Page 5

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2009

VOORWOORD VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

05

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (INTERVIEW MET JAN WOLTER WABEKE)

07

I 1 2 2.1 2.2 3.3 3 4 5

ALGEMEEN JAARVERSLAG DESIGN ACADEMY EINDHOVEN; SCHOOL EN MAATSCHAPPIJ HET HART VAN DE ORGANISATIE: ONDERWIJS EN ONDERZOEK ONDERWIJS ONDERWIJSPROJECTEN ONDERZOEK ORGANISATIE IN BEWEGING BEDRIJFSVOERING (INFORMATIE, ICT, FACILITAIR BEHEER) BESTUUR

13 19 19 23 25 29 33 37

II 6

SOCIAAL JAARVERSLAG ALGEMEEN EN PERSONEEL

43

III 7 – – –

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL BELEID JAARREKENING ACCOUNTANTSVERKLARING BIJLAGEN

49 53 73 75

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement