Page 32

3.2 AANPASSING FUNCTIEHUIS

De verandering van de organisatiestructuur in 2008 heeft geleid tot aanpassing van het functiehuis. Er zijn nieuwe functies bijgekomen en bestaande functies gewijzigd. De functies zijn, in samenwerking met de medewerkers, door een extern bureau opnieuw beschreven en gewaardeerd. Er is een bezwaar aangetekend bij de interne bezwarencommissie, dat naar tevredenheid door het College van Bestuur is afgehandeld. Het overzicht van het functiehuis en het aangepaste organisatiemodel, naar aanleiding van opmerkingen van de MR, zijn opgenomen in de bijlage.

30

Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  
Design Academy Eindhoven: Annual Report 2009  

Design Academy Eindhoven Annual Report 2009. Format: A4. Design: The Stone Twins (www.stonetwins.com)

Advertisement