Page 98

BIJLAGE 5 BESTUURLIJKE DEELNEMINGEN IN STICHTINGEN, BIJLAGE BIJ H5.3

Stichting Designhuis functie: Henri Beelen, secretaris College van Bestuur, bestuurslid aantal vergaderingen: 12; allen bijgewoond. Stichting Incubator 3+ functie: Anne Mieke Eggenkamp, voorzitter College van Bestuur, bestuurslid aantal vergaderingen:10; waarvan, 3 bijgewoond Op 18 december heeft Anne Mieke Eggenkamp zich teruggetrokken uit het bestuur. Het bestuur bestond in 2009 verder uit o.a. Fontys Hogeschool en TU/e Stichting Genootschap deWitteTafel functie: Anne Mieke Eggenkamp, voorzitter College van Bestuur, bestuurslid aantal vergaderingen: 2, en informeel overleg Bestuur wordt gevormd door ROC en DAE. In het voorjaar van 2010 zullen partijen afspraken maken op welke wijze de samenwerking een nieuw impuls kan worden gegeven. Stichting Materialen Bibliotheek functie: Anne Mieke Eggenkamp, voorzitter College van Bestuur, bestuurslid aantal vergaderingen: 7 In 2010 volgt besluitvorming mbt de voortzetting van de materialen-bibliotheek. Stichting deWitteDame De eigenaren van gebouw deWitteDame werken al enige tijd aan een herbestemming van het Midden Motief. In afwachting daarvan zijn de activiteiten van de Stichting in 2009 tot een minimum beperkt. Stichting René Smeetsfonds In 2009 bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de volgende bedrijven en instellingen: – Drukkerij Lecturis B.V. – Syntens – Design Platform Eindhoven – Philips Design – Vlisco B.V. – Océ Nederland B.V. – Koninklijke Mosa B.V. – Leolux Meubelfabriek B.V. – Vescom Nederland B.V.

96

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement