Page 7

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR 2009 EEN ANDER UITZICHT

2009 stond aanvankelijk in het teken van ‘iets nieuws beginnen’. Een nieuw College van Bestuur, gevormd door een zakelijk én artistiek directeur. Als eigentijdse regisseurs zijn we een kleurrijke zoektocht gestart in het teken van de toekomstoriëntatie en koersbepaling van Design Academy Eindhoven. Een zoektocht naar de grenzen van de academie. Artistiek leider Alexander van Slobbe bracht in kaart wat hij zag als ‘buitenstaander’ en stelde veel vragen als nieuwkomer. Samen zouden we ons gaan bezinnen op relevante vraagstukken over excellentie, samenwerken, onderzoek en het ontwerpproces. De wereld zal sterk blijven veranderen en een instituut als Design Academy Eindhoven moet en wil daarop nog beter inspelen. Welke punten signaleren we waarop de academie zich nu kan verbeteren en waar zal de academie in moeten veranderen omdat de wereld dit vraagt? Kan een grotere maatschappelijke relevantie worden bereikt door huidige, blijvende behoeften beter te bedienen en door toekomstige behoeften te gaan bedienen? En wat betekent dit voor de rol van de ontwerper van de toekomst? In het jaar van Darwin lieten we ons inspireren door evolutionaire ontwikkelingen op het gebied van natuur, cultuur en design. Als onderzoeker ging de academiegemeenschap verzamelen, beschouwen en analyseren. Binnen de academie maakten we een aantal afspraken met elkaar: geniet van wat er is, koester dat wat goed gaat, neem initiatief in dat wat beter kan en neem afscheid van datgene wat niet meer werkt. Dat vraagt om een zeer bewuste manier van handelen en zijn. Keuzes durven maken, ruimte geven om creatief te zijn en om verantwoordelijkheid te dragen, maar bovenal om met een typische academiementaliteit, gedreven door passie en nieuwsgierigheid, aan de slag te gaan. Learning by doing; leren door te doen. Op een stevig fundament kun je bouwen, opnieuw gaan inrichten, andere inzichten krijgen en nieuwe uitzichten creëren. Graag noem ik drie uitgangspunten, die van invloed zijn geweest voor het beeld van 2009. – Het is de hoogste tijd dat Design Academy Eindhoven beter laat zien wat ze nu al doet; zichtbaar maken waar we voor staan en verhalen vertellen over het onderwijsproces, over samenwerken, over de wereld achter het product, over de vragen die studenten stellen in het ontwerpproces. Daarvoor is een enorme investering nodig in de digitale toekomst van de academie (voor de lange termijn), in een dynamisch communicatiekanaal, een internationaal platform voor betrokkenen en in de visuele manifestatie van de identiteit. – Samenwerken is cruciaal, zowel verticaal als horizontaal, zowel binnen als buiten de academie. Er lijkt een toenemende noodzaak te zijn om als ontwerper intensief te gaan samenwerken met wetenschappers, economen, bedrijfskundigen, techneuten, sociologen, antropologen, etc. Dus halen we andere experts in

huis, ontwikkelen we nieuwe vormen van samenwerking in de organisatie, bouwen we aan een nieuw vriendennetwerk en zoeken heel bewust strategische partners, die net als de academie onderzoeken hoe je kennis en kunde, denken en maken op nieuwe manieren met elkaar kunt verbinden. – De academie kan duidelijker onderscheid maken tussen de verschillende rollen die ontwerpers kunnen vervullen. In de domeinen healthcare, food, public space, energy, transportation, environment, zijn heel hard ontwerpers nodig die op een creatieve manier aan relevante vraagstukken kunnen werken. Daar gaan we ons onderwijs beter op inrichten, diversiteit aanbrengen in de profielen en het bewustzijn van de studenten vergroten ten aanzien van de beroepspraktijk. 2009 stond uiteindelijk in het teken van bewustzijn. De grote ambitie die door het nieuwe College van Bestuur vol energie werd uitgesproken kreeg een terugslag in september, toen bekend werd dat Alexander van Slobbe zijn rol in het College van Bestuur niet langer kon vervullen. Maar de academie is sterk als onderwijsinstituut én veerkrachtig als organisatie. Noodgedwongen konden we niet sprinten, maar misschien vraagt deze tijd ook meer om wandelen, met af en toe een bewuste versnelling. We bewegen in een duidelijke richting, vanuit een iets ander perspectief, met zicht op de toekomst. De potentie van deze school kenmerkt zich door het oneindig zoeken naar nieuwe mogelijke verbindingen en het verrijken van de cultuur. Vol vertrouwen kijk ik uit naar 2010! Anne Mieke Eggenkamp Voorzitter College van Bestuur

5

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement