................. 58

Technische informatie

Model 13............................................................................................................................... 60 Model 13d............................................................................................................................. 62 Model 14 opdek.....................................................................................................................64 Model 14 stomp.....................................................................................................................66 Model 15 opdek.....................................................................................................................68 Model 15 stomp.....................................................................................................................70

4


doors & frames

Technische details Bouwkundige oplossingen.....................................................................................................72 Glaslijsten..............................................................................................................................73 Schoten en schootplaten.......................................................................................................73

Silence速 Ultra schuifdeurkozijnen

pagina

Algemene informatie Silence Ultra in de wand....................................................................................................... 77 Silence Ultra in de wand electric........................................................................................... 77 Silence Ultra voor de wand................................................................................................... 79 Silence Ultra voor de wand electric....................................................................................... 79 Silence in de wand Model SIW 1 ultra..................................................................................................................80 Model SIW 2 ultra..................................................................................................................82 Model SIW 10 ultra................................................................................................................84 Model SIW 6 ultra..................................................................................................................86 Model SIW 14 ultra................................................................................................................88 Silence voor de wand Model SVW 1 ultra................................................................................................................ 90 Model SVW 2 ultra................................................................................................................ 92 Model SVW 10 ultra.............................................................................................................. 94 Model SVW 6 ultra................................................................................................................ 96 Model SVW 14 ultra.............................................................................................................. 98 Silence Ultra Electric Technische specificaties........................................................................................................100

Fiber速 houten montagekozijnen

pagina

Modellenoverzicht................................................................................................................ 105 Details.................................................................................................................................. 105 Modellen Model 1................................................................................................................................ 106 Model 6 opdek......................................................................................................................108 Model 6 stomp...................................................................................................................... 110 Technische details

Hang- en sluitwerk

Inhoudsopgave

Bouwkundige oplossingen................................................................................................... 112 pagina

Draaipunten in relatie tot deurgewicht.................................................................................. 117 Scharnieren en paumelles....................................................................................................119 Maatvoering inkrozingen MonoPlus & Solid.........................................................................120 Maatvoering inkrozingen Fiber............................................................................................. 126

5


Bijzondere prestatie-eisen Bijzondere prestatie-eisen deuren & kozijnen: Theuma is KOMO-gecertificeerd. Dit betekent dat onze deuren en bijbehorende kozijnen voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit aan deuren en kozijnen stelt. Deze eisen/prestatie-eisen zijn vastgelegd in de BRL 2211 Een functiedeur- kozijncombinatie maken onderdeel uit van de constructie waarin deze zijn verwerkt, de zogenaamde scheidingsconstructie. De mate van de in het bouwbesluit bepaalde prestatie-eis is afhankelijk van de eisen die het bouwbesluit aan deze scheidingsconstructie stelt. Theuma beschikt over rapporten voor zowel brandwerende, geluidwerende als inbraakwerende deur- kozijncombinaties. Deze attesten zijn slechts geldig in zoverre de montage volgens deze rapporten wordt uitgevoerd. Elke afwijking van deze voorschriften is onderworpen aan de goedkeuring van de plaatselijke autoriteiten.

NEN 6069

Brandwerende deur- kozijncombinatie. Voor de bepaling van de brandwerendheid van onze deursets wordt in het bouwbesluit verwezen naar NEN6069 Maximale speling (draainaden) rondom de deur: langs- en bovenkant 3mm, onderzijde (ROD) 4mm in gebruikstoestand.

30 minuten

30minuten brandwerend, Opdekdeur- kozijncombinatie Kozijn: Stalen MonoPlus montagekozijnen en Solid inmetselkozijnen met een materiaaldikte van 1mm. Modellen MP / IO 1, 2, 3, 4, 5 en 11 Maximale stijllengte 2635mm. Uitwendige maat puikozijn ≤2000mm. Deur: Houten vlakke binnendeur BRW30 opdekdeuren in uitvoering Vervo, Vervolux, Brucoral en Fineselect. Maximale deurafmeting: 930x2315mm, voor deurbreedte > 930x2315mm is de brandwerendheid indicatief.

NEN 6069

30minuten brandwerend, Stompe deur- kozijncombinatie Kozijn: Stalen MonoPlus Stomp montagekozijnen, Solid Stomp inmetselkozijnen of Fiber stomp houten montagekozijnen. Materiaaldikte staal van 1- of 1,5mm. Modellen MPS / IS 1, 2, 4, 5 en 11 Modellen FS 1 Maximale stijllengte 2635mm. Uitwendige maat puikozijn ≤2000mm. Deur: Houten vlakke binnendeur BRW30 opdekdeuren in uitvoering Vervo, Vervolux, Brucoral en Fineselect. Maximale deurafmeting: 930x2315mm, voor deurbreedte > 930x2315mm is de brandwerendheid indicatief. Conformiteit voor houten- i.p.v. de geteste stalen voor binnendeuren, Bij een gelijke detaillering, een volumieke massa van ≥450 kg/m³ en een aanslagsponning van 25mm.

NEN-EN 1634

60 minuten

Technische informatie

60 minuten ongevuld

6

60minuten brandwerend, Stompe deur- kozijncombinatie Kozijn: Stalen Solid Stomp inmetselkozijnen voor stompe deuren met een materiaaldikte van 1,5mm. Stalen Mono Stomp montagekozijnen voor stompe deuren met een materiaaldikte van 1,5mm. (60 min. brandwerende montagekozijnen dienen conform TNO-rapport gevuld te worden met een gipsspecie) Modellen IS/ MS 1, 6, 10 en 14. Maximale stijllengte 2550mm. Deur: Houten vlakke binnendeur BRW60 stompe deuren in uitvoering Vervo, Vervolux, Brucoral en Fineselect. Maximale deurafmeting: 1230x2490mm, voor deurbreedte > 1230x2490mm is de brandwerendheid indicatief. Conformiteit voor houten- i.p.v. de geteste stalen voor binnendeuren, Bij een gelijke detaillering, een volumieke massa van ≥580 kg/m³ en een aanslagsponning van 25mm. 60minuten brandwerend kozijn, NEN-EN 1634, deurdikte 40mm. UNIEK: KOZIJN WORDT MONTAGEGEREED GELEVERD. BEHOEFT ACHTERAF NIET GEVULD TE WORDEN MET MORTEL OF GIPS.

Kozijn: Stalen MonoPlus Stomp montagekozijnen en Solid Stomp inmetselkozijnen voor stompe deuren met een materiaaldikte van 1,5mm. Modellen MPS / IS 1, 6, 10 en 14 Maximale stijllengte 2700mm. Maximale uitwendige breedte 1090mm. Deur: Maximale oppervlakte bij enkel deurblad 2.68m2, Maximale deurhoogte 2700mm of maximale deurbreedte 1090mm Ruimte onder de deur van 4 mm Deuren in verschillende afwerkingen mogelijk Met of zonder hardhouten kantlatten Voor deuren die onze maximale deurmaten overschrijden is de brandwerendheid indicatief Overig: Keuze mogelijkheid snoer- of dop aanslag Aanslagsponning van 15 of 25 mm 3 standaard draaipunten Opleg of ingebouwde deurdranger mogelijk Kabeldoorvoer tbv elektrische sluiting als optie mogelijk Conformiteit voor houten- i.p.v. de geteste stalen voor binnendeuren, Bij een gelijke detaillering, een volumieke massa van ≥580 kg/m³ en een aanslagsponning van 25mm.


NEN 5077

doors & frames

geluidwerend

Geluidwerende deur- kozijncombinaties. Voor de bepaling van de geluidwerendheid van onze deursets wordt in het bouwbesluit verwezen naar NEN5077 Resultaat is afhankelijk van de plaatsing, de eigenschappen van de scheidingsconstructie en complementaire producten. Ilu;k -20dB, volgens NEN 5077 Deur- kozijncombinatie Kozijn: Stalen MonoPlus / MonoPlus Stomp montagekozijnen met snoerafdichting, en ROD van 15mm. Modellen MP / MPS 1, 2, 10 of 11 Glasdikte bovenlicht 7mm Deur: Houten vlakke binnendeur Ilu;k -20dB opdek- of stompe deuren in uitvoering Vervo, Vervolux, Brucoral en Fineselect. Ilu;k 0dB, volgens NEN 5077 Uitgaande van de situatie dat tussen de gemeenschappelijke ruimte en het verblijfsgebied twee scheidings constructies zijn: -Woningtoegangsdeur, massa tenminste 25kg/m², 30minuten brandwerend en inbraakwerend (weerstandsklasse 2) Kozijn: Stalen Solid Stomp inmetselkozijnen met snoerafdichting, en RVS onderdorpel. Uitvoering weerstandsklasse 2 en 30minuten brandwerend. Modellen ISPK 1, 2, 10 of 11 Deur: Houten vlakke binnendeur WK2 (25kg/m²) in uitvoering Vervo, Vervolux en Brucoral. -Binnendeur tussen woningentree en de verblijfsruimte(n), massa 20kg/m² Kozijn: Stalen MonoPlus / MonoPlus Stomp montagekozijnen met snoerafdichting, en ROD van 15mm. Modellen MP / MPS 1, 2, 10 of 11 Deur: Houten vlakke binnendeur Ilu;k -20dB opdek- of stompe deuren in uitvoering Vervolux en Fineselect.

®

SKG

NEN 5096

Geluidwerende deuren Utiliteitsbouw, volgens NEN 5077 Kozijn: Stalen MonoPlus Stomp montagekozijnen 1,5mm met snoerafdichting, en ROD van 10mm bij toepassing valdorpel. Deur: Geluidwerende uitvoering met valdorpel: Ilu;k -26dB (Rw 28dB) Ilu;k -20dB (Rw 34dB) Ilu;k -14dB (Rw 40dB)

inbraakwerend

Inbraakwerende deur- kozijncombinaties, wk2 volgens NEN 5096 Voor de bepaling van de inbraakwerendheid van onze deursets wordt in het bouwbesluit verwezen naar NEN5096 -Woningtoegangsdeur, massa tenminste 25kg/m² , 30minuten brandwerend en inbraakwerend (weerstandsklasse 2) Kozijn: Stalen Solid Stomp inmetselkozijnen met snoerafdichting, en RVS onderdorpel. Uitvoering weerstandsklasse 2 en 30minuten brandwerend. Modellen ISPK 1, 2, 10 of 11 Deur: Houten vlakke binnendeur WK2 (25kg/m²) in uitvoering Vervo, Vervolux en Brucoral.

®

SKG

3in1 combinatie

Bijzondere prestatie-eisen

- inpandige bergingdeur- kozijncombinatie, inbraakwerend (weerstandsklasse 2) Kozijn: Stalen Solid Stomp inmetselkozijnen met dopaanslag uitvoering weerstandsklasse 2. ModelIen ISPK 1, 2, 10 of 11 Deur: Houten vlakke binnendeur WK2 (25kg/m²) in uitvoering Vervo, Vervolux en Brucoral. 3 in 1 kozijn, (geluidwerend 25kg/m2, inbraakwerend wk2 & 30min brandwerend) Kozijn: Stomp WK2, Solid®, materiaaldikte 1,5mm, modellen 1,2 & 10 Deur: Vervo, Vervolux & Brucoral Overig: Voorzien van snoerafdichting Hangzijde voorzien van 3 kogelpaumelles met veiligheidsnok Verstevigde sluitstijl t.b.v. Nemef 4109 haaknachtslot of Nemef 4923/01 driepuntsluiting RVS onderdorpel In geval van een bovenlicht gelaagd glas 4.4.2 toepassen

7

technische-documentatie-2009-h1  

technische-documentatie-2009-h1