Page 68

BEZOLDIGING BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS College van Bestuur Boekjaar 2009 Brutosalaris Werkgeverslasten Gratificatie Overige CAO-uitkeringen (eindejaarsuitkering e.d) Vakantiegeld Totaal Boekjaar 2008

Li Edelkoort w

Anne Mieke Eggenkamp w

Alexander van Slobbe w

Totaal

0 0 0 0 0 0

78.744 19.099 6.731 6.536 5.875 116.985

41.377 13.728 0 3.434 3.310 61.849

120.121 32.827 6.731 9.970 9.185 178.834

118.132

100.013

0

218.145

w

De leden van de academieraad ontvangen een vacatiegeldvergoeding per bijgewoonde vergadering. Academieraad Jaap Zandbergen (voorzitter tot en met 30 november 2009) Jan Wolter Wabeke (voorzitter per 1 december 2009) Onno Hoes Marianne Tijssen Max van den Berg Josée de Pauw Peter Krouwel Totaal

2009 6.021 1.430 770 550 550 990 990 11.301

2008 6.569 330 220 0 220 220 330 7.889

Totaal Bestuurders en Toezichthouders College van Bestuur Academieraad Totaal

178.834 11.301 190.135

218.145 7.889 226.034

Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)

Bovenstaande informatie is in overeenstemming met de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de “Wet Openbaar making uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT)” en de branchecode Governance van de HBO-raad. Reële kostenvergoedingen zijn niet in het overzicht opgenomen.

66

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement