Page 1

4

Tak & piper Kvalitetsskifer fra Alta, Offerdal, Oppdal og Otta


Tak med firkantstein i Minera Skifer Otta og piper med tørrmur i Minera Skifer Oppdal.

Den femte fasade Taket er selve sikringen av hus og hytte. Det skal tåle alt hva naturkreftene har å by på. Et bedre valg enn Skandinavisk skifer er knapt å oppdrive. Naturkreftene selv har formet og skapt skiferens unike egenskaper og ekstreme styrke gjennom millioner av år. Takskifer produseres mest som firkantsten, men også som lappsten, i forskjellige dimensjoner. Tradisjonelt har det vært vanlig å benytte bruddheller til taktekkingen. Nå produseres bruddheller til tak primært for det italienske markedet. Skifertakene i Nord-Italia er gammel tradisjon med særpreg som lever videre.

Tak (Italia) med bruddheller i Minera Skifer Oppdal.


Tak (Italia) med bruddheller i Minera Skifer Oppdal.

Minera Skifer er slett ikke ensfarget grå og trist. Fargespillet i skifer er unikt og spesielt. Materialet har alle positive miljøfaktorer og er blitt en eksportvare i betydelig målestokk. Skiferen tåler alle påkjenninger i vår daglige bruk - livet ut. Overflaten er vakker og 100% vedlikeholdsfri.

Firkantstein i Minera Skifer Alta.

Tak med firkantstein i Minera Skifer Otta rust.

Pipe med tørrmur og pipehelle i Minera Skifer Oppdal.


Fallende lengder saget (Turmometoden) i Minera Skifer Otta. Endring i farge fra 2000 (venstre del) til 2009

RektangulĂŚr stein saget i Minera Skifer Alta.

Tak med ďŹ rkantstein i Minera Skifer Alta.

Fallende lengder saget (Turmometoden) i Minera Skifer Otta.


Tak med ďŹ rkantstein i Minera Skifer Alta.

Tak med bruddheller i Minera Skifer Oppdal.


Tak med lappheller i Minera Skifer Alta. (Ålesund by valgte varige løsninger under gjenoppbyggingen).

Minera Skifer er av ypperste kvalitet globalt sett. Naturen har gitt skiferen form og styrke gjennom millioner av år. Den er både tidløs og tilpasningsvennlig.

Produksjon: Løvsletten Grafisk Design. Foto: Ludvig Killingberg, Profilm.

Når god byggeskikk skal synliggjøres, er skiferen med sin form og farge en selvfølgelighet. Du investerer i verdiskaping i hus og hytte!

Spør etter våre temabrosjyrer for Minera Alta-, Oppdal-, Otta- og Offerdalskifer. Nr 1: Interiør Nr 2: Trapper og Gulv Nr 3: Hytter Nr 4: Tak og piper Nr 5: Fasade og forblending Nr 6: Terrasser og trapper Nr 7: Belegning Nr 8: Massive trinn Nr 9: Tørrmur

Forhandler:

Minera Norge AS Telefon: Telefax; Epost: Hjemmeside:

7340 Oppdal 72 40 04 00 72 40 04 01 info@mineranorge.no www.mineranorge.no www.mineraskifer.no

Salgsavdeling Sverige: Minera Skiffer AB Odenskogsvägen 1, S-831 48 Östersund. Tlf.: +46 63 208 60. Fax: +46 63 216 47 April 2010

4 Tak & piper - Minera skifer  
4 Tak & piper - Minera skifer