Page 1

Integrants del grup: Javier Redondo Zulema L贸pez Miquel Calzada Marina Galisteo Fatumata Cande


Amfibis Lloc on viuen: Són terrestres peró necesiten aigua per viure. Forma: Son animals poiquiloterms que necessiten aigua per viure. Passen les primeres fases a l’aigua però, quan arriban a la maduresa, molts d’ells tenen la capacitat de viure al medi terrestre. Tenen la pell nua, sense escates. Parts: Timpà: Membrana que recobreix l’oïda. Parpella: Membrana que protegeix l’ull Cloaca: Part per on surt les excrements Orifici nasal: Orific per on entra l’aire. Grups: Àpodes : Són minoritaris i estan present únicament en regions càlides i tropicals. Urodels : són el segon grup més nombrós d’amfibis, tot i que amb una diversitat molt menor que els anurs. Anurs: tipus d’amfibi més comú. Es caracteritzen per l’absència de cua a la fase adulta. A més a més, el seu cos és curt i ample, i no tenen coll ja que el cap s’uneix directament al tronc.


Réptils Lloc on viuen: Són terrestres. Viuen en ambients càlidsi temperats. Forma: La seva mida és molt variable i oscil·la entre els pocs centímetros que mesuren moltes sargantanes i els nou metres de longitud a què poden arribar algunes serps. Parts: Orificis nasals: Orificis per on pasa l’aire Boca: Part per on tritura el menjar. Ulls: Part que li permet visualitzar el terreny.

Timpà: Membrana que protegeix l’oïda. Grups: Quelonis: Rèptils que tenen el cos curt i ample. No tenen dents a la boca i el tronc està recobert per una closca. Saures. El seu cos és allargat i amb una cuan ben desenvolupada. Inclouen la majoria de les espècies de rèptils,com, per exemple, els camaleons. Ofidis: Són animals de cos allargat sense extremitats. Les mandíbules són capaces d’obrirse molt per a engolir les preses. Crocodilians: Són rèptils més grans. El seu cos és allargat i amb grans mandíbules, i es desplacen arrosegant-se.


Aus Lloc on viuen: En nius sobre els arbres. Forma: La pell de las aus esta recoberts de plomes. El seu cap es trobava els ulls amb parpelles obertures nasals i el bec i a molts tipus de becs, Se ajunta amb el tronc on es troben las ales per bolar i les potes recobertes per escates. Parts: Bec: Part per on trituren el menjar. Obertures auditives: Órgans que els hi permet escoltar. Obertures nasals: Els serveixen per respirar. Cua: acostuma a ser curta amb plomes grans. Grups per plomes: Plomisol : Plomes molt suaus i petites. Plomes timoneres : es troben a la cua i participen en el vol. Plomes cobertores : protegeixen l’au de la intemperie i aporten a l’animal una forma aerodinámica. Plomes rameres : són les més resistents. Es troben a les ales i són les que posibiliten el vol.


Peixos Lloc on viuen: Viuen a l’aigua. Forma: Hi ha dos grups de peixos, un amb esquelet ossi i brànquies per respirar i un

altre grup més reduït que tenen un esquelet cartilaginós (taurons) Els peixos es caracteritzen per tenir el cos recobert d’escates. També tenen aletes que els serveixen per fer moviments. Parts: Aletes: Tenen la funció de col·laborar en la locomoció del peix. Opercle: Fenedures ue es troben protegides per una estructura . Cloaca: Part per on surten els excrements. Grups: Condrocitis: Es caracteritzen per tenir un esqulet constituït per cartílag. Per aquesta raó, els condrictis també reben el nom de peixos cartilaginesos. Oteïctis: Tenen un esquelet ossi ben desenvolupat i per aquest motiun reben també el nom de peixos ossis. Els ossos d’aquest peixos són coneguts amb el nom d’espines.


Mamífers Lloc on viuen: Són aqüàtics i terrestres. Forma: Animals vertebrats homeoterms de vida terres i aquàtica que presente una gran diversitat de formes. Parts: Cap: conté un cervell molt gran. Tronc: tenen quatre extremitats. Cua: té una longitud i una forma diferents segons l’espécie, i fins i tot, en alguns casos no es desenvolupa. Boca. Els permet triturar el menjar. Nas: Els permet respirar Orelles: Els permet escoltar Mamelles: Els serveix per alimentar les cries. Grups: Placentaris: es caracteritzen perquè els seus embrions es desenvolupen a l’interior de la famella. L’órgan s’anomena placenta. Marsupials: Es caracteritzen per néixer en una fase de desenvolupament molt primerenca. Un cop nascut, l’animal es situa a una butxaca abdominal de la mare, el marsupi. Monotremes : Grup de mamífers reduïts de mamífers que es caracteritzen pen pondré ous.


Mol·luscs LLoc on viuen: Viuen a la terra i a el mar. Forma del Cos: té una única closca similar a la d'una pagellida a la part superior. La closca és secretada per un mantell que cobreix la superfície superior. La part inferior consisteix en un únic "peu" muscular. Boca: Els hi serveix per alimentarse. Ulls: Tenen molts ulls que el ajuden a visualitzar el terreny. Cavitat Paleal: Replec de la massa visceral en la qual es troben els òrgans respiratoris. Peus: Els hi serveix per arrosagar-se Ràdula: Una espècie de llengua dentada molt resistent que provoca l’aturació de l’aliment. Tentacles tàctils: Els serveix per palpal el terra. Grups: Gasteròpodes: Tenen un cap destacat i proper a la massa visceral. A costumen a tenir una coquilla desenvolupada en forma d’espiral.Els peus els fan servir per arrossegar-se. Cefalópodes : Tenen un cap i uns peus molt desenvolupats. En la majoria d’espécies la conquilla és reduïda i està situada a l’interior de l’animal. El peu es troba dividit en tentacles proveïts de ventoses, imprescindibles en la captura de peces. Bivalves: tenen un cap diferenciat de la resta del cos. La conquilla acostuma estar dividida longitidunalment i dóna lloc a dues parts simètriques, o valves, que es tanquen per protegir així el cos de l’animal. El peu s’hi pot apreciar i possibilita l’excavació i la penetració de l’organisme en els fons sorrencs.


Artròpodes Lloc on viuen : Tenen vida terrestre i aquàtica Forma: Animals de pocs mil·límetres de mesura, tot i que alguns poden arribar a mesurar més d’un metres.

Parts: Boca: Els serveix per alimentar-se Cap: Lloc on hi ha el ulls i la boca. Tórax: el serveix per saltar, caminar, nedar, excavar. Antenes: són un tipus d’apèndixs sensitius Ull: Els serveix per visualitzar el terreny que els envolta. Potes: Els serveix per excavar i caminar. Ales. Els serveix per volar. Abdomen: el serveix per saltar, caminar, nedar, excavar.

Grup: Crustacis: Grup d’artròpodes principalment aquàtics amb el cos dividit en parts. Aràcnids: Tenen vida terrestre i el seu cos està dividit en cefalotòrax i abdomen. Miriàpodes Són un grup terrestre amb el cos compost per nombrosos segments agrupats en cap i tronc. Insectes: Grup d’invertebrats, principalment terrestres, que el seu cos esta dividit en cap, tòrax i abdomen.


Equinoderms Lloc on viuen: Viuen a l’aigua Forma: Tenen un aspecte variable, de manera que trobem organismes d’aquest grup amb cossos de forma ovoide.

Parts: Esqulet Intern: Format per plaques rígides de carbonat situades sota la pell. Conducte radial: Canal Circular: Formen apèndixs, denominats peus ambulacrals. Peu ambulacral: es poden adherir al substrat i l’animal els fa servir per a desplaçar-se, capturar preses...

Grup: Hi ha al voltant de 6.000 espécies d’equinoderms entre els quals troben eriçons de mar o estrelles.


Cnidaris Lloc on viuen: viuen al mar, son marins. Forma: Poden mesura pocs mil·límetres de llarg fins a un quants metres. Al llargar de la seva vida, la majoria dels cnidaris es classifiquen segons si predomina una fasa o una altra.

Parts: Tentacles: Els serveix per atrapar les preses. Boca: Els serveix per empassarse el menjar. Cavitat Gastrovascular: Un buit d’estructura senzilla i forma de sac on es dirigeix l’aliment. Grups: Meduses: habitualment, el cos té forma de paraigua i s’anomena ombrel·la. Presenten una boca a la part inferior, com també uns tentacles. Pòlips. Tenen forma de sac. A la part superior de l’animal trobem la boca i els tentacles amb cèl·lules urticants.


Anél·lids Lloc on viuen: Són aquàtics i terrestres. Viuen en llocs humits o en llocs amb aigua dolça.

Forma: Són de medida petita amb un cos allargart i cilíndric. Aquesta forma el cos d’alguns invertebrats rep el nom comú de cuc. Parts: Boca: El serveix per menjar animalets. Ulls : El serveix per visualitzar el terreny Anells : El seu cos esta dividit en anells Quetes: Serveixen per desplaçar-se Grups: Poliquets: tenen uns segments a la part apical diferenciats de la resta del cos i unes quetes variades i abundants. Oligoquets: no presenten quetes. Alguns son marins però la majoria viuen en ambients terrestres.


Porífers Lloc on viuen: Viuen al mar són aquàtics Forma: Presenten formes irregulars, entre les quals destaquen les que s’assemble a un sac, a una copa o a un arbre. Entre els porífers troben organismes que mesuren des d’uns pocs mil·límetres fins a més d’un metre. Parts: Óscul : Orifici que els serveix per respirar Orificis Inhalants : Orifici que els serveix per respirar Coanòcits: Cél·lules flagel·lades anomenades coanòcits. Cambra Interna : On estroben el coanòcits Grups: Pheronema Grayi Cranc ermità


Guía Animals Vertebrats i Invertebrats  

Aquesta Guía sobre els animals l'hem fet a classe de Ciències.