Page 1

TRÃ…DER ETABLERT I 1949

5.-10. NOVEMBER 2018


2

www.litteraturuka.com


Willy Børjessons avskjedstale fra «Karbiten» Når en ser sæ tilbake – så ære fært som tia går!

Vi jobba og vi svetta å vi nøs og spøtta støv,

Noen ta oss har vært her i tredve – førti år.

den ene dro i tauet, mens den andre sto å skjøv.

Jæ for min del bynte i april førtiåtte

Etterhvert som støvpøsane ble fulle –

jæ fikk nære vei te jobben – å ærbe jæ jo måtte!

vi fikk dem opp ta gropa for det var jo det døm skulle.

Jæ gjorde som så mange før mæ hadde gjort –

Så var vi nesten færlie – jæ trur det gjensto fem,

jæ tok en tur innom Karbiten´s port.

å vi gleda oss jo begge at vi snart skulle gå hjem.

Dær traff jæ pån Karl – å så var ansettelsen gjort.

Da kommern Karl å sier te mæ –

Han var lei i stryta somtir, men han brukte ente svølk.

at DU får gå på Chift, jæ kante si jæ gleda mæ å fikk løst til å slå stift.

Å dagen etter klokka sju – jæ troppa inn porten,

Det var baræ te å rusle opp te Kristoffersen på ommen –

ån Karl han sent oss ner i støvet og i lorten.

Å sia blei jæ væranes på skiftærbe den sommern.

Det var på karbitommen jæ å en til satti gang å sopa å når det var gjort sendten Karl oss ned i elvatorgropa. Han ga oss akkord påt, for det var en møkkajobb te tusen, å det at vi fikk akkord påt, var det som gjorde susen.

... Forsetter side 7

3


Velkommen til Litteraturuka Sarpsborg 2018! For 69. gang ønsker vi velkommen til en uke i litteraturens tegn her i Sarpsborg. En uke hvor vi skal nøste fra flere ender og følge fargerike litterære tråder. Tråder som fører inn til arbeiderlitteraturen og historier rundt arbeideren, lokalt og nasjonalt - før og nå. I samarbeid med forfattere, musikere og skuespillere – og med Borgarsyssel museum, Sarpsborg bibliotek, Norsksenteret og Leseselskapet Borg skal vi, på ulike måter og med ulike tilnærminger, belyse våre utvalgte litterære tråder. Vi ønsker velkommen til Litterær festaften med Edvard Hoem i samarbeid med Leseselskapet Borg, Lørdag på biblioteket, Skrivekonkurransen for våre 7. klassinger og Åpen lørdag på Norsksenteret. Vi inviterer til spennende forfattermøter, poesi til frokost, skrivekurs, «Shared reading» i kirken, Wegnerforedrag, poesivandring på Borgarsyssel og Litterær salong i Snekkenes, for å nevne noe. Programmet du nå har ervervet deg rommer også arbeideren Willy Børjessons innholdsrike avskjedstale fra den gang han

4

www.litteraturuka.com

forlot «Karbiten» etter 40 års virke. I tillegg har vi med noen av hans morsomme strektegninger som ellers ligger godt bevart i arkivet på Borgarsyssel museum. Tegningene ble laget i 1975 til 70 års-jubileet til Karbidarbeidernes forening. Willy Børjesson døde 90 år gammel. Vi takker hans familie for muligheten til å vise dette, og Borgarsyssel museum for tilretteleggelse.


Stor takk til samarbeidspartnere og bidragsytere som; Norsk kulturråd, Forfattersentrum, Sarpsborg bibliotek, Borgarsyssel museum/Østfoldmuseene, Norsksenteret, NRK Østfold, ORD-dagene, Roald Dahl-museet i Great Missenden, Leseselskapet Borg, Sarpsborg Arbeiderblad, Den Norske kirke, Sarpsborg kulturskole, Skribentene, Den kulturelle skolesekken, Sarpsborg kino og Østfold Bibliotekutvikling.

Torill Stokkan tist@sarpsborg.com Leder av Litteraturuka Sarpsborg Team kulturutvikling, Sarpsborg kommune www.litteraturuka.com www.sarpsborg.com

På bakgrunn av hva Litteraturuka belyser, presenterer og viderefører i år – og den «museale» rammen vi har valgt ved å legge de fleste arrangementer til Borgarsyssel museum - og et utvidet samarbeid med disse, har Litteraturuka fått lov til å pryde seg med logoen til Det Europeiske året for kulturarv 2018. Takk! Velkommen til Norges eldste litteraturfestival, en festival som alltid «nøster» videre! Neste år inviterer vi til 70 års jubileum! VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT FORANDRINGER I PROGRAMMET KAN FOREKOMME. FØLG MED PÅ VÅRE NETTSIDER.

www.litteraturuka.com

5


6

www.litteraturuka.com


Vi smelta kælk å antrastitt det blei det karbit ta,

Det varnte fritt før aent enn at det dufta øl og dunder –

vi fyra å vi svetta jo – men ellers gikk det bra.

men stort sett gikk det ganske bra, det var sjelden det

En episode som jæ var med på å aldri kan glømme –

var plunder. Det enaste det var vel bort på kælkommen

men i minnet mitt vil gjømme – var dengang da han

engang – at gullsmen spella torader å tralla litt å sang.

Sverre var sjåfør hosn Karl – å vi skulle frakte

Men kællen hadde fri fra jobb å var en artig skrue –

mantelblekk ner te Nasjonal. Det hette føresten Feifer

å likte gøtt å spelle nårn hadde litt i hue.

på den tia – navnet Nasjonal det har kommet sia.

Men Diriktør Lunde på gullsmen blei litt hærm –

Det var jæ å han Sverre, han Arnt ån Johan med nesa.

han gan ente direkte spærken, men han sendten

Vi dro ivei med lastebil – det gikk gett så det fresa.

him på pærm.

Vi lastæ alle mantelplatene på e litta tralle som skulle skyvæs inn te saksæ, vi gikk å døtta alle.

I nittenfemti bynæn Røsok hær da blei det andre tiær –

Han Johan skjøv i midten – ån Artn å jæ på sia –

han ornæ endel tekniske greier – som døm sier.

å ente tenkte non ta oss at lasset kunne glia.

Det var store framskritt gett som blei gjort i femtiåra

Men plutsli gett så reise tralla sæ på to –

i mølla blei det montert gummihjul på trillebåra.

han Johan oppå tralla fór – jæ skal si dår at vi lo.

Ja det blei reina som forbedringær i hine hårde dager

Han Johan stakkærs klamra sæ på fire oppå tralla –

at trillebørene også fikk montert kulelager.

han var nok dødsens redd før atten skulle falla.

Å på værste fikken ornæ gølver ta sement

Men han slapp i fra det hele med litt ømme ben og

ån Robert gikk å feie å holtet rent å pent.

skrekken Men hadden vært uheldig så kunnen dødd

Ja han feiær å han gnur i fra morran å te kvell –

på flekken.

en må jammen mæ si at den gutten fåre tell.

Tebake til fabrikken: Ja tia gikk å vi med den – vi fyra ommane med skuffa. Å mange typer jobbæ hær å noen hadde loffa. Det var Gusten i fra Bede og Brandstorpen fra Borge – det var Møllern det var gullsmen og sjølvaste Karl Norge.

... Forsetter side 9

7


MANDAG 5. NOVEMBER SARPOETICA TIL FROKOST Sarpsborg hovedbibliotek 08.15 - 08.45 – Fri entré Velkommen til en nærende og poetisk frokoststund på biblioteket. Hver morgen gjennom Litteraturuka leser utvalgte sarpinger dikt for deg, mens vi serverer frokost. Vi har invitert kjente menn i Sarpsborg til å lese dikt. Noen leser dikt de selv har lyst til å dele, mens andre har fått hjelp av oss til å finne noe spennende.

SKRIVEKONKURRANSEN - skrivekonkurransen.com Premieutdeling på Sarpsborg scene 12.00 - 13.30 Premieutdeling i forbindelse med årets skrivekonkurranse for byens 7. klassinger. Vi får denne dagen besøk av oversetteren av Roald Dahls bøker, Tor Edvin Dahl. Skrivekonkurransen er et samarbeid mellom Litteraturuka, Den kulturelle skolesekken, ORD-dagene, NRK Østfold, Sarpsborg Arbeiderblad, Roald Dahl-museet i Great Missenden og Sarpsborg kino. Lukket arrangement.

LITTERÆR FESTAFTEN Litterær jazzklubb med «skrivekaren» Edvard Hoem og John Pål Inderberg Trio Sarpsborg scene kl. 19.00 «Om han ikkje sit og skriv og leitar i arkviet, ruslar han mot flytoget iført slips og med trillekofferten på slep, på veg til Tromsø eller Steinkjer, Nesna eller Lillesand… Han har noko å seia. Og mange vil lytta.» Skriv Eirik Ingebrigsten i Klassekampen. Nå står Sarpsborg klar til å ta imot ham, «sjølvaste skrivekaren», Edvard Hoem. Det blir slåttekarar og prærieliv når årets Festspeldiktar fra De Litterære Festspill i Bergen, Edvard Hoem entrer scena i Sarpsborg. Hoem les utvalde stykke frå utvandrarbøkene; Slåttekar i himmelen, Bror din på prærien og Land ingen har sett. Og - Hoem feirar 50 år som forfattar neste år! Samstundes som Hoem les, spelar John Pål Inderberg Trio. En trio som består av Håkon Mjåset Johansen, John Pål Inderberg og Trygve Waldemar Fiske. Vår litterære festaften er et samarbeid mellom Litteraturuka Sarpsborg og Leseselskapet Borg. Kvelden er åpen for alle! For medlemmer av Leseselskapet Borg kr. 100.For alle andre kr. 150.Billetter kan kjøpes på www.ticketco.no eller i døra.

8

www.litteraturuka.com


Men tebake til fabrikken å det som dær har hendt – det har ente gått den høna som veien har spent. En får vel heller si at det har rusla rette veien – litt opp å ner i bøljegang, men stort sett har vi holdt leien. Å produksjon av Ferro har vel stort sett vært på topp non ganger hare peka ner, men for det meste peka opp. Å nå om dan så kjøres det for fullt på begge ommæne – å Gørrisen å Magnussen døm holder hardt på tommæne. Å hver å en av oss som jobbær hær så tellær døm på knappæne, å håper på at det rennær i begge tappæne. For når det gjør det så går det gjærne bra – «å det ornær sæ « for oss – som det gjør i Fredriksta. Det som produseres har blitt veldig lett å selge – det er PM. Sfm. å Ferro så kundene kan velge. Å vi som går av nå i år å Ferrostøvet av oss rister – vi går inn i rekkene som fortidspensjonister. Det blir nok stusseli av å tell men får vi bare være freske – så får vi tid te hobbiær å tier te å feske. Nå får jæ gi mæ med rimingæ å slutte mæ non ord – på veine av oss guttæne hær ved dette bord. Vi vil si takk før Vårs – for servering før gaver og før ros – å vi pakkær våre snippeskær å drager hvær vår kos.

Willy Børjesson

9


TIRSDAG 6. NOVEMBER SARPOETICA TIL FROKOST Sarpsborg hovedbibliotek 08.15 - 08.45 – Fri entré

LITTERÆR MUSIKKBRUNCH Sarpsborg scene 12.00 -14.00

Velkommen til en nærende og poetisk frokoststund på biblioteket. Hver morgen gjennom Litteraturuka leser utvalgte sarpinger dikt for deg, mens vi serverer frokost. Vi har invitert kjente menn i Sarpsborg til å lese dikt. Noen leser dikt de selv har lyst til å dele, mens andre har fått hjelp av oss til å finne noe spennende.

Velkommen til en lun og litt annerledes Musikkbrunch. Snø i partituret er en komposisjon skrevet for gitar og resitatør av Alf Ekholm over Stein Verstos diktsamling med samme navn. Komposisjonene over Verstos dikt reiser både eksistensielle og hverdagslige spørsmål og refleksjoner rundt store og små fenomen. Stykket og komposisjonen er en reise gjennom religioner, men tar spesielt for seg den jødiske Kabbala-tradisjonen. Med skildringer av naturens og religionens krefter, beskrives tvilen og det ukjente. Sammen med gitaristen Aslak Fiske Fjalestad møter vi resitatør Oskar Fiske Pettersen. Billetter kr. 150.- Inkludert i billetten er det kaffe, rundstykker, kake og frukt. Dette serveres ute i foajeen på Sarpsborg scene straks etter konserten. Dette er et tilbud fra Den kulturelle spaserstokken i Sarpsborg. Billetter kjøpes på www.ticketco.no eller i døra ved ledig kapasitet.

10

www.litteraturuka.com


ARBEIDEREN OG LITTERATUREN - SARP HISTORICA Sarpsborg hovedbibliotek 19.00 – 20.00 – Fri entré

LITTERÆR QUIZ MED AKKOMPAGNEMENT Folkets Bar, Sarpsborg scene 19.00 - 21.00 Ta med deg laget ditt og bli med på til Litterær quiz! Perry Olsen fra Litteraturhuset i Fredrikstad er engasjert som quizmester. Under kvelden møter du også Rockens poeter. Rocken er ikke bare arbeiderklassemusikk, men enkelte av rockens største poeter har vært arbeiderklassens talerør. Blant disse er Bob Dylan og Bruce Springsteen. Frederik Bjørnstad med band tolker låter med tekster relatert til arbeiderkår og revolusjon, daglige gleder og sorger - samt kjærlighet.

Møt historiker Trond Svandal. Han er til daglig ansatt ved IKA Østfold, og vil denne kvelden holde foredrag om arbeideren og litteraturen ut i fra gammelt arkivmateriale.

Gode litterære premier til de tre beste lagene! Billetter á kr 50.- kan kjøpes på www.ticketco.no eller i døra ved ledig kapasitet.

Under Litteraturuka vises også en utstilling av gamle «arbeiderfotografier» på Sarpsborg hovedbibliotek. Utstillingen er satt sammen av Kristin Johanne Bråthen Steinnes Hent gratisbillett på ticketco.no

11


ONSDAG 7. NOVEMBER SARPOETICA TIL FROKOST Sarpsborg hovedbibliotek 08.15 - 08.45 – Fri entré

IBBY Sarpsborg kulturskole, Black Box 08.00 -15.00 - Arrangør Fylkesbiblioteket/Østfold kulturutvikling

Velkommen til en nærende og poetisk frokoststund på biblioteket. Hver morgen gjennom Litteraturuka leser utvalgte sarpinger dikt for deg, mens vi serverer frokost.

Årets bøker for barn og unge: Hva skal vi ha i skolebiblioteket og hva og hvordan formidler vi? IBBY-kurset 2018 arrangeres i Sarpsborg kulturskoles lokaler (tidl. EPA), i St. Marie gate midt i Gågaten i Sarpsborg. Ønsker du mer informasjon om dette arrangementet? Ta kontakt med bibliotekrådgiver Mona Ekelund, e-post: moneke@ostfoldfk.no

Vi har invitert kjente menn i Sarpsborg til å lese dikt. Noen leser dikt de selv har lyst til å dele, mens andre har fått hjelp av oss til å finne noe spennende.

12

www.litteraturuka.com

Obs! Påmelding ved henvendelse til Fylkesbiblioteket/Østfold kulturutvikling ved bibliotekrådgiver Mona Ekelund: mobil 918 07 947 eller e-post: moneke@ostfoldfk.no


WEGNERFOREDRAGET Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum 12.00 -13.00 – Fri entré - Salg av kaffe og noe å bite i

FOTO: NIKLAS LELLO

Er det mulig å skriva arbeidarlitteratur i dag? Lars Ove Seljestad er ein norsk forfattar og er ei av dei viktigaste røystene i norsk samtidslitteratur i dag. Han har gitt ut seks romanar, eitt essay og ei diktbok sidan debuten i 2005. Foredraget handlar om mulegheiter og utfordringar ved å skriva fram ein ny arbeidarlitteratur for det 21. hundreåret. Seljestad vil trekka ei line frå klassiske arbeidarforfattarar som Kristofer Uppdal og fram til dagens skandinaviske arbeidarlitteratur slik vi finn den t.d. i forfattarskap som Kristian Lundberg og Jan Kristoffer Dale. Han vil vidare påpeika noen manglar ved dagens arbeidarlitteratur og peika framover mot eit nytt litterært felt av særleg betydning for ein ny og aktuell arbeidarlitteratur.

SOM HENNES DAGER VAR Hilde Hagerup om Anne Karin Elstad Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum 14.00 -14.45 - Salg av kaffe og noe å bite i I 1976 debuterte en 38 år gammel dame fra Nordmøre med en historisk roman, Folket på Innhaug. Forfatteren var Anne Karin Elstad, trebarnsmor, lærer og husmor. Hun som skulle komme til å bli Norges mest folkekjære forfatter. Anne Karin Elstad skrev historier om hverdagslivene til vanlige folk. Og det traff lesere over hele landet. Av det litterære Norge derimot, fikk Elstads romaner en mer lunken applaus. Selv om hun flere ganger mottok publikumspriser uteble de seriøse litterære prisene. Hvorfor kom Anne Karin Elstad aldri riktig inn i den litterære varmen? I biografien Som hennes dager var formidler forfatter Hilde Hagerup et portrett av Anne Karin Elstad. Hagerup følger Elstad fra barndommen, der tapet av moren blir et vendepunkt, til lærerutdanning, tre barn, tre ekteskap og en eventyrlig suksess som forfatter. Billetter á kr. 50,- kjøpes på www.ticketco.no 13


ONSDAG 7. NOVEMBER SKRIV DIN HISTORIE! SKRIVEKURS MED SKRIBENTENE - KURSET GÅR OVER TO DAGER Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum (7. og 8. november) 15.00 - 17.30 - OBS! Påmelding innen 30. oktober! Under dette kurset ønsker vi å inspirere deg til å skrive ned opplevelser fra ditt liv. Om det er din egen livshistorie, fra ditt arbeidsliv, familie- eller slektshistorie, om storslagne hendelser eller små nære ting, er det opp til deg. Via kreative prosesser vil vi hjelpe deg til å få fart på skrivingen. Skribentene, Hilde Sørlie og Grete Fjellgaard, vil ta deg gjennom hvordan du henter frem minner, skaper levende tekster, fakta og fiksjon og etiske dilemmaer. Det kreves ingen forkunnskaper og du deler kun det du ønsker å dele. Ingen har nøyaktig samme historie som deg, den er din skatt, en skatt bare du kan gi videre. Obs! Kurset starter med et foredrag av forfatter Hilde Hagerup om Anne Karin Elstad. Foredraget er for alle – men de som skal være med på skrivekurset har reservert plass. Ved spørsmål kontakt Hilde Sørlie, e-post: hilde@sorlie.no eller Torill Stokkan, e-post: tist@sarpsborg.com Kursavgift kr. 950.- og kurset går over to dager; 7. - og 8. november. OBS! Påmelding skjer ved registrering og betaling på www.ticketco.no (søk etter: Skriv din historie) innen 30. oktober. * Skrivekurs fortsetter torsdag 8. november fra kl. 14.30-17.30

14

www.litteraturuka.com


Møt forfatteren Peter Normann Waage, mannen bak biografien om André Bjerke, som bærer tittelen I kampens glede. Ved siden av å være lyriker, krimforfatter, gjendikter og vitenskapsteoretiker var André Bjerke en skarp polemiker som bidro i etterkrigstidens store kulturdebatter. I 2018 er det hundre år siden han ble født. André Bjerke hadde et spesielt forhold til Sarpsborg, eller kanskje - Østfold, Lykkelandet som han kalte det.

POESIKK Olavs hall, Borgarsyssel museum 19.00 -20.00 Skuespiller-legenden Henny Moan og komponist og gitarist Frode Barth, fremfører POESIKK. Vi vill her få høre Moan lese poesi med fokus på Hamsun, Bjerke og arbeiderdikt som hun har båret på gjennom store deler av livet. Barth vil spille egne tonsettinger og improvisasjoner til poesien. Moan og Barth arbeider med en utgivelse i anledning André Bjerkes 100 års jubileum, som vil bli utgitt i jubileumsåret. Velkommen til en fremføring av poesi og musikk der vi kan love et sjelden godt samspill. Billetter á kr. 50,- kjøpes på www.ticketco.no FOTO: CF WESENBERG

VÆR ROLIG! DU ER I SARPSBORG! Olavs hall, Borgarsyssel museum 18.00 - 18.45

Peter Normann Waage (f. 1953) har høstet strålende kritikker for denne biografien. Waage er forfatteren bak en rekke kulturhistoriske bøker og biografier, han arbeider også som frilansjournalist og er en ettertraktet foredragsholder. Billetter á kr. 50,- kjøpes på www.ticketco.no

15


TORSDAG 8. NOVEMBER SARPOETICA TIL FROKOST Sarpsborg hovedbibliotek 08.15 - 08.45 – Fri entré

WEGNERFOREDRAGET Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum 12.00 -14.00 – Fri entré - Salg av kaffe og noe å bite i

Velkommen til en nærende og poetisk frokoststund på biblioteket. Hver morgen gjennom Litteraturuka leser utvalgte sarpinger dikt for deg, mens vi serverer frokost.

Arbeiderkvinnene i Østfold Møt forfatteren bak boken Arbeiderkvinnene i Østfold, lokalpolitiker og pensjonist Grete Nygren Rognes. Boken ble utgitt i 2013, 100 år etter at alminnelig stemmerett for kvinner ble vedtatt. Den er et resultat av flere års innsamling av informasjon fra arbeiderkvinnenes gamle protokoller, beretninger, avisutklipp og intervjuer. Arbeiderkvinnenes kampsaker i tidsrommet 1900 - 1940 er viet størst oppmerksomhet.

Vi har invitert kjente menn i Sarpsborg til å lese dikt. Noen leser dikt de selv har lyst til å dele, mens andre har fått hjelp av oss til å finne noe spennende.

16

www.litteraturuka.com

Dråper av mitt blod Etter en liten pause møter du debutant, kunstner og agronom Elise Embla Scheele fra Fredrikstad, nå bosatt i Finnmark. Hun slapp sin debutbok Dråper av mitt blod i år. Blod er lidenskap, røtter, liv og erfaringer. Alt dette finnes i diktsamlingen, hvor hvert dikt utgjør en dråpe. Bokas temaer spenner vidt og det trekkes en linje fra det personlige til det eksistensielle og fra krass samfunnskritikk til drømmesyn og mytiske visjoner.


LESE(R)OPPLEVELSE – SHARED READING Sarpsborg kirke - i kaffekroken 13.30

FRA DIKT TIL DIKT - FRA HUS TIL HUS Poesivandring med Teaterkameratene Borgarsyssel museum 19.00 – 20.30

«Folk glemmer at lesing alltid begynner med følelsene. Litteratur på sitt beste åpner opp et rom der en, for et øyeblikk, kan tenke over livet sitt. Et rom som kan være vanskelig å finne i vår travle og materialistiske verden.» Philip Davis, en av grunnleggerne av organisasjonen «The Reader»

Oppmøte med ved inngangen til Olavs hall på Borgarsyssel museum. Herfra blir du med på vandring fra hus til hus, gjennom historikken og inn i arbeiderpoesien ved hjelp av museets formidlere og folket bak Teaterkameratene, Knut-Erik Rønne, Hilde Bateman Rebekka Magnus, og Ketil Ravneng.

Denne dagen i Litteraturuka lager vi et «rom» hvor vi leser utvalgte tekster fra Bibelen sammen. Dette ledes av prost Kari Mangrud Alvsvåg og pågår ca. en time. Gruppen kan maksimalt bestå av åtte personer, men blir det flere som ønsker å være med – øker vi til to grupper. Bli med å lese høyt sammen! Påmelding innen 1. november til Torill Stokkan, e-post: tist@sarpsborg.com

OBS! Billetter á kr 50.- må kjøpes i forkant på www.ticketco.no Begrenset antall plasser.

Shared Reading er et lesekonsept utviklet i Liverpool som vektlegger mulighetene for speiling av eget liv i litterære tekster. En gruppe mennesker ledes av en som har pasjon for litteratur, og som er genuint opptatt av menneskers mulighet for god mental helse. Gruppeleder har med seg tekster som gruppedeltagerne leser høyt for hverandre. Deltagerne deler umiddelbare assosiasjoner, følelser og tanker de får når de hører teksten lest.

17


FREDAG 9. NOVEMBER SARPOETICA TIL FROKOST Sarpsborg hovedbibliotek 08.15 - 08.45 – Fri entré

WEGNERFOREDRAGET Wegnerbrakka, Borgarsyssel museum 12.00 -14.00 – Fri entré - Salg av kaffe og noe å bite i

Velkommen til en nærende og poetisk frokoststund på biblioteket. Hver morgen gjennom Litteraturuka leser utvalgte sarpinger dikt for deg, mens vi serverer frokost.

Den som henger i en tråd «Det som gjorde Nini Roll Anker stor, så vi aldri kom forbi henne, er at hun arbeidet på å rydde tomten for en noe annen betraktning av kvinnen og kvinnesinn enn den som bygger på flere tusen års mannstradisjon…» Aksel Sandemose

Vi har invitert kjente menn i Sarpsborg til å lese dikt. Noen leser dikt de selv har lyst til å dele, mens andre har fått hjelp av oss til å finne noe spennende.

Fredrikke Hegnar von Ubisch, til daglig museumsbestyrer ved Asker museum, forteller om forfatteren Nini Roll Anker (1873-1942). Hun bodde flere år på Rød herregård i Halden, og boken Den som henger i en tråd sies å være inspirert av syerskene ved fabrikkene i denne Østfoldbyen. Nini Roll Anker ønsket oppriktig og gjorde sitt til at alle skulle ha et anstendig liv. Som politiker var hun både i 17. mai komitéen og i «fattigstyre». Hun likte ikke at hennes mann, båtbyggeren Johan Anker, levde av å bygge leketøy til rikfolk, som hun sa. Det var ikke uten grunn at hun fikk merkelappen: Kongelig hoffkommunist!

18

www.litteraturuka.com


LITTERÆR SALONG FRA FRANKENSTEIN TIL INDUSTRIALISMEN Snekkenes, Borgarsyssel museum - 19.00 – 21.00 «Da jeg nådde fossen, eller snarer katarakten, hvis brøl jeg lenge hadde kunne høre, ble min sjel av vannfallene ført inn i en ny tankerekke. (…) Der er to store landeiendommer i nabolaget, hvis eiere later til å ha fått sin rundelige del av den foretagsomhetens ånd som preger distriktet. Mange jordbruks-eksperimenter er blitt foretatt, og landet virker bedre dyrket, men husmannshyttene virker ikke så bekvemme som dem jeg tidligere hadde sett i nærheten av Moss lenger vest. Mennesket blir alltid nedverdiget av trelldom av enhver art; småbøndene her kan ikke sies frie.» Mary Wollstonecraft (om Sarpefossen og Sarpsborg) Fra boken «Min Nordiske Reise» av Mary Wollstonecraft, utgitt i 1795. Vi inviterer til Litterær Salong i det vakre Snekkenes. Her vil konservator ved Borgarsyssel museum, Hege-Beate Solås Lindemark, innlede med noen ord om Sarpsfossen (skrives også Sarpefossen), og dens rolle som identitetsmarkør fra 1600-tallet og frem til i dag. Vi har i denne anledning også engasjert forfatteren Øystein Vidnes til å skrive et foredrag kalt; Fra Frankenstein til industrialismen - da med henvisninger til Mary Wollstonecrafts bok om sin nordiske reise og besøk ved Sarpefossen på 1700tallet – og fra boken hennes datter, Mary Shelley, skrev, nemlig Frankenstein.

Entré kr. 150.- Inkluderer også fingermat og drikke. OBS! Billetter må kjøpes i forkant på www.ticketco.no. Begrenset antall plasser. 19


FOTO: ØSTFOLD KULTURUTVIKLING

LØRDAG 10. NOVEMBER LØRDAG PÅ BIBLIOTEKET Sarpsborg hovedbibliotek 12.00 -16.00 - Fri entré

FOTO: HÅKON BORG

12.00 Bukkene Bruse vender tilbake! En leken teaterforestilling for barn som stimulerer til språkutvikling og fantasi. Ved bruk av hånd-dukker, klarinetter og et snev av popkultur bringer skuespillerne Monica Hjelle og Knut Henriksen denne eventyrlige fortellingen om de tre Bukkene Bruse til live. Forestillingen er basert på boka Bukkene Bruse vender tilbake av Bjørn F. Rørvik. Hent gratisbilletter på www.ticketco.no 13.30 Forfatter Jan Kristoffer Dale Møt forfatter Jan Kristoffer Dale, mannen bak novellesamling “Arbeidsnever”. Boka ble tildelt Tarjei Vesaas’ debutantpris 2016 og Sørlandets litteraturpris 2017. Jan Kristoffer Dale (f. 1984) er oppvokst i Froland, og bor i dag i Grimstad. Han har jobbet på bryggeri og er tidligere student ved Skrivekunstakademiet i Bergen. Hent gratisbilletter på www.ticketco.no 15.00 Forfattersamtale mellom Roskva Koritzinsky og Anette Kure Forfatter Roskva Koritzinsky (f. 1989) debuterte i 2013, med novellesamlingen Her inne et sted. For denne boka ble Koritzinsky nominert til Tarjei Vesaas debutantpris og hedret med Aschehougs debutantpris. For sin neste bok, romanen 20

www.litteraturuka.com

Flammen og mørket (2015), fikk hun også strålende anmeldelser. Roskva møter du i samtale med biblioteksjef Anette Kure. Hent gratisbilletter på www.ticketco.no Under Litteraturuka vises også en utstilling av gamle «arbeiderfotografier» på Sarpsborg hovedbibliotek. Utstillingen er satt sammen av Kristin Johanne Bråthen Steinnes.


LØRDAG PÅ NORSKSENTERET Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16 B 10.30 – 17.30 – Fri entré! Bokmerkeverksted, BookArt-utstilling og mye mer 10.30 Dørene åpnes! – i Kantina Rektor Kjersti Anita Lilleby ønsker velkommen til Norsksenteret. 11.00 - i Kantina Tospråklig fortelling Eventyr for barn på to språk 12.00 - i Kantina Mat for Mons og mange flere Fra nå av kan du kjøpe fargerik mat og drikke. 13.00 - i Kantina Veronica Salinas Møt den inspirerende forfatteren Veronica Salinas - og elever fra Norsksenteret. 15.00 - i Kantina Teater for barna - Jul med Prøysen Den varme og tradisjonsrike barneteaterforestillingen «Jul med Prøysen», av Liberman produksjoner, tar for seg litt av Alf Prøysens magiske sang- og tekstmateriale som er skrevet rundt jul og juletradisjoner.

Forestillingen er satt sammen for barn og voksne med hans kjente karakterer, slik som Teskjekjerringa, Musemor, og mange flere. Passer for alle fra 3 år. Varighet ca. 40 minutter. Begrenset antall plasser, - så, førstemann til mølla! 21


LØRDAG 10. NOVEMBER LØRDAG PÅ NORSKSENTERET FORTSETTER Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16 B 10.30 – 17.30 – Fri entré! Bokmerkeverksted, BookArt-utstilling og mye mer

16.30 – i Kantina Gert Nygårdshaug i samtale med Litteraturukas Torill Stokkan Forfattersamtale med Gert Nygårdshaug. Mengele Zoo var den første av til nå fire bøker i Mino-serien. Den ble Gert Nygårdshaugs store gjennombrudd. I 2007 ble Mengele Zoo kåret til «Tidenes beste norske roman», og den har solgt over 250 000 eksemplarer. Nå er altså Nygårdshaug klar med romanen Zoo Europa som setter punktum for serien. Heltene fra Gert Nygårdshaugs Mino-bøker samles i storverket Zoo Europa. Her flettes deres skjebner sammen i en forrykende og tankevekkende roman. De fire heltene må manøvrere seg i en verden ødelagt av borgerkriger, flyktningestrømminger, økologiske kriser og stigende fundamentalisme. Spennende og brennaktuell.

22

www.litteraturuka.com


23


ETABLERT I 1949

LITTERATURUKA SARPSBORG 2018 // 5. - 10. NOVEMBER www.litteraturuka.com Tor Edvin Dahl, Edvard Hoem, John Pål Inderberg Trio, Håkon Mjåset Johansen, John Pål Inderberg, Trygve Waldemar Fiske, Perry Olsen, Fredrik Bjørnstad, Rockens Poeter, Lars Ove Seljestad, Hilde Hagerup, IBBY, Skribentene, Peter Normann Waage, Hilde Sørlie, Grete Fjellgaard, Henny Moan, Frode Barth, Grete Nygren Rognes, Aslak Fiske Fjalestad, Oskar Fiske Pettersen, Elise Embla Scheele, Teaterkameratene, Knut-Erik Rønne, Hilde Bateman, Rebekka Magnus, Fredrikke Hegnar von Ubisch, Hege-Beate Solås Lindemark, Øystein Vidnes, Veronica Salinas, Gert Nygårdshaug, elever ved Norsksenteret, Liberman produksjoner, Anette Kure, Monica Hjelle, Knut Henriksen, Kari Mangrud Alvsvåg, Jan Kristoffer Dale, Roskva Koritzinsky, Trond Svandal og Ketil Raveng.

Profile for HIRVI AS

Litteraturuka Sarpsborg - 5.-10. november 2018  

For 69. gang ønsker vi velkommen til en uke i litteraturens tegn her i Sarpsborg. En uke hvor vi skal nøste fra flere ender og følge fargeri...

Litteraturuka Sarpsborg - 5.-10. november 2018  

For 69. gang ønsker vi velkommen til en uke i litteraturens tegn her i Sarpsborg. En uke hvor vi skal nøste fra flere ender og følge fargeri...