Page 71

TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS

31 DEC. 09

31 DEC. 08

FinanciĂŤle vaste activa Deelneming in De Witte Dame Monumenten BV Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december

1.693 351 2.044

1.503 190 1.693

Lening u/g aan De Witte Dame Monumenten BV Stand per 1 januari Ontvangen aflossingen in boekjaar Stand per 31 december Waarvan verantwoord onder de kortlopende vorderingen Totaal

1.000 -250 750 -250 500

1.588 -588 1.000 -250 750

Totaal financiĂŤle vaste activa

2.544

2.443

Vorderingen Vordering op verbonden partijen Debiteuren Overige vorderingen Totaal

270 59 123 452

250 133 178 561

ALGEMEENE RESERVE

BESTEMM. RESERVE

TOTAAL

2.952 231 3.183

0 39 39

2.952 270 3.222

EIGEN VERMOGEN Stand per 1 januari Winstbestemming Stand per 31 december

Splitsing Privaat /Publiek Het eigen vermogen bestaat deels uit de resultaten uit publieke en deel uit private activiteiten. De deelneming in De Witte Dame Monumenten BV wordt aangemerkt als een private activiteit. 31 dec. 09 Eigen vermogen uit private activiteiten (deelneming De Witte Dame Monumenten BV) 2.044 Eigen vermogen ontstaan uit publieke activiteiten 1.178 Totaal eigen vermogen

3.222

31 dec. 08 1.693 1.259 2.952

69

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement